Home

Vergrotende trap einfach

Trappen van vergelijking Engels Trappen van vergelijking zijn bijvoeglijk naamwoorden, dit zijn woorden die wat zeggen over het zelfstandig werkwoord. Drie trappen. De eerste trap is de stellende trap; De tweede trap is de vergrotende trap; De derde trap is de overtreffende trap; Voorbeelden Nederlands In dit geval verdwijnt een van de klinkers in de vergrotende trap: kaal - k a ler - kaalst . 2 - korte a, e, i, o of u + enkele medeklinker. In dit geval verdubbelt de medeklinker in de vergrotende trap: snel - sne ll er - snelst . 3 - r . In dit geval komt er vaak +der in plaats van +er in de vergrotende trap: duur - duur der - duurst . 4 - stomme

de vergrotende trap (spannender) de overtreffende trap (spannendst) In het Nederlands worden de trappen van vergelijking meestal gevormd door de achtervoegsels -er en -st achter een bijvoeglijk naamwoord te zetten. Bijvoeglijke naamwoorden die op een -r eindigen, krijgen in de vergrotende trap een tussengevoegde -d- (bijv. raar - raarder) De tweede trap (ook wel 'comparatief' of 'vergrotende trap' genoemd) kent in het Duits over het algemeen twee kenmerken: in de eerste plaats krijgt de klinker van het bijvoeglijke naamwoord / bijwoord een trema (ä, ö, ü etc.), in de tweede plaats krijgt het woord de uitgang +er Omschreven trappen van vergelijking (algemeen) In de regel wordt de vergrotende trap van bijvoeglijke naamwoorden gevormd met het achtervoegsel -er: mooier, origineler, saaier, intelligenter.De overtreffende trap wordt gevormd met het achtervoegsel-st: mooist, origineelst, saaist, intelligentst. Regelmatige en onregelmatige trappen van vergelijking (algemeen

Bijvoeglijk naamwoorden met één lettergreep krijgen -er in de vergrotende trap en -est in de overtreffende trap; Bij bijvoeglijke naamwoorden van één lettergreep die eindigen op a/e/i/o/u + een medeklinker wordt de laatste letter verdubbeld + -er en -est; Bijvoeglijke naamwoorden van één lettergreep die eindigen op -e, krijgen -r en -s Er zijn drie trappen: trap 1: de stellende trap (de positief) leuk, mooi, groot; trap 2: de vergrotende trap (de comparatief) leuker, mooier, groter; trap 3: de overtreffende trap (de superlatief) leukst, mooist, grootst; Let op: soms is het toch te lastig om uit te spreken. Woorden die op -r eindigen krijgen bij de vergrotende trap -der overtreffende trap: het meest van allemaal (kleinst, grootst, liefst) + er, + st. In de meeste gevallen maak je de vergrotende trap door 'er' achter het bijvoeglijk naamwoord te plakken en de overtreffende trap door 'st' achter het bijvoeglijk naamwoord te plakken: oud - ouder - oudst. klein - kleiner - kleinst

1 dwaas (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord; vergrotende trap: dwazer, overtreffende trap: dwaast) 1 gek, blijk gevend van gebrek aan gezond verstand 2 dwaas (de; m,v; meervoud: dwazen) 1 gek, dwaas men De trappen van vergelijking zijn vormen van een bijvoeglijk naamwoord of een bijwoord waarmee een bepaalde gradatie wordt uitgedrukt.. De trappen van vergelijking bestaan uit: stellende trap De stellende trap of positief, de standaardvorm van een bijvoeglijk naamwoord of bijwoord (voorbeeld: groot) vergrotende trap Bij de vergrotende trap of comparatief wordt een ding met één ander ding. Trappen van vergelijking Toelichting De trappen van vergelijking worden gebruikt om personen, zaken, situaties of eigenschappen te vergelijken. Er zijn drie trappen van vergelijking. De stellende trap, de vergrotende trap en de overtreffende trap. Stellende trap De stellende trap vormt de basis. Dit is he

