Home

Groeicurve consultatiebureau

Op het consultatiebureau worden groeicurven gebruikt

 1. Als de groeicurve in dat geval iets afwijkt van de standaard is dat geen probleem! Groeicurve hoofdomtrek Op het consultatiebureau wordt ook de hoofdomtrek van je kindje gemeten. Het is belangrijk dat de omtrek van het hoofdje van je kind gelijkmatig toeneemt
 2. Waarom hanteren de consultatiebureaus 1 groeicurve terwijl Nederland een multiculturele samenleving is? Er zijn meerdere groeicurves, maar het consultatiebureau hanteert voor het gemak 1 groeicurve, namelijk de Nederlandse. Als een kind te klein is op deze groeicurve, dan wordt er overgeschakeld op de etnisch specifieke groeicurve
 3. Consultatiebureau, gebruik de groeicurve van de WHO! door Sandii Zachte | dec 9, 2016. Er is iets mafs met onze groeicurve: deze laat totaal niet laat zien wat een gezonde groei is. De gegevens die hierin opgenomen zijn, zijn van de groei van zo'n tienduizend kinderen in ons land
 4. Andere cookies: Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina's zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via.
 5. Groeicurves en het consultatiebureau. Ik was op het consultatiebureau om Lenn even te laten wegen. 'Wauw, wat een wolk van een baby zeg! Je kunt wel zien dat hij het goed doet. 2 maanden ja? Hij is echt al groot zeg!'. Ze waren alleen maar positief over Lenn

groeicurve meisjes 0 tot 4 jaar oud; groeicurve jongens 0 tot 4 jaar; Afwijkende lengte of gewicht? Deze grafieken zijn gemiddelden, dus veel kinderen zullen kleiner, groter, dikker of dunner zijn dan het gemiddelde. Kijk daar nuchter naar. Maak je je toch zorgen, vraag het aan de schoolarts, iemand op het consultatiebureau of ga naar je huisarts Groeicurve kinderen. In de eerste vier jaar wordt de groei van je kind bijgehouden op het consultatiebureau. Behalve dat het fijn is om de groei van je kind bij te houden, kan het ook een signaal geven over zijn gezondheid. Door middel van een groeicurve kun je de lengte en het gewicht van je kind bijhouden Een groeicurve is een middel voor zorgverleners om na te gaan of een kind goed groeit. In de Nederlandse jeugdgezondheidszorg (consultatiebureaus, schoolartsen, etc.) wordt de standaarddeviatie gebruikt. De cijfers 1, 2 en 3 (respectievelijk -1, -2 en -3) die u bij de hulplijnen ziet staan, zijn de z-scores In de GroeiGids App kun je een groeipad starten om de belangrijke en leuke momenten van je zwangerschap en je kind vast te leggen. Zo volg je de groei en ontwikkeling van je kind en heb je alle gegevens altijd bij de hand

Waarom hanteren de consultatiebureaus 1 groeicurve terwij

 1. Groeicurve baby. Door middel van een groeicurve kan je de lengte en het gewicht van je kind bijhouden. Ook het consultatiebureau houdt een groeicurve van je baby bij. Groei baby in lengte . Na een gezonde zwangerschap zijn de meeste baby's bij de geboorte tussen de 46 en 54 centimeter
 2. Groeicurve en groeidiagram Het groeidiagram maakt duidelijk welke lichaamslengte als normaal kan worden beschouwd binnen een bepaalde bevolkingsgroep. Door de meetresultaten van uw kind in het groeidiagram in te vullen, ziet de arts direct of uw kind een normale lengte heeft
 3. Welkom bij de GGD Hart voor Brabant! Wij volgen alle kinderen in onze regio vanaf hun geboorte tot hun achttiende jaar. Je kunt bij ons terecht met vragen over het opgroeien, de gezondheid en de opvoeding van jouw kind
 4. GGD Amsterdam wil met dit gezondheidsportaal inwoners van Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn informeren over ziekte en gezondheid en de werkzaamheden van de dienst. Doel is het bevorderen van de volksgezondhei
 5. Groeicurve: verkeerde standaard? Bij het consultatiebureau wordt veelal gewerkt met groeigrafieken die zijn gebaseerd op de groei van een grote groep van tienduizenden kinderen in een bepaalde periode. Het betreft daarmee een status quo bepaling en niet de bepaling van een standaard voor gezonde groei
 6. Het consultatiebureau houdt de groei en het gewicht van je kind bij in de eerste 4 jaar. Toch kan het nooit kwaad om het zelf ook bij te houden. Online kan je tegenwoordig de groeicurve van je baby bijhouden en vergelijken met de algemene groeicurven op de TNO website

