Home

Dktp vaccinatie gevaarlijk

DKTP-vaccinatie bij 4 jaar Rijksvaccinatieprogramma

Hij had veel ontstekingsverschijnselen en kreeg epileptische aanvallen. S., onze jongste, is op 31 maart 1999 geboren. Alles ging goed, hij was de derde op een rij dus ik had al wat ervaring Difterie. Het vaccin bevat een difterieanatoxine dat een goede antitoxische immuniteit bewerkstelligt. Om nevenreacties, die op oudere leeftijd nogal eens worden gezien, te voorkomen, wordt bij de herhalingsinjecties de difterie-component van het DTP-vaccin in een geringere sterkte gegeven.. Tetanus. In vele landen wordt de jeugd met tetanus anatoxine geïmmuniseerd

Bijwerkingen in bijsluiter. In de bijsluiters van medicijnen en vaccins worden alle gemelde bijwerkingen vermeld. Dit zijn zowel bewezen bijwerkingen als gebeurtenissen, die mogelijk worden veroorzaakt door het vaccin. Als er nieuwe (mogelijke) bijwerkingen bekend worden dan moet de fabrikant op last van toezichthouder de bijsluiter aanpassen Een bijwerking is een ongewenst effect na een vaccinatie. Meestal zijn deze mild en gaan ze vanzelf over. Denk dan aan koorts of een rode, gezwollen plek op de arm of op het been waar de prik is gegeven. Ook kunnen kleine kinderen wat hangerig zijn en vaker langer huilen Kinkhoest is een besmettelijke ziekte van de luchtwegen. Het is vooral gevaarlijk voor baby's die niet of onvolledig zijn ingeënt. Bij volwassenen verloopt kinkhoest minder ernstig. Kinkhoestvaccinatie maakt al sinds 1957 deel uit van het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland RIVM: Dreumes is steeds vaker ingeënt tegen gevaarlijke ziekten voor 1-jarige kinderen bij de DKTP-vaccinatie naar 4,6 procent (5,0 procent een jaar eerder). Deze vaccinatie beschermt tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio, Hib-ziekte en hepatitis B. Het vaccin wordt al op jonge leeftijd gegeven, omdat dan deze ziekten het gevaarlijkst zijn. Je kind krijgt de vaccinatie met 3 maanden, 5 maanden en 11 maanden. Meerdere malen dus, om zo een langdurige en volledige bescherming te geven

Een van die twee is de welbekende DKTP- vaccinatie. Deze letters staan voor vier ziekten die inmiddels in Nederland practisch niet meer voorkomen. Toch is vaccinatie belangrijk om dit ook zo te houden, Difterie is een zeer gevaarlijke ziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie Op 9-jarige leeftijd krijgen kinderen een DTP Difterie, Tetanus en Poliomyelitis-vaccinatie tegen difterie, tetanus en polio.De DTP-vaccinatie is de laatste in de serie kindervaccinaties tegen difterie, tetanus en polio. Met deze vaccinatie zijn kinderen langdurig beschermd tegen deze besmettelijke infectieziekten De DKTP-vaccinatie beschermt tegen de infectieziekten difterie, kinkhoest, tetanus en polio. Voor reizigers wordt normaal een DTP-vaccinatie geadviseerd. De DKTP-vaccinatie is beschikbaar als er (ook) bescherming gewenst is tegen kinkhoest: een bacterie die met name gevaarlijk is voor jonge kinderen en tijdens de zwangerschap

Vaccineren: levensgevaarlijk of levensreddend

 1. Kinkhoest, ook bekend als pertussis, is een ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. Mensen kunnen elkaar besmetten door hoesten. Kinkhoest is vooral gevaarlijk voor jonge baby's. Die kunnen heel benauwd worden en uitgeput raken. In Nederland overlijden bijna ieder jaar één of twee baby's aan kinkhoest
 2. Als een meisje vlak na de vaccinatie onwel wordt, dan is het aan de verantwoordelijken om te bewijzen dat de reactie NIET een gevolg is van het vaccin. Milde bijwerkingen komen veel voor, ernstige bijwerkingen zelden. Een deel van de meisjes krijgt een pijnlijke arm of een rode vlek rond de prikplek
 3. DKTP vaccinatie Wanneer het kind vier jaar is, krijgt het een DKTP vaccinatie toegediend. Dit is geen volledig vaccin, maar een zogenaamde revaccinatie, waardoor deze DKTP vaccinatie enkel gegeven kan worden wanneer het kind in het eerste levensjaar de DKTP-Hib vaccinatie gekregen heeft
 4. DKTP-vaccinatie Dit vaccin is een herhalingsvaccin om de afweer op peil te houden en wordt gegeven aan kinderen op de leeftijd van 4 jaar. Ook deze vaccinatie wordt op het consultatiebureau gegeven. DTP-vaccinatie Deze vaccinatie wordt gegeven op de leeftijd van 9 jaar, tegelijk met de tweede BMR-vaccinatie
 5. Vaccinatieschema Het is belangrijk om een kind te vaccineren. De vaccinaties beschermen niet alleen het kind zelf, maar ook het gezin en de omgeving

