Home

EU sanctielijst

Internationale sancties Rijksoverheid

Sancties zijn maatregelen naar aanleiding van een schendig of bedreiging van de internationale vrede en veiligheid. Ze dragen bijvoorbeeld bij aan de bestrijding van terrorisme. De Verenigde Naties (VN) en de Europese Unie (EU) hanteren al jaren sancties tegen bepaalde landen, met als doel de activiteiten of het beleid in die landen te veranderen Als reactie op de EU-sancties heeft Rusland een lijst gepubliceerd met producten waarvan de invoer wordt beperkt of gestopt. Dit zijn vooral producten uit de land- en tuinbouwsector en visserij. Wilt u weten of u hiermee te maken heeft? Lees dan meer over dit importverbod van Rusland Wij kunnen u dan informeren over de (on)mogelijkheden om transacties voor u uit te voeren. U beperkt daarmee het risico dat wij uw transactie (overboeking) niet uitvoeren op grond van wettelijke of interne bepalingen. Controleer regelmatig de website van ABN AMRO en van de autoriteiten zoals de VN, EU en VS Sanctielijsten zijn officiële lijsten met namen die worden gepubliceerd door verschillende autoriteiten op nationaal en internationaal niveau, bijvoorbeeld door OFAC of de EU. Sanctielijsten bevatten personen, organisaties, schepen, banken en bedrijven waartegen officiële economische of juridische sancties bestaan de Europese sanctielijst (bevriezingslijst) de Nationale Terrorismelijst. lijst met VN-sancties. U moet dat op verschillende momenten controleren: op het moment dat hij klant wil worden ( cliëntonderzoek) daarna moet u regelmatig controleren of uw klant op 1 van de lijsten staat

Restrictive measures, or sanctions, are one of the EU's tools to promote the objectives of the Common Foreign and Security Policy (CFSP). These include safe-guarding the EU's values, its fundamental interests and security; consolidating and supporting democracy, the rule of law, human rights and the principles of international law; preserving peace; preventing conflicts and strengthening. Sancties zijn dwingende instrumenten in het buitenland- en veiligheidsbeleid van de Verenigde Naties (VN) en de Europese Unie (EU). Deze maatregelen helpen bij de aanpak van ongewenst gedrag van landen, organisaties of personen en in de bestrijding van terrorisme. De meest voorkomende strafmaatregele Sancties worden vaak toegepast in internationale conflicten. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties of een groep van landen kan besluiten om een of meerdere sancties tegen een land uit te vaardigen, om op die manier het land te dwingen een andere politiek te gaan voeren

Internationale sancties. Misschien wilt u zakendoen met een partij uit een land waartegen sancties bestaan. De internationale gemeenschap kan landen die de internationale vrede en veiligheid bedreigen of de mensenrechten schenden sancties opleggen Op de Electronic Combined Targeted Financial Sanctions List (de zogenaamde EU freeze list) staan personen en entiteiten waarvan de tegoeden bevroren moeten worden op grond van in Nederland geldende financiële sanctieregelgeving. In de lijst staat ook een overzicht van de recente wijzigingen van de lijst De gesanctioneerde personen staan voor zover zij door de EU zijn aangewezen op de EU sanctielijsten. Het is in ieder geval verplicht om de VN, EU en Nederlandse sanctielijst te controleren. Gezien het feit dat de BES-eilanden geografisch gezien dicht bij Amerika liggen, is het aan te raden om ook de OFAC-sanctielijsten van de VS te screenen Vanaf 1 juli 2017 zal aan de belastingplichtige die een APA- of ATR-verzoek doet, gevraagd worden te verklaren dat er geen bestuurders zullen worden aangesteld bij de rechtspersoon die partij is bij de APA of ATR, die voorkomen op de EU-sanctielijst. Vervolgens zal in de APA- of ATR-overeenkomst een extra ontbindende voorwaarde worden opgenomen relaties screenen aan de Nederlandse sanctielijst en aan de sanctielijsten op basis van EU verordeningen. Het kan ook noodzakelijk zijn om aan buitenlandse sanctielijsten te controleren (zo wordt bijvoorbeeld sterk aanbevolen om ook aan de OFAC lijsten te controleren indien u actief bent in de VS)