Trappen van vergelijking Engels Educatie en School: Taa

De vergrotende trap Als het bijvoegelijk naamwoord bestaat uit één lettergreep: de vergrotende trap wordt net als in het Nederlands gemaakt door -er achter het bijvoegelijk naamwoord te zetten.. Hij is langer dan zijn vader - He is taller than his father Zij is rijker dan haar man - She is richer than her husband Kim is ouder dan Anne - Kim is older than Ann Men onderscheidt drie trappen van vergelijking: de stellende trap (of: positief), de vergrotende trap (of: comparatief) en de overtreffende trap (of: superlatief). De stellende trap is gelijk aan de standaardvorm van een bijvoeglijk naamwoord; de vergrotende trap wordt gevormd met het achtervoegsel - er ; de overtreffende trap met het achtervoegsel - st Om dingen of mensen te beschrijven gebruik je bijvoeglijke naamwoorden, zoals small / clever / beautiful / nice / tall. Je kunt er vergelijkingen mee maken door ze in de vergrotende en overtreffende trap te zetten, net als in het Nederlands groot - groter - grootst

Het Nederlands heeft een eenvoudige manier om bijvoeglijke naamwoorden te versterken: de trappen van vergelijking. Iets is mooi en iets anders nog mooier of zelfs het mooist . Het onverbogen woord ( mooi ) wordt de stellende trap genoemd, de toevoeging met -er ( mooier ) de vergrotende trap of comparatief , en de toevoeging met -st ( mooist ) de overtreffende trap of superlatief De vergrotende trap van.. gestart 2005-10-03 17:03:19 UTC. nl.taal. Zoekresultaten voor 'vergrotende trap' (Vragen en antwoorden) 3 antwoorden Wat gebeurt er met de tweede trap van de Falcon 9 na het scheiden van de lading? gestart 2015-01-15 01:31:09 UTC. ruimte. 6 antwoorde Vergrotende trap van een bijwoord: zet 'plus' voor het bijwoord. Charlotte marche plus lentement que Manon. Charlotte loopt langzamer dan Manon. Overtreffende trap. Overtreffende trap van een bijvoeglijk naamwoord: zet 'le, la, les, l' voor de vergrotende trap. Paul est le plus grand élève de la classe. Paul is de grootste leerling van de klas

Vorm Afbreking; Stellende trap onverbogen: nauwkeurig: nauw.keu.rig: Stellende trap verbogen: nauwkeurige: nauw.keu.ri.ge: Vergrotende trap onverbogen: nauwkeurige l o ·gisch (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord; vergrotende trap: logischer, overtreffende trap: meest logisch of logischt) 1 volgens de logica; op juiste redenering berustend: een logische gevolgtrekking; dat is nogal logisch spreekt vanzel Even op een rijtje: De vergrotende trap maak je door: stellende trap + er. - sneller dan - schneller als. - langzamer dan - langsamer als. - bozer dan - böser als. De overtreffende trap maak je door: am + stellende trap + (e)sten Voorbeelden: - het snelst: am schnellsten. - het langzaamst: am langsamsten

Vorm Afbreking; Stellende trap onverbogen: waardeloos: waar.de.loos: Stellende trap verbogen: waardeloze: waar.de.lo.ze: Vergrotende trap onverbogen: waardeloze Uitleg over de trappen van vergelijking in het Spaan Uitleg bij de trappen van vergelijking uit het online oefenprogramma Muiswerk Grammatica 1F. Meer weten? Ga naar muiswerk.nl Vergelijkingen met de vergrotende en de overtreffende trap werken als volgt: Paolo è più giovane di Mario : Paolo is jonger dan Mario Anna è la più vecchia : Anna is de oudste Er zijn bijvoeglijk naamwoorden die naast de regelmatige verbuigingen, zoals hierboven beschreven, een onregelmatige vorm toelaten Vergrotende trap (comparative) Oortreffende trap (superlative) Die stellende trap beskryf iets soos dit is. The positive form describes something as it is. In die vergrotende trap word twee mense of dinge met mekaar vergelyk. The comparative form is used to compare two people or things

Trappen van vergelijking - Virtuele TrainingCitowerkbladen - rekenen - meten ~ Juf Milou | ordenen

De vergrotende trap (comparatief) in het duits. Hierbij ga je leren hoe je van de gegeven bijvoeglijk naamwoorden de vergrotende trap gaat gebruiken. In het Nederlands en in het Duits wordt deze gevormd met het achtervoegsel -er. Dus bijvoorbeeld snel - sneller (vergrotende trap) - snelst (overtreffende trap) Engels: ·de vergrotende trap van bad (slechter, erger Omdat de r van de vergrotende trap plaatsmaakt voor de st van de overtreffende trap.-- Flibsy. https://nltaal.nl (in opbouw): taalbronnen, nl.taal specifieke sites, verzamelingen, Veel Voorkomende Vragen, termen en gewoonten, frequente posters met links naar taalstekkies, site-tips Oefening: trappen van vergelijking 1. Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen. jufmelis.n Klussen & Gereedschap. Gratis levering vanaf 20 euro. NL klantenservice

vergrotende trap overtreffende trap groot groter grootst klein kleiner kleinst licht lichter lichtst mooi mooier mooist ver verder verst lekker lekkerder lekkerst Schema 2 Onregelmatige vormen van vergelijking vergrotende trap overtreffende trap goed beter best - het best(e De trappen van vergelijking kun je alleen op *bijvoeglijke naamwoorden toepassen. De onregelmatige woorden veranderen in de trappen van vergelijking. Er zijn drie trappen van vergelijking: De stellende trap, de vergrotende trap en de overtreffende trap

