Home

Kanttekening betekenis

Kanttekening - Wikipedi

kanttekening (zn): opmerking, voorbehoud. als synoniem van een ander trefwoord: commentaar (zn) : aanmerking, kanttekening, kritiek, marginalia, notitie, opmerking, terugkoppeling, voetnoot. opmerking (zn) : aantekening, commentaar, kanttekening, marginalia, notitie, voetnoot De betekenis van Kanttekening vind je op deze pagina. Er werd 1 definitie van Kanttekening gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken

kantschrift = burgerlijk procesrecht: mededeling in de kantlijn van een gerechtelijk stuk. Bijv. de aantekening van een andere datum in kasboeken = Kantoorboeken waarin de eerste aantekening geschiedt van alle contante ontvangsten, van alle contante uitgaven, of van beide.Categorie: Informatievormen > boekhouding Kanttekening - betekenissen en gebruik van het woord. Nederlands woordenboek. Synoniemen en ander woord De kanttekeningen. De vertalers kregen van de Dordtse synode de opdracht om in de kantlijn van de pagina's met bijbelteksten bepaalde opmerkingen te plaatsen:. de letterlijke vertaling van onbegrijpelijke Griekse of Hebreeuwse zegswijzen; verwijzingen naar teksten van gelijke strekking elders in de bijbe

Welkom op kanttekening.net Waar het woord kanttekening oorspronkelijk duidde op de plaats waar een opmerking werd gemaakt - de kant van een bladzijde - is de betekenis in de loop van de tijd verschoven naar die van aanmerking, opmerking of commentaar in algemene zin, ook los van een boektekst Twee dadels. Een glas melk. Daarna volgt de Marokkaanse soep, waarna ik de tajine aanval. Islamitische gebedsliederen komen uit de speakers van de televisie, die beelden van Mekka uitzendt. Duizenden moslims uit de hele wereld aanbidden hun God. Het is zaterdagavond en ik dineer in een Marokkaans restaurant in Antwerpen. De iftar is net aangebroken. [ kanttekening {de} gloss {znw.} Hij zei, In je schriftuitlegging moet je duidelijk maken, dat ieder vers van de Torah een toelichting is op, een kanttekening bij de Gouden Regel. He said, In your exegesis, you must make it clear that every single verse of the Torah is a commentary, a gloss upon the Golden Rule

Met kanttekeningen Parallel Zonder kanttekeningen Alleen Bijbeltekst: Psalm 119. Dit hoofdstuk voorgelezen (m): (vers 1-48) (vers 49-88) (vers 89-128) (vers 129-176) Deze psalm wordt afgedeeld in twee en twintig delen of pauzen Mattheüs 11 - Statenvertaling. Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting) Laatste zin. Mooi artikel! Alleen de laatste zin wringt stilistisch een beetje, naar mijn smaak althans. De twee delen van de zin lijken me niet helemaal evenwaardig: in de eerste helft gaat het over de oorsprong, in de tweede helft over de betekenis van het woord kanttekening. Vandaar mijn voorstel

Betekenis Kanttekening - betekenis-definitie

 1. Een door een bevoegde ambtenaar gewaarmerkte kanttekening, naar de functie een akte
 2. kanttekening Geen resultaat voor 'kanttekening' Het woord is verkeerd gespeld of het staat niet in het gratis woordenboek. Wil je meer woorden en mogelijkheden? Neem een abonnement. Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken? Bestel nu uw toegang of probeer Van Dale Online gratis. U krijgt direct en zonder verdere.
 3. De Kanttekening sprak met Steinke over zijn boek en de actuele betekenis van dit bijzondere verhaal voor moslims, Joden en de Europese samenleving in het algemeen. Het is natuurlijk een heel bijzonder onderwerp, een moslim uit Egypte die in Berlijn woont en het leven van een Joods meisje redt

Kanttekening - de betekenis volgens Redactie Ensi

Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als 'aantekening', met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken Neem kennis van de definitie van 'kanttekeningen maken'. Controleer de uitspraak, synoniemen en grammatica. Bekijk de voorbeelden van gebruik 'kanttekeningen maken' in het grote Nederlands corpus De titel van dit hoofdstuk roept wellicht enige vragen op.Waarom ethische getinte opmerkingen maken als het over zoiets vanzelfsprekends gaat als patiëntenvoorlichting? Ethici onderzoeken het geheel van waarden en normen op grond waarvan mensen hand