EU-buitenlandchef Josep Borrell zei toen na een bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken in Berlijn vaart achter de sanctielijst te zetten maar die is er nog steeds niet Zijn naam is toegevoegd aan de in 2011 ingevoerde EU-sanctielijst vanwege het geweld waarmee het regime in Damascus de bevolking onderdrukt. Er staan nu 289 personen en zeventig organisaties op. Onder de gestraften zijn niet alleen ministers, maar ook zakenlieden die aanschurken tegen het regime en fortuin maken in de oorlogseconomie Regeling toezicht Sanctiewet 1977. 1 De instelling waarborgt dat zij op het gebied van de administratieve organisatie en interne controle maatregelen heeft getroffen ter naleving van de Sanctieregelgeving.. 2 De maatregelen als bedoeld in het eerste lid zien tenminste op een adequate controle van de administratie van de instelling op het overeenkomen van de identiteit van een relatie met een. Toevoegingen aan sanctielijst EU. Leeslijst Artikel delen. Mail de redactie Volgonderwerpen. Opmerkingen? Mail ons Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid Eind 2006 richtte de Veiligheidsraad een 'Focal Point for Delisting' op. Daar kunnen individuen en entiteiten die op een VN-sanctielijst staan een verzoek indienen om van de lijst te worden verwijderd

Internationaal zijn er sancties vastgesteld die vervolgens door de landen in de wereld worden omgezet naar wetgeving. Sanctiemaatregelen zijn politieke instrumenten in het buitenlandbeleid en veiligheidsbeleid van de Verenigde Naties, de Europese Unie en Nederland. Het zijn dwingende instrumenten die worden ingezet als reactie op schendingen van onder andere het internationaal recht of de. Zij zijn volgens de EU betrokken geweest bij het sturen van Russische troepen naar Oekraïne. De afgelopen maanden zijn al tientallen personen en organisaties op de sanctielijst van de EU gezet.

EU-sanctielijst wegens ondermijning Oekraïne uitgebreid ANP. January 28, 2020, 3:30 PM Buitenland Aan de Europese sanctielijst vanwege de Russische annexatie. Op dit moment wordt nog niet getoetst of bestuurders van de rechtspersonen op de EU-sanctielijst staan. Dit gaat veranderen. Vanaf 1 juli zal aan de belastingplichtige die een APA- of ATR-verzoek doet, gevraagd worden te verklaren dat er geen bestuurders zullen worden aangesteld bij de rechtspersoon die partij is bij de APA of ATR die voorkomen op de EU-sanctielijst

Consolidated list of sanctions - European External Action

Zakendoen in een land met sancties RVO

Artikel 8, vierde lid Wwft bepaalt dat indien een dergelijke relatie wordt aangegaan met een andere instelling dan moet, indien deze niet in de EU gevestigd is, er voldoende informatie over die andere instelling worden verzameld om een volledig beeld te krijgen van de aard van haar bedrijfsactiviteiten, en op basis van openbaar beschikbare informatie moet worden beoordeeld wat de reputatie van. De EU-staten hopen het vandaag eens te worden over een sanctielijst. Maar wat heeft de Wit-Russische oppositie eigenlijk aan Europese sancties? Zorgen ze voor verandering in Wit-Rusland Een maand later zette de EU ook de president zelf op de sanctielijst, met veertien anderen. Meer lezen Mogelijk staan er aanbevolen links in dit artikel waar Microsoft een commissie aan kan verdienen

De volgende landen staan op de Sanctielijst. Per land zijn er aanvullende instructies wat er wel en niet toegestaan is. Voor Cuba bijvoorbeeld mag er niet gehandeld worden in US Dollars, maar wel in Euro's. Onderaan is de volledige landenlijst te downloaden Compliance Screening van AEB automatiseert sanctielijst-screening en biedt een uitgebreide keur aan lijsten. Gratis demo aanvragen EU, OFAC, Dow Jones, Reguvis en meer: alle sanctielijsten op een ri