De geboorte van je baby is vast een van de mooiste momenten van je leven. Een groter wonder kun je je bijna niet indenken. Wanneer je net vader of moeder geworden bent is alles nog nieuw. Je leert je kind kennen door middel van al je zintuigen: ruiken, voelen, kijken en luisteren naar alle geluidjes en de manier van huilen In de JgzApp kan je zelf de groeicurve van je kind ophalen en binnenkort ook het advies en vervolg lezen. gewicht en hoofdomtrek van je kind met datum waarop deze gegevens zijn gemeten op het consultatiebureau, zwangerschapsduur, geboortegewicht, lengte van de ouders/verzorgers, geboortedatum ouders/verzorger, roken tijdens de.

Consultatiebureau, gebruik de groeicurve van de WHO! - Kiin

Het consultatiebureau meet bij elk bezoek hoe lang en zwaar je kindje is. Bekijk hier de groeicurve van je baby Wil jij inzage in jouw dossier of dat van je kind? Of wil je een kopie van het dossier ontvangen? Vul dit formulier (Word, 55 kB) in en stuur of mail het, met een kopie van paspoort of ID, op naar de GGD Hart voor Brabant. Gebruik hiervoor de Kopie ID app van de Rijksoverheid. Je dient daarbij het BSN en de pasfoto af te schermen en een watermerk aan de kopie toevoegen en/of het doel voor. Samen beschermen, bevorderen en bewaken we de gezondheid van inwoners in de regio Limburg-Noord. Dit doen wij met name door het vroegtijdig opsporen van ziekten Het voordeel van het consultatiebureau is dat de voorziening laagdrempelig en gratis is. Voor vragen is er meestal ook een telefonisch spreekuur waar je buiten de afspraken om terechtkunt. De ervaringen met het consultatiebureau zijn trouwens niet altijd positief. Sommige ouders ervaren te veel bemoeienis of te weinig kennis Om de groeicurve van je baby bij te houden, wordt je zoon bij elk bezoek op het consultatiebureau gemeten en gewogen. Die gegevens worden ingevoerd in de computer en daarna laat de jeugdarts of verpleegkundige zien hoe de groeicurve van jouw zoon eruitziet. Dat wordt getoond door middel van een lijn, afgezet op de gemiddelde groeicurve

In het consultatiebureau zal de vrijwilliger je kind wegen en meten en wordt de hoofdomtrek gemeten door de arts of de duidelijk zichtbaar gemaakt op de groeicurve. Top. De opvolging van de groei en begeleiding van je gezin gebeurt tijdens onze huisbezoeken en consultaties. Kom hier alles over te weten bij Gezinsondersteuning/Na de. Een consultatiebureau (CB) is een organisatie die de gezondheid, ontwikkeling en groei van je kindje volgt. Je krijgt hier gratis advies en medische zorg voor je kind. Vanaf de geboorte tot je kind 4 jaar is, brengen jullie regelmatig een bezoek aan het consultatiebureau Op het consultatiebureau en bij de schoolarts of schoolverpleegkundige wordt uw kind gemeten en gewogen. De arts beoordeelt of uw kind goed groeit. Hij of zij doet dit met behulp van het groeidiagram, of een groeicurve. Daarnaast volgt de schoolarts of schoolverpleegkundige het verloop van de puberteit bij uw kind. Lees verder: standaard onderzoek −4,0 −3,0 −2,0 −1,0 0,0 1,0 zich 0,6% van de populatie. Onder de referentielijn van −3,0 bevindt zich 2,0 boven de mediaan komt overeen met een positieve SDS

