Home

Vaccinaties kind

Twee vaccinaties bieden je kindje de eerste bescherming tegen de ziekten difterie, kinkhoest, tetanus en polio (DKTP), hib-ziekte, hepatitis B en pneumokokkenziekte. De prikken vinden meestal plaats in het bovenbeen. Deze ziekten zijn juist voor heel jonge kinderen gevaarlijk. Daarom is het belangrijk zo snel mogelijk te vaccineren Extra vaccinatie bij 2 maanden. Heb je geen 22 wekenprik gehaald, dan krijgt je kind bij 2 maanden een extra vaccinatie (DKTP Difterie, kinkhoest, tetanus, polio-Hib-HepB). Ook in een aantal andere situaties krijgt je kind deze extra prik. De jeugdarts bespreekt dit met je. Vaccinatieschem

Hoe wordt een kind gevaccineerd? Het kind krijgt de meeste vaccins via een injectie. Op elk van de 5 vaccinatieconsulten krijgt het kind 1 of maximum 2 prikjes, wat het kind beschermt tegen 12 infectieziekten. Onder de 12 maanden wordt een prik in het bovenbeen (dij) geplaatst. Boven de 12 maanden wordt in de bovenarm geprikt Vaccinatie: op welke leeftijd en tegen wat 5 minuten leestijd Elk kind van 0 tot 4 jaar wordt door de verpleegkundigen en artsen van het consultatiebureau ingeënt tegen een aantal gevaarlijke ziekten. Vanaf het vierde jaar neemt de schoolarts / de jeugdgezondheidszorg afdeling van de GGD dit over Vaccinaties zijn belangrijk voor de bescherming, veiligheid en gezondheid van onze kinderen. Alle vaccinaties zijn uitgebreid onderzocht en door de Gezondheidsraad veilig en effectief bevonden. ( /vaccinaties ) Meer over vaccinaties

Voor de vaccinaties van je kind hoef je niks te betalen. De kosten van vaccinatie worden betaald via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). In deze wet is geregeld dat alle vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma gratis worden uitgevoerd tot en met het jaar waarin je kind twaalf jaar wordt Hoe jonger het kind, Voor kinderen bestaat in Nederland het Rijksvaccinatieprogramma, dat vaccinaties bevat tegen twaalf verschillende infectieziekten

Wonen & Keuken bij Amazon - Gratis levering vanaf 20 eur

Vaccinatieschema Rijksvaccinatieprogramma

De vaccinatie van baby's en kinderen in Nederland wordt gedaan volgens het Rijksvaccinatieprogramma, welke al bestaat sinds 1957. Het is niet verplicht je kind in te laten enten, maar het merendeel van de ouders maakt er wel gebruik van. Sommige mensen weigeren vaccinaties om religieuze redenen Een kindje kan gevaccineerd worden in een consultatiebureau van Kind en Gezin (tot 3 jaar), bij de huisarts of bij de kinderarts. Alle vaccins in het vaccinatieschema die Kind en Gezin toedient zijn gratis, behalve de vaccins tegen het rotavirus. Dit is zelf aan te kopen in de apotheek

De overheid biedt gratis vaccinaties aan voor kinderen, mensen met een verhoogd risico op ziekte Het komt maar heel zelden voor dat een kind om medische redenen niet gevaccineerd mag worden. Een kind dat niet gevaccineerd is, is onvoldoende beschermd tegen de gevaarlijke infectieziekten. Het risico dat het kind de bewuste infectieziekte krijgt, is groter als het kind deel uitmaakt van een niet-gevaccineerde hechte gemeenschap Sinds 2020 krijgt een kind de eerste vaccinatie als hij of zij drie maanden oud is. Dit kan vervroegd worden naar twee maanden als de moeder zich tijdens haar zwangerschap niet heeft laten vaccineren. Het is belangrijk om dan al te vaccineren, omdat onder andere kinkhoest juist bij jonge baby's veel schade veroorzaakt Zorg dat je kind een t-shirt met korte mouwen aan heeft. Bij aankomst geef je eerst de vaccinatiekaart af en daarna wacht je samen met je kind totdat het aan de beurt is. N.B. Wanneer je vermoedt dat je kind hevige angst heeft voor de prik en daardoor moeilijk te vaccineren zal zijn, is het verstandig om vooraf even contact op te nemen met onze afdeling jeugdgezondheidszorg om te overleggen

