Home

Gedisloceerde fractuur betekenis

Dorsaal gedisloceerde fracturen met acceptabele stand na repositie - Circulair onderarmgips van mineraal - Controle foto na 5-7 dagen, circa 50% van de fracturen met meer dan 20 graden angulatie redisloceerd - Gipswissel naar kunststof minimaal pas na 2 weken - Immobilisatie: 4-5 weken; Volair gedisloceerde fracturen met acceptabele stand na. Dislocatie is een term uit de materiaalkunde die gebruikt wordt om een lineair roosterdefect in een kristalstructuur aan te duiden. De (mate van) aanwezigheid van dislocaties is sterk van invloed op veel van de eigenschappen van verschillende materialen

www.surgeryassistant.n

Dislocatie - 13 definities - Encycl

Osteoporose is een ziekte van het skelet waarbij sprake is van een lage botmineraaldichtheid (oftewel botmassa) en een ver- storing van de samenhang van het botweefsel. Daardoor wordt het bot brozer en ontstaat er makkelijker een breuk in het skelet. Dit zijn osteoporotische fracturen fracturen in drie types en hun verdere onderverdeling in drie groepen en hun subgroepen. Daarbij wordt geclassificeerd op toenemende mate van ernst, de complexiteit van de fractuur, de moeilijkheden inherent aan hun behandeling, en hun prognose Maissonneuve-fractuur, twee stel schroeven na anatomische repositie fibula. Bij patiënten > 70 jaar met ernstige osteoporose kan bij een gedisloceerde fractuur een onbloedige repositie met 3 mm K-snaar of Steinmanse pen fixatie door calcaneus en talus tot in de tibia overwogen worden, gecombineerd met onderbeengips

Video: Geconsolideerde fractuur: wat is het, behandeling

Een collumfractuur, dijbeenhalsfractuur, gebroken heup of heupfractuur is een proximale femurfractuur, een botbreuk ofwel fractuur in het bovenste gedeelte van het dijbeen. Zo'n botbreuk bevindt zich op kleine afstand van- of zelfs in het heupgewricht. Een botbreuk in het heupbeen heet een bekkenfractuur Een open fractuur is vaak ernstiger dan een gesloten fractuur. Dit komt doordat je een groter risico hebt op infecties. Bovendien is er een grotere kans dat er een bloedvat of zenuw beschadigd is. Daarnaast kun je op basis van de vorm van de botbreuk nog een onderverdeling maken Een mediale collumfractuur is per definitie een intracapsulaire fractuur, waarbij de vascularisatie van de femurkop is bedreigd. Met name bij gedislokeerde fracturen kan ischemie en derhalve avsculaire kopnecrose optreden Een fractuur van de ribben uit zich in een acute en duidelijk gelokaliseerde pijn die intenser wordt bij inspanning en wanneer men lacht, hoest, niest of een andere houding aanneemt. De pijn neemt toe bij het ademhalen omdat de ribben meebewegen tijdens de ademhaling

Een subcapitale humerus fractuur is een breuk van de bovenarm, net onder het schoudergewricht. Een subcapitale humerus fractuur ontstaat vaak door een val op een gestrekte arm. Wat zijn de verschijnselen? Bij deze breuk heeft u veel pijn in de bovenarm en het schoudergewricht Botbreuk of fractuur: typen, symptomen, behandeling Bij een botbreuk of fractuur is er sprake van een breuk of scheur in een bot. Ieder bot kan breken, maar sommige delen van het skelet zijn door hun vorm of plaats in het lichaam extra gevoelig De meta-analyse data dragen slechts ten dele bij aan de behandelkeuze voor de gedislokeerde collum femoris fractuur in individuele gevallen. Het beeld dat in de literatuur na 2004 voor de update van deze richtlijn ontstaat komt overeen met de literatuur voor 2004 De behandeling van een niet-gedisloceerde capitatumfractuur is 6-8 weken gipsimmobilisatie.6 Een gedisloceerde fractuur zal men opereren en intern fixeren met een koploze gecanuleerde schroef of K-draden.7. Beeldvorming De normale röntgenfoto is geen betrouwbaar diagnosticum bij fracturen in het carpale gebied

METATARSAAL 5 FRACTUREN •Avulsie fractuur tuberositas: - conservatief: 6w gips: 2w onbelast + 4w belast •Jones fractuur: - ter hoogte van syndesmose met MT-4 - slechte bloedvoorziening: neiging tot non-union - conservatief/ORIF bespreken met patiënt •Metatarsaal schacht-fractuur - trauma of stressfractuur - conservatief: 6w gips, 4w onbelas Encyclo.nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities. De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te maken type 2: fractuur door collum anatomicum, geen dislocatie van betekenis, 2 part fracture (hoge kans op kopnecrose) type 3: fractuur door collum chirurgicum, met dislocatie, 2 part in principe bij alle patienten met een niet gedisloceerde fractuur (type 1 volgens Neer

