Home

AG Insurance gewaarborgd inkomen zwangerschap

Gewaarborgd inkomen verzekering - AG Insurance Professiona

AG Gewaarborgd Inkomen garandeert u tijdens uw arbeidsongeschiktheid niet alleen een maandelijkse rente, maar zorgt er ook voor dat uw premies tijdens die periode terugbetaald worden. De rente hangt af van uw graad van arbeidsongeschiktheid en wordt uitgekeerd nadat uw eigenrisicotermijn - die u zelf kiest - verstreken is Algemene voorwaarden van toepassing op de contracten Gewaarborgd Inkomen . Editie 19/12/2020 . P. AG Insurance . 6/13 • In geval van een verblijf buiten deze landen van meer dan 3 maanden of verschillende verblijven, in één of verschillende land en, me Lange tijd buiten strijd zijn gaat meestal gepaard met inkomensverlies. Dankzij een verzekering gewaarborgd inkomen via je werkgever moet je je hier alvast geen zorgen over maken. Deze betaalt je bij een langdurige arbeidsongeschiktheid immers een vervangingsinkomen. Zo kan je al je energie in je spoedig herstel steken De Verzekering Gewaarborgd inkomen van AG Insurance beschermt u tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid door ziekte en/of een ongeval. Zodra u arbeidsongeschikt bent, krijgt u elke maand een extra uitkering bovenop de wettelijke

aan: AG INSURANCE 21/02/2019 Sinds jaren heb ik bij AG een verzekering gewaarborgd inkomen. Sinds 01-01-2017 heb ik via mijn werkgever eveneens een verz. gew.ink. Bij toeval ontdekte ik in november 2018 dat deze verzekering via mijn werkgever eveneens bij AG afgesloten werd AG Insurance biedt verzekeringen aan in België: autoverzekering, hospitalisatie, brandverzekering, familiale, en meer Vanaf het tweede jaar wordt de uitkering berekend in functie van je gezinssituatie volgens volgende percentages; • 65%: één inkomen met personen ten laste • 55%: alleenstaande • 40%: gezin of samenwonenden met twee inkomens Let op, het bruto jaarsalaris waarop de wettelijke uitkering bepaald wordt, is geplafonneerd tot 45.858,79 euro (01/03/2020) Algemene voorwaarden van toepassing op de contracten Gewaarborgd Inkomen . Editie 19/12/2020 . AG Insurance P. 3/12 Word vooraf De verzekeringsovereenkomst wordt gesloten tussen AG Insurance NV, hierna genoemd AG met maatschappelijke zetel te E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0404.494.849 . e 0079-2129934N-20122014 Algemene voorwaarden AG Gewaarborgd Inkomen - AG Gewaarborgd Inkomen+ AG Gewaarborgd Inkomen Keyman Uitgave G AG Insurance nv - E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be Tel. +32(0)2 664 81 11 - Fax +32(0)2 664 81 5

Je verzekering gewaarborgd inkomen - AG Insurance via je

Productkenmerken AG Gewaarborgd inkomen Te verzekeren doel Inkomensbescherming Verzekeren van een vervangingsinkomen Doelgroep zelfstandigen of vrije beroepers met vennootschap zelfstandigen of vrije beroepers zonder vennootschap loontrekkenden (bedienden, contractuele ambtenaren, arbeiders) Mogelijke contracten verzekeringnemer = verzekerde = begunstigde = natuurlijk persoo Gewaarborgd inkomen: 18.000 euro per jaar. Premie: 740 euro per jaar. Louis is een IT-specialist van 32. Na een loopbaan van 7 jaar bij een werkgever neemt hij de sprong als zelfstandig consultant, waarmee hij 22.500 per jaar verdient. Daarvan beschermt hij 80% in zijn verzekering Gewaarborgd Inkomen KBC-Gewaarborgd Inkomen is een product van KBC Verzekeringen NV - Professor Roger Van Overstraetenplein 2 - 3000 Leuven - België BTW BE 0403.552.563 - RPR Leuven - IBAN BE43 7300 0420 0601 - BIC KREDBEBB Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België Een onderneming van. Gewaarborgd inkomen is een arbeidsongeschiktheidsverzekering van AG Insurance, onderschreven tot de leeftijd van 65 jaar, tenzij anders is bepaald in de bijzondere voorwaarden. Dit product is onderworpen aan Belgisch recht. Niemand kan voorspellen hoe uw professionele toekomst er zal uitzien. Er zijn heel wat factoren die daarin meespelen