Vaccinaties hebben nare bijwerkingen Vaccinaties kunnen zeker bijwerkingen hebben, zegt de jeugdarts. Een kind kan koorts krijgen, ineens veel gaan slapen, zich lamlendig voelen, uitslag krijgen.. of dat er een kans is dat het kind de ziekte toch nog krijgt. Uit verschillende onderzoeken weten we dat de vaccins niet schadelijk zijn voor je kind en dat het vaccin juist voorkomt dat je kind een infectieziekte krijgt. Heel soms kan een kind na vaccinatie de ziekte toch krijgen

Vaccinatieschema baby's Rijksvaccinatieprogramma

 1. g nodig van de gezagsdrager (s) van het kind
 2. Misschien heb je nog een vaccinatiekaart of een boekje van Kind en Gezin van toen je klein was? Vaccinatiegegevens worden ook bijgehouden door de artsen die vaccineren. Tegenwoordig registreert de arts die je vaccineert ze ook in Vaccinnet, de vaccinatiedatabank van de Vlaamse overheid, zodat ze nooit meer verloren gaan en je ze zelf ook kunt raadplegen
 3. In Nederland worden kinderen gevaccineerd volgens het Rijksvaccinatieprogramma, dat is ingesteld in 1957. Het programma wordt gecoördineerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Deelname aan de vaccinatie is niet verplicht, maar meer dan 95% van de ouders laat hun kind inenten
 4. Ze krijgen de vaccinatie op de leeftijd wanneer de vaccinatie ze het beste beschermd tegen de infectieziekten. Vaccinatie niet verplicht, toch wel doen. De Rijksoverheid adviseert u als ouder om uw kinderen wel te laten vaccineren. Als u uzelf en uw kinderen laat vaccineren: beschermt u uzelf en uw kind tegen infectieziekten

Vaccinaties - Kind en Gezi

Deze vaccinaties beschermen tegen baarmoederhalskanker. Ook jongens kunnen HPV oplopen en het overdragen op anderen. Heel soms kan een kind na vaccinatie de ziekte toch krijgen. De ziekte is dan wel minder ernstig en de kans op complicaties is erg klein Je laat je kind inenten om te voorkomen dat hij ziek wordt. Toch kan je kind na een vaccinatie juist last krijgen van wat ongewenste klachten: dat zijn bijwerkingen van vaccinaties. Hier een opsomming van wat je per prik aan bijwerkingen kunt verwachten. Bijwerkingen vaccinaties. Kunnen die prikken nou wel of geen kwaad Vaccinaties (inentingen) beschermen mensen tegen ernstige infectieziekten. Zoals mazelen, kinkhoest en baarmoederhalskanker. Er zijn vaccinaties voor verschillende groepen mensen

Afwijkende vaccinatie. Ook zijn er ouders die hun kind wel aan het Rijksvaccinatieprogramma deel laten nemen, maar die bepaalde vaccinaties weigeren. Vaak gaat het dan om vaccinaties tegen bof, mazelen en rodehond (bmr-vaccin), die door deze ouders als vrij ongevaarlijke kinderziektes worden beschouwd Vaccinaties. In Nederland geven we kinderen vanaf 2 maanden vaccinaties. Met 14 maanden geven we de BMR (bof, mazelen en rode hond). Met 6 maanden geven we een vaccinatie tegen tuberculose (BCG), als de ouders geboren zijn in een land waar tuberculose veel voorkomt. Soms kunnen deze prikken voor de reis vervroegd nodig zijn Een baby krijgt de eerste vaccinatie al op de leeftijd van 6 tot 9 weken. Wordt de hele serie vaccinaties doorlopen dan is men beschermd tegen onder meer polio, difterie, hepatitis B, tetanus en meningokokken C. Meisjes kunnen daarnaast vanaf de leeftijd van 12 jaar de HPV-vaccinatie krijgen Alle kinderen in Nederland hebben recht op bescherming tegen 12 gevaarlijke en soms dodelijke ziekten. Dit is geregeld binnen het Rijksvaccinatieprogramma. De eerste prik wordt gezet wanneer een kind 2 maanden oud is. De laatste prik vindt plaats in het 9de levensjaar Uw kind heeft twee vaccinaties nodig. Tussen de eerste en tweede vaccinatie moet minimaal 2 weken zitten. De eerste vaccinatie wordt bij voorkeur gegeven vóórdat uw kind 12 weken oud is en uiterlijk als uw kind 20 weken oud is