Definite en gebruik van trappen van vergelijking in het Nederlands : De trappen van vergelijking zijn vormen van het bijvoeglijk naamwoord die je gebruikt om twee of meerdere zaken met elkaar te vergelijken. De trappen van vergelijking bestaan uit drie trappen: de stellende trap, de vergrotende trap en de overtreffende trap Er zijn drie trappen van vergelijking: de stellende trap, de vergrotende trap en de overtreffende trap. Woorden in de vergrotende trap schrijf je met -er. Woorden in de overtreffende trap schrijf je met -st. Deze woordkaart kan je helpen om de regel te onthouden. Zo word jij goed - beter - het best in spelling vergrotende trap: overtreffende trap: arm dom hard jong koud kort lang oud rood scherp verstandig sterk warm zwak: arm dumm hart jung kurz kalt lang alt rot scharf klug stark warm schwach: ärmer dümmer härter jünger kürzer kälter länger älter röter schärfer klüger stärker wärmer schwächer: ärmst dümmst härtest jüngst kürzest.

Slimleren - Aanvullende regels - trappen van vergelijkin

 1. Kent het bijvoeglijk naamwoord 'echt' deze vergrotende en overtreffende trap eigenlijk wel? Ik kom erop door een boekje over NT2 dat ik las. Er stond in: 'de vergrotende trap van 'graag' is 'liever'. Een puur semantische (niet grammaticale) benadering, lijkt mij. Ik keek hier in elk geval een beetje raar tegenaan
 2. Vergelijkende trap. Overtreffende trap. bien (goed) mieux (beter) Jean danse mieux que Pierre. le mieux (het best) C'est Jean qui danse le mieux. mal (slecht) plus mal / pis (slechter) Pierre danse plus mal que Jean. La situation va de pis en pis.(steeds slechter) le plus mal / le pis (het slechtst) C'est Pierre qui danse le plus mal
 3. Deze inhoud is intellectueel eigendom van ExtraNederlands. Gebruik door derden is alleen toegestaan ter ondersteuning van (de lessen in) het vak Nederlands in het basis- en voortgezet onderwijs
 4. Vergrotende trap We hebben 3 cryptogrammen gevonden. 15 letters (3 x) BRANDWEERLADDER - Vergrotende trap ESCALATIELADDER - Vergrotende trap UITSCHUIFLADDER - Vergrotende trap: Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden
 5. Vergrotende of comparatieve trap. De vergrotende trap wordt gebruikt wanneer een mens, een handeling of een object sneller, beter of mooier is dan het andere. Jelle geht schneller als Toni.- Jelle loopt sneller dan Toni. Der Hahn ist schöner als der andere Hahn.- De haan is mooier dan die andere haan. Overtreffende of superlatieve trap
 6. vergrotende trap van een bijwoord: zet 'plus' voor het bijwoord. Charlotte marche . plus . lentement. que Manon. Charlotte loopt . langzamer. dan Manon. mum10 - pvh - weer
 7. Werkbladen spelling overtreffende trap voor groep 6. Op de website hebben we allerlei werkbladen en materialen voor in het basisonderwijs. Van cito tot knutselwerkjes voor groep 1 t/m 8. Welkom op Juf Milou - Voor al uw onderwijsmateriaal. Groep 6. opener Spelling. opener. overtreffende trap. opener.