Onderwerpen Internationale sancties Rijksoverheid

EU-sanctielijst wegens ondermijning Oekraïne uitgebreid. ANP. 28-01-2020 ANP Buitenland. ANP. 28-01-2020 ANP Buitenland. Aan de Europese sanctielijst vanwege de Russische annexatie van de Krim en. EU-buitenlandchef Josep Borrell zei toen na een bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken in Berlijn vaart achter de sanctielijst te zetten maar die is er nog steeds niet. Cyprus blokkeert dit volgens ingewijden omdat het land wil dat de EU ook sancties instelt tegen Turkije vanwege illegale boringen Meer namen op EU-sanctielijst Oekraïne. De Europese Unie plaatst nog eens elf namen op de lijst met mensen tegen wie sancties gelden vanwege hun rol in de Oekraïne-crisis Sanctielijst EU Spijkerbroeken, ondergoed, bananen, corn flakes, staal en triplex. Deze en honderden andere Amerikaanse producten overweegt de Europese Commissie te treffen met extra.

Europese terreurlijst - Wikipedi

 1. Almaz-Antey op de EU-sanctielijst. Ook Rosneft heeft door middel van een rechtszaak gepoogd zichzelf van de Europese sanctielijsten te laten schrappen. Toen dat niet lukte merkte hun advocaat op dat het droevig gesteld is met de rechtspraak in Europa. Terughalen van geld naar Rusland uit angst voor sanctie
 2. Update EU stelt sanctielijst tegen Wit-Rusland op, Stef Blok wil nieuwe verkiezingen Wit-Rusland moet nieuwe verkiezingen uitschrijven, afzien van verder geweld tegen demonstranten en opgepakte.
 3. De EU zet niet enkel de sancties die werden opgelegd door de VN-veiligheidsraad om naar Europees recht, maar scherpt deze vaak verder aan door nog extra maatregelen te treffen. Daarnaast legt de EU ook op eigen initiatief sancties op. Een bijzondere Europese maatregel in het kader van.
 4. Interview Europees cyberregime Inreisverbod en bevroren banktegoeden: EU legt voor het eerst sancties op wegens hacken De Europese Unie heeft donderdag voor het eerst sancties opgelegd aan zes personen en drie entiteiten uit Rusland, China en Noord-Korea die verantwoordelijk worden gehouden voor de meest schadelijke cyberaanvallen van de afgelopen jaren
 5. De Europese Unie heeft de namen bekend gemaakt tegen wie nieuwe sancties zijn getroffen wegens betrokkenheid bij de onrust in Oekraïne. Het gaat onder meer om de hoogste.
EU wil onderzoek Wit-Rusland naar mishandeling in

Specially Designated Nationals and Blocked Persons list (SDN List) and all other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Non-SDN Iran Sanctions Act List, the Sectoral Sanctions Identifications List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions and the Non-SDN Palestinian. Er zijn meerdere sanctielijsten waaronder die van de US, EU en NL en de VN-sanctielijst. De sanctielijsten worden regelmatig geactualiseerd. Het is daarom van belang om deze lijsten goed bij te houden en toe te passen op cliënten bij klantacceptatie en gedurende monitoring en review Economie & Politiek Drie Oekraïners op EU-sanctielijst ook in Nederland actief. Drie van de achttien Oekraïners op de gisteren vrijgegeven sanctielijst van de Europese Unie hebben mogelijk tegoeden in Nederland De resterende personen en entiteiten op de sanctielijst zullen dan ook van de sanctielijst worden geschrapt. De VN Veiligheidsraad zal de restricties t.a.v. ballistische raketten opheffen. Pas na 10 jaar zal de VN Veiligheidsraad de speciale restricties betreffende de overdracht van proliferatiegevoelige goederen opheffen en de EU de laatste sanctiewetgeving intrekken De EU heeft in mei 2002 afgesproken de VN-sanctielijst (en mutaties daarin) automatisch over te nemen. Naast deze VN-lijst hanteert de EU nog een eigen sanctielijst met wegens terrorisme verdachte.