Greenstick fractuur (=twijgbreuk): incomplete fractuur waarbij een buiging van het bot plaatsvindt (cortexonderbreking aan één zijde) Deze fracturen worden m.n. gezien bij de distale radius en ulna (fig. 4) Torus fractuur (=buckle fractuur): incomplete fractuur waarbij een 'buckle' (vertaling: gesp) van de cortex ontstaat Type 4: compleet gedisloceerde botfractuur waarbij de botdelen elkaar dus niet meer raken. Bij breuktype 3 en 4 is er een verhoogd risico op een verstoring van de bloedtoevoer naar de heupkop. Dergelijke fracturen zullen door een chirurg worden behandeld met een heupimplantaat Enerzijds de fracturen ten gevolge van grote externe krachten, bijvoorbeeld door een ongeval, die op het bot uitgeoefend worden en waartegen het bot niet bestand is. Dit is een acute fractuur. Daarnaast bestaan ook fracturen die chronisch van aard zijn en veroorzaakt worden door herhaalde belasting van het desbetreffende bot. Deze stressfracturen komen vaak voor bij sporters

De mediale collumfractuur Nederlands Tijdschrift voor

Niet-gedisloceerde fracturen (dislocatie = verplaatsing) kunnen erg subtiel zijn. Een fractuur gaat vaak gepaard met gewrichtseffusie. De suprapatellaire recessus zal zich vullen met vocht/bloed en verstrijking geven van de suprapatellaire fat pads (fig. 19) Figuur 19 Enkelfractuur (malleolaire fractuur) (zie paragraaf 25.1) kunnen fracturen zijn van de malleolus lateralis, medialis of tertius. In enkele gevallen zijn alle drie de malleoli gebroken: trimalleolaire fractuur.Er zijn verschillende classificatiesyste Indien <70 jaar, gedisloceerde fractuur proc. styloideus radiï (Chauffeursfractuur) met intraarticulaire dislocatie >1mm. Open repositie met T-plaatfixatie dorsaal: Zelden geindiceerd, wel bij <70 jaar, Barton fractuur . NABEHANDELING: conservatief: - 5-6 weken gips. operatief:.

Distale radiusfractuur - Polspathologi

fractuur veroorzaakt geen occlusiestoornis van het gebit. Wan-neer deze wel aanwezig is, dienen fracturen van mandibula of maxilla te worden uitgesloten. Bij intraorale palpatie is er vaak een onderbreking te voelen in de crista zygomatico-alveolaris. Vergelijking met de gezon-de zijde is hier wederom zinvol fractuur fractuur zelfst.naamw. een botbreuk Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'fractuur ' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. 23 definities op EncycloI.) zie fractura II.) botbreuk. synoniem: fractura III.) (Botl..

Avulsiefractuur (afscheuringsbreuk): symptomen & behandeling Een afscheuringsbreuk of avulsiefractuur is een fractuur of breuk die is ontstaan door grote trekkracht van een pees aan het bot. Aangezien de pees meer trekkracht kan verdragen, zal eerder een stuk bot afscheuren dan de pees De geisoleerde coracoid fracturen kunnen conservatief behandeld worden met een mitella voor 2 weken; Operatief: Type 1 als niet-geisoleerde fractuur (bij meerdere fracturen van de schouder, bijv. floating shoulder) Bij ernstige beschadiging van de scapuloclaviculaire verbindin Bloedverlies bij bekkenfracturen varieert in betekenis en is afhankelijk van het ongevalsmechanisme, soort fractuur. Alleen de niet-gedisloceerde fractuur met intakte strekfunctie. Behandelen met bovenarmsgips in 45° gedurende 4-6 weken. Operatief: Gedisloceerde fracturen. Zuggertung osteosynthese en bij de distale of complexe (bv multifragmentaire) fracturen een hoekstabiele plaat osteosynthese

Een diafysaire fractuur is een bot breuk vast langs de schacht van een lang bot, zoals het dijbeen in de dij of de ellepijp in de onderarm. Diafyse is de anatomische naam van de schacht van een lang bot, die wordt onderscheiden van de epifysen, de uiteinden van het bot. Meestal het gevolg van een hoge impact trauma zoals een sport botsing of auto-ongeluk, een diafysaire breuk kenmerkend wordt. Behandel open, extra-articulaire, niet-gedisloceerde, distale phalanxfracturen eventueel middels een trepanatie van de nagel, het spalken van de fractuur met de nagel, een wondtoilet en/of een immobilisatie voor de duur van 1 tot 3 weken met het DIP-gewricht in 0 graden extensie en het PIP-gewricht vrij

