Home

Kan een kernzin een vraag zijn

Wil je weten wat een kernzin is? - Braint Taalgid

Kernzin - Direct uitleg voor ieder va

Niet echt een prachtige 'vraag', maar nog wel duidelijk. En helaas worden er op GV nogal wat vragen in die vorm gesteld. Meestal - maar niet altijd - bestaat de kernzin uit wat zelfstandige naamwoorden en werkwoorden Dit kan vooral prettig zijn als je kernzin echt een introductie of onderbouwing nodig heeft, voordat je deze geeft. Check je eigen tekst. Leuk is het (of mogelijk vind je het minder leuk, maar het is evengoed bijzonder nuttig) om je eigen tekst langs te lopen op deze kernzinnen. Pak een markeerstift erbij en arceer alle kernzinnen (de hoge kosten zijn iets) Mijn zusje gaat nooit naar de discotheek. (mijn zusje doet iets) Zoals uit bovenstaande zinnen blijkt, kan het onderwerp bestaan uit een of twee woorden, maar ook uit langere constructies, zoals de zinnen 2, 3 en 5. Het onderwerp van de zin bevat een zelfstandig naamwoord of een persoonlijk voornaamwoord Een hulpmiddel bij het maken van een samenvatting of schema zijn de vijf W-vragen: wie, wat , waar, waarom, wanneer. Don'ts. Te veel onderstrepen; Een te lange samenvatting maken; Wist je dat. De belangrijkste informatie of hoofdgedachte van een alinea meestal in een kernzin staat?! De kernzin is vaak de eerste, tweede of laatste zin van de. Een goede alinea bestaat uit een een kernzin en uit een uitwerking van de kernzin in de overige zinnen. Kernzin De kernzin bevat de belangrijkste informatie, de kern van wat je wilt zeggen in die alinea. Het beste kun je de kernzin als eerste, tweede of laatste zin opnemen. Lezers kijken bij voorkeur op die plaatsen om

De kernzin van de alinea geeft de In het slot kom je terug op de in de inleiding gestelde vraag of gegeven probleemstelling. Je kan een korte samenvatting geven Schrijfdoel, soort tekst en gekozen tekststructuur zijn daarbij mede bepalend. Bij een activerende tekst bijvoorbeeld kan je de lezer aanmoedigen een bepaalde handeling. De kernzin van de alinea is de kern van het antwoord op een vraag of subvraag bij het tekstthema of bij de centrale uitspraak van de tekst. De andere zinnen van de alinea moeten een nauwe samenhang vertonen met die kernzin. Daarbij zijn diverse inhoudelijke verbanden mogelijk. Toelichting. De alinea is in zekere zin te beschouwen als een kleine.

Kernzin en alinea - Taaluile

kernzin (alinea) - Vlaamse overhei

Een stelling vormt het onderwerp van het debat. Een stelling moet de deelnemers prikkelen om hun mening te geven en daarom wordt een stelling nooit geformuleerd als een vraag maar geeft het juist een richting aan voor het debat. We geven je tips voor het maken van een stelling en leggen uit waarom een goede stelling zo belangrijk is 1) Wat kernzinnen zijn en hoe je de kernzinnen kunt vinden in een tekst. Klik hier voor theorie kernzinnen. 2) Wat de hoofdgedachte is en hoe je de hoofdgedachte terug kunt vinden in een tekst. (klik hier voor theorie hoofdgedachte) Iedere alin ea be vat  één kernzin. Vaak is dat de eerste, tweede of laatste zin van een alinea Een deel onderwerp is eigenlijk het onderwerp van de alinea waar je het in moet zoeken. Dus stel het gaat over schiphol. Dan heb je een heel verhaal voor je, dan vragen Ze bijvoorbeeld: wat is het deelonderwerp van alinea 3 Zelfstandig naamwoord. kernzin m. de belangrijkste zin van een alinea In een goed geschreven krantenartikel staat de kernzin of aan het begin of aan het eind van de alinea.; Gangbaarheid. Het woord kernzin staat in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Nederlandse Taalunie.; In onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek uit 2013 werd kernzin herkend door

Vraag en antwoord - Asielbeleid. 40 Moeten andere woningzoekenden langer op een woning wachten door de komst van asielzoekers met een verblijfsvergunning? Waar kan ik mogelijk geschikte woonruimte voor asielzoekers met een verblijfsvergunning melden? Mogen corporaties gebouwen van de gemeente beheren die bestemd zijn voor asielzoekers met. Vorm en gebruik Vorm. Naar de vorm is de meerkeuzevraag dus een voorbeeld van een gesloten vraagstelling, waarbij de respondent slechts kan kiezen uit een beperkt aantal antwoorden.Dit in tegenstelling tot een open vraag, waarbij de respondent in principe vrij wordt gelaten in zijn antwoord.. Niet iedere gesloten vraag wordt in de praktijk als meerkeuzevraag beschouwd