De trappen van vergelijking Cambiumned - Spellin

Vergrotende trap: luier: Overtreffende trap: luist: Voorbeelden van gebruik. Hij werkte hard, want lui was hij niet. Zijn Russen lui? Daar zit een luie man die een beetje beweging hard nodig heeft. Dit oord is een paradijs voor een lui mens, Orolandes. Vertalingen Beter kan nooit de vergrotende trap zijn van 'minder ziek' of 'hersteld'. Ook is het hier niet de vergrotende trap van goed. Beter komt in dit geval van het werkwoord beteren en dat betekent: herstellen, genezen. Beter is hier een bijwoord Vergrotende trap (de comparatief) adjectief + ER Overtreffende trap (de superlatief) adjectief + ST (1) klein (2) dik (3) langzaam (4) duur (5) wijs kleiner dikker langzamer duurder wijzer Kleinst Dikst Langzaamst Duurst wijst. Opmerkingen (1) Naast adjectieven kunnen er ook . bijwoorden 7-feb-2018 - oefenen, junior einstein, trappen van vergelijking, stellende trap, vergrotende trap, overtreffende trap, woorden met er, woorden met s

Duitse grammatica: trappen van vergelijking

Neem kennis van de definitie van 'vergrotende trap'. Controleer de uitspraak, synoniemen en grammatica. Bekijk de voorbeelden van gebruik 'vergrotende trap' in het grote Nederlands corpus vergrotende trap translation in Dutch-English dictionary. Showing page 1. Found 3 sentences matching phrase vergrotende trap.Found in 7 ms - stellende trap = positivus groot, mooi - vergrotende trap = comparativus groter, mooier - overtreffende trap = superlativus grootst, mooist Vorm Bij de comparativus en de superlativus zijn er twee soorten verbuigingen: 1. comparativus op -tero~, superlativus op -tato~ 2. comparativus op -(i)wn, superlativus op -isto

Omschreven trappen van vergelijking (algemeen

Het is allebei mogelijk. De overtreffende trap wordt meestal gevormd door -st achter het bijvoeglijk naamwoord te zetten: aardig - aardigst, goedkoop - goedkoopst, en dus ook origineel - origineelst.Formuleringen als het meest originele cadeau komen echter ook vaak voor.Originele krijgt nu extra nadruk.. Bij de constructie met meest lijkt overigens sprake te zijn van Engelse invloed (the most. Trappe van vergelyking. Daar is drie trappe van vergelyking: Die stellende trap.Dit is die gewone vorm van die byvoeglike naamwoord. Byvoorbeeld: mooi ongewoon ; Die vergrotende trap (ook vergelykende trap of die komparatief genoem) wat gevorm word deur -er agteraan die woord te voeg (of met die woord meer).Byvoorbeeld

* farther/further en farthest/furthest. farther - farthest gebruik je als het om een echte afstand gaat (Australia is farther than Turkey).. further - furthest gebruik je in figuurlijke afstanden (This problem needs further investigation).. De woorden 'far' en 'near' krijgen in onderstaande zinnen geen overtreffende trap, terwijl dat in het Nederlands wel zo is De vergrotende en overtreffend trap in het duits. In deze oefening worden deze vervoegingen door elkaar heen gevraagd, in elke zin moeten beiden worden ingevuld. Bij bijvoorbeeld de zin de boom is oud moeten de vervoegingen ouder en oudst worden ingevuld vergrotende trap vergrotende trap zelfst.naamw. [taalkunde] de vorm die het bijvoeglijk naamwoord aanneemt in vergelijkingen Bron: Wikiwoordenboek - vergrotende trap. Spelling'vergrotende trap' komt NIET voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en de spellingwoordenlijst van OpenTaa.. Je zou lood de vergrotende trap van de zwaartekracht kunnen noemen.Doordat lood 13 keer zo zwaar is als water opent dit soms onverwachte mogelijkheden. You could call lead the superlative of gravity.Because lead is over 13 times heavier than water this sometimes opens up unexpected possibilities vergelijkingen, de vergrotende en overtreffende trap, het bijvoeglijk naamwoord. In Lección cuatro zijn de werkwoorden ir en querer/gustar behandeld, zodat we ergens heen kunnen gaan en kunnen aangeven waar we van houden, wat we lekker vinden of zelfs onze liefde kunnen verklaren!; In Lección cinco een paar woorden over vergrotende, verkleinende en overtreffende trappen