Het argument dat u aanhaalt voor een eventuele verplichting van de tetanusvaccinatie lijkt bijzonder treffend, maar gaat voorbij aan dat ondanks lichte afname van de dekkingsgraad van de dktp-vaccinatie, en dat het overgrote deel van de populatie geen herhalingsvaccins halen om de 10/12 jaar, er geen toename is van het aantal gevallen van tetanus (de daling zet nog steeds door) De DKTP-vaccinatie beschermt uw kind tegen 4 ernstige infectieziekten: difterie, kinkhoest, tetanus en polio.De inenting die uw kind op vierjarige leeftijd krijgt is een herhalingsvaccinatie. Deze is nodig omdat in de loop van de tijd de afweer is afgenomen. De vaccinatie wordt gegeven in de arm. Difterie is een ernstige keelontsteking

Welke ziektes voorkomt de DKTP vaccinatie? Mens en

 1. Bang voor de naald De nieuwe paniek rond inenten door Pauline Weseman - Skepter 12.2 (1999) Niet alleen veel antroposofen en streng protestantse gelovigen weigeren hun kinderen te laten vaccineren, ook steeds meer aanhangers van \'natuurgeneeswijzen\' besluiten daartoe. Voor hen i
 2. Na een DKTP vaccinatie die aan vierjarige kinderen wordt gegeven, ontstaat soms een forse, soms indrukwekkende, ontstekingsreactie op de injectieplaats. In sommige gevallen is de reactie zo uitgebreid, Voor deze mensen kan het gevaarlijk zijn een levend vaccin te krijgen
 3. DKTP-vaccinatie. De DKTP-inenting wordt in principe voor het eerst gegeven als een kind ongeveer drie maanden oud is en wordt herhaald bij een leeftijd van vijf en elf maanden en vier jaar. Voor kinderen is rodehond onschuldig, maar de ziekte is erg gevaarlijk voor zwangere vrouwen en vooral voor het ongeboren kind
 4. Vaccinaties kunnen bijwerkingen geven. Deze verschillen per vaccin. Op deze pagina geven wij u een overzicht van bijwerkingen per vaccinatie. Lees meer
 5. De DKTP-vaccinatie is een herhalingsvaccinatie. Dit is nodig omdat tegen de tijd dat een kind 4 jaar is, de afweer is afgenomen tegen deze ziekten. De laatste herhaling is op 9-jarige leeftijd; dan krijgt je kind een DTP-prik, dus zonder kinkhoest. Bijwerkingen
 6. Hoewel vaccinaties zelden ernstige bijwerkingen als gevolg hebben, is het altijd verstandig om te weten hoe u moet handelen als er wel een gevaarlijke situatie ontstaat. Mocht u het vermoeden hebben dat er sprake is van een anafylactische (allergische) reactie of shock, dan is het van groot belang om meteen 112 te bellen
 7. 3 2.1 DKTP-vaccinatie Kinderen krijgen op de leeftijd van 4 jaar een revaccinatie tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio (DKTP). 2.2 De ziekten Difterie Ziekteverwekker Difterie wordt veroorzaakt door de bacterie Corynebacterium diphteriae die zich gemakkelijk vermeerdert. De bacterie produceert een toxine die de weefsels beschadigt, vooral van de luchtwegen, maar ook van het hart en het.