Brussel: verkoop van EU-paspoorten aan rijken moet stoppen

EU-terroristenlijst - Consiliu

 1. g tegen de Raad. In de om
 2. De EU heeft zaterdag de namen van 15 mensen en 18 instanties bekendgemaakt, die zijn toegevoegd aan de sanctielijst tegen Rusland. Onder de functionarissen zijn het hoofd van de Russische federale.
 3. De Sanctiewet: de financiële sector als poortwachter. De oplopende politieke spanningen rond het conflict in Oekraïne en de vliegramp met vlucht MH17 hebben ertoe geleid dat de Europese Unie en de Verenigde Staten sancties hebben afgekondigd tegen personen en entiteiten die betrokken zijn bij dit conflict
 4. EU Sancties. Vergeleken met de en tenslotte transacties met op de sanctielijst voorkomende entiteiten en personen (bijlagen VIII en IX). Daarnaast golden vergunningsvereisten voor sommige van de goederen genoemd in bijlage III (die van deel A (goederen) in verband met bijlage III b).
 5. Sanctielijst. Het Europese Met het Europese instrumentarium wil de EU niet alleen kwaadwillige actoren beteugelen om de eigen belangen van de Unie en haar lidstaten te beschermen,.
 6. De EU versoepelde haar sancties tegen Wit-Rusland in 2016, nadat de laatste zes politieke gevangenen waren vrijgelaten. Loekasjenko en 169 van zijn landgenoten werden toen van de sanctielijst gehaald
EU verscherpt sancties tegen Syrië - De Standaard

Sanctiewetgeving: antwoord op drie veelgestelde vragen

overeenkomsten met personen op de nationale sanctielijst, de EU-sanctielijst en de VN-sanctielijst. COMPET&T kan pensioenfondsen ondersteunen met het uitvoeren van de controles en kan periodiek controleren of personen op sanctielijsten mogelijk voorkomen in de E-BRP (de opvolger van het scha-duwbestand) van de pensioenuitvoerder De EU heeft vorige week strafmaatregelen uitgevaardigd tegen zes Russen en één Russisch instituut vanwege hun betrokkenheid bij de moordaanslag op oppositieleider Aleksej Navalny met het verboden chemisch strijdmiddel novitsjok. Daarbij gaat de EU ervan uit dat de vergiftiging rechtstreeks uit de koker van het Kremlin is gekomen. De maatregelen worden in Rusland echter niet als een harde.

Informatie over sancties Rusland RVO

Tarek William Saab. Dezelfde heer Saab staat op de EU-sanctielijst voor het schenden van mensenrechten in Venezuela. Beelden waar het propagandarapport wordt overhandigt aan de EU-Ambassadeur worden misbruikt door het Maduro-bewind om te laten zien dat alles koek-en-ei is tussen hen en de EU De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) houden toezicht op het naleven van de Sanctiewet. Ze doen dit via de Regeling Toezicht Sanctiewet 1977 die voorschrijft dat (financiële) instellingen moeten controleren of hun relaties voorkomen op sanctielijsten uit EU-verordeningen, besluiten van de minister van Buitenlandse Zaken of bijvoorbeeld resoluties van de VN.

Mekdad komt de EU niet meer in en eventuele Europese tegoeden in zijn bezit worden bevroren. Zijn naam is toegevoegd aan de in 2011 ingevoerde EU-sanctielijst vanwege het geweld waarmee het regime. Vertalingen in context van sanctielijst in Nederlands-Engels van Reverso Context: De directeur van Office 39, JON Il-chun is reeds opgenomen op de sanctielijst van de EU EU zet Syrische minister van Buitenlandse Zaken op sanctielijst #europeseunie #syrië #faisalmekdad #sanctielijst #basharalassa