Arbeidsongeschiktheid - AG Insurance via je werkgeve

 1. GEWAARBORGD INKOMEN 4,5 4,2 4,1 3,9 3,4 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Zware ziekte Arbeidsongeval Psychische aandoening Privéongeval Zwangerschap Heel belangrijk Belangrijk Een beetje belangrijk Onbelangrijk Heel onbelangrijk 2
 2. Gewaarborgd Inkomen: fiscaal erg aantrekkelijk. Op de verschillende details van de verzekering Gewaarborgd Inkomen (de verschillende waarborgen en rentes) komen we in een apart artikel nog uitvoerig terug. Alvast dit: de premies voor deze verzekering mag u voor 100% aftrekken van uw beroepsinkomsten als werkelijk bewezen beroeost
 3. Waarom is een verzekering gewaarborgd inkomen nodig? Een ongeval of zware ziekte, stress en burn-out Er zijn heel wat redenen om een tijd niet te kunnen werken. Maar ook de moederschapsrust zorgt vaak voor een lange afwezigheid op de werkvloer. Income Care zorgt maandelijks voor een aanvullend inkomen bij arbeidsongeschiktheid van uw werknemer
 4. op voorwaarde dat AG Insurance het betrokken beroep aanvaardt voor de onderschrijving van een AG Gewaarborgd inkomen+ Mogelijk contract verzekeringnemer = begunstigde = vennootschap , verzekerde = bedrijfsleider Soort dekking ziekte + alle ongevallen ziekte alleen Onderschrijvingsleeftijd 18-56 jaar Type rente constante rent
 5. g toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brusse
 6. Productkenmerken AG Gewaarborgd inkomen Keyman Vaste kosten Te verzekeren doel verzekeren van de continuïteit (verder betalen van de vaste kosten) van de vennootschap bij arbeidsongeschiktheid van de bedrijfsleider vaste kosten kunnen enkel verzekerd worden indien de verzekerde de enige SLEUTEL- FIGUUR is in de vennootscha
AG Insurance - My Global Benefits

Zwangerschap ING Gewaarborgd Inkomen. 2 Hoofdstuk I: Verklarende woordenlijst (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool). Overeenkomstig de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme die in werking getreden is op 01 mei 2008. Bij AG streven we er voortdurend naar om onze klanten nog beter te ondersteunen. Daarvoor rekenen we onder meer op zo'n 2000 insurance officers. Samen staan ze in voor Life Insurance, Non-Life Insurance, Employee Beneftis & Healthcare Een verzekering gewaarborgd inkomen: meer dan ooit actueel Voor de ziekten, ongevallen, zwangerschappen en bevallingen die zich hebben voorgedaan vóór de aansluitingsdatum is er geen dekking. Bovendien is de verzekerde prestatie ingevolge bepaalde psychische AG Insurance NV - E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - BTW BE 0404.494.