Mijn Kind in Beeld. Welkom op het digitale ouderportaal van de jeugdgezondheidszorg. Dé plek waar u informatie over uw kind kunt inzien en advies op maat kunt ontvangen Kinderen die kunstvoeding krijgen laten vaak een andere groeicurve zien dan kinderen die borstvoeding krijgen. Je kunt altijd contact opnemen met het consultatiebureau of met de lactatiekundige van Icare Jeugdgezondheidszorg. Geplaatst op: 14-6-2017. Terug naar nieuwsoverzicht. Onze zorg. Folders Hoe interpreteer je de groeicurve van je baby? De normale spreiding van de Nederlandse bevolking is in de groeicurve weergegeven in percentiellijnen (SDS-lijnen). De SDS 0-lijn in de groeicurve geeft aan dat 50% van de kinderen op dat moment onder die waarde zit en 50% erboven In dit ouderportaal kun je persoonlijke gegevens inzien of wijzigen, de groeicurve van je kind bekijken, afspraken maken en verzetten en meer. Het ouderportaal is nog volop in ontwikkeling. In de toekomst komen er steeds functionaliteiten bij. Zo krijg je persoonlijk én online de best mogelijke jeugdgezondheidszorg

Groeidiagrammen in PDF-formaat TN

Het consultatiebureau is gratis en voor alle kinderen van 0-4 jaar toegankelijk, ook als zij of hun ouders niet verzekerd zijn of illegaal in Nederland verblijven. Ouders zijn niet verplicht om naar het consultatiebureau te gaan, een bezoek aan het consultatiebureau is vrijwillig. Wat doet het consultatiebureau Huisartsen, consultatiebureau-artsen en jeugdartsen zijn hiervan op de hoogte. Groei in het algemeen In het eerste levensjaar speelt de voeding een belangrijke rol bij de groei van een kind. Zo hebben kinderen uit Aziatische landen een gemiddelde groeicurve die overeenkomt met de onderste groeicurve van Nederlandse kinderen Ieder kind dat in Nederland wordt geboren, krijgt op het consultatiebureau een digitaal dossier. Het digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg (DD-JGZ) is een vertrouwelijk medisch dossier. Het bevat informatie over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind. Ook staan er gegevens in over de gezinssituatie en de omgeving Consultatiebureau-Groeicurve 74 Nederland, Beek, 2011.The growth curve of a baby. Een baby wordt op het consultatiebureau gemeten in een groeicurve wordt de lengte en het gewicht exact bijgehouden.Foto: Frank Muller / ZorginBeel Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 jan 2021 om 17:18. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc., een organisatie zonder winstoogmerk

Op de x-as de leeftijd in maanden en jaren. De middelste groene lijn in de groeicurve is de gemiddelde groei van kinderen. Als je kindje boven de rode lijn hierboven (+2) uitkomt, is je baby groter dan gemiddeld. Het kan zijn dat hij te veel eten krijgt. Dit kun je bespreken op het consultatiebureau Net zoals bij iedere controle op het consultatiebureau, begin je met wegen en meten. Je kindje mag op de weegschaal gaan staan om het gewicht te controleren. De lengte wordt gemeten met een meetlat die aan de muur hangt. Het gewicht en de lengte van je kindje worden in de groeicurve gezet Is het consultatiebureau verplicht? Of kan je zomaar stoppen met het consultatiebureau? En zo ja, hoe pak je dat aan? Dit zijn de beste tips voor als je niet meer naar het consultatiebureau wilt gaan. In je kraamweek maak je kennis met het consultatiebureau. Meestal is het de wijkverpleegkundige die de hielprik of gehoortest afneemt Groeicurve online. Graphico BabyGroeicurve App voor kinderen van 0 - 5 jaar. Nog voordat je het Consultatiebureau of Kind&Gezin hebt verlaten, zijn je partner, je vrienden, vriendinnen, moeder en schoonmoeder al op de hoogte van de nieuwste groeigegevens van jouw baby Groeicurve van je kind In de eerste vier jaar wordt de groei van je kind bijgehouden op het consultatiebureau . Behalve dat het fijn is om de groei van je kind bij te houden, kan het ook een signaal geven over zijn gezondheid Bij elk bezoek aan het consultatiebureau wordt je dochter gewogen en gemeten en wordt haar hoofdomtrek opgenomen