Polsfractuur - Med-Inf

 1. utief,reconstrueerbaar - Type III Com
 2. ZSO 2.6 - fracturen bovenste extremiteit. Claviculafractuur. o Ongeval mechanisme: Direct; val op schouder Indirect; val op gestrekte arm o Klinische presentatie Pijn Zichtbare dislocatie; bobbel o Diagnostiek LO; afwijkende contour Lokale pijn bij palpatie Abnormale beweeglijkheid in geval van dislocatie Röntgenfoto; fractuur duidelijk Belangrijk
 3. Ongeveer 50% van de proximale humerusfracturen zijn gedisloceerde fracturen . In een review van de Cochrane Collaboration (2012) besloten de auteurs dat er op basis van goed methodologisch opgezette RCT's onvoldoende bewijs is om zich uit te spreken over de meerwaarde van een chirurgische aanpak boven een conservatieve behandeling ( 2 )
 4. - Mason II: Marginale breuk (fractuur) waarbij < 1/3 van het gewrichtsvlak is gedisloceerd - Mason III: Breuk (fractuur) waarbij > 1/3 van het gewrichtsvlak is gedisloceerd, al dan niet verbrijzeld . Behandeling . De meeste radiusfracturen zijn weinig of niet verplaatst en kunnen daarmee conservatief (dus zonder operatie) behandeld worden
 5. Wat is de betekenis van gecompliceerde fractuur? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 1 betekenis van het woord gecompliceerde fractuur. Door experts geschreven
 6. We spreken van een fractuur wanneer een bot gebroken is. Dit kan uiteenlopen van een scheurtje in het bot tot een volledige verbrijzeling. Er ontstaat een zwelling door de bloeduitstorting bij de breuk en normale bewegingen zijn vaak niet meer mogelijk
 7. Betekenis van fractuur toevoegen. Aantal woorden: Naam: E-mail: (* optioneel) Email confirmation: << found objects: fragmentdoorsneden >> Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik! Help mee, en voeg een woord toe

Van alle fracturen behoorde 65% (93) tot de categorie Neer I (niet gedisloceerde fracturen) en 35% (50) tot de gedisloceer­de fracturen. Het percentage zenuwletsel was bij de laatste groep significant hoger (82%) dan in de ongedisloceerde groep (59%). Statistisch bleek de kans op zenuwletsel 4 keer zo groot te zijn als bij een Neer I fractuur gedisloceerde distale radiusfracturen (Colles fractuur) is gesloten repositie en trans-styloidaire Kirschner draad fixatie. De resultaten van 21 aldus behandelde redislocaties in de periode 1987-1994 worden beschreven. Volgens de classificatie van Older waren 8 fracturen geclassificeerd als type 3 en 13 fracturen als type 4 Instabiele gedisloceerde fracturen van het PIP-gewricht zijn, indien niet of inadequaat behandeld, potentieel invalide-rend. Externe tractiesystemen in het verleden waren log en konden niet dynamiseren. Suzuki et al. beschreef in 1994 een rank dynamisch tractiesysteem gebruikmakende van 2 K. De betekenis van geïmpacteerd is: ergens diep in bevestigd, vast in iets opgesloten. Betekenis geïmpacteerd. Er is al veel gezocht naar de betekenis van geïmpacteerd en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis. Wij hopen dat jij ook wat aan de informatie op deze website hebt gehad

Bij gedisloceerde fracturen onele röntgenopname is een fractuur niet altijd zijn repositie, eventueel open, en interne fixatie even duidelijk zichtbaar. Aanvullend kan een altijd noodzakelijk. De meeste auteurs adviseren MRI-scan vervaardigd worden, waarop de frac- om altijd de fractuur intern te fixeren, ook de 3,6 tuur wel is af te beelden, met bijpassend botoe- niet-gedisloceerde fracturen - Mason II: Marginale breuk (fractuur) waarbij < 1/3 van het gewrichtsvlak is gedisloceerd. - Mason III: Breuk (fractuur) waarbij > 1/3 van het gewrichtsvlak is gedisloceerd, al dan niet verbrijzeld. Behandeling. De meeste radiuskopfracturen zijn weinig of niet verplaatst en kunnen conservatief worden behandeld Traumatologie van extremiteiten en bekken bestaat uit zeven delen die achtereenvolgens behandelen: de algemene principes en richtlijnen van dit specialisme, osteosynthesematerialen en diverse fracturen 'van clavicula tot teen'. Nieuw voor deze uitgave is dat ieder deel begint met een paragraaf waarin de anatomie besproken wordt van de desbetreffende extremiteit. In de laatste twee delen wordt.

De incidentie van distale radius fracturen ligt rond de 20 per 10.000 personen per jaar in Nederland. Dit is ongeveer 17% van alle fracturen die gezien worden op de spoedeisende hulp. Van eerder onderzoek weten we dat de helft van deze fracturen extra-articulair is, en dat ongeveer tweederde gedisloceerd is fractuur) kan het wenselijk zijn om twee stelschroeven (tricorticaal 3,5 mm) te plaatsen. Verwijder de syndesmose-schroef niet routinematig. Overweeg het verwijderen van de schroef indien de patiënt een beperking heeft in dorsiflexie èn de schroef niet gebroken is of geen loslating vertoont of als er sprake i BREUK RADIUSKOP Een breuk aan het uiteinde van het spaakbeen, de radiuskop, is een veelvoorkomende breuk van de elleboog. Deze breuk wordt een radiusfractuur genoemd. Symptomen breuk radiuskop Veel pijn in de elleboog, zwelling, beperkte strekking Onderzoek en diagnose bij breuk radiuskop Bij lichamelijk onderzoek drukpijn op de radiuskop, draaibewegingen provocerend, röntgenfoto Behandeling. De fractuur wordt als geïnclaveerd beschouwd als op de AP foto de mediale trabeculae een hoek van minimaal 160 maken met de mediale cortex van het femur en het been klinisch niet verkort is (zie Figuur 2). De positie van het kophalsfragment op de axiale foto is niet van belang. Alle overige fracturen zijn als gedisloceerd, instabiel te beschouwen Er is al veel gezocht naar de betekenis van geconsolideerd en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis. Wij hopen dat jij ook wat aan de informatie op deze website hebt gehad. En zien je graag in de toekomst nog een keer terug op onze website! Categories: WatBetekentHet.nl