Groepsimmuniteit belangrijk voor zwakker kind. Door schade en schande leerde ik afgelopen jaar dat je in het publieke debat niet wegkomt met vraagtekens zetten bij vaccinaties. Rake legt me uit waarom: 'Jouw vierde kindje komt er wel mee weg, ze is in goede gezondheid en wordt beschermd door de kinderen om haar heen die wél ingeënt zijn De vaccinatiegraad daalt. Van alle tweejarigen in Nederland was vorig jaar nog maar 90,2 procent volledig gevaccineerd. Een zorgelijke trend, waarbij er momenteel vooral naar de 'kritische hoogopgeleide ouder' gewezen wordt. Journalist Sanne Windey is zo'n ouder De antistoffen die je als aanstaande moeder aanmaakt na het vaccineren, worden via de placenta doorgegeven aan je ongeboren kindje. Zo is je baby na de geboorte op 2 manieren beschermd: door de antistoffen die je ongeboren kindje heeft gekregen via de placenta én doordat je als moeder niet ziek kan worden, en je kindje dus niet aan kan steken Het eerdergenoemde RIVM verkondigt op zijn website: Vaccinaties zijn belangrijk voor de bescherming, veiligheid en gezondheid van onze kinderen. Alle vaccinaties zijn uitgebreid onderzocht en door de Gezondheidsraad veilig en effectief bevonden. Deze geruststellende tekst suggereert dat vaccins zonder risico's zijn Uit het inhaalschema voor het RVP en de bijbehorende beslisboom blijkt dat bij kinderen tussen 2 en 19 jaar, die vòòr de eerste verjaardag gestart zijn met vaccinatie, de basisimmuniteit voltooid dient te worden met de 4e DKTP(Hib haemophilus influenzae type b)HepB hepatitis B-vaccinatie. Omdat het kind uit deze casus nu ouder is dan 6 jaar, vervallen de booster-op 4 en 9 jaar

Vaccinaties bij kinderen: welke prik wanneer (en waarom?

Vaccinaties voor je baby en kind. Een prik krijgen is niet leuk, maar hoort er voor de meeste kinderen wel bij. Tegen welke ziekten wordt je kind ingeënt, wat zijn de bijwerkingen en de risico's? De belangrijkste feiten op een rij. Frouke Tamsma, Expert Voeding & Gezondheid Bijgewerkt op: 22 december 2020 Sinds 1957 krijgen alle Nederlandse kinderen vaccinaties tegen infectieziekten. Dit gebeurt in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma, het RVP, volgens een vast schema. Het consultatiebureau verzorgt een groot deel van de uitvoering van het RVP omdat tot nu toe vooral kinderen worden gevaccineerd Vaccinatie en allergie, eczeem, hooikoorts of astma. Een kind met allergie, eczeem, hooikoorts of astma mag gevaccineerd worden want het kindje bouwt dagelijks automatisch afweerstoffen op tegen nieuwe lichaamsvreemde stoffen, dus ook tegen vaccinaties Een klein aantal kinderen vertoont een late reactie tussen de tweede en vijftiende dag na de vaccinatie. Je kind kan dan wat hangerig zijn of heeft een lichte verhoging. Dit duurt meestal niet langer dan 2 dagen. Op de pagina Vaccinaties kun je meer lezen over de vaccinatie die jouw kind heeft gehad Daarom is het legitiem om te eisen dat alle kinderen in kinderdagverblijven zijn gevaccineerd. Die verplichting is een begrenzing van de vrijheid van de ouders, maar vrijheid is nu eenmaal nooit..