DTP-prik/ DKTP-vaccinatie Gezondheidsplei

Mijn zoontje van vijf maanden heeft na de DKTP-vaccinatie constant gehuild, geschreeuwd en sliep erg slecht. Dit was voor mij de druppel en ging ik op zoek naar hulp. Ik ben er via NEI-therapie achter gekomen dat dit van de DKTP-vaccinatie komt. Op dit moment krijgt mijn zoontje medicijnen via de NEI Therapeut Een bekende bijwerking als 'koorts' kan bijvoorbeeld betekenen dat er gevaarlijke koortsstuipen optreden, of dat de koorts zo hoog wordt dat er een ziekenhuisopname nodig is. De meeste meldingen van 'ernstige bijwerkingen' hadden te maken met de DKTP-vaccinatie (voor difterie, kinkhoest, tetanus en polio) Ondanks de DKTP-vaccinatie neemt het aantal gevallen toe. Ook mensen die zijn ingeënt tegen kinkhoest kunnen de ziekte toch nog krijgen. Vijf vragen over kinkhoest. De laatste jaren nam kinkhoest met 60 procent toe. Vooral volwassenen krijgen vaker te maken met de ziekte.. Volgens de Japanse overheid stierven drie kinderen na een inenting met het vaccin. Acht kinderen hielden er een ernstige blijvende handicap aan over, waaronder blindheid, doofheid en verlamming. De Japanse overheid had direct na de invoering in april 1989 al in de gaten dat er iets mis was met het vaccin Ook zijn sommige kinderziekten met name gevaarlijk voor volwassenen, die op jonge leeftijd deze ziekte niet doorgemaakt hebben en die dan op latere leeftijd door contact met een ziek kind ernstig ziek kunnen worden. Enige voorbeelden: De bof

Epileptische aanvallen door de K uit het DKTP vacci

Bacillus Calmette-Guérin (BCG) is een vaccin tegen tuberculose dat gemaakt wordt van de levende, verzwakte, bij runderen voorkomende tuberculosebacterie, Mycobacterium bovis, die zijn ziekteverwekkend vermogen bij mensen heeft verloren door een jarenlange speciale kweek in een kunstmatig medium.De bacillen zijn wel voldoende immunogeen gebleven om een matig effectief vaccin te zijn voor het. Wat is difterie, tetanus en polio? Difterie wordt veroorzaakt door een gifstof van de difteriebacterie. Difterie is er in verschillende vormen. De gifstoffen van de bacterie laten de keel opzwellen, waardoor ademhalen moeilijk wordt

Ik vind ook dat je als ouder zijnde te weinig informatie krijgt over de DKTP vaccinatie, men weet er veel meer over dan men er over naar naar buiten brengt. Ik vind dus ook dat er Injectio profylaxe DT(K)P & BMR is niet-gevaarlijk, doch kan in sommige gevallen een reactie geven DKTP (te oud om op te antwoorden Kinkhoest is gevaarlijk voor jonge baby's die nog niet zijn ingeënt. Het specifieke vaccin dat vrouwen krijgen is de DKT- of DKTP-vaccinatie. Deze beschermd daarnaast ook gelijk tegen difterie, tetanus en polio. Het combinatievaccin is nodig omdat er namelijk geen apart kinkhoest-vaccin bestaat Het is een besmettelijke ziekte van de luchtwegen die vooral gevaarlijk is voor niet of onvolledig gevaccineerde baby's. Het komt voor bij 6 op 10.000 mensen. Jaarlijks worden er 120 baby's voor opgenomen. Pasgeboren baby's krijgen de eerste DKTP-vaccinatie aangeboden vanaf 2 maanden

DKTP-vaccin - Wikipedi

Na vaccinatie is het dus van belang dat de desbetreffende gevaccineerde in staat is om zich snel en voldoende te ontdoen van al dat werd ingespoten, want zolang het lichaam bezig is om alle gifstoffen en ziekteverwekkers weg te werken, kan het niet werken aan het in gezonde balans houden van de aanwezige potentieel gevaarlijke ziekteverwekkers — zowel die al aanwezig waren, of die als. Vaccinaties bij kinderen; werking en bijwerkingen Elk ouderpaar dat een kind krijgt wordt op het consultatiebureau de gelegenheid geboden hun kind te laten inenten tegen allerlei infectieziekten