fractuur van de elleboog en de onderarm; gebroken heup; Symptomen botbreuken Iemand die een bot breekt, voelt of hoort soms dat het bot knapt. Gebroken delen kunnen kraken als ze langs elkaar heen schuren. De plaats van de breuk kan: veel pijn doen (bij aanraking). snel opzwellen Gebroken pols De pols wordt gevormd door de uiteinden van de ellepijp en het spaakbeen, gecombineerd met de handwortelbeentjes. Bij een gebroken pols gaat het in de meeste gevallen om een breuk van het spaakbeen of van de ellepijp. Soms ook zijn ze allebei gebroken. Er zijn 3 verschillende soorten breuken van de pols: de [ 5.4 Galeazzi fractuur 94 5.5 Essex Lopresti fractuur 95 6. PoLs 6.1 Distale radiusfractuur 100 6.2 Scaphoideum fractuur 102 6.3 Peri-lunaire luxaties en fracturen 105 7. hAnd 7.1 Algemene evaluatie van handtrauma op de SEH 110 7.2 Fractuur basis MC-1, Bennett's & Rolando's fractuur 118 7.3 Metacarpalia 2-5: Schacht fracturen 12 waarde is in de diagnostiek naar niet gedisloceerde, occulte scafoïdfracturen. Wellicht is er ook een betekenis voor de botscintigrafie in het onderzoek naar andere letsels van de hand. In hoofdstuk 4 worden 100 opeenvolgende patiënten, met de verdenking op een scafoïd-fractuur doch geen tekenen van een fractuur op de röntgenfoto, geëvalueerd

Heupfractuur - Isal

 1. Proximale femurfracturen Proximale femurfracturen Terug naar overzicht Terug naar overzicht Over dit artikel Publicatiedatum: 9 januari 2021Auteur: Jolien van Haasteren, vierdejaars geneeskundestudent Epidemiologie en risicofactoren Vrouwen>>mannen Toenemende incidentie met leeftijd Verdere risicofactoren: Osteoporose Gebrek aan fysieke activiteit Overmatig caffeïne- en alcoholgebruik Eerdere.
 2. Start studying WDD-1: HC Inleiding fracturen (Breukclassificaties). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 3. De betekenis van Fractuur vind je op deze pagina. Er werden 3 verschillende definities van Fractuur gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken
 4. Bij een gebroken heup (heupfractuur of collumfractuur) is de hals van het dijbeen gebroken, vlak bij het heupgewricht. Gebroken heupen komen vooral voor bij 65-plussers, maar kunnen op elke leeftijd voorkomen. Naar verwachting zullen in 2020 jaarlijks 24.000 mensen met een gebroken heup worden opgenomen

Betekenis Fractuur, collum. Wat betekent Fractuur, collum? Hieronder vind je een betekenis van het woord Fractuur, collum Je kunt ook zelf een definitie van Fractuur, collum toevoegen. 1: 0 0. Fractuur, collum. Breuk van de dijbeenhals (in de heup) Bron: www.dokterdokter.nl: Betekenis van Fractuur, collum toevoegen Verse fracturen. Het ideale moment om te starten met een behandeltraject is afhankelijk van de ingestelde therapie. Wanneer gekozen is voor een conservatief beleid, dit wil zeggen dat er geen operatie noodzakelijk is, kan er in de meeste gevallen 48 uur na het ontstaan van de breuk worden gestart Door deze verbinding tussen de fractuur en de buitenwereld is er gevaar op bacteriële contaminatie en infectie [...]. De huid kan worden beschadigd, doordat een scherpe punt van de fractuur van binnenuit door de huid prikt, of doordat de huid werd beschadigd door een van buiten inwerkend geweld. De open fracturen kunnen onderverdeeld worden in: 1 9 conservatief (meestal) behandeling extra-articulair, niet-gedisloceerd dwars of schuine gedisloceerd maar stabiel na repositie operatief spiraal of schuin met standsafwijking (rotatie) comminutief gedisloceerde fracturen, niet stabiel na repositie intra-articulair luxatiefractuur CMC bv Bennet fractuur open fracturen (verdenking weke delen letsel) absolute operatie-indicatie bij: angulatie.