(DKTP) Een tweede vaccinatie krijgen kinderen in hun 9e levensjaar. Deze wordt gelijktijdig met een tweede BMR vaccinatie gegeven. Het vaccin geeft 10 jaar bescherming tegen DTP en moet indien nodig weer worden herhaald Welkom bij de GGD Hart voor Brabant! Wij volgen alle kinderen in onze regio vanaf hun geboorte tot hun achttiende jaar. Je kunt bij ons terecht met vragen over het opgroeien, de gezondheid en de opvoeding van jouw kind. We helpen je als dat nodig is: wij zijn er voor jou en je kind Gezondheidsproblemen na vaccinatie: koortsstuipen Bij 2e kind kreeg koortsstuipen na haar vaccinatie bij 11 maanden. We zijn nog nooit zo bang geweest. Maar helaas waren wij toen nog onwetend en van geen kwaad bewust. Wij wisten niet eens dat we een keus hadden om te vaccineren of niet. Mijn 3e kind krijgt absoluut geen vaccinaties

Rijksvaccinatieprogramma Rijksvaccinatieprogramma

 1. Vaccinaties zijn hierbij een belangrijk middel om uzelf en anderen te beschermen tegen ernstige infectieziekten. Vaccinaties voor kinderen en jongeren Kinderen en jongeren kunnen via het Rijksvaccinatieprogramma gratis gevaccineerd worden tegen 12 infectieziekten
 2. Het kind krijgt na de mazelen een hersenvliesontsteking, waardoor het kind gehandicapt wordt. Dan is dat een gevolg van een ziekte die gemakkelijk te voorkomen is door vaccinatie. Kinderen kunnen niet zelf beslissen en moeten, in soortgelijke gevallen, tegen hun ouders beschermd worden
 3. Bijwerkingen vaccinaties bij kinderen. De meeste kinderen voelen zich na een vaccinatie even niet zo lekker. Dit heeft verschillende redenen: zo vindt een kind de inenting vaak spannend, maar hij of zij kan ook last krijgen van bijwerkingen
 4. Nieuws en video's over Vaccinaties. Betrouwbaar, gratis en snel op NU.nl, de grootste nieuwssite van Nederland

Bezoekadres Hanzeplein 120 9713 GW Groningen. Postadres Postbus 584 9700 AN Groninge Meer informatie over vaccinaties Het RIVM heeft een schema vastgesteld waarin het beste moment staat om jouw kind te laten vaccineren. In het vaccinatieschema wordt ook uitgelegd welke prik op welke leeftijd wordt gegeven. In het schema hieronder gaan wij ervan uit dat jouw baby voor het eerst wordt ingeënt als die nog niet geboren is

Alles over het vaccineren en inenten van je kind WIJ

Mensen wijzen om verschillende redenen vaccinaties af. Vanwege een religieuze geloofsovertuiging bijvoorbeeld. Of omdat zij vinden dat goede voeding bescherming biedt, of menen dat een besmetting goed is voor de ontwikkeling van het kind. Ook steeds meer hoogopgeleiden twijfelen of ze hun kinderen moeten laten vaccineren De Meningokokken ACWY vaccinatie beschermt een kind tegen de Meningokokkenziekte. Je krijgt dit vaccin wanneer je 14 maanden oud bent. Sinds 2018 ontvangen ook jongeren een uitnodiging