Wat is de betekenis van Kanttekening - Ensi

Ander woord voor kanttekening? Op deze pagina vind je een lijst van synoniemen met dezelfde betekenis als kanttekening in het Nederlands kanttekening statenvertaling, kanttekening synoniem, kanttekening engels, kanttekening word, kanttekening in word maken, kanttekening examen, kanttekening laks, kanttekening weghalen word, kanttekening betekenis, kanttekening nederlands, kanttekening puzzelwoor kanttekening synoniemen - Nederlands passende woorden voor kanttekening Nederlands Engels Spaans Frans Duits Italiaans Portugees Zweeds Pools Woxikon / Synoniemen / Nederlands / K / kanttekening

Gratis woordenboek Van Dal

Kanttekening en Marginalia (boek) · Bekijk meer » Scheepvaartrechten. thumb Scheepvaartrechten betreft het betalen van een vergoeding aan de overheid voor het gebruik van het binnenwater, zoals kanalen, havens, water, kaden, sluizen, bruggen, kranen, dokken etc. Nieuw!!: Kanttekening en Scheepvaartrechten · Bekijk meer » Scholio Dat kanttekening is dus fout.. Wil je weten wat kanttekening betekent en nog meer info krijgen? Klik dan hier voor de definitie en betekenis van kanttekening Kanttekening. De invoering van Duurzaam Veilig bleek niet overal volledig haalbaar. Sommige wegen pasten niet goed in een van de drie vastgestelde categorieën. Dat heeft er toe geleid dat sommige wegen bijvoorbeeld zijn ingericht als erftoegangsweg, maar een snelheidslimiet hebben van 50 of 80 km/u De Kanttekening sprak hierover met advocaat Sidney Smeets, filosofiestudente Charlotte Blaak, activist Frank van der Linde, columnist Arthur van Amerongen, campagnemanager Sybren Kooistra en ondernemer Wilco Boender, één van de initiatiefnemers van het Conservatief Café

Vertalingen in context van een kanttekening plaatsen in Nederlands-Frans van Reverso Context: Bij bepaalde amendementen moet de Commissie echter een kanttekening plaatsen De betekenis die wij aan onze waarneming geven is per definitie gekleurd. Het is een persoonlijke perceptie of interpretatie. Als tien mensen een sportwedstrijd zien of een concert bijwonen, zullen ze alle tien hun eigen persoonlijke, unieke beeld vormen. Zij plaatsen ook kanttekeningen bij klassieke,. Kanttekeningen bij Computational Thinking. Zo gezien zijn het dus vaardigheden die leerlingen helpen om een beter overzicht te krijgen van complexe problemen. Toch iets anders dan denken als een computer of leren programmeren. Maar lijkt Computational Thinking dan eigenlijk niet heel erg op het 'ouderwetse' redeneren In de rubriek Stand van zaken verschijnen de komende periode regelmatig bijdragen over methoden die gebruikt worden bij het opzetten van wetenschappelijk onderzoek. De artikelen in deze serie illustreren op begrijpelijke wijze wat een bepaalde methode behelst, zonder dat hier uitvoerige methodologische kennis voor nodig is. Zowel oude als nieuwe methodologische principe

kanttekening Nederlands woordenboek - Woorden

 1. Deze symbolen hebben hun eigen betekenis, maar de meesten hebben weinig te maken met de originele boodschap van Kerst. Met Kerst wordt de geboorte van Jezus gevierd. Hoe dat precies ging kun je lezen in de evangeliën(de eerste bijbelboeken van het Nieuwe Testament) of in dit overzichtje van de verschillende Bijbelverhalen van Kerst
 2. Mensen geven voortdurend betekenis aan hun omgeving. Deze omgeving is niet statisch, maar verandert telkens. Om hierin te kunnen functioneren zetten mensen verschillende vaardigheden in. Het leergebied kunstzinnige oriëntatie draagt bij aan de ontwikkeling van deze leergebiedoverstijgende / 21e eeuwse vaardigheden
 3. Het woord diaken. Het woord diaken komt van het Griekse werkwoord diakonein, dat 'dienen' betekent.Een diaken is dus iemand die andere mensen dient. Zowel vrouwen als mannen kunnen een diaken (diakones) zijn (1 Timoteüs 3:11).Jezus noemt zichzelf de diakoon, de dienaar.. Taken van de diaken in de vroege ker