Enkelfractuur (incl

 1. Het hoogenergetisch trauma, ook wel afgekort als HET, is een verzamelnaam voor ongevallen waarbij een grote overdracht van energie op het slachtoffer of het voertuig waar in het slachtoffer zit plaatsvindt.Het ongevalsmechanisme speelt hierbij een belangrijke rol.. In de Eerste Hulp wordt onderscheid gemaakt tussen een hoogengergetisch trauma en een laagenergetisch trauma
 2. Elf fracturen (26%) redisloceerden en negen patiënten (21%) hadden een symptomatische malunion waarvoor een correctieosteotomie werd verricht. Conclusie Patiënten met een operatief behandelde gedisloceerde extra-articulaire distale radius fractuur hebben betere functionele uitkomsten na 12 maanden, gemeten met de DASH en de PRWE vragenlijst, vergeleken met conservatief behandelde patiënten
 3. - niet gedisloceerde fracturen: naviculare gips operatief: - alle gedisloceerde fracturen: schroef-osteosynthese (AO of Herbert screw) - alle fracturen met scapholunaire dissociatie (AO of Herbert screw) - delayed-union c.q. pseudoarthrosen (>13 weken resp. >26 weken) (schroefosteosynthese + botplastiek; Matti-Russe operatie).
 4. Medisch MM woordenboek: pathologische fractuur is een botbreuk die meestal veroorzaakt wordt door kanker of door een andere aandoening. Treedt op in botten die door multipel myeloom zodanig verzwakt zijn dat ze geen normaal gewicht of normale belasting meer aankunne

De betekenis van fractuur van Pouteau vind je op deze pagina. Er werd 0 definitie van fractuur van Pouteau gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken Indien dislocatie minder is, dan wordt er gesproken van minimale dislocatie, ondanks het aantal fracturen. - 1-part: Niet gedisloceerde fracturen - 2-part: Fractuur collum chirurgicum of tuberculum majus of tuberculum minus met dislocatie - 3-part: Fractuur collum chirurgicum met tuberculum majus of tuberculum minus met dislocati ☛gedisloceerde fracturen, niet stabiel na repositie ☛intra-articulair luxatiefractuur CMC bv Bennet fractuur ☛open fracturen (verdenking weke delen letsel) ☛absolute operatie-indicatie bij: ☛angulatie> 10 oMC 2 en 3, > 20o MC 4 en > 30 MC 5 ☛rotatie afwijkingen: overlap van 1,5 cm bij 5o Een fractuur of botbreuk is een onderbreking van de normale samenhang van het botweefsel. Het is dus zogezegd een verwonding van het botweefsel. Ons skelet bestaat uit 206 delen van beenderen. Voor de juiste diagnose en behandeling zijn daarom een aantal dingen belangrijk

Er is bij ASA 1, 2 patiënten met een niet-gedislokeerde collum femoris fracturen geen plaats voor een conservatieve behandeling. Tijd tot operatie: Bij voorkeur de dag van opname of de volgende kalenderdag A. Garden I en II (of lichte valgus) Bij hogere biologische leeftijd of comorbiditeit Bij pathologische fracturen; Operatie Er kan een pen of een plaat gebruikt worden. De arm wordt in een sling gedurende twee weken nabehandeld. Als de foto goed is, mag de arm toenemend belast worden op geleide van de pijn. Complicaties Bij iedere operatie is er sprake van enig risico Periprothetische fractuur Deze breuk is gelegen rondom een eerder geplaatste prothese. Behandeling van heupfracturen De behandeling van heupfracturen is erop gericht om, met een zo eenvoudig mogelijke operatie, de patiënt zo snel mogelijk terug te laten stappen en naar huis te laten gaan. Verschillende factoren bepalen welke ingreep er voor u he Botbreuk | Fractuur Botweefsel Het skelet is een zeer levend en dynamisch weefsel. De botten van het skelet zorgen voor ondersteuning, opslag van mineralen als calcium en fosfor; beweging van de botten door middel van spieren die aan het bot vastzitten; en bescherming van organen

Heupfractuur - Wikipedi

 1. Schouderluxatie, tuberculum majus fractuur definitie: Oorzaken: Val op de hand of arm, met abnormale draaiing van de arm in het schoudergewricht (exorotatie en abductie bij luxatio anterior)
 2. Een botfractuur is het medisch jargon voor een botbreuk.De termen fractuur en breuk hebben dus dezelfde betekenis. In principe is het mogelijk dat elk bot in je lichaam breek op het moment dat er krachten op inwerken die sterker zijn dan de elasticiteit van het betreffende bot. Hierbij dient echter wel vermeld te worden dat een bot in de regel veel beter bestand is tegen een kracht die.
 3. Ongeveer 3/4 van alle onderarmfracturen vindt plaats aan het uiteinde van het radiusbot - dit deel van het bot wordt de distale radius genoemd. Een van de meest voorkomende soorten distale radiusfracturen wordt een Colles-fractuur genoemd. Colles Fracture Betekenis . De Colles-fractuur is een specifiek type distale radiusfractuur
 4. Een dynamic hip screw of DHS wordt geplaatst bij een bepaald type heupfracturen, wanneer het dijbeen breekt op het brede deel vlak voor de dijbeenhals. Het gaat dan om de volgende fracturen; dijbeenhals- breuk (collumfractuur), breuken door de verdikkingen (pertrochantere fracturen) en breuken direct onder de verdikkingen (subtrochantere.