Moeten kinderen straks ook gevaccineerd worden tegen

Inentingen en vaccinaties bij je baby en kind - Ouders van N

GGD Gelderland Midden heeft spreekuren op locatie Arnhem en Ede. Spreekuren uitsluitend op afspraak. Let op: Momenteel is onze dienstverlening aangepast vanwege de situatie rondom het coronavirus: Neem contact op bij: klachten van verkoudheid, hoesten of koorts, of als u in de afgelopen 14 dagen in een gebied bent geweest waar code oranje/rood geldt Hieronder vindt u o.a. informatie over vaccinaties en eventueel malaria. Persoons- en reisgebonden vaccinaties zijn o.a. afhankelijk van de aard en duur van uw reis en uw gezondheidssituatie. Specifieke informatie over uw situatie en eventueel te nemen malaria maatregelen krijgt u tijdens het spreekuur.Hepatitis A vaccinatie bij verblijf onder onhygienische omstandigheden.Malaria is. Mijn kind heeft in het verleden al HPV-vaccinatie(s) gehad maar ze heeft de serie niet afgemaakt Als je dochter in het verleden al HPV-vaccinaties heeft gekregen, maar deze nog niet heeft voltooid, dan kan zij de vaccinatieserie alsnog afmaken Je kind krijgt hiervoor automatisch een oproep. Kinderen die een of meer vaccinaties uit het Rijksvaccinatie-programma hebben gemist, kunnen de gemiste prik(ken) in de meeste gevallen later inhalen op het consultatiebureau of tijdens een vaccinatieronde Voor deze vaccinaties krijgt je kind een aparte uitnodiging. De vaccinaties worden niet op school gegeven. 9 jaar: DTP- en BMR-vaccinatie. Als je kind 9 jaar is, krijgt hij of zij nog een DTP-vaccinatie (tegen difterie, tetanus en polio) en BMR-vaccinatie (tegen bof, mazelen en rodehond)

Vaccinaties tegen infectieziekten

 1. Vaccinaties op Reis is open! Je kunt je afspraak gemakkelijk online plannen op een van onze vestigingen in het land. Bedrijven en instellingen kunnen door het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met Medi Prevent en Vaccinaties op Reis gebruik maken van de regeling vanuit de overheid om gecompenseerd te worden voor de kosten
 2. g tegen 12 ernstige infectieziekten. Dit doen we door het geven van vaccins. Een kind kan voor het eerst een inenting krijgen als hij of zij 6-9 weken is en krijgt dan de laatste op 9-jarige of 12-jarige leeftijd
 3. U en uw kind krijgen een uitnodiging voor de vaccinaties. De eerste vaccinatie krijgt uw kind als het 6 tot 9 weken is. Laat u uw kind later vaccineren dan de bedoeling is volgens het vaccinatieschema. Dan loopt uw kind langer onbeschermd rond en dat brengt risico's mee. Uw kind kan bijvoorbeeld ernstig ziek worden
 4. U kunt in principe kinderen met een indicatie vanaf de leeftijd van 6 maanden vaccineren met het griepvaccin. Omdat kinderen jonger dan 2 jaar met een indicatie vaak onder behandeling van een specialist staan, kunt u het beste met de specialist overleggen over de indicatie en vaccinatie. Kinderen in de leeftijd van 6 maanden tot [
Bij twijfel over vaccinatie | Rijksvaccinatieprogramma

Bij twijfel over vaccinatie Rijksvaccinatieprogramma

 1. Vaccinaties hebben in ons land in ieder geval nog nooit blijvende schade aan de gezondheid veroorzaakt. Ook is er in Nederland nog nooit een kind overleden door een vaccinatie. Als je kind heftig reageert op een vaccinatie, is dat meestal geen reden om hem de volgende keer niet meer te laten inenten
 2. Later ontvang je de oproepkaarten voor fase 2, 3 en 4. Ook als je hebt aangegeven dat je niet wilt dat je kind deelneemt aan het RVP, krijg je toch voor iedere fase een oproep. Het kan namelijk zo zijn, dat je van gedachte verandert en later toch wilt dat je kind de vaccinaties krijgt. Tot 4 jaar wordt je kind ingeënt op het consultatiebureau
 3. Ouders die hun kind niet inenten moeten dat verplicht melden als ze naar de kinderopvang willen gaan, aldus BOinK voorzitter Gjalt Jellesma: EenVandaag 06-08-2018 'Mijn zoontje was bijna dood door een kind dat niet ingeënt was' Kinderopvangtotaal.nl 27-06-2018: Minister Blokhuis (Volksgezondheid) 'Registratie vaccinaties kinderdagverblijf.
 4. Is een kind van twee maanden niet te jong voor vaccinatie? Bij de geboorte heeft een baby een maternale immuniteit; er worden antistoffen van de moeder doorgegeven aan het kind via de placenta en de moedermelk
 5. Het percentage baby's dat in Nederland volledig wordt ingeënt is aan het dalen. En lang niet iedereen uit de zogenoemde risicogroepen haalt de griepprik. Steeds meer mensen denken dat vaccineren overbodig is geworden, of zelfs gevaarlijk is. Drie redenen waarom vaccineren (nog steeds) belangrijk is
 6. der ernstig
 7. Vaccinaties die de GGD aan de kinderen en jongeren verstrekt in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma. Direct naar : Inhoud Een prik beschermt uw kind en ook anderen Zoeke
Vrijeschoolbeweging Vaccineren, ja of nee