Synoniemen van kanttekening; ander woord voor kanttekening

Betekenis cao: cao is de afkorting van 'collectieve arbeidsovereenkomst'. Daarin worden afspraken gemaakt over diverse arbeidsvoorwaarden, Een kanttekening die hierbij gemaakt moet worden, is dat u dat niet zelf kunt afdwingen in het geval uw werkgever dit niet doet Essentiële geneesmiddelen: een antropologische kanttekening De betekenis van het bijvoeglijk naamwoord 'essentieel' is blijkbaar vooral vanuit die hoek (economie en medische wetenschap) nieerd. Deze eenzijdige bepaling van wat is, laat zich moeilijk rijmen met de alo De kanttekening bij Spreuken 10:10 legt dit uit als een manier om op een bedekte manier het op de zonde toe te leggen. In de kanttekening bij Spreuken 6:13 wordt dit 'wenken met de ogen' als volgt verklaard: 'Daarmede te kennen gevende enig kwaad, dat hij zelf voorheeft, of van een ander begeert gedaan te hebben.

De betekenis van aantekening vind je op deze pagina. Er werden 4 verschillende definities van aantekening gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken De gemeente Amsterdam wil een zogeheten Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) gaan gebruiken voor alle doelgroepen die gebruikmaken van de Wmo en de wijkzorg. De zelfredzaamheid van een cliënt wordt dan op elf levensterreinen in beeld gebracht. Het gebruik van één methode door alle professionals is op zich lovenswaardig. Desondanks zetten wij, mét de zorgaanbieders, de nodige kanttekeningen bij de. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten Betekenis: lager dan 22. Ondergewicht. Vanaf 22 tot 28. Gezond gewicht. Vanaf 28 tot 30. Overgewicht. 30 en hoger. Ernstig overgewicht (obesitas) Uitslag BMI kinderen 2-18 jaar. De BMI begint vanaf 2 jaar en maakt een onderscheid tussen jongens en meisjes. De grenswaarden veranderen met de leeftijd mee

Vertalingen kanttekening NL>DE . We hebben geen vertalingen voor kanttekening in Nederlands > Duitsprobeer het met Google Tips bij de vertalingen: Wellicht vind je het woord op één van deze websites: Encyclo.nl (Betekenissen van Nederlandstalige woorden) Encyclo.co.uk (Betekenissen van Engelstalige woorden) Enzyklo.de (Betekenissen van. Abfahrt, een triptiek van ongeveer twee bij drie meter, is een van Max Beckmanns beroemdste schilderijen. Links het interieur van een martelkamer, in he welkomstbonus: Ook: tekenbonus, gouden welkom, bindingspremie, tekengeld, losweekgeld. Eenmalige bonus die wordt betaald om talentvolle specialisten of topmanagers bij andere instellingen 'weg te kopen' en - soms ook - te compenseren voor misgelopen verdiensten bij hun vorige werkgevers. Voorbeeld 'De Universiteit Maastricht (UM) heeft bij het aantreden van Jo Ritzen als bestuurder in 2003. Daarbij komt in dit geval ook nog dat het woord 'tekening' een volstrekt andere betekenis heeft dan woord 'kanttekening', welk laatste woord volgens de Dikke van Dale een kleine, kritische opmerking betekent Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als 'afdoende', met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken

Kanttekening betekenis en definiti

Het lezen van de Kanttekeningen van de Statenvertaling in de huidige typografische uitgave - dat wil zeggen de Kanttekeningen naast de bijbeltekst - gebeurt met het linkeroog in de rechterbroekza De contextuele benadering is ontwikkeld door de Hongaars-Amerikaanse psychiater I. Boszormenyi Nagy. Het woord 'context' geeft de verbondenheid binnen relaties weer die ieder mens heeft met belangrijke mensen om zich heen ironie (betekenis, voorbeeld, sarcasme) Ironie is een manier om op bedekte, milde wijze de spot te drijven met iets of iemand, bijvoorbeeld door het tegenovergestelde te zeggen van wat men bedoelt, of door sterk te overdrijven. Wat had hij weer een gewéldige broek aan. (als het.