AG Insurance zoekt een Consultant Actuarial Expertise. Solliciteer nu voor deze vacature en ontdek je nieuwe carrière De individuele voortzetting van een verzekering Gewaarborgd Inkomen maakt deel uit van het aanbod van AG Insurance. Deze verzekering dient om inkomensverlies te vergoeden. Ze biedt een aanvulling op de vergoeding in geval van arbeidsongeschiktheid Als u voor hem een verz e kering gewaarborgd inkomen afsloot, vult AG Employee Benefits via de verzekering Income Care de betaling van het loon aan, bovenop de tussenkomst door de sociale zekerheid. Op deze pagina vindt u meer informatie over de dekkingen bij arbeidsongeschiktheid en wat u kan doen om uw werknemer zo goed mogelijk te begeleiden Dezelfde trends vinden we ook terug binnen de portefeuille Gewaarborgd Inkomen van AG Insurance. De voorbije 5 jaar is het aantal arbeidsongeschikten vooral door stress-gerelateerde aandoeningen sterk toegenomen. Na 2 jaar is 71 % van de arbeidsongeschikte werknemers die niet lijden aan een psychische aandoening terug aan het werk

 1. Last but not least: bij AG Insurance kan je rekenen op een bijzonder competitief loon- en voordelenpakket. een verzekering gewaarborgd inkomen én een aanvullend pensioenplan. Je hebt ook een aantrekkelijke verlofregeling. Ben je 1 jaar in dienst, dan heb je al recht op 22 vakantiedagen in plaats van 20
 2. Komt de polis Gewaarborgd inkomen dan tussen? Opzettelijke daden zijn doorgaans uitgesloten in een verzekeringscontract. Ervan uitgaand dat een zwangerschap doorgaans gewild is, zouden we kunnen besluiten arbeidsongeschiktheid door een zwangerschap steevast uitgesloten is bij polissen Gewaarborgd Inkomen. Maar dat is niet het geval
 3. This web page is about Gewaarborgd Inkomen Broker version 4.2.2.0 only. A way to remove Gewaarborgd Inkomen Broker from your computer with the help of Advanced Uninstaller PRO Gewaarborgd Inkomen Broker is an application marketed by the software company AG Insurance. Some users choose to erase this program
 4. Ik ontvang sinds april 2018 mijn gewaarborgd inkomen als zelfstandige van AG, dit maandelijks corrector de 27 ste van de maand. Op 27/08/2018 ontvang ik geen uitkering en enkele dagen later neem ik contact op met mijn makelaar, een week later opnieuw en als antwoord luidt het dat dit te wijten is aan de verlofperiode.Ik heb een week geleden reeds telefonisch contact opgenomen met Test Aankoop.
 5. aan: AG INSURANCE 31/12/2018 Ik heb twee verzekeringen als zaakvoerder van mijn bedrijf (omzetverzekering en een gewaarborgd inkomen-verzekering). In het contract staat dat ook psychische ziekte als depressie wordt gedekt, mét de clausule dat deze fysiologisch objectief moet kunnen worden aangetoond

Wat doen bij arbeidsongeschiktheid? - AG Insurance via je

 1. stens 12 maanden werkt, kan voor 10 jaar een gratis verzekering afsluiten. Die verzekering helpt u bij de aflossin
 2. g tegen natuurkrachten! Wist u dat: 1 wagen op de 2 is niet verzekerd tegen natuurgeweld; Bij één derde van alle onweer valt er hagel; Zware hagelbuien doen zich gemiddeld 2 keer per jaar voor in België; Extreme weersomstandigheden zoals hagel, stormen en onweders komen steeds vaker voor in.
 3. Heb je geen vennootschap, dan neem je het (echte) gewaarborgd inkomen idd in combinatie met een gewoon VAPZ. Op dat moment maakt de keuze Vivium, AG of Allianz wel iets uit: je kiest de verzekeraar met het voor uw beroep beste tarief voor het gewaarborgde inkomen
 4. Om tijdens de periode van invaliditeit uw bovenwettelijk pensioen niet in gevaar te brengen, kan de verzekering gewaarborgd inkomen gecombineerd worden met een waarborg premievrijstelling. RightText BodyMenuBotto
 5. Als zelfstandige heb je een verzekering Gewaarborgd inkomen nodig. Maar die polis heeft ook beperkingen. Om die op te vangen, sluit je maar beter een Keyman-verzekering af. Wij leggen je uit waarom. Veel zelfstandigen met een vennootschap keren zichzelf een vrij beperkt loon uit. De fiscale..
 6. Medi-Assistance: AG Insurance betaalt uw factuur rechtstreeks aan het ziekenhuis. U hebt bovendien recht op bijkomende diensten, tijdens en na de opname, zoals kinderopvang, huishoudhulp, Delta (optie): mogelijkheid om te kiezen voor de meest uitgebreide waarborg, met o.a. een verdubbeling van de pre- en postperiode tot 2 en 6 maanden en terugbetaling van vruchtbaarheidsbehandelingen