Vaccinatie voor baby's en p (0-3 jaar) - Laat je

Het KNMI heeft voor maandag 8 februari 2021 code 'oranje' afgegeven. Dit betekent dat de vaccinatie- en testlocaties van GGD Fryslân weer open gaan. Alle afspraken voor een coronatest of een vaccinatie die ingepland staan, kunnen doorgaan Vaccinaties redden mensenlevens. in 2014 bijna een acht maanden oude baby die op de crèche het mazelenvirus had opgelopen via een niet-ingeënt kind bij de naburige naschoolse opvang Vaccinaties. Vaccinaties beschermen mensen tegen ernstige infectieziekten. In Nederland worden de meeste vaccinaties kosteloos aangeboden door de overheid, zoals voor baby's en kinderen. Volgens het RIVM is de vaccinatiegraad in Nederland al twee jaar aan het dalen, omdat steeds meer ouders besluiten hun kind niet in te enten Kind en Gezin beveelt sterk aan om dit volledig schema toe te passen, voorgesteld door de Hoge Gezondheidsraad van België. Wettelijk is enkel de poliovaccinatie verplicht. Voor de toediening van een vaccin heb je de vrije keuze tussen het consultatiebureau van Kind en Gezin, je huisarts of kinderarts

Met een vaccinatie tijdens je zwangerschap kun je jouw kind meteen vanaf de geboorte beschermen tegen kinkhoest. De 22 wekenprik haal je bij een consultatiebureau bij jou in de buurt.. Bel voor een afspraak: 088-01 00 55 Je kind krijgt dan de eerste vaccinatie met 3 maanden, in plaats van met 2 maanden. Dat geldt niet in alle gevallen, de jeugdarts of jeugdverpleegkundige bespreekt dit met je op het consultatiebureau. Welke prik krijg ik? Het vaccin dat je krijgt is de DKT-prik Bij het ontstoren van vaccinaties (ontgiften, of detoxen) wordt 2x per week een homeopathische verdunning van een of meer vaccins ingenomen in 4 oplopende potenties of sterktes. Een ontstoringskuur duurt 4 of 8 weken, afhankelijk van de aard van de te behandelen klachten en de van de vitaliteit van je kind Vaccinaties voor kinderen en jongeren De overheid wil alle kinderen in Nederland beschermen tegen gevaarlijke en soms dodelijke infectieziekten.Daarom is er het Rijksvaccinatieprogramma.Vaccineren is niet alleen belangrijk voor uw eigen kind maar ook voor andere kinderen en kwetsbare personen Je kind mag met een andere, klachtenvrije, begeleider komen. Je kind mag met één begeleider komen. Laat broertjes en zusjes dus thuis. Houd minimaal 1,5 meter afstand van anderen. Wij vaccineren op dit moment niet als je kind deze bovenstaande klachten heeft. Zodra je kind beter is, maak een afspraak om alsnog de vaccinatie te halen