Video: Aantekening - 6 definities - Encycl

commentaar - de betekenis volgens Muiswerk Educatief

Kanttekeningen bij onderzoek. Hoogleraar virologie aan het Erasmus MC Marion Koopmans mist bewijzen voor de stelling dat de D614G-coronavariant zich makkelijker verspreidt. Dat kun je op basis van deze analyse niet zeggen, zo vertelt ze aan NOS Nieuws Ik dacht altijd dat het aantal stemmen bij de Amerikaanse verkiezingen gold. Maar als je naar het nieuws kijkt, hebben ze het telkens over het aantal kiesmannen. Waar gaan die stemmen dan heen? Wie heeft een uitleg over hoe het zit met de verdeling van de stemmen en die kiesmannen? Goeievraag is het grootste vraag en antwoord platform van Nederland

Kanttekening Bericht van: Martijn (Vlaardingen) , 12-01-2019 17:40 . Volgens de huidige kaarten de komende twee weken geen winterweer van betekenis. Misschien een sneeuwbui als een depressie genoeg koude lucht meebrengt. Het is niet kansloos, dat zeker. Mutaties die minstens negentien keer voorkwamen zijn erop beoordeeld of ze betekenis hadden voor de verspreiding van SARS-CoV-2. Een bepaalde mutatie dook al begin februari op in Europa Kritische kanttekeningen bij nieuwe wet burgerschapsonderwijs. zal de nieuwe wet weinig betekenis hebben (en mogelijk zelfs ongelijkheid vergroten). Voor succesvol burgerschapsonderwijs moeten deze kwesties aangepakt worden door het komende kabinet. Als dat niet gebeurt, zal deze nieuwe wet ook weinig betekenis hebben, vrees ik ↑glos in: Sijs, Nicoline van der, Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, 2e druk, Amsterdam / Antwerpen: Veen, 2002; op website dbnl.org; ISBN 90 204 2045 3 ↑ glos op website: Etymologiebank.nl ↑ Woordenboek der Nederlandsche taal (1864-2001). ↑ Weblink bron Gearchiveerde versie Word Prevalence Values op ugent.b

Archiefterminologie Bewerken Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003) Bewerken Een aantekening is een: . a. Document van beperkte omvang waarin gegevens ter ondersteuning van het geheugen of voor latere verwerking worden vastgelegd.. b. Een of meer gegevens geplaatst op een document.. Toelichting. Synoniem is notitie.; Synoniem van b. is kanttekening, als de aantekening in de. Nederlands: ·vernuftig, vindingrijk, goed bedacht en gemaakt Dat was een heel ingenieuze oplossing voor het al lang bestaande probleem.··↑ ingenieus in: Sijs, Nicoline van der, Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, 2e druk, Amsterdam / Antwerpen: Veen, 2002; op website dbnl.org; ISBN 90 204 2045 3. De gezondheidsaspecten van alcohol vormen al eeuwen een bron van discussie, die nog wordt versterkt door de waarneming dat er een J-vormige relatie bestaat tussen alcoholgebruik en mortaliteit.1 Matige drinkers vanaf middelbare leeftijd hebben een lager sterfterisico dan grote drinkers, maar ook dan geheelonthouders. Dit gunstige effect, bevestigd in een groot aantal epidemiologische studies.