Bijwerkingen van vaccinaties Rijksvaccinatieprogramma

 1. In principe is behandeling van kinkhoest niet nodig, omdat kinkhoest vanzelf overgaat. Dit kan wel enkele weken tot zelfs maanden duren. Rust kan hoestaanvallen voorkomen, maar het is niet de bedoeling om in bed te blijven liggen
 2. U vindt hier ongeveer 100 richtlijnen, 50 draaiboeken en andere producten zoals factsheets en handleidingen. LCI-richtlijnen geven per infectieziekte een systematisch overzicht van 1) de meest recente kennis over relevante aspecten; 2) landelijke afspraken over de aanpak van de bestrijding en 3) d e rol van de GGD en andere professionals betrokken bij de bestrijding in de publieke gezondheid
 3. Rodehond vooral gevaarlijk vroeg in zwangerschap. Personen, die om bijvoorbeeld religieuze of levensbeschouwelijke overwegingen niet zijn gevaccineerd, hebben een verhoogd risico op rodehond. Als een vrouw tijdens de eerste 3 maanden van de zwangerschap rodehond doormaakt, loopt de ongeboren vrucht een groot risico op aangeboren aandoeningen

Aantal meldingen van bijwerkingen/ sterfgevallen na RVP

Het betekent gewoon dat je kind ziek is en meestal is dat niet gevaarlijk. Als je baby jonger dan drie maanden is en een temperatuur heeft van hoger dan 38˚ C, kun je het beste even contact opnemen met de huisarts. Dit geldt niet wanneer je baby in de voorgaande 24 uur een DKTP-vaccinatie heeft gehad Pocca BMR/DKTP vaccinatie voorkomt toch echt die ziektes. dat we standaard met een gevaarlijk kapot immuunsysteem ter wereld komen, en dat alleen vaccinaties kunnen voorkomen dat we ziek worden. Wanneer dat je overtuiging is en jij denkt dat elke baby geboren word met een goed werkend immuunsysteem,. Hepatitis is erg gevaarlijk, omdat de lever veel (belangrijke) functies heeft. De bekendste vormen, hepatitis A en B, worden door virussen veroorzaakt en zijn besmettelijk. Symptomen van hepatitis zijn onder meer: moeheid, soms koorts, geen eetlust en donker gekleurde urine. De lever kan vergroot raken en je kunt geelzucht krijgen Injectio profylaxe DT(K)P & BMR is niet-gevaarlijk, doch kan in sommige gevallen een reactie geven. Zelf kreeg ik in de 50-er jaren vorige eeuw de profylaxe DT(K)P & BMR toegediend, toen nog met afschrikwekkende spuit en naald Bij mensen geeft de DKTP-vaccinatie een goede en langdurige bescherming maar de griepvaccinatie moet jaarlijks herhaald worden. Bij katten wordt tegen rabiës en kattenziekte een goede en langdurige weerstand opgebouwd, tegen niesziekte is de weerstand minder volledig en korter van duur

Kinkhoestvaccinatie - voor volwassenen RIV

Peter Aaby is een Deense antropoloog en arts die veel onderzoek heeft gedaan naar de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. Zijn onderzoek naar de invoering van het DTP-vaccin, bedoeld als bescherming tegen difterie, tetanus en kinkhoest (ook wel DPT of DTwP genoemd, of DKT in het Nederlands) is spraakmakend en enigszins omstreden.Antivaxxers pikken de resultaten die lijken te duiden op. Voorgaande geeft aan dat de DKTP vaccinatie een noodzakelijke inenting is. Het beschermt tegen een reeds van potentieel gevaarlijke ziekten. Door de inenting bouwt het lichaam resistentie op zodat we de ziekten niet kunnen krijgen Hier dan normaal ook aan gekoppeld de DKTP-vaccinatie voor 4-jarigen. Ik kreeg geen informatie maar er werd alleen gesmeten met hoe gevaarlijk het wel niet was voor dat kleine ventje. Ik gaf borstvoeding, maakte zelf al zijn eten van biologische producten,. Homeopathische Profylaxe, Homeopathische Preventie. In Australië heeft Dr. Isaac Golden, klassiek homeopaat, zich vanaf 1985 gespecialiseerd in het geven van homeopathische middelen ter preventie van (kinder/infectie)ziekten