Vaccinaties en Vragen

Overzicht vaccinaties voor kinderen in Nederland Mens en

Je kind krijgt deze vaccinatie al 3 keer voor de eerste verjaardag, samen met de Hib-HepB-vaccinatie. Sommige kinderen krijgen deze prik 4 keer. De DKTP-vaccinatie is een herhalingsvaccinatie. Dit is nodig omdat tegen de tijd dat een kind 4 jaar is, de afweer is afgenomen tegen deze ziekten BMR-vaccinatie. Wanneer je kindje 14 maanden oud is, krijgt hij zijn eerste BMR-inenting. Deze wordt de eerste keer in combinatie gegeven met de prik tegen meningokokken A, C, W en Y. Wanneer je kind 9 jaar oud is, wordt de BMR-inenting herhaald. Ook krijgt hij dan de DTP-inenting. De BMR-vaccinatie beschermt je kind tegen de volgende ziektes: Bo Welke vaccinaties krijgt mijn kind? Je kind krijgt alle vaccinaties op het consultatiebureau tot hij 4 jaar is. In totaal krijgt je kindje daar 10 inentingen verdeeld over 6 bezoeken. Bij sommige bezoeken krijgt je kindje twee prikken. Deze beschermen tegen: difterie, kinkhoest, tetanus, polio (dktp), bof, mazelen, rode hond. DKTP-Hib vaccin, DKTP inenting en DTP vaccinatie De DKTP vaccinaties zijn belangrijke inentingen die het kind beschermen tegen de ziektes haemophilus influenzae type B, Overzicht vaccinaties voor kinderen in Nederland Om mensen te beschermen tegen een aantal ernstige virussen is in Nederland het Rijksvaccinatieprogramma opgezet De vaccinaties worden gegeven door onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. Het vaccinatieprogramma is helemaal gratis. Het is ook belangrijk. De 12 infectieziekten waartegen we vaccineren komen nog maar weinig voor. Maar ze bestaan nog steeds. Is een kind niet gevaccineerd? Dan blijven deze ziekten gevaarlijk

Basisvaccinatieschema - Kind en Gezi

Het is zover! We gaan van start met het vaccineren tegen het coronavirus. In januari 2021 wordt begonnen met de grootste vaccinatie campagne ooit Sommige landen stellen bepaalde vaccinaties verplicht voordat u de grens over mag. Lees hier meer over verplichte en aanbevolen vaccinaties

Video: Vaccinaties Rijksoverheid

Een kind krijgt een extra vaccinatie bij 2 maanden als moeder niet gevaccineerd is tegen kinkhoest tijdens de zwangerschap, en in bijzondere situaties. Onze jeugdarts bespreekt dit met je. Fase 2 Inenting 1 Inenting 2; 3,5 jaar Een gevaar voor de volksgezondheid, vindt ook de staatssecretaris. Maar hoe overtuig je ouders hun kind te laten inenten? Wuif in ieder geval hun angst niet weg, zeggen experts. Lees verder bij NRC Adviesrapport: volksgezondheid belangrijker dan persoonlijke afweging vaccinaties. De overheid moet een ondergrens bepalen voor de vaccinatiegraad. Nieuws Vaccinatie Vaccinaties bij kinderen afdwingen in Nederland is nog ver weg Discussies over verplicht vaccineren laaien net zo regelmatig op als uitbraken van kinderziekten. Artsen zien er wel wat in, maar crèches zijn huiverig voor de enorme bijbehorende administratie en het ministerie haakt bij voorbaat af Registreer je (rijks) vaccinaties online en download de app: Vaccinatieboekje. Lees welke vaccinaties als je op reis gaat en leer meer over infectie-ziekten Kinderopvangcentra moeten niet-gevaccineerde kinderen kunnen weigeren. Een initiatiefwet van D66 krijgt steun van een meerderheid van de Tweede Kamer. Zodat je als ouders kunt zien waar je veilig.