Het skelet bestaat bij de meeste mensen uit 24 ribben. De ribben hebben een beschermende functie en zijn onmisbaar voor de werking van de longen. Letsel aan de ribben kan tot flinke pijn tijdens het bewegen leiden. Ook de ademhaling kan verstoord of pijnlijk zijn De fracturen van het supracondylaire gebied, condylenblok of beide 19 . 5. De in dit onderzoek gebruikte classificatie 24 5 .1. De betekenis van de standafwijkingen voor de functie, de stabiliteit en de mate van arthrosis van het kniegewricht 164 4.4 Wat is een greenstick/torus fractuur? Deze folder geeft u belangrijke informatie bij een greenstick/torus fractuur van de pols. Dit is een breuk van het bot, waarbij het beenvlies dat om het bot heen ligt intact is gebleven. Het bot breekt aan één zijde, terwijl de andere zijde elastisch meebuigt. Verplaatsing of losraking is onwaarschijnlijk De fractuur brengt veel pijn en stress met zich mee voor deze oude mensen. Voor de operatie zal preoperatief onderzoek gedaan worden. Een foto van hart en longen wordt meestal routinematig bij elke heupfractuur gemaakt. Een gebroken heup is voor de oude en kwetsbare mensen die erdoor getroffen worden een fors risico

Botbreuk (Botfractuur) - Aandoeningen Gezondheidsplein

van Buijtenen, JM, van Tunen, MSLM, Zuidema, WP & Derksen, RJ 2012, ' De behandeling van gedisloceerde, instabiele distale radius fracturen bij volwassenen. Fracturen met complicerende factoren -Open fractuur -Fors gedisloceerde fractuur 2 Acute buik -Peritonitis -Appendicitis -Volvulus -Malrotatie -Invaginatie -Toxisch megacolon -Strengileus (indien niet vitaal bedreigd) -Beklemde liesbreuk -Darmperforatie 2 Ernstig weke delen letsel Open wonden Je kunt fracturen onderscheiden in open en gesloten fracturen. Een open fractuur is een fractuur waarbij een stuk van het gebroken bot via de huid naar buiten steekt. Dit kan gevaarlijk zijn, omdat het bot blootligt. De kans op infectie is daardoor groter. Bij een gesloten fractuur is het bot gebroken, maar de huid is onbeschadigd gebleven

100% van gedisloceerde fracturen avasculaire necrose op, echter met de komst van betere diagnostiek en behandel technieken zijn de uitkomsten sterk verbeterd (1-2). Epidemiologie Fracturen en luxaties van de talus en omliggende gewrichten zijn ongewoon. Talusfracture Distale radiusfracturen Distale radiusfracturen Terug naar overzicht Terug naar overzicht Over dit artikel Publicatiedatum: 1 januari 2021Auteur: Jolien van Haasteren, vierdejaars geneeskundestudent Etiologie en epidemiologie Polsfracturen zijn veelvoorkomend op de spoedeisende hulp. Meestal spreken we over een fractuur volgens Colles, Smith of Barton, naar de eerste beschrijvers. Alle drie.

Collum femoris fractuur (collumfractuur

Semagram. Een fractuur is een verwonding; is een aandoening [Ontstaan] ontstaat door een kracht, zoals van een val, slag of beweging, of door kalkgebrek in beenderen [Stoffelijke eigenschap algemeen] kenmerkt zich doordat een bot op een of meerdere plaatsen een barst vertoont of onderbroken is [Ondervinder] treft het beendergestel van mens of dier. • Gedisloceerde fracturen die na repositie geen acceptabele stand opleveren, worden bij patiënten. jonger dan 65 jaar bij voorkeur operatief behandeld, tenzij er patiëntgerelateerde factoren. aanwezig zijn die als contra-indicatie kunnen gelden. • Instabiele distale radius fracturen bij patiënten ouder dan 65 jaar dienen op individuele basi Zulke gedisloceerde fracturen zijn gemakkelijk vast te stellen met röntgenfoto's, en het beste te behandelen met een operatie. Het opsporen van niet- of minimaal gedisloceerde fracturen, waarbij de gebroken botdelen elkaar nog wel raken, is een stuk lastiger Nervus ulnaris uitval na een gedisloceerde antebrachii fractuur bij een 10-jarige jongen, Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie, no 5, p129-132, 2014 Vraag publicatie aan Vraag deze publicatie aan