Contact. De GGD West-Brabant heeft 30 locaties in West-Brabant. Vind met onderstaande filter en zoekmachine de juiste locatie en het bijbehorende inloopspreekuur Een groeicurve voor je baby bestaat uit diverse lijnen die verschillende kleuren hebben. Komt je kind boven de zwarte lijn dan raden wij je aan direct contact op te nemen met je arts of consultatiebureau. Voor de onderste 2 rode en zwarte lijn geldt hetzelfde, komt je kind daaronder, neem dan ook contact op met de arts Doel Naast de lengte is het gewicht een belangrijke groeimaat, die tevens informatie verschaft over de voedingstoestand. Bij zuigelingen, tot ongeveer het einde van het eerste jaar, wordt het gewicht-naar-leeftijddiagram gebruikt

Met een groeicurve vergelijk je de groei van je kind met het gemiddelde. Maak je geen zorgen als je kind niet precies de curve volgt. Wanneer moet je naar het consultatiebureau In zijn eerste levensjaar bezoekt je baby gemiddeld zo'n acht keer het consultatiebureau. Aan de hand van het Van Wiechenschema wordt gekeken of je baby zich goed ontwikkelt. Meer over de groei en ontwikkeling van je baby

consultatiebureau

Groeicurves en het consultatiebureau

De groeicurve is een probaat middel om jonge ouders de stuipen op het lijf te jagen. Onze dochter Rifka was nog maar net geboren of de getallen vlogen ons om de oren. Bij het consultatiebureau kregen we bij ons eerste bezoek zelfs complimenten dat de baby zo'n keurige groeicurve volgde Groeicurve. De groei van je kind bevat belangrijke informatie over zijn gezondheid. Daarom wordt hij bij ieder bezoek aan het consultatiebureau gemeten en gewogen. De resultaten van je peuter worden door het consultatiebureau door middel van een groeigrafiek bijgehouden In Amsterdam kunnen ouders met al hun vragen over hun kind en het gezin terecht bij een Ouder- en Kindteam in de wijk of op school Naar het consultatiebureau. Als je kind ongeveer 2 weken oud is ontvang je een uitnodiging voor het eerste bezoek aan het consultatiebureau. Tijdens dit bezoek - je kind is dan ongeveer 3 weken oud - weegt en meet de consultatiebureauassistente je kind. Na het wegen en meten ga je met je kind naar de jeugdarts

Afspraak bij de jeugdarts. De drie maanden afspraak wordt door de jeugdarts gedaan. Ze bespreekt eerst de groeicurve van je kind. Vervolgens vraagt ze je met name naar de reactie op de vaccinaties van de vorige keer, of je binnenkort weer start met werken en hoe het in zijn algemeenheid met je kind en de nieuwe gezinssituatie gaat Overal waar vrouwen borstvoeding geven hoor ik bijna alleen maar verhalen over negatieve ervaringen met het consultatiebureau, jammer want veel moeders, zeg maar de meeste gaan uit van hun advies en volgen deze op. Met name onervaren moeders die voor het eerst borstvoeding geven. Ook al wordt er nu zelfs vanuit het rijk gestimuleerd om [ De resultaten zijn direct visueel inzichtelijk in de groeicurve. Ook dit gebeurt allemaal vanuit de app die bij de weegschaal staat. Afspraken maken De app kan ook de rol van een afsprakenzuil aannemen. De ouders/verzorgers kunnen bij het verlaten van het consultatiebureau zelf een afspraak inplannen via de afsprakenzuil Kind en Gezin wil, samen met zijn partners, voor elk kind, waar en hoe het ook geboren is of opgroeit, zo veel mogelijk kansen creëren. Alles over Kind en Gezi Vandaar dat het kan zijn dat je kind te licht is volgens de BMI-meter, maar dat de groeicurve van het consultatiebureau of bij de schoolarts wat anders laat zien. In 2020 gaan wij de BMI-meter aanpassen, zodat de gebruikte afkappunten hetzelfde zijn als de afkappunten die het consultatiebureau en de schoolarts gebruiken