Het kan iedereen overkomen: een ongeval of langdurig ziek worden. Dan toch maar liever iemand anders dan uzelf of van uw gezinsleden. Zeker wanneer u de kostwinner bent in huis. Een verzekering gewaarborgd inkomen biedt een inkomensgarantie in geval van arbeidsongeschiktheid bij ziekte of na een ongeval. Het is mogelijk om een dergelijke verzekering aan [ Als zelfstandige heb je mogelijk een polis Gewaarborgd Inkomen afgesloten. Die behoedt je tegen inkomensverlies als je tijdelijk of definitief arbeidsongeschikt wordt. Maar wat in geval van zwangerschap? Dan kan je immers ook een tijdje je zelfstandige activiteit niet uitoefenen. Je krijgt mogelijk.. Wat als je zelfstandig bent en langere tijd niet kan werken om medische redenen? Hoe bescherm je jezelf tegen de financiële gevolgen van een ziekte of ongeval? Contacteer Incozina over het gewaarborgd inkomen. Vind hier alle voordelen van deze aanvullende verzekering die ook fiscaal aftrekbaar is De oncoloog van Ira heeft beslist dat Ira maar 1 dag per week mag werken. Daar is de arts van de verzekeringsmaatschappij het niet mee eens; hij vindt dat Ira halftijds aan de slag moet. In de praktijk betekent dat vooral dat de Verzekering gewaarborgd inkomen maar voor 50% tussenkomt. Dat is een financiële klap voor Ira RIZIV-dotatie VAPZ / VAP (vrij aanvullend pensioen zelfstandigen en starters) best via DefA. Test-Aankoop certificeerde DefA Finance voor haar distributie inzake Tak 21 spaarverzekeringe

Verzekering gewaarborgd inkomen BNP Paribas Forti

 1. 2 2 Gewaarborgd Inkomen - Omzetverzekering Inhoud Uw polis bestaat uit deze Algemene en Bijzondere Voorwaarden waarin u informatie terugvindt over de onderschreven waarborgen. Deze documenten vormen een geheel en moeten samen worden gelezen, maar bij tegenstrijdigheden hebben de Bijzondere Voorwaarden voorrang. I. Algemeen Definities II
 2. Een polis gewaarborgd inkomen zonder dergelijke opties betaalt anders immers enkel je persoonlijk loon uit. (en pas vanaf je meer dan 25% arbeidsongeschikt bent). Indien je familielid daarnaast persoonlijk moest opdraaien voor het faillissement dan heeft hij ofwel de verkeerde vennootschapsvorm gekozen ofwel werd hij aansprakelijk gesteld vanwege een gemaakte bestuursfout
 3. Rubriek 1 Rubriek 2 Rubriek 3... Polisnr. Bemiddelaarsnr. Verklaringen van de te verzekeren persoon De arts wordt verzocht zelf de antwoorden op te schrijven of ze te herzien met de te verzekeren persoo
 4. g toegelaten onder codenummer 0051 met maatschappelijke zetel Marnixlaan Brussel 6/ /0
 5. FSMA: 64738 A-B / RPR:0874.343.845. Particulieren. Autoverzekering; Brandverzekering; Honden- en Kattenverzekerin
 6. g tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid
 7. De premies van VAPZ en gewaarborgd inkomen zijn volledig fiscaal aftrekbaar. Als ik mijn rechtsbijstand uitbreid voor mijn zelfstandige activiteiten, zou ik deze ook kunnen inbrengen? Als ik 1500€ netto inkomen wil, dan moet ik voor een gewaarborgde rente van 1500€ + x% taks erbij nemen