Synoniemen van Kanttekening en ander woord for

Synoniem van b. is kanttekening, als de aantekening in de marge van een tekst is geplaatst. Een dorsale aantekening is op de achterzijde van een document geplaatst. Een door een bevoegde functionaris gewaarmerkte kanttekening. naar de functie een akte, is een kantmelding. Bron. ANV, lemma 59. Lexicon van Nederlandse archieftermen (1983 met kanttekeningen. 1 Toen zeide de HEERE tot Mozes: Houw u twee stenen tafelen, gelijk de eerste waren, zo zal Ik op de tafelen schrijven dezelfde woorden, die op de eerste tafelen geweest zijn, die gij gebroken hebt Discussie schrijven voor je scriptie. Gepubliceerd op 22 januari 2020 door Lou Benders. Bijgewerkt op 13 augustus 2020. In de discussie van je scriptie ga je in op de conclusies van je onderzoek door je resultaten te interpreteren, deze te koppelen aan je verwachtingen, de beperkingen en eventuele implicaties van je onderzoek te bespreken en suggesties te doen voor vervolgonderzoek Naleving van de herziene Corporate Governance Code door beursvennootschappen is onverminderd hoog met 98,4 procent, zo blijkt uit het monitoring-rapport over boekjaar 2019. Maar de Monitoring Commissie Corporate Governance Code plaatst kanttekeningen bij de hoge nalevingspercentages De kanttekeningen zijn door de vertalers van de Dordtse synode in de kantlijn van de Bijbel opgenomen om de betekenis van de Bijbeltekst te verduidelijken. Vaak citeert men de letterlijke Hebreeuwse of Griekse grondwoorden en noemt men verwijsteksten om Schrift met Schrift te vergelijken

Kanttekening en Bijbel samenvattingen, of scriptie. Hier is de definitie, uitleg, beschrijving, of de betekenis van elke significante waarop u informatie nodig, en een lijst van de bijbehorende concepten als een verklarende woordenlijst. Verkrijgbaar in het Nederlands, Engels, Spaans, Portugees,. Juist omdat bepaalde Hebreeuwse of Griekse woorden meerdere betekenissen kunnen hebben. In dat geval zal je eigen bijbelse intuïtie je tot een keuze moeten brengen. En als je dat niet hebt, dan zou ik persoonlijk voor de kanttekeningen kiezen

De kanttekeningen zijn door de vertalers van de Dordtse synode in de kantlijn van de Bijbel opgenomen om de betekenis van de Bijbeltekst te verduidelijken. Vaak citeert men de letterlijke He..Lees hieronder verder Wiersma en Burgers plaatsen een aantal kritische kanttekeningen bij het classificeren van medisch-wetenschappelijke literatuur naar bewijskracht in het kader van richtlijnontwikkeling. Hun eerste bezwaar is dat het onderscheid van categorieën niet overeenstemt met de klassieke betekenis van bewijs zoals die gebruikt wordt in de argumentatietheorie en de wiskunde Zweedse kanttekening bij 'zo lang mogelijk thuis Maar dit gaat voorbij aan het verlangen: erbij horen, liefdevolle relaties, betekenis verlenen aan elkaar. Daar is ook in Zweden nog bar weinig aandacht voor. De mensen die we spraken die verantwoordelijk zijn voor ontmoetingsplaatsen en ondersteuning van mantelzorgers,.

Kanttekeningen bij de Statenvertalin

Asstreep en wegontwerpnorm. Wegen die volgens de RONA zijn ontworpen, kennen vaak een onderbroken asstreep in een 3-9 patroon: 3 meter markering gevolgd door 9 meter onderbreking. Dubbele markering wordt in het RONA-wegontwerp enkel toegepast bij bijzondere gevaarspunten, bijvoorbeeld een horizontale of verticale boogstraal met te weinig doorzicht.. Wegen die volgens Duurzaam Veilig (DV) zijn. Maak een gratis account aan voor extra opties; Bijbeltekst en kanttekeningen naast elkaar; Lees de Bijbel in het Engels (King Jamesvertaling) Maak notities en markeer Bijbeltekste