• een alinea kan beginnen met een zin die toelichting geeft bij de overgang, bijvoorbeeld: 'We komen nu op een heel andere onderwerp.' Als de alinea met een dergelijke zin begint, dan verhuist de kernzin naar de tweede positie; • soms staat de kernzin achteraan. Dit kan raadzaam zijn als het een controversiële uitspraak betreft di Hoe lees je studieboeken effectief? Tijdens je studie zul je veel moeten lezen en daarbij is het belangrijk om de juiste informatie uit de tekst te halen. Afhankelijk van je doel kun je verschillende leesstrategieën gebruiken. Je kunt een tekst oriënterend lezen, globaal lezen, intensief lezen en zoekend of scannend lezen. Daarnaast kun je grote Een meisje verkering vragen. Er is geen standaardformule die succes bij het vragen van verkering garandeert maar er zijn een paar methodes die je kunt gebruiken als je de liefde van je leven vraagt of ze verkering met je wil. Leer haar.. Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 sep 2020 om 09:28. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc., een organisatie zonder winstoogmerk

De kernzin leesvaardigheid-nederlands

Wat is de betekenis van Kernzin - Ensi

 1. Een dergelijke schaal is altijd onderdeel van een gesloten vraag (een vraag waarbij de antwoorden al voor de respondent zijn ingevuld). Dus wat is een enquêtevraag met een Likert-schaal? Dat is een vraag waarbij gebruik wordt gemaakt van een schaal met 5 of 7 punten, van het ene uiterste tot het andere
 2. Als iemand een vraag beantwoord heeft, is het natuurlijk vervolgens de kunst om door te vragen. Vraag altijd om een toelichting. Vraag bijvoorbeeld om een uitleg, om voorbeelden of om onderbouwing. In deze bijdrage vind je meer informatie over hoe je goed kunt doorvragen. Voorbeeld
 3. Je kan de conversatie rondom deze vraag gebruiken om jouw kennis van huidige trends en ontwikkelingen te tonen. Je zal door het antwoord ook inzicht krijgen in de mate waarin de werkgever haar werknemers toestaat om hun eigen rol in te vullen, hetgeen weer een goede indicator kan zijn van een sterke cultuur van vertrouwen. 2
 4. Sommige zinnen hieruit zijn zo krachtig dat ze een saai gesprek kunnen omslaan. Éen zin kan genoeg zijn om ervoor te zorgen dat ze jou als leuk persoon gaat zien. 20 Leuke vragen om jouw date of partner te laten lachen. Heb je eerder leuke vragen nodig die wat luchtiger zijn? In deze leuke vragenlijst vindt je sowieso een paar vragen waar je.

In dit artikel leer je: Zeven manieren om zijn nummer te vragen, variërend van subtiel tot bijna niet waarneembaar.Je voorkomt dat je wanhopig overkomt, terwijl je wel wegloopt met zijn nummer. Wat maakt dat mannen soms te laf zijn om jouw nummer te vragen, en waarom het beter is om dan het hef in eigen handen te nemen in plaats van te hopen en af te wachten Signaalwoorden die je kunt gebruiken zijn dan: kortom, alles bij elkaar genomen, samengevat, op grond van het voorgaande. Sluit af met een pakkende uitsmijter: Doe een oproep. Doe een aanbeveling. Stel een (retorische) vraag. Trek een opvallende conclusie. Na afloop. Na een presentatie is het gebruikelijk dat je publiek mag reageren Kan ik mijn sociale huurwoning kopen? Welke afspraken staan er in het huurcontract van mijn woning? Welke extra kosten mag verhuurder bij een huurcontract vragen? Waarom betaal ik servicekosten en kosten voor gas, water en elektriciteit? Heb ik recht op een verhuiskostenvergoeding? Woon ik in een sociale-huurwoning of een vrije-sectorwoning Reed noemde die vragen vervolgens de 'Fateful 15', omdat 'elk van die vragen de potentie heeft om de richting van het leven van een sollicitant te veranderen'.Hij schreef ze op in het boek 'Why You: 101 Interview Questions You'll never fear again'.Ook voor recruiters is het natuurlijk een interessant checklistje. Al is het goed om te beseffen dat dit dus ook precies de vragen. Een getuige is iemand die iets kan vertellen over een bepaalde strafzaak. Dat kan bijvoorbeeld iemand zijn die een belangrijke verdachte heeft gezien. Een getuige die ten nadele van de verdachte verklaard heeft noemt men een getuige à charge. Zij leggen meestal een belastende verklaring af voor de verdachte