Slechts 17% van de werknemers in de privésector zou een verzekering gewaarborgd inkomen hebben via zijn werkgever, volgens onderzoek van professor Xavier Baeten van Vlerick Business School en AG Insurance. U kan ook zelf een verzekering gewaarborgd inkomen afsluiten, maar de voorwaarden zijn vaak voordeliger als dat via de werkgever loopt Sommige werknemers genieten ook een verzekering gewaarborgd inkomen die door de werkgever is afgesloten. Een interessant extraatje, want meer dan 30 dagen afwezig zijn op het werk heeft meteen een impact op uw loon

AG Insurance - Bruxelles | Balsan EN

a. Zwangerschap en bevalling Indien de verzekerde ten gevolge van een zwangerschap of bevalling meer dan 3 maanden na de bevalling geheel of gedeeltelijk ongeschikt is op fysieke of psychische gronden om zijn beroepswerkzaamheden te verrichten, verleent de maatschappij de waarborg vanaf de vierde maand na de bevalling Bij een verzekering gewaarborgd inkomen is dat niet het geval. Er is ook een actief re-integratiebeleid voor zieke werknemers nodig om de premies betaalbaar te houden, merkt Evelyne Lauwers op. Een verzekering gewaarborgd inkomen is maatwerk. Er zijn verschillende formules mogelijk, klinkt het bij AG Insurance en bij Vanbreda Gewaarborgd rendement. 0,50% . heel de looptijd. Netto rendement 2019. 2,00% . Maximum instapkosten. Wenst u een verzekering gewaarborgd inkomen ? * Opmerkingen * Vraag daarom nu snel een offerte aan voor AG Insurance POZ . Vrije keuze: U kunt.

terugbetaling dubbele verzekering gewaarborgd inkomen

Waalvest 2/0001 - 8930 Menen - België Tel +32 56 51 12 01 - Fax +32 56 51 01 47 info@casier.be FSMA ondernemingsnummer 0405.468.215 RPR Gent, afdeling Kortrij 1 Gewaarborgd Inkomen Algemene Voorwaarden Maatschappelijke zetel Postadres Zetel Antwerpen ING Koningsstraat 153, 1210 Brussel Desguinlei 92, 2018 Antwerpen IBAN BE TEL (0) FAX+32 (0) TEL. +32 (0) FAX +32 (0) BIC BBRUBEBB RPR Brussel - BTW BE VIVIUM N.V., verzekeringsonderneming toegelaten door de CBFA onder codenumme Wat is een verzekering gewaarborgd inkomen? Een verzekering gewaarborgd inkomen biedt een inkomensgarantie in geval van arbeidsongeschiktheid. Het is mogelijk om een dergelijke verzekering aan te gaan tot de pensioenleeftijd of, indien u dat wenst, voor een bepaalde, beperkte periode. U kan zelf een verzekering gewaarborgd inkomen aangaan maar het kan ook dat uw werkgever een contract heeft. De AG EB Academy-opleidingen zijn volledig gratis. Ontdek ook de praktijkgerichte opleiding over het beheer van uw groeps- en/of gezondheidszorgverzekeringen bij AG. Met o.a. uitgebreide demo's van AG EB Online en My Global Benefits