Gebroken ribben Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgi

 1. Repositioneren fracturen en/of luxaties Omschrijving. repositioneren of alignment: het getroffen lichaamsdeel - fractuur of luxatie - in lijn brengen; Materialen (spalkmateriaal) Werkwijze Voorbereiding. controleer circulatie, motoriek en sensibiliteit distaal van fractuur/luxatie; Verrichting. laat proximaal van gewricht het aangedane.
 2. Impact De Putter et al, JBJS, 2012: economische impact Hand en pols letsels ongeveer 20 % van alle letsels op SEH Kostbaarste letsels nog voor knie en heup #Kostbaarste letsels, nog voor knie en heup # Fracturen van de hand en vingggers kostbaarste binnen de groep hand en pols letsels ! Mn jonge mensen, vol in werksfeer Goede behandeling belangrijk
 3. Verplaatste fracturen moeten operatief behandeld worden: er bestaan verschillende methodes om de fractuur te fixeren. 1. Plaat en schroeven: dit is de meest gebruikte techniek. 2. Soms wordt er ook gebruik gemaakt van stevige staaldraden of van een 'externe fixateur'. Na de behandeling
 4. Collum femoris fractuur Definitie definitie: breuk in de dijbeenhals Oorzaken: Val op de trochanterregio (op de zijkant van de heup). Soms door axiaal inwerkende krachten (door val op gestrekt been). Indeling: 1 Niet gedisloceerde, geïnclaveerde (op X-heup AP meer dan 160graden dislocatie van de mediale trabeculae tov de mediale femur cortex

Enkelfracturen. definitie: breuken in de beenderen die de enkel vormen Oorzaken: Door een extreme verdraaiing (eversie of exorotatie) van de voet. Kan unimalleolair (alleen de laterale of mediale malleolus gebroken), bimalleolair (mediale en laterale, eventueel ook inplaats van een van de twee voorgaande de tertiaire malleolus), trimalleolair (zowel mediale, laterale als tertiare malleolus. Colles fractuur 28. Smith's fractuur 29. Montegia fractuur 30. Galeazzi fractuur 31. Garden Classificatie 32. Pauwels Classificatie 33. Jones' Fracture 34. Weber Classificatie 35. AO Classificatie Fracturen Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen Christian van Rij, TAGIO 36 ‣ Gedisloceerde en communitieve fracturen > 1mm. of > 15º hebben 55% kans op non-union bij conservatieve behandeling (Cooney et al. & Singh et al.) ‣ Scaphoïdschachtfractuur distaal van de apex / dorsale rim van het scaphoïd ( B2 fracturen) hebben meer kans op humpbackdeformiteit en compensatoire DISI instabiliteit (Moritomo et al.

Trauma cervicaal Fracturen en dislocaties ter hoogte van de occipitocervicale overgang en de cervicale wervelkolom komen, ondanks de verhoogde verkeersveiligheid, nog steeds frequent voor. De slachtoffers behoren vooral tot de jonge actieve bevolking, meestal ten gevolge van hoog-energetische traumata zoals een verkeersongeval, val van grote hoogte, geweld en sportletsels Met ruim 2050 hardloopevenementen per jaar en 1,5 miljoen recreatieve hardlopers in Nederland is deze tak van sport populairder dan ooit. Het is van belang om sportgerelateerde letsels, zoals een stressfractuur van de femurhals, tijdig te herkennen en daarmee het risico op complicaties te beperken (artroscopie) toonde 22 gedisloceerde fracturen (prevalentie 50%) en 29 instabiele fracturen (prevalentie 66%).Alle gedisloceerde fracturen waren instabiel evenals 7 ongedisloceerde fracturen. CT was significant nauwkeuriger dan röntgenfoto's voor het vaststellen van artroscopische fractuurdislocatie (p<0,05) en -instabiliteit (p<0,05)

Botbreuk of fractuur: typen, symptomen, behandeling Mens

Een metalen snaar wordt distaal van de fractuur door het bot geboord waarop een trekkracht wordt uitgeoefend. Met deze techniek is grotere kracht mogelijk. (Bij volwassenen max. 12 kg) Conservatief: Conservatieve behandeling vindt plaats bij stabiele gesloten fracturen die niet gedisloceerd zijn (al dan niet na repositie van de fractuur) Heupfractuur of fractuur in uw bovenbeen Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Wat is een heupfractuur 2 Behandeling 2 Geen operatie 2 Operatie 2 De opnameperiode 3 De opname 3 Het opnamegesprek 3 De operatie 3 Na de operatie 4 Complicaties 4 Wondinfectie 4 Heup uit de kom (alleen bij kop-halsprothese) 4 Ontslag Indicaties - Niet-gedisloceerde fracturen - Enkele metatarsale fractuur, translatie in mediale of laterale richting, angulatie 10 graden in dorsaal‐plantaire richting (Na-)behandeling - Onderbeensgips 1 week, gevolgd door 3 weken gipsschoen Follow-up [surgeryassistant.nl] Behandeling: in de regel operatief en fixatie met een K-draad of schroef Tibia plateau fractuur. U heeft een tibia plateau fractuur opgelopen aan uw knie. Dit letsel is veroorzaakt door een ongeval, als gevolg van de schuld van een ander. Dit moet logischerwijs vergoed worden door de aansprakelijke tegenpartij Het vergelijken van de patiëntgerichte uitkomsten na operatieve plaat fixatie met een conservatieve behandeling van gedisloceerde midschacht clavicula fracturen. Methode: Tussen januari 2008 en juli 2010 werden alle patiënten met een nieuwe gedisloceerde midschacht clavicula fractuur prospectief geïncludeerd