Beroepsgebonden vaccinaties zijn bedoeld voor werknemers die tijdens hun werk risico lopen een infectie te krijgen. Dit zijn: Werknemers die tijdens hun werk of studie in contact komen met bloed, bloedproducten, lichaamsvocht of ontlasting; Werknemers die voor hun werk naar landen reizen waar gevaarlijke infectieziekten voorkomen De vaccinatie moet wel uitgesteld worden als je ziek bent of verkoudheidsklachten hebt. Blijf thuis en verzet de afspraak als je klachten hebt van neusverkoudheid (niezen of loopneus), of keelpijn of hoesten. Heb je koorts? Ook dan wordt de vaccinatie uitgesteld. Vraag: Is mijn kind net na vaccinatie extra vatbaar voor het coronavirus Niet alleen voor u, maar ook voor uw kind of baby. Welke inentingen u voor Bali nodig heeft, hangt af van de tijd die u op Bali gaat doorbrengen. Sommige inentingen worden altijd aangeraden, terwijl andere vaccinaties alleen nodig zijn als u langere tijd op het eiland verblijft vaccinaties is in andere landen vooral ervaring met vaccinatie op school. Het vaccineren van adolescenten met het HPV-vaccin op scholen is de meest bestudeerde maatregel. Deze maatregel blijkt over het algemeen te leiden tot een hogere vaccinatiegraad tegen HPV dan vaccinatie op andere locaties

Heeft het niet vaccineren van kinderen nadelige gevolgen

De huisarts zei: bereid je erop voor dat je elke winter met een kwakkelend kind zal zitten, maar niet met iets ernstigs. Heel erg overstuur Als Wessel veertien maanden is, krijgt hij een een vaccinatie tegen de bof, mazelen en rodehond (BMR) Lees meer over de vaccinaties voor baby's. Lees meer over de vaccinaties voor p. Lees meer over de vaccinaties voor basisschoolkinderen. Lees meer over de vaccinatie HPV. Lees meer over de vaccinatie tegen meningokokkenziekte (MenACWY) Folder 'Bescherm uw kind tegen infectieziekten' in 11 talen. Bekijk ook ons infoblad over vaccinaties

Zin en onzin van vaccinaties | Mama en MeerJe baby vaccineren - vaccinatieschema | MiniMeKoorts

Vaccinaties zijn niet veilig (zie de jaarlijkse vergoedingen die worden uitgekeerd aan ouders met kinderen die vaccinatieschade hebben opgelopen). En mijn kind is geen proefkonijn. Log in om een opmerking achter te late Vaccinatie voorlopig niet verplicht voor kind in crèche Het kabinet gaat voorlopig niet over tot een vaccinatieplicht voor kinderen die naar de kinderopvang gaan. Maar als de vaccinatiegraad. Vaccinatie met DTP biedt bescherming tegen difterie, tetanus en polio. Indien u na 1-1-1950 geboren bent en alle kindervaccinaties gehad heeft, volstaat 1 prik. U bent dan 10 jaar beschermd. Indien u de vaccinaties nooit ontvangen heeft, adviseren wij drie prikken

 • Kazernes Belgisch leger Duitsland.
 • Creevity Mp3 Cover Downloader.
 • MXGP live TV.
 • Kavel Lichtenberg Amersfoort.
 • Afstandsbediening Chromecast.
 • Wat is een blokhaak.
 • Yr nl.
 • Siouxsie And The Banshees Discogs.
 • Woning kraken 2020.
 • Eucalyptus plant Intratuin.
 • Welke planeten hebben manen.
 • Bernie Sanders grandson.
 • Blonde hasj soorten.
 • Drugs nemen.
 • Lauren en Hardy film.
 • Bongo Weekendtrip xl.
 • Orfèvrerie Wiskemann Bruxelles.
 • Lettre de motivation stage.
 • Statbel overlijdens 2020.
 • VW Kever Club Limburg.
 • Ace of Spades Destiny 2.
 • Platenspeler laten afstellen.
 • Gevaar van populisme.
 • Wandelen in Ny.
 • Hennessy Gall en Gall.
 • Pangaea data.
 • Airsoft Ulicoten.
 • Wellness Bedrijf kopen.
 • Wondverpleegkundige Thuiszorg.
 • Merk sneakers sale heren.
 • CAT EBP.
 • Wii spellen paarden.
 • Leeftijd Freek Vonk.
 • Assassination Rogue rotation.
 • Overlijdensberichten Zaltbommel.
 • Medaille kleurplaat.
 • Verstopte schatten Nederland.
 • Veilig internet kind.
 • Hotel Le Colombier Moustiers Ste Marie.
 • Whatsapp groepen link.
 • Motivatiebrief stage Accountancy.