5 Lareb Rapportage RVP Voorwoord Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb is per 1 januari 2011 door de inister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangewezen als meldcentrum voor bijwerkingen van vaccins, zoals die gebruikt worden in het Rijksvaccinatieprogramma. Daarmee verzamelt, registreert en beoordeelt Lareb de mogelijke bijwerkingen van alle in Nederland gebruikte vaccins Over twee weken moet Sanne haar derde prik hebben en nu komt er ineens in het nieuws dat de de K (kinkhoest) in deze prik schade kan toebrengen aan kinderen. De gezondheidsraad heeft al een tijd geleden gezegd dat de prik aangepast dient te worden maar dat hebben ze nog niet gedaan. Ik snap best wel dat het erg belangrijk is om je kind te enten, maar toch vind ik het erg moeilijk om die. Een geneesmiddel, ook medicijn en medicament, is een chemische stof of complex van chemische stoffen met een beoogd farmacologisch, immunologisch of metabolisch effect op het (dierlijk of menselijk) lichaam. De wetenschap van de geneesmiddelen heet farmacie.De wetenschap naar de effecten van geneesmiddelen in het menselijk lichaam (humane) farmacologie Arbo Unie is de arbodienst met focus op preventie, multidisciplinaire aanpak en aantoonbaar resultaat. ISO 27001 gecertificeerd

RIVM: Dreumes is steeds vaker ingeënt tegen gevaarlijke

We horen tegenwoordig steeds meer verhalen over kinkhoest en hoe gevaarlijk deze bacterie is voor baby's. Je kunt je baby het best beschermen tegen kinkhoest door hem/haar te laten inenten met de DKTP- vaccinatie. Het kan alsnog voorkomen dat je baby kinkhoest krijgt maar met de vaccinatie verloopt deze ziekte minder ernstig De informatie die u vindt op dit deel van de website is afkomstig van Moeders van Morgen, een onderdeel van Bijwerkingencentrum Lareb. Moeders van Morgen is het kenniscentrum op het gebied van geneesmiddelgebruik bij een kinderwens, en tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode <div dir=ltr style=text-align: left; trbidi=on>Om ziekten bij het pas geboren kind te vermijden wordt de DKTP vaccinatie toegepast. Het houdt in dat de baby. 1 Gemelde bijwerkingen na influenzavaccinatie Leontine van Balveren-Slingerland, Hans C. Rümke en Agnes C. Kant Doel Opzet Methode Resultaten Conclusie Een overzicht geven van meldingen van mogelijke bijwerkingen na vaccinatie met een influenzavaccin in de afgelopen 3 jaar. Beschrijvend, retrospectief. We beoordeelden de meldingen van mogelijke bijwerkingen na vaccinatie met een. Want wat de een gevaarlijk noemt, vindt de ander veel minder gevaarlijk. Zelfs al zou de kinkhoest-vaccinatie blijvend letsel kunnen veroorzaken (wat ontkend wordt door de overheid), dan nog zal de één een getal van 1 op de 1000 wel gevaarlijk vinden en de ander niet

Kinkhoest, een stille moordenaar. Kinkhoest! Wat moeten we hier meer over weten? Kinkhoest, een stille moordenaar Op 2 januari 2019 kerngezond geboren, onze mooie dochter Tess, op 3 februari 2019 overleden aan de gevolgen van Kinkhoest Kinkhoest is gevaarlijk voor jonge baby's die nog niet zijn gevaccineerd. Vanaf 16 december 2019 kunnen zwangere vrouwen kinkhoestvaccinatie krijgen. Hierdoor zijn baby's vanaf de geboorte beschermd tegen kinkhoest. Kinkhoest en jonge baby's Kinkhoest kan ernstige hoestbuien veroorzaken. Kinkhoest is gevaarlijk voor jonge baby's

Een prik? Zo gepiept! vaccinaties DKTP-Hib-Hep

De bof is bij kinderen behoorlijk onschuldig, al is er nog steeds een kans op problemen, maar vooral bij volwassen mannen is het erg gevaarlijk, de kans op onvruchtbaarheid is behoorlijk groot. Mazelen is zelfs in ontwikkelde landen nog dodelijk, in ongeveer 1:10.000 gevallen, In oktober 2013 is er nog iemand in Nederland aan overleden En zo zijn er volgens mij heel veel jonge ouders, of zwangere moeders die niet weten hoe gevaarlijk Kinkhoest kan zijn voor je pasgeboren kindje. Onze dochter komt nooit meer thuis, maar door te vertellen welke gevaren er zijn, kunnen we misschien wel andere baby's redden van deze stille moordenaar Je weet op een camping niet of er wellicht mensen in de buurt staan die uit streken in Nederland komen waar deze ziekte veel voor komt, omdat ze niet vaccineren. Om die reden vond ik het toch te gevaarlijk om het risico te nemen. Mazelen is een ziekte die je prima kunt doormaken. Je bent er wel heel ziek van. Soms zijn er gevaarlijke complicaties Eigenlijk is het toch ook heel simpel — als je kijkt wat voor bestanddelen er in vaccins zitten — gevaarlijke micro-organismen, chemische giftige 'hulpstoffen', lichaamsvreemd DNA en RNA, chemische conserveer- en stabiliseermiddelen, vervuilingen van de kweek en ga zo maar door, dan zeg je toch ook ben je nou helemaal debiel geworden om dat bij een baby in te spuiten Bewering: Vaccins zijn gevaarlijk want ze zijn niet op het individu afgestemd. Een heel klein deel van de kinderen die binnen 72 uur na een DKTP-vaccinatie een (koorts)stuip krijgen, ontwikkelt epilepsie. De oorzaak daarvan is niet de vaccinatie, maar veelal een fout in het erfelijk materiaal