Je kunt via een vraag ook vaststellen of de ander je begrepen heeft. Maar je kunt ook verkeerde vragen stellen die te confronterend, te achterdochtig of te kritisch zijn. Open vraag Open vragen beginnen meestal met een vraagwoord, zoals: wat, hoe, wanneer, wie enz. Bij het stellen van een open vraag laat je de gesprekspartner volledig vrij in. Vragen stellen is een belangrijk onderdeel van ieder gesprek, dus ook van een verkoopgesprek. Je kunt het gesprek in de gewenste richting sturen door de juiste vragen te stellen. Dit zijn de 5 meest verleidelijke verkoopvragen Indien de rechter van mening is dat het feit wettig en overtuigend kan worden bewezen en dat het ook een strafbaar feit is, dan zal hij zich buigen over de vraag of u ook een strafbare dader bent. U bent geen strafbare dader als uw handelen (het plegen van de strafbare gedraging) u niet kan worden toegerekend of wanneer niet van u kon worden verwacht dat u anders zou handelen dan u heeft gedaan

Hoe vind je de het kern woorden van een zin?? - GoeieVraa

Tip 8: Vraag zijn mening op iets kleins. Maar wel écht iets kleins De nadruk moet nog steeds liggen op het krijgen van zijn nummer. Vraag bijvoorbeeld advies over een schilderij of iets wat je hebt gemaakt.. Pluspunten als je een mooie maaltijd hebt gemaakt en zijn mening erover wil trouwens! Dan kan je zeggen dat je dat vanavond gaat eten. Veelgestelde vragen particulier. Artikel 72 van de Wegenverkeerswet 1994).Het voertuig mag tot maximaal twee maanden na het verlopen van de APK-vervaldatum op de openbare weg stilstaan, zonder dat de RDW een registercontrole uitvoert Een brief schrijven waarin je om advies vraagt. De behoefte iemand om advies te vragen zal zich gedurende je hele leven meerdere malen voordoen. Ben je op zoek naar een baan, probeer je de weg te vinden in de wereld van relaties, of weet.. Het kan voor een groep trans personen, bijvoorbeeld zij die non-binair zijn, wel prettig zijn als dat kan. Iedereen verdient namelijk erkenning door de overheid. De vraag is echter of de overheid geslacht wel moet registreren Een stukje van een opgevangen gesprek kan ook al genoeg zijn. Ook sciencefictionschrijver Ray Bradbury haalt zijn inspiratie uit andere kunstuitingen, maar neemt dat wat ruimer. Als je jezelf volstouwt met gedichten, essays, toneelstukken, verhalen, romans, films, stripverhalen, tijdschriften en muziek, zegt hij, dan wordt je elke ochtend wakker met een explosie van ideeën

Een sollicitatiegesprek bestaat voor een groot gedeelte uit het beantwoorden van vragen. Maar een goede sollicitant weet dat het niet alleen een vraag- en antwoordsessie is. Door zelf ook vragen te stellen, wordt het een soepel gesprek met input van beide partijen. Maar wat zijn precies goede vragen die jij kunt stellen tijdens je. Een werkgever mag wettelijk gezien namelijk alleen vragen stellen die relevant zijn aan de functie, zoals vragen over ervaring, opleiding en kennis. 9. Wat zou je liever niet willen wat ik over je weet? Dit is altijd een beetje een strikvraag, want je antwoord kan leiden naar informatie die je liever voor jezelf houdt Handleiding open vragen stellen. Een open vraag is een vraag waarop je een compleet antwoord met relevante inhoud verwacht. De gesprekspartner wordt gedwongen om bij het beantwoorden van open vragen volledig gebruik te maken van zijn of haar eigen kennis, ervaring en gevoelens Je kunt in zo´n geval wat extra uitleg geven. Als de ander dan nog steeds geen antwoord op je vraag wil geven is het antwoord misschien te persoonlijk. Het kan ook zijn dat hij of zij niet echt geïnteresseerd is in het onderwerp of er gewoon niet zo veel vanaf weet. Soms leidt een open vraag tot een erg lang, vervelend antwoord Vragen stellen en luisteren horen bij elkaar. Als je goed luistert weet je wat je moet vragen. Goede vragen zijn essentieel in elk gesprek. Wat wil je weten? En waarom eigenlijk? Wat ga je met de antwoorden doen? Waar moet het gesprek naartoe? Concentratie en rust zijn voorwaarden. Luister hoe anderen het doen met in je achterhoofd de regels voor goede vragen