Sanctiemaatregelen in het buitenland - ABN AMR

Zes personen en drie entiteiten die verantwoordelijk zijn voor de meest schadelijke cyberaanvallen komen vanaf vandaag op een sanctielijst van de Europese Unie (EU), meldt het ministerie van. Zes personen en drie entiteiten die verantwoordelijk zijn voor de meest schadelijke cyberaanvallen komen vanaf vandaag op een sanctielijst van de Europese Unie (EU). Op de sanctielijst komen onder andere de verantwoordelijken voor de verstoorde Russische cyberoperatie tegen de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) EU voegt bedrijven aan sanctielijst tegen regime Loekasjenko. 17/12/2020 om 20:19 De lidstaten schaarden zich donderdag achter de uitbreiding van de sanctielijst met 36 namen Bovendien zal het voor personen en entiteiten in de EU verboden zijn om direct of indirect middelen beschikbaar te stellen aan personen en entiteiten die op een sanctielijst staan. Het sanctiekader is onder andere van toepassing op genocide, misdaden tegen de menselijkheid en andere ernstige mensenrechtenschendingen (foltering, slavernij, politieke moorden, willekeurige arrestaties of detentie) De Europese Unie plaatst nog eens elf namen op de lijst met mensen tegen wie sancties gelden vanwege hun rol in de Oekraïne-crisis. Dat heeft een EU-diplomaat vandaag tegen persbureau R gezegd

OFAC, EU, en andere: alle sanctielijsten in AEB's

 1. ister van Buitenlandse Zaken op basis van de Sanctieregeling Terrorisme 2007-11 — 00k wel de 'Nederlandse lijst' genaamd' - en aan VN Veiligheidsraad Resoluties
 2. In order to facilitate the application of financial sanctions, the European Banking Federation, the European Savings Banks Group, the European Association of Co-operative Banks, the European Association of Public Banks (the EU Credit Sector Federations) and the European Commission recognised the need for an EU consolidated list of persons, groups and entities subject to financial sanctions and more precisely the freezing of assets
 3. Zes personen en drie organisaties die verantwoordelijk zijn voor de meest schadelijke cyberaanvallen komen vanaf 30 juli op een sanctielijst van de Europese Unie (EU). Daarnaast krijgen personen en organisaties uit China en Noord-Korea sancties opgelegd. Op de sanctielijst komen onder andere de v..
 4. een verklaring van de belanghebbende of zijn gemachtigde dat geen van de belanghebbenden of bestuurders van de belanghebbenden bij de overeenkomst voorkomt op de EU-sanctielijst6; en h. een in concept ingevuld standaardformulier voor de uitwisseling van grensoverschrijdende fiscale rulings als bedoeld in paragraaf 3, derde lid, BFB
 5. European Union website - EUROPA is the official EU website that provides access to information published by all EU institutions, agencies and bodies
 6. Economie & Politiek Drie Oekraïners op EU-sanctielijst ook in Nederland actief. Drie van de achttien Oekraïners op de gisteren vrijgegeven sanctielijst van de Europese Unie hebben mogelijk tegoeden in Nederland

Nederland gaat pleiten voor nieuwe EU-sancties tegen het militaire regime van Myanmar. Dat zei minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking dinsdag. Redactie Trouw 2. Nieuwe namen op EU-sanctielijst Noord-Korea ANP De EU heeft negen personen en vier organisaties toegevoegd aan de sanctielijst voor Noord-Korea. Dat gebeurt naar aanleiding van nieuwe maatregelen van de VN na recente rakettesten door het land. Op de lijst staat nu ook de Noord-Koreaanse staatsbank FTB BRUSSEL - De Europese Unie gaat een sanctielijst opstellen met Wit-Russische functionarissen die verantwoordelijk zijn voor de verkiezingsfraude in het land en het daaropvolgende geweld tegen. EU-parlement wil Loekasjenko op sanctielijst - wel.nl. BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement wil dat de lidstaten sancties instellen tegen de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko

The United Nations (UN) and the European Union (EU) have the authority to impose international sanctions. Sanctions can be placed on countries, organisations, companies and individuals for a variety of reasons, for instance if there is a threat to international peace and security. The EU can also impose sanctions as a means of promoting peace, international security, human rights, democracy. De Europese Unie plaatst nog eens elf namen op de lijst met mensen tegen wie sancties gelden vanwege hun rol in de Oekraïne-crisis. Dat heeft een EU-diplomaat vandaag tegen persbureau R gezegd. Het gaat vooral om Oekraïense separatisten, maar ook om 'een of twee Russen' Zes personen en drie entiteiten die verantwoordelijk zijn voor de meest schadelijke cyberaanvallen staan sinds 30 juli jl. op een sanctielijst van de Europese Unie (EU). Op de sanctielijst zijn onder andere de verantwoordelijken voor de verstoorde Russische cyberoperatie tegen de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) opgenomen EU treft sancties tegen zes hooggeplaatste Russen voor vergiftiging oppositieleider Navalny Op de sanctielijst staat onder andere Aleksandr Bortnikov, de directeur van de FSB, de Russische binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook Sergei Kiriyenko staat op de lijst

Rusland zegt bewijs te hebben van Belgische luchtaanval

De EU hoeft haar sancties tegen de Egyptische oud-president Hosni Mubarak niet op te heffen. De bezittingen in de EU van het vroegere staatshoofd, VS halen Turkse ministers van sanctielijst EU-sanctielijst wegens ondermijning Oekraïne uitgebreid. Aan de Europese sanctielijst vanwege de Russische annexatie van de Krim en de steun van Moskou aan rebellen in Oost-Oekraïne zijn zeven personen toegevoegd. Door hun rol bij de Russische lokale verkiezingen,. Op de sanctielijst komen onder andere de verantwoordelijken voor de verstoorde Russische cyberoperatie tegen de OPCW. De EU heeft een gedeeld belang om hier samen tegen op te treden 13 November 2020. De Europese Unie verlengt haar sancties tegen Venezuela met een jaar. De strafmaatregelen bestaan uit een wapenembargo en een verbod op de uitvoer van goederen die de machtshebbers gebruiken om de bevolking te onderdrukken. 36 hooggeplaatste Venezolanen staan de sanctielijst staan en hebben een EU-inreisverbod

Klanten controleren op sancties (sanctiewet

 1. Aleksandr Borodai en nog 10 anderen krijgen een reisverbod naar de EU en hun tegoeden worden bevroren. 'Premier' Donetsk op EU-sanctielijst | Overig | bndestem.nl Wee
 2. KIEV (ANP) - De Europese Unie heeft sancties opgelegd aan onder anderen de premier van de zelfuitgeroepen Volksrepubliek Donetsk
 3. BRUSSEL (ANP) - De EU heeft zaterdag de namen van 15 mensen en 18 instanties bekendgemaakt, die zijn toegevoegd aan de sanctielijst tegen Rusland
 4. Een eerste sanctielijst is gepubliceerd op 17 maart 2014 (Raad van de Europese Unie, verordening (EU) nr. 269/2014). Met de verder oplopende spanningen in het conflict en specifiek rondom de vliegramp van vlucht MH17, zijn er in de aflopen weken vanuit de EU aanvullende sancties afgekondigd
 5. Na urenlange onderhandelingen zijn de Europese leiders het eens geworden over sancties tegen Wit-Rusland. Premier Rutte vertelt tijdens een persconferentie dat de EU de verkiezingsuitslag niet.
 6. isters van Buitenlandse.
 7. De Europese Unie verlengt haar sancties tegen Venezuela met een jaar. De strafmaatregelen bestaan uit een wapenembargo en een verbod op de uitvoer van goederen die de machtshebbers gebruiken om de bevolking te onderdrukken. 36 hooggeplaatste Venezolanen staan de sanctielijst staan en hebben een EU-inreisverbod