AG Insurance - Supporter van jouw leve

Gaande van een individuele hospitalisatieverzekering, gewaarborgd inkomen, tandzorg, zorgverzekering enz. In functie van uw persoonlijke situatie, medische historiek en beroepsmatige activiteiten kunnen de acceptatie en premievoorwaarden verschillen tussen verzekeraars en is een vergelijk zeker aangewezen!U heeft een bestaande polis bij DKV , AG INSURANCE of een andere verzekeraar en u krijgt. AG Insurance * Berchem * Vast contract, onbepaalde tijd * Voltijds - Introductie En dat 1 Belg op 3 ook voor AG kiest voor zijn hospitalisatieverzekering en verzekering gewaarborgd inkomen? In de meeste gevallen zijn ze klant bij ons via hun werkgever ag insurance - Wommelgem 1 Kelders (Zakenkantoor) 't Sween 17, 2160 Wommelgem Verzekeringsmakelaars verzekeringen pensioensparen Gewaarborgd inkomen Hospitalisatieverzekering. AG Gewaarborgd inkomen+ tot 60 % van haar omzet verzekeren. 3 Als bedrijfsleider bent u de sleutelfiguur van uw vennootschap. Zonder bedrijfsleider valt de vennootschap snel zonder inkomsten, wat kan leiden tot een faillissement. AG Gewaarborgd inkomen Keyman zorgt ervoor dat tot 100 % van de vaste koste

Income Care simulation tool - AG Insurance via je werkgeve

Heeft u een klacht over AG INSURANCE? Verstuur uw klacht en werk samen met AG INSURANCE aan een oplossing. Klachtenbox is een dienst van Test-Aankoop voor iedereen Maandag : op afspraak Dinsdag : 9 tot 11.30 - 14 tot 17 uur Woensdag : 9 tot 11.30 uur Donderdag : 9 tot 11.30 - 18 tot 21 uur Vrijdag : 9 tot 11.30 uu

Maandbudgetverzekering van AG Insurance VIVA

Een job als Consultant Actuarial Expertise in Brussel

 1. Verzekering Gewaarborgd Inkomen - AG Employee Benefit
 2. Coronavirus en de verzekeringen voor uw werknemers - AG
 3. Gezond (terug) aan het werk
 4. Jouw carrière en voordelen - AG Insurance
2012-12-09 logo AG Insurance | Van De CasteelePromotion Assurance habitation du moment : Profitez de 2Logo for Rural Ag Insurance | Logo design, Portfolio
 • In de Watertuin.
 • Xbox Controller MediaMarkt.
 • Teletekst 101 Omroep Zeeland.
 • Eucalyptus stekken in water.
 • Schildpaddenopvang oosterhout.
 • Opleiding Hot Yoga.
 • Bult onder oor.
 • Kerstfilmpjes om te versturen.
 • Ex of nieuwe liefde.
 • Best Restaurants in the World.
 • A bout de souffle Vertaling.
 • Parkeren Boboli tuinen.
 • Pixie cut 2020 fine hair.
 • Waarom was Siddhartha ongelukkig.
 • Hemnes boekenkast smal.
 • Zonminnende kamerplanten.
 • Co op zombie survival game.
 • CM tegemoetkoming lensimplantaten.
 • Orde van Oranje Nassau kopen.
 • Code Diversiteit en inclusie.
 • Steden met een J wereld.
 • Eurocol 706 grijs bruin.
 • NIVEA CELLular Filler serum review.
 • Laatste nieuws Arnhem politie.
 • Gaga Joanne Wikipedia.
 • Zonnestudio Groningen.
 • Kippenhok kopen winkel.
 • Aa college Groningen.
 • Merk sneakers sale heren.
 • Deel van New York.
 • Verstandskies leeftijd.
 • Raad de plaats spel.
 • Galstenen klachten vermoeidheid.
 • Rode lampen Amsterdam.
 • Jagersberg 18 Roosendaal.
 • Klara Vrijdag.
 • BHV afkorting.
 • Kale breuken vereenvoudigen.
 • Vader boek Pepijn.
 • Welk gewicht dobber.
 • Elfstedentocht fietsen route GPX.