kernzin MerelScripti

Je kunt het direct ontdekken, met maar één simpele vraag die psychologen gebruiken. Ware narcisten zullen hem meteen beantwoorden - en jou doen inzien wat narcisme nu écht is. De definitie van narcisme, volgens het woordenboek Van Dale: 'een narcist heeft een ziekelijke liefde voor zichzelf' Tijdens een sollicitatiegesprek is de vraag ´waarom wil je hier werken?´ een onvermijdelijke. En zelfs als je je goed voorbereidt op je sollicitatie kan het perfecte antwoord op deze vraag nog lastig te bedenken zijn, ondanks dat je motivatie er zeker is Je kunt ervoor kiezen jouw pensioenaanspraken van je vorige werkgever over te dragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet waardeoverdracht. Een verzoek tot waardeoverdracht dien je in bij je nieuwe pensioenuitvoerder. Als je kiest voor waardeoverdracht, zijn zowel de nieuwe als de oude pensioenuitvoerder verplicht hier aan mee te werken

Tekstverklaren3

Heeft u een vraag over de VRT en haar aanbod? Mogelijk vindt u hieronder een antwoord. Vindt u geen antwoord op uw vraag, dan helpt de VRT-klantendienst u graag verder via het contactformulier.Onze medewerkers zijn ook elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 9u en 12u op het nummer 02 741 31 11 In sommige landen kun je aanspraak maken op een voucher. Vraag dit na bij de ondernemer. Het ministerie kan de reisadviezen elk moment aanpassen. Wordt de code voor je vakantieland geel, dan kan je reis doorgaan. Je kunt dan nog steeds zelf annuleren, maar dan zijn de annuleringskosten voor eigen rekening Veel mensen hebben vragen over erven en alles wat daarmee samenhangt. En veel van die vragen komen op hetzelfde neer en zijn duidelijk te beantwoorden. Hieronder ziet u een aantal vragen die Erfrecht Jurist regelmatig tegenkomt. Door op de vraag Een persoon krijgt asiel in Nederland als hij vluchteling is. Dat is iemand die terecht bang is voor vervolging in zijn land. Bijvoorbeeld omdat hij van een bepaald ras is. Of omdat hij bij een bepaalde sociale groep hoort, zoals homoseksuelen Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is soms nodig voor een ondernemer of werknemer. Denk bijvoorbeeld aan situaties waarbij er wordt gewerkt met vertrouwelijke gegevens, geld, kwetsbare personen, of bij een aanbesteding. Wat is een VOG precies en hoe vraag je hem aan

PPT - Projectplanning - Valorisatie - PowerPoint

Let op: een nieuw huis, een baby op komst of een partner die minder is gaan werken, zijn géén argumenten voor een salarisverhoging! Het gaat er niet om dat je het nodig hebt, maar dat je het verdient. Denk ook na over tegenwerpingen! Net zo goed als je je argumenten moet verzamelen, moet je ook nadenken over mogelijke tegenwerpingen ziek dat hij zijn reguliere werk niet kan uitvoeren, maar wel ander werk binnen het bedrijf kan verrichten. Vraag daarom of en zo ja welke aanpassingen nodig zijn, zodat uw werknemer zo snel mogelijk aan het werk kan. Dit bevordert het herstel en de reïntegratie. Denk bijvoor-beeld bij een gebroken been aan een aangepaste werkplek of vervoe Dan kan het stembureaulid u geen hulp bieden vanwege het risico op besmetting. U kunt wel, nadat u het stembureau heeft verlaten, een andere kiezer machtigen om uw stem uit te brengen (met een zogeheten onderhandse volmacht). Daarbij heeft u een kopie van uw identiteitsbewijs nodig. Meer vragen en antwoorden over stemmen in een stemlokaa Zoals je kunt zien zijn de voorbeeldvragen allemaal open vragen. Open vragen beginnen altijd met hoe, wat, Bel dan maar eens naar 50 bedrijven en vraag op de man af of ze een vacature voor je hebben. Gewoon, zonder voorbereiding of dat er een vacature op de site staat Dus met een aantal kinderen op de achterbank afgereisd richting Apeldoorn / Otterlo en als aangekondigd kregen we bij de ingang direct het spel. Leuk! Het idee: 75 vragen die je aan kinderen kunt stellen in een museum Het museumdobbelspel is eigenlijk qua concept eenvoudig. Het spel bestaat uit een dobbelsteen en een overzicht met vragen