DKTP; de verdwenen ziekten Mens en Gezondheid: Ziekte

Gele koorts vaccinatie bijwerkingen. Gele koorts vaccinatie bijwerkingen. De gele koorts vaccinatie heeft, net als sommige andere vaccinaties, een aantal bijwerkingen. Vooral risicogroepen als zwangere. Gele koorts Gele koorts is een Ook kunnen zij aangeven of het bestemmingsland een vaccinatie tegen gele koorts verplicht De bijwerkingen zijn dus een signaal HiB-ziekten Lees voor Hib-ziekten worden veroorzaakt door een bacterie.Deze bacterie is vooral schadelijk voor kinderen jonger dan 5 jaar. De Hib-bacterie kan longontsteking, hersenvliesontsteking en een ontsteking van het strottenklepje veroorzaken. Dit zijn ernstige aandoeningen. Hib vaccinatie In 1993 werd de Hib vaccinatie opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma Start studying Medische kennis hart. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools De goedkeuring van coronavaccins kan in korte tijd worden afgerond. Maar dan moeten de ontwikkelaars wel onderzoeksresultaten van hoge kwaliteit aanleveren. â Als alles perfect is en de aanvraag.

DTP-vaccinatie voor 9-jarigen Rijksvaccinatieprogramma

Kinkhoest is gevaarlijk voor zuigelingen en jonge kinderen. Samenvatting Kinkhoest is gevaarlijk voor zuigelingen en jonge kinderen Kinkhoest is een gevaarlijke ziekte voor zuigelingen en jonge kinderen. Hoe jonger het kind is, des te vaker zich restverschijnselen . Nadere informati De DKTP-vaccinatie bestaat al bijna 60 jaar. een zeer gevaarlijke ziekte. In andere lan-zijn meestal mild. De meeste zijn heel zeldzaam en eigenlijk niet zo gevaarlijk

 • Kast onder schuin dak.
 • Kortingscode LAGO Beveren.
 • Woorden met B.
 • Polaroid camera 9.
 • Biotine supplement.
 • Moso Bamboo Xtreme.
 • Samsung NX30 lenzen.
 • Geoguessr com dumb test.
 • Vrachtwagen bakwagen met laadklep.
 • Slakken biologisch bestrijden.
 • Koffiezetapparaat Philips HD7461.
 • Bonanza betekenis.
 • Leopold van Oostenrijk.
 • Ping driver G.
 • Wat zet je in de serre.
 • Benodigdheden puppy.
 • Swedish Chef Popcorn.
 • Roggebrood over datum.
 • Real madrid champions.
 • Disco koppel kostuum.
 • Naam cultuurgebied Zuid Afrika.
 • Slogan AA.
 • Turkse restaurant Utrecht kanaalstraat.
 • Dirck 3 whiskey.
 • Bow wow films.
 • Zoutwinning Duitsland.
 • Hoe werken de Deltawerken.
 • Vrouwen aan het werk rijksoverheid.
 • Carnaval Eindhoven 2020.
 • Apple AirPort Extreme 2017.
 • Vochtwerende verf badkamer.
 • Sp kabel.
 • Kat agressief tegen baasje.
 • Whiskey 2007.
 • Hickey google translate.
 • Puck Moonen woonplaats.
 • Zwakke punten Yamaha Diversion 600.
 • Kastelen van Lodewijk XV.
 • Welke LEGO kopen.
 • AC DC Thunderstruck official video youtube.
 • Puma Basket Wit Dames.