Slimleren - Trappen van vergelijkin

 1. De trappen van vergelijking worden gebruikt bij bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden. Zij kunnen de sterkte van het naamwoord vergroten. Er zijn 3 trappen: - stellende trap: lang - vergrotende trap: langer - overtreffende trap: langst. Nederlands: * In het Nederlands worden de trappen gevormd met behulp van de achtervoegsels '-er' en '-st'
 2. Nederlands: ·somber stemmend Het was een gure, trieste dag met veel regen en windvlagen.··↑ triest in: Sijs, Nicoline van der, Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, 2e druk, Amsterdam / Antwerpen: Veen, 2002; op website dbnl.org; ISBN 90 204 2045 3 ↑ triest op website: Etymologiebank.nl.
 3. Translations in context of vergrotende trap in Dutch-English from Reverso Context: Je zou lood de vergrotende trap van de zwaartekracht kunnen noemen
 4. Controleer 'vergrotende trap' vertalingen naar het Engels. Kijk door voorbeelden van vergrotende trap vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica
 5. overtreffende trap overtreffende trap zelfst.naamw. [taalkunde] de vorm die een bijvoeglijk naamwoord aanneemt om aan te geven dat de hoedanigheid ervan een hoogtepunt bereikt Voorbeeld: `Er zijn veel grote havens in de wereld

Vergrotende trap 1. Schrijf de vergrotende en overtreffende trap in de witte vakjes. Klik pas op controle wanneer je helemaal klaar bent. Succes! Jaap kan leuk grappen vertellen onderweg. Samir vertelt ze nog . Maar Jetske kan het het ! Frankrijk is ver weg, maar Spanje is Na een vergrotende trap gebruik je vaak than om twee personen, dingen of dieren te vergelijken. He ran faster and faster. Life is getting more and more expensive. Je kunt twee vergrotende trappen met and gebruiken om 'steeds er'uit te drukken. The longer the journey, the more expensive the ticket bizarDer is het zeker niet omdat er in de vergrotende trap geen d's achter een woord worden geplakt, (in de regelmatige gevallen) altijd alleen -er. _____ Stephen enjoys cooking his godchildren and leaving out commas. Laatst gewijzigd op 10-11-2003 om 22:17. 10-11-2003, 22:27: arP. De vergrotende trap en de overtreffende trap worden gevormd met -er en -st: mooi - mooier - mooist. Maar er zijn uitzonderingen. relaxter, verst, meest logisch, vulgairder. Een spellingprobleem hebben deze woorden over het algemeen niet. Er zijn wel wat lastige gevallen, zoals

Werkbladen - spelling - overtreffende trap ~ Juf Milou

uitleg: trappen van vergelijking - jufmelis

Beter spellen - groter, groots

Je kunt vergelijkingen met bijvoeglijke naamwoorden maken door ze in de vergrotende en overtreffende trap te zetten. Hoe je deze maakt, hangt af van het aantal lettergrepen waaruit het bijvoeglijke naamwoord bestaat. Bijvoeglijke naamwoorden die uit één lettergreep bestaan, krijgen in de vergrotende trap -er en in de overtreffende trap -est Wat is de betekenis van beruchter? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 1 betekenis van het woord beruchter. Door experts geschreven

Gratis woordenboek Van Dal

Vergrotende trap: bozer: Overtreffende trap: boost: Voorbeelden van gebruik. Bent u erg boos? Toen stond hij haastig op en stelde zich, en daarna Ed ook, aan de boze meneer en zijn dochter voor. Vertalingen. Afrikaans: kwaad: Deens: vred

Video: Trappen van vergelijking - Wikipedi

 • Coole groepsnamen facebook.
 • Biologie master UvA.
 • Patholoog.
 • Halloween koekjes vormpjes.
 • Bamboe pergola 2x2.
 • Scheve bilnaad volwassenen.
 • Hoelang Panacur bij Giardia.
 • Menukaart Oss.
 • Havermout pannenkoeken zonder melk.
 • Villa Eikenhorst te koop.
 • Häcker keukens kleuren.
 • Rui bevorderen duiven.
 • Tape extensions ervaringen.
 • Star Stable waar is de paardenmarkt.
 • Tweedehands auto 2.500 euro.
 • Badkamertegels verven.
 • Landal Cadzand.
 • Behandelbank fysiotherapie tweedehands.
 • Poppenhuis.
 • Universal royalty music.
 • Beloften Feyenoord.
 • Planet Awesome Nijmegen.
 • Leven na een dubbele longtransplantatie.
 • Ford Escort MK2 te koop.
 • Berlinische Galerie.
 • Hulk height.
 • Moelleux kopen.
 • Interculturele miscommunicatie.
 • Rode lampen Amsterdam.
 • Robin Hood musical 2001.
 • Everytime We Touch.
 • Winchester repeteergeweer.
 • Transportkoffer op maat.
 • Wierook stokjes.
 • When Harry Met Sally Dating.
 • Ziplinen.
 • Creevity Mp3 Cover Downloader.
 • Buffalosystems.
 • Chelsey Weimar elite.
 • DNA Wikipedia.
 • Neutropenie leukopenie.