Onderwerp van de zin Onze Taa

Een POP is een 'ontwikkelingscontract' tussen een werknemer en zijn werkgever. Als je baas en jij het eens worden over de ontwikkelingsdoelen en de beste weg daarheen, kun je ermee aan de slag. In het POP-gesprek is het van belang je baas van het volgende te overtuigen: Waar je wilt staat over vijf jaar en wat daarvoor je ontwikkelingsdoelen zijn Zoals de mogelijkheid om een opleiding te volgen of een extra dag in de maand vrij. 6. Niet afstellen, maar uitstellen. Soms kan het echt niet, reageer daar begripvol op en vraag direct wanneer de eerstvolgende mogelijk is. 7. Leg het vast. Vraag na het gesprek aan jouw leidinggevende om de afspraken die gemaakt zijn naar je te mailen

Nevenschikkende en onderschikkende zinnen - Mr

Zijn de meeste collega's schoolverlaters, dan bestaat er een kans dat je coachende werkzaamheden krijgt en kan meedenken met het management. 7. Wat zijn jullie doelstellingen voor de komende vijf jaar? Vraag vooral ook door naar manieren waarop ze deze denken te bereiken. 8. Met welke innovatie zijn jullie momenteel bezig We weten steeds meer over het coronavirus SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2 en COVID-19, de ziekte die het virus veroorzaakt. Op deze pagina krijg je antwoord op de meestgestelde vragen en vind je alles wat we tot nu toe weten

Iemand kan het eens of oneens zijn met een bewering, maar kan het niet zowel eens als oneens zijn; deze persoon kan zich op één punt op een Net Promoter Score℠ (NPS) schaal van 10 punten bevinden, maar niet op verscheidene punten— zoals op een 7, maar niet op een 7 en een 9 Deze vraag kunt u erin gooien om te zien hoe een sollicitant reageert, omdat hij of zij deze vraag waarschijnlijk niet verwacht. Bent u op zoek naar een werknemer die losjes is en gevoel voor humor heeft, dan hoopt u dat deze vraag niet te serieus wordt opgepakt maar dat er een grapje van gemaakt wordt In totaal kan een student die geen aanvullende beurs krijgt dus elke maand € 1076,14 lenen. Maar dat hoeft niet. Een student kan zelf bepalen hoeveel hij leent. Hij kan dit bedrag ook elke maand aanpassen. Bereken ook van tevoren wat dit betekent voor het aflossen van de studieschuld Wat kan ik hieraan doen. mijn zoon is een student en heeft in een paar weken tijd 4 boetes thuis gekregen dat is 2x 76.- en 2x 70.- voor het niet tone van zijn id 286.- harde euro's omdat een jong.

De vraag bevat een citaat dat uit zijn context is gehaald. De vraag is aanstootgevend. De vraag is gebaseerd op een valse keuze. De interviewer aanvallen. Afzien van een antwoord. Omdat men niet kan antwoorden. Omdat men niet wil antwoorden Ik kan niet voor iemand anders spreken Afwachtend antwoord (U zal moeten wachten om dat te weten. Elke soort vraag heeft zo zijn voordelen en kan dus afhankelijk van de situatie wel of niet een goede soort vraag zijn om te stellen. Met name in verkoopgesprekken is het kunnen variëren van het soort vragen zeer belangrijk om succesvol te zijn. Open vragen. Bij het stellen van een open vraag is de ander vrij in het formuleren van een antwoord Als je eerst de vraag herhaalt, heb je beter door waar je antwoord naartoe moet. Het signaalwoord 'omdat' geeft bijvoorbeeld aan dat je over een reden moet nadenken. Frank: Nu lijkt er een addertje onder het gras te zitten: het maximaal aantal woorden. Het lijkt erg zonde om de vraag te herhalen, want dat zijn al een heleboel extra woorden Een platform van en voor consumenten en Ikea klanten. Dove gelooft dat schoonheid bestaat in verschillende vormen, maten en leeftijd en dat 'echte' schoonheid authentiek en verbluffend mooi kan zijn en niets te maken heeft met het schoonheidsidaal zoals dat in de media wordt neergezet