De middelste lijn op een groeicurve helpt de ontwikkeling van je kind in de gaten te houden, al is vooral de eigen groeilijn belangrijk. Hoe houd je bij of je kind goed groeit Op het consultatiebureau meten en wegen wij jouw kind. We plaatsen de gegevens in een groeicurve. Zelf kun jij de groei van je kind bijhouden in een app als de Groeiapp van de GroeiGids of IGrow van TNO. In het boekje van het consultatiebureau vind je ook een curve waarin je de lengte en het gewicht van je kind kunt noteren Op het consultatiebureau wordt de groei vanaf de geboorte tot de leeftijd van vier jaar bijgehouden. Zodra een kind de basisschoolleeftijd bereikt, meet de schoolarts de lengte van het kind. De meetresultaten worden bijgehouden in een groeicurve

casus naar het consultatiebureau 27 september 2018 hoe maak je een groeicurve en hoe lees je dit af? in een groeicurve volgen artsen en gezondheidswerkers d Kijk behalve naar de BMI ook altijd naar de groeicurve en de algehele gezondheid van je kind en overleg natuurlijk met huisarts of consultatiebureau als je vermoedt dat je kind geen gezond gewicht heeft. Bron: Voedingscentrum.nl. Msc Denise Kroes Het consultatiebureau in jullie gemeente stuurt al in de eerste week na de geboorte een wijkverpleegkundige langs voor een hielprikje. Het bloed dat uit de hiel wordt gehaald screenen ze op verschillende aandoeningen. Als je geen bericht krijgt van de uitslag, betekent dit dat alles in orde is Groeicurve Maar hoe weet je nu wat de groei van een gemiddeld kind is? Daarvoor zijn gemiddelde groeicurves ontwikkeld, bijvoorbeeld door het consultatiebureau of door de wereld gezondheidsorganisatie (WHO). Deze geven de gemiddelde groei van een grote groep kinderen op verschillende leeftijden weer

De middelste lijn op een groeicurve helpt de ontwikkeling van je kind in de gaten te houden, al is vooral de eigen groeilijn belangrijk. De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau volgen samen met jou de ontwikkeling van je kind Als je twijfelt of je baby voldoende drinkt, geef dan niet een extra voeding maar neem contact op met het consultatiebureau. De groeicurve van je baby: afvallen en aankomen Je baby valt na de geboorte eerst wat af. Na zo'n 2 weken is de baby meestal weer terug op zijn geboortegewicht. In de eerste 6 maanden groeit een baby ongeveer 150 gram.

Locaties. Blerick; Drie Decembersingel 50, 5921 AC; Roermond; Oranjelaan 21, 6042 BA; Venray; Kiosk 7, 5802 NP Weert; Vogelsbleek 10, 6001 BE Overige locaties Contactgegevens. Algemene vragen over de GGD of onze diensten 088 - 11 91 200 . info. ggd@vrln.nl Social media

Online groeicurve tool voor je kind en bepaling van de

Video: Groeiwijzer.nl - Groeicurve en groeidiagra

Mijn Kind Jeugdgezondheidszorg GGD Hart voor Braban

Mama-maandag: Marcus 6 maanden oud! - Kiwi&zo, gezonde enDe groeicurve van je kindConsternatiebureau of consultatiebureau? • Mommyhood
 • Strand Noord Beveland.
 • Katholiek 10 geboden.
 • Havermout crumble ontbijt.
 • Sporenplanten Wikikids.
 • Geboren in 1985.
 • Mercedes SL 500.
 • Creatief kerstkaarten maken.
 • Wat is de meerwaarde van een multiculturele samenleving.
 • Saving Private Ryan samenvatting.
 • How to resurrect Sims 2.
 • Bankcheque controleren.
 • Waarnemingen Gelderland.
 • Facebook slideshow.
 • Sojabonen bereiden.
 • Aan de Amsterdamse grachten koor.
 • Fotokunst op plexiglas.
 • Broekriem dames.
 • Motor chiptunen.
 • Valkenswaard winkelstraat.
 • Van Qwerty naar Azerty Chromebook.
 • Provincies Libanon.
 • BRMO thuiszorg.
 • Parijse champignons.
 • Niet in steen gebeiteld.
 • Eetbank landelijk.
 • Tsjechoslowaakse Wolfhond pups.
 • Fotokunst op plexiglas.
 • Kerst wallpaper iPhone.
 • Muis klikken.
 • Roosterpunt assenstelsel.
 • Voorbeelden content marketing.
 • Calibre Chromebook.
 • Dr Martens squeak.
 • Buddy Guy store.
 • Saving Private Ryan samenvatting.
 • Elmer knuffel.
 • Gehandicapte katten ter adoptie.
 • Incubatietijd HPV.
 • Siouxsie And The Banshees Discogs.
 • Donker Aubergine haarkleur.
 • Ananasplant verzorgen.