KHP bij gedislokeerde collum femoris fractuur - Richtlijn

Betekenissen van DFN in het Engels Zoals hierboven vermeld, DFN wordt gebruikt als een acroniem in tekstberichten te vertegenwoordigen Discrete fractuur netwerk. Deze pagina gaat over het acroniem van DFN en zijn betekenissen als Discrete fractuur netwerk. Houd er rekening mee dat Discrete fractuur netwerk niet de enige betekenis van DFN is ↑fractuur in: Sijs, Nicoline van der, Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, 2e druk, Amsterdam / Antwerpen: Veen, 2002; op website dbnl.org; ISBN 90 204 2045 3 ↑ Weblink bron Gearchiveerde versie Word Prevalence Values op ugent.b De pols is een complex gewricht bestaande uit acht handwortelbeenderen en twee onderarmbotten: de ellepijp (ulna) en het spaakbeen (radius). Een breuk (fractuur) van de ellepijp en/of het spaakbeen komt vaak voor. Bij een polsfractuur betreft het soms alleen een scheur in het bot, maar soms is er verplaatsing van de botstukken. De grootte van deze verplaatsing, de mate van verbrijzeling en de. Op de fractuur- en osteoporosekliniek kunt u terecht voor de diagnose en behandeling van osteoporose. Osteoporose (botontkalking) is een aandoening waarbij de botten zodanig zijn verzwakt dat er een verhoogde kans is op botbreuken. Osteoporose komt vooral voor bij mensen vanaf 50 jaar, maar kan ook ontstaan door andere oorzaken, bijvoorbeeld door bepaalde ziekten en medicijnen

Betekenis voor huisarts en patiënt. De NHG-Standaard Enkeldistorsie geeft aan bij welke verschijnselen de huisarts een fractuur moet overwegen en een röntgenfoto moet aanvragen. Bij het lichamelijk onderzoek wordt hiervoor gebruikgemaakt van de Ottawa enkelregels Deze pagina gaat over het acroniem van VFA en zijn betekenissen als Vertebrale fractuur beoordeling. Houd er rekening mee dat Vertebrale fractuur beoordeling niet de enige betekenis van VFA is. Er kan meer dan één definitie van VFA zijn, dus Bekijk het op ons woordenboek voor alle betekenissen van VFA één voor één

Enkelbreuk / Weber fractuur na operatie; Enkelbreuk / Weber fractuur na operatie. Gebroken enkel. Vlak boven het enkelgewricht bevinden zich het scheenbeen (tibia) en het kuitbeen (fibula). Een veelvoorkomende enkelbreuk is een breuk van het kuitbeen. Dit kan gecombineerd gaan met een breuk van het scheenbeen Betekenis factuur Er is één definitie voor het woord factuur: een document met een beschrijving van goederen die een bedrijf (aan een ander bedrijf) geleverd heeft; Bron: WikiWoordenboek, CC BY-SA 3.0. Uitspraak factuur Beluister het audiostand om te horen hoe je factuur uitspreekt suggereren dat in sommige fractuurtypen (niet gedisloceerde en stabiele fracturen) een functionele behandeling met vroege bewegingstherapie de beste methode zou zijn. Implicaties voor de chirurgische praktijk Dit review laat zien dat er geen duidelijke overall selectie van één van de therapieën voor de proximal

Een occulte capitatumfractuur Nederlands Tijdschrift

De subtiele fracturen: onverplaatste en avulsies zullen meestal pas na beoordeling van de radioloog kunnen worden uitgesloten. Een groot voordeel van de initiële beoordeling door de huisarts op de HAP, is dat die goed kan triëren of het waarschijnlijk een contusie, ligamentair letsel (met mogelijk avulsie) of fissuur betreft, of een duidelijke (gedisloceerde) fractuur

 • Drummer Slipknot.
 • Drone lenen.
 • Witte pens in de oven.
 • Overgangsepitheel functie.
 • Ikea keukentje pimpen groen.
 • Grens Atlantische Oceaan Indische Oceaan.
 • Delhaize Wachtebeke folder.
 • Ulcus pepticum medicatie.
 • Social media onderwerpen.
 • Welk gewicht dobber.
 • Zwarte humor.
 • Rui bevorderen duiven.
 • Babywinkel Breda.
 • Punta Arabí Ibiza corona.
 • Voetbalvereniging Groningen Studenten.
 • Gors Thuiswerken.
 • School pauze wet.
 • Country Festival thorn 2019.
 • Insecticide gevaarlijk.
 • Bijnaam Montreal.
 • Aji Amarillo.
 • Shia LaBeouf FKA Twigs.
 • Nederlandse films.
 • Kleur tong hond.
 • Cowboy Rex Dinosaur.
 • School holidays Italy 2021.
 • Koortsdromen wiki.
 • MRI scan nek MS.
 • Bernie Sanders grandson.
 • Speelparadijs Rotterdam West.
 • Emotionele mishandeling op het werk.
 • Bloomon Atelier review.
 • Xbox 360 disassembly.
 • Engelse modelbouw winkels.
 • Insecticide gevaarlijk.
 • Kernenergie Wikikids.
 • Rustgevende geluiden ASMR.
 • Facebook Berden Venray.
 • Biologie met Joost Gaswisseling.
 • Vitex agnus castus plant kopen.
 • 25 jaar getrouwd tekst.