8 Tips! Hoe maak ik een samenvatting - Ting

Dat kan een kernkwaliteit zijn maar voor een deel heeft het ook te maken met jouw motivatie en hoe je hebt geleerd om te knokken voor iets. Definitie en betekenis. Ik probeer tot een definitie te komen van doorzittingsvermogen. Waarschijnlijk past dit gedrag goed bij je wanneer je een doorzetter bent. je geeft niet eerder op totdat jouw doel is. Nadat een benchmark is vastgesteld, kunt u bepalen of en hoe de cijfers veranderen. Stel dat het tevredenheidspercentage voor uw conferentie drie jaar geleden 50%, twee jaar geleden 55%, vorig jaar 65% en dit jaar 75% was. Dan is een felicitatie op zijn plaats! Uw longitudinale gegevensanalyse geeft een stijgende trend in tevredenheid aan Daarnaast kan er ingespeeld worden op elementen in de markt, waar vraag naar is (behoefte). Het vinden van trends en ontwikkelingen binnen jouw markt en omgeving speelt dus een grote rol in de externe analyse. Dit kunnen natuurlijk ook ontwikkelingen zijn bij de leveranciers en concurrenten. Voorbeeld van een kans in de praktijk

Video: De opbouw van een alinea - TAALwinke

Binnen een (afstudeer)onderzoek kan sprake zijn van een probleemstelling die verschillende van bovenstaande typen bevatten. Zo kun je bijvoorbeeld een adviserende probleemstelling hebben, maar dien je eerst een beschrijvende vraag te beantwoorden om de informatie te vergaren de nodig is om tot een advies te komen Een verbetertraject eindigt met een eindevaluatie. Dit is een afsluitend gesprek waarin je aangeeft of je werknemer zijn doelen wel of niet heeft behaald. Vraag hierbij ook om feedback van je werknemer. Heeft hij zijn doelen behaald, dan kun je het dossier sluiten en zet je de arbeidsovereenkomst met je werknemer gewoon voort Kan een piemel te groot zijn voor je vagina? We hebben goed nieuws: met de juiste hoeveelheid opwinding - en waar nodig wat glijmiddel - zijn vagina's lenig genoeg om te dealen met elke.

Inleiding middenstuk slot Cambiumned - Schrijve

Ja, dat kan. Soms kan het slim zijn om eerder een onderzoek in te zetten. Bijvoorbeeld als de terugkeermogelijkheden moeten worden onderzocht of wanneer duidelijk is dat de werknemer niet zal kunnen terugkeren naar zijn eigen werk. Het besluit om een onderzoek uit te stellen komt minder vaak voor, maar kan ook Wat is een nabestaandenpensioen? Welke gevolgen zijn er als ik doorwerk na mijn AOW (pre-)pensioen of VUT? Kan ik mijn kleine pensioentjes samenvoegen of laten uitbetalen? Tot wanneer kan een pensioenfonds achterstallige pensioenpremie opeisen? Bouw ik pensioen op als ik (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raak of werkloos word Hieronder geven wij 30 voorbeelden van goede vragen die je kunt stellen tijdens een sollicitatiegesprek. Deze vragen helpen je om de belangrijkste kenmerken van een kandidaat boven tafel te krijgen. De sollicitatievragen hebben betrekking op vijf elementen die bepalend zijn: motivatie, competenties, werkstijl, ambitie en persoonlijkheid

Alinea-inhoud - Taaladvies

In een concreet geval is de wil de gedachte 'ik wil iets kopen' en is de wilsverklaring de uitgesproken zin: Kan ik dit van jou kopen voor 10 euro?. Als de wil en wilverklaring in overeenstemming zijn, dan is er wilsovereenstemming en kan er een rechtsgeldige overeenkomst gesloten worden In deze bijdrage vind je de 13 vragen die je kunt stellen om tot een zo goed mogelijk onderbouwd moreel oordeel te komen. Als je de vragen uit dit stappenplan stelt en de antwoorden meeweegt bij je oordeelsvorming, kunnen anderen je veel verwijten, maar niet dat je nauwelijks onderzoek hebt gedaan toen je je mening vormde Hoe vraag ik een PGB aan? Indien u meer informatie behoeft over het aanvragen van een CIZ indicatie dan kunt u ook bellen naar het CIZ via nummer 088-789 10 00 of de website CIZ bezoeken. Indien u meer informatie over CIZ wenst te ontvangen én 24 uurs zorg nodig heeft, kunt u contact met ons opnemen Een strafblad kan betekenen dat u geen VOG krijgt. Soms kan een visum worden geweigerd. Informeer bij het land waar u naar toe wil reizen. Soms kan een verblijfsvergunning worden geweigerd. Als een verzekeraar vraagt of u een strafblad heeft, bent u verplicht de waarheid te vertellen. Hierdoor krijgt u soms geen autoverzekering