European Union sanctions - European External Action Servic

De EU heeft sancties opgelegd aan Aleksandr Borodai, de premier van de zelfuitgeroepen 'Volksrepubliek Donetsk'. Hij en nog 10 anderen krijgen een reisverbod naar de EU en hun tegoeden worden. De Europese Unie heeft donderdag 33 namen toegevoegd aan de sanctielijst wegens betrokkenheid bij de onrust in Oost-Oekraïne. Dat hebben de ambassadeurs van de 28 EU-lidstaten donderdag in. Vertaling API; Over MyMemory; Inloggen. EU zet Syrische minister van Buitenlandse Zaken op sanctielijst Nieuwsblik Posted on January 15, 2021 by Nederlands Dagblad January 15, 2021 Mekdad komt de EU niet meer in en eventuele Europese tegoeden in zijn bezit worden bevroren vastgesteld of u al dan niet de persoon op de sanctielijst bent. Om dit feitelijk vast te stellen zal een organisatie aanvullend onderzoek moeten uitvoeren. Doorgifte persoonsgegevens buiten de EU Er vindt geen doorgifte plaats buiten de EU. Bewaartermijn Wij controleren elke dag of er nieuwe, bijgewerkte (en daarmee meest actuele) sanctielijste

Internationale sancties - KV

Sanctielijst screening rechtstreeks vanuit Scope is de sleutel tot extra veiligheid en zekerheid, zonder dat u extra moeite hoeft te doen of uw workflow wordt onderbroken. Het heldere scherm met resultaten voorkomt dat u per ongeluk bevindingen over het hoofd ziet •De EU volgt en stelt gelijkwaardige sancties in op 17 maart 2014. •Binnen de EU is de bereidwilligheid om sancties tegen Rusland te nemen in het algemeen minder sterk vanwege de belangrijke handelsrelaties en financiële banden van een aantal EU landen - zoals bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk, of Oostenrijk Den Haag - De Tweede Kamerleden Martijn van Helvert en Pieter Omtzigt (beiden CDA) hebben grote bedenkingen bij een geheime dieplomatieke Europese Unie-missie naar Caracas in de slipstream waarvan de EU-ambassadeur in Venezuela bovendien een 'propagandarapport' in ontvangst heeft genomen uit handen van een hooggeplaatste politicus van het Maduro-regime die op de Europese sanctielijst staat

Amerikanen klagen zeven Russen aan voor hacken OPCW en

Video: Sancties / Sanctielijste

EU wil sancties tegen mensensmokkel, maar deze landenTusk: mensensmokkelaars meedogenloos aanpakken | RTL NieuwsTekst ‘Vakantie op de Krim; Op zoek naar Natalia’ vanMerkel vraagt wereldleiders om compromissen bij openingOekraïense tegoeden blijven in nevelen gehuld - Follow the
 • Gulden munten verkopen.
 • Rookkanaal aanleggen pelletkachel.
 • Tweedimensionaal beeld.
 • Wat is ragtime.
 • Dokterspak.
 • Spelletjes voor 6 jarigen online.
 • Ideale indeling schuur.
 • Broodpudding gezond.
 • Apple ID instellingen bijwerken lukt niet.
 • Isala Zwolle adres.
 • Zeefdruk klemmen.
 • Faryngotonsillitis betekenis.
 • Pantry keuken.
 • David Baldacci nieuwste boek.
 • Leitz sorteermap.
 • Motivatiebrief stage Accountancy.
 • The beatles norman chapman.
 • Kattenhotel Leuven.
 • Biologie met Joost Gaswisseling.
 • Kasteel noisy adres.
 • Wat te doen bij hartinfarct.
 • Zwembad Emmen openingstijden.
 • Camera huren Maastricht.
 • Woordenschat groep 8 antwoorden.
 • Festival Rotterdam 2020.
 • Leatherface (2017).
 • Suzuki GSXR 750 K7 onderdelen.
 • Btw nummer opzeggen Belastingdienst.
 • Station Holendrecht.
 • Sp kabel.
 • Apple ID verwijderen MacBook.
 • Hulp zwangere vrouwen.
 • Grenen vloerdelen 20 mm.
 • Hits 1985.
 • Zach McGowan Emily Johnson.
 • Salaris Productie directeur.
 • Amy Winehouse age.
 • Sushi kip teriyaki.
 • Mini appeltaartjes diepvries.
 • Kia e Soul AutoWeek.
 • Tot welke leeftijd groeien je handen.