M3 De hoofdzaken en hoofdgedachte van een tekst - LessonU

Personen die al een zorgverzekering hebben afgesloten en niet mogen wisselen van verzekeraar; Voor aanvullende- en tandartsverzekeringen kan er wel een medische acceptatieprocedure van toepassing zijn. Zorgverzekering aanvragen voor iemand anders. Niet iedereen is in staat om voor zichzelf een zorgverzekering aan te vragen Organisaties die aangesloten zijn bij MijnOverheid, controleren wie u bent door u te vragen om in te loggen. Daarom moet u soms opnieuw inloggen via MijnOverheid als u naar de website van een andere organisatie gaat om berichten te bekijken of gegevens in te zien

De hoofdvraag in je scriptie. Gepubliceerd op 8 januari 2016 door Bas Swaen. Bijgewerkt op 30 november 2020. De hoofdvraag is de centrale onderzoeksvraag van je scriptie. De hoofdvraag stel je op met behulp van de probleemstelling die je weer met behulp van de probleemanalyse hebt opgesteld.. De hoofdvraag beantwoord je in je scriptie met het onderzoek dat je doet Het kan zijn dat je niet goed kunt opschieten met je gezinsvoogd of jeugdhulpverlener. Bespreek dit eerst met de gezinsvoogd of jeugdhulpverlener zelf. Heb je dit al gedaan, lukt het niet of vind je het spannend om alleen te doen, dan kan een vertrouwenspersoon je hierbij helpen. Samen kunnen jullie dan een gesprek aanvragen met de [ Dat kan bijvoorbeeld via een persoonlijke gezondheidsomgeving . Een PGO is een website of app waar iedereen zijn of haar eigen gezondheidsgegevens kan verzamelen. Maar ook beheren en delen. Je kunt bijvoorbeeld je labuitslagen, foto's of medicijngebruik zien van de huisarts, ziekenhuis of apotheek Het is allebei goed. De keuze tussen je kan en je kunt is vrij.. Vaak krijgt 'Je kunt je nu inschrijven' de voorkeur. Dat komt doordat veel mensen je kunt en kun je geschikter vinden voor de schrijftaal. Anderen vinden je kan en kan je juist beter, omdat het vlotter en wat informeler overkomt.. Je kan is weliswaar jonger dan je kunt, maar het is zeker geen nieuwe vorm

Je kunt er zeker van zijn dat deze vraag wordt gesteld, dus er is geen excuus voor om er niet op voorbereid te zijn. Concentreer je op het bespreken van de belangrijkste sterke punten. Geef drie of vier redenen waarom die een voordeel kunnen zijn voor de nieuwe werkgever Het kan een gesloten vraag zijn, waarop een kort antwoord mogelijk is. In het ergste geval ja of nee. Klaar. Het kan ook een open vraag zijn: welk boek vind jij het leukste en waarom? Weet jij van jezelf welke vragen jij stelt? Ik merk dat het stellen van gesloten vragen een enorme valkuil kan zijn voor leerkrachten Een gesprek begin je met een open vraag. Na een goede open vraag, bijvoorbeeld in een marktonderzoek, krijg je een uitgebreid antwoord. In dat antwoord zitten vaak meerdere onderdelen (ik houd van kaas, van pasta, van groente en nog wel meer dingen...) of er zitten vaagheden in (nou varkensvlees eet ik niet zo heel vaak). Dan wordt het tijd om door te vragen Kan een verzekeringsarts een verkeerde beslissing nemen? 'Niets menselijks is ons vreemd, dus ja, een arts kan er naast zitten. Het moeilijkste is de besluitvorming bij klachten die niet medisch onderbouwd kunnen worden. Er is geen bewijs of verklaring te vinden voor de klachten en toch kun je het gevoel hebben dat er iets niet klopt Het bieden op en onderhandelen over een huis kan spannend zijn en niet iedereen kan daar even goed mee omgaan. Om het meeste uit de onderhandeling van jouw huis te halen, doe je er daarom verstandig aan om een professional in te schakelen die jouw belangen behartigt: de makelaar. Onderhandelen over de prijs is één van de kerntaken van een.

Er zijn verschillende tekenen van dierenmishandeling. Als het dier bijvoorbeeld vaak verwondingen heeft, of zich angstig en teruggetrokken gedraagt, dan kan dat een teken van mishandeling zijn. Een ander teken is verwaarlozing of een ruwe manier van omgaan met het dier. Er is een speciaal telefoonnummer om over dierenmishandeling te bellen: 144 Kan ik dan een VGB krijgen? Wat kan ik doen bij een (voornemen tot) weigering van mijn VGB? Wat houdt een hernieuwd onderzoek in? Welke veiligheidsonderzoeken worden uitgevoerd door de Nationale Politie en de Koninklijke Marechaussee? Krijgen (kandidaat-)politici een veiligheidsonderzoek? Waar kan ik een vraag stellen over mijn. In de wet staat verder dat een gesprek over deze zaak met de sociale dienst gevoerd mag worden. Iemand die zijn of haar standpunten duidelijk wil maken kan zo'n gesprek dan ook het beste aanvragen. Bovendien is het vaak verstandig om iemand mee te nemen naar zo'n gesprek die hulp kan bieden en de vraag kan ondersteunen Vraag 33. Een ingekomen werknemer wordt door een (Nederlandse) inhoudingsplichtige in het buitenland tewerkgesteld. Kan dan nog sprake zijn van een ingekomen werknemer? Antwoord. Ja, zolang de ingekomen werknemer een werknemer is in de zin van artikel 2 van de Wet LB, blijft de bewijsregel ook bij tewerkstelling in het buitenland doorlopen Oordelen over anderen zit vaak in de hoek van onze kernwaarde. Betrokken mensen ergeren zich aan anderen wanneer andere mensen koud zijn, onverschillig, gelaten, kil of afstandelijk. Kortom: mensen die het allemaal niet zoveel kan schelen. Zeker wanneer betrokkenheid voor u een persoonlijke waarde is, kan dit nog sterker een rol gaan spelen

Vraag dan een terugkeervisum aan voordat u vertrekt. Reist u naar een ander land dan een Schengenland? Informeer dan bij de ambassade of het consulaat van het land waar u heen gaat of u een visum nodig hebt. Het kan ook zijn dat uw software op uw computer of mobiele apparaat niet meer voldoet aan de minimale beveiligingseisen van DigiD De meeste hotels hebben talloze voorzieningen waar je gratis gebruik van kunt maken. Maar weet je dat ook? Aangezien een hoop van deze zaken niet direct terug te vinden zijn in je kamer Stel je vraag en wij zoeken het best passende antwoord voor je. Of bekijk hieronder de veelgestelde vragen per onderwerp Hoe ver kan ik met een volle accu fietsen? De afstand die u met een volle accu kunt afleggen (oftewel de actieradius van uw e-bike) is heel erg afhankelijk van de gewenste mate van trapondersteuning. Hoe hoger de ondersteuning, hoe meer werk de motor moet verrichten, hoe eerder de accu leeg zal zijn en hoe kleiner de actieradius Als er bezwaren zijn kan de gemeente, het rijk of de provincie het ontwerp nog aanpassen. Als het in orde is, krijgt de aanvrager zijn ontwerp in de vorm van een beschikking teruggestuurd. Mocht de vergunning officieel verleend of geweigerd zijn maar je bent het er niet mee eens, kan je een bezwaar- en beroepsprocedure in gang zette Antwoord. Ik ken geen Engels is correct. Sommige taalgebruikers combineren een taalnaam met kunnen (Ik kan Engels), maar dat is geen standaardtaal.. Toelichting. Kennen betekent onder andere: 'door studie of oefening geleerd hebben' ('beheersen').Kunnen betekent onder andere: 'de kracht of macht bezitten iets te doen, een vaardigheid beheersen'. De betekenissen van beide werkwoorden zijn dus.

 • Radio Fortuin Den Haag.
 • Kippenhok kopen winkel.
 • Levendige nachtmerries.
 • Top Costa Rica.
 • Verschil oxycodon en morfine.
 • Activiteiten Lagos, Portugal.
 • Android 16.
 • Kringloopwinkel corona.
 • Kinderspelletjes online.
 • Keenen Ivory Wayans.
 • My Sharona betekenis.
 • Oscars 2004.
 • U fonds aanvraag.
 • OCAI model.
 • Koolwaterstoffen naamgeving.
 • Arbeid wrijvingskracht.
 • Welke leeftijd van 2 naar 1 slaapje.
 • Mark of Cain Supernatural.
 • Coffeeshop Den Bosch.
 • Warmte uitslag Crème Kruidvat.
 • Voorbeelden amides.
 • Normen betekenis voorbeelden.
 • Coolblue Emmen.
 • Peter r. de vries dossiers.
 • Taxi ombouw.
 • Nancy Pelosi family.
 • Hennessy Gall en Gall.
 • Sportverhuur Amsterdam.
 • Daklozenopvang Tilburg.
 • Ford Kuga distributieriem of ketting.
 • Social media onderwerpen.
 • Blauw Snapchat logo.
 • Hoe lang bestaat de krokodil.
 • Stronghold Crusader Wiki.
 • The Lost Chambers Aquarium.
 • Behangen over renovatievlies.
 • Ariana Grande ex.
 • Margriet nl kapsel lengte.
 • Paul adelstein films en tv programma's.
 • Hondenpension zonder vaccinatie.
 • Membraan van Shrapnell.