Welkom op Kanttekening

Betr: Kanttekeningen bij 14 nieuwe verkeersborden. Ikzelf zou bijvoorbeeld ook graag zien dat blokmarkeringen bij oversteekvoorzieningen voor fietsers de betekenis krijgen dat fietsers in de voorrang zijn en dat bij toepassing van kanalisatiestrepen de fietsers voorrang moeten verlenen Deze verklaring wordt voorafgegaan door een uitvoerige inleiding over de betekenis van de Kanttekeningen en de onschatbare waarde van deze in de 17e eeuw opgestelde lange reeks geschiedkundige, aardrijkskundige, exegetische en dogmatische aantekeningen, welke door onze Statenvertalers met zorg werden samengesteld Vandaag voor 23:00 besteld, morgen in huis, Bestelbaar. Van verkoper/antiquair. Het Boek Overdenken met de kanttekeningen (9461150075) geschreven door j. B. Bel bestel je op bruna.nl! De kanttekeningen zijn door de vertalers van de Dordtse synode in de kantlijn van de Bijbel opgenomen om de betekenis van de Bijbeltekst te verduidelijken Het BC plaatst wel een kanttekening bij de rol die het kabinet het openbaar lichaam Bonaire (OLB) bij de uitvoering toedicht. In 'Plan voor land en water' wordt het unieke karakter van de flora en fauna van Bonaire en de betekenis daarvan voor de welvaart en het welzijn van de Bonairiaanse bevolking terecht benadrukt De betekenis moet antwoord geven op de basale vragen: wat is er aan de hand en wat moet ik doen? De informatie, afkomstig van het intranet (of elders verzameld) is nogal algemeen van aard. Ze geeft geen antwoord op de vele detailvragen die medewerkers hebben, of roept weer nieuwe vragen op. Om die reden is (en blijft!) een vorm van periodiek overleg met de eigen leidinggevende gewenst

Het leven heeft een betekenis! - de Kanttekening

van de onderliggende betekenis van sommige woorden, om daarmee meer doordachte keuzes mogelijk te maken. Hierbij nog een kanttekening: deze lijst is noch volledig, noch afgerond. Het boek zal dat eigenlijk ook nooit zijn. Er zullen altijd woorden toegevoegd kunnen worden, en ook onze uitleg over waarom bepaalde woorden gevoelig liggen zal. Het leren krijgt meer betekenis. Kanttekeningen en kritiek op reflecteren . Ondanks het feit dat schriftelijke reflectie een veel gebruikte vorm van reflecteren binnen organisaties en scholen is, zijn er Kanttekeningen bij reflecteren te plaatsen en bestaat er ook. In de Bijbel met kanttekeningen, uitgegeven in de jaren 1960, beschrijft Dr. W.S. van Leeuwen (die de kanttekeningen bij Mattheüs heeft geleverd) het kenmerkende van Mattheüs (waarin hij zich trouwens niet onderscheidt van de andere evangelisten) als volgt: Hij predikt blij de genade van de Vader die Zich naar de wereld beweegt en Zijn Kind geeft tot in de dood en Hem opwekt om een volkomen.

KANTTEKENING - Engelse vertaling - bab

 1. N.a.v. dr. C. A. Tukker, De kanttekeningen van het Oude en Nieuwe Testament, uitgave De Banier, Utrecht, deel 1 t/m 4, ƒ 368,-, na 31 december ƒ 436,-
 2. Erkenning en wettiging Alhoewel de termen 'erkenning' en 'wettiging' dikwijls door elkaar gebruikt worden, zit hier toch wel een verschil tussen. Erkennen betekent eigenlijk niets meer dan 'aanvaarden'; een burgerlijke betrekking tussen het kind en de ouder(s). Het erkennen kon, benevens het onderstaande, door..
 3. De coronatest die wereldwijd gebruikt wordt is zeer gevoelig en geeft ook een positieve uitslag bij kleine hoeveelheden virus. Wetenschappers onderzoeken nu of iedere positieve test moet worden.
 4. De betekenis van gloss is: glanzen, een schone schijn geven, een glimp geven aan, vergoelijken, verbloemen; kanttekeningen maken bij, uitleggen glans; (schone) schijn; kanttekening; commentaar Betekenis gloss. Er is al veel gezocht naar de betekenis van gloss en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis
 5. Van certificeren naar inspireren. Als het gaat over certificeren van professionele dienstverleners, maakt CIIO het verschil. CIIO vindt dat certificeren een inspirerend proces kan zijn
 6. Het boek Overdenken met de kanttekeningen, geschreven door J.B. Bel, koopt u bij Boeken.nl | Snelle levering | Gratis verzending vanaf 19.9
 7. De kanttekeningen geven behalve de uitwendige kennis vaak ook de geestelijke betekenis van de tekst weer, en leiden ook de leerstellingen daaruit af die in de belijdenisgeschriften zijn samengevat. De uitleg draagt daardoor in tegenstelling tot de kanttekeningen niet bij aan het doel van Gods Woord, de geestelijke kennis van God in Christus tot zaligheid
Bern-0-letters | En nog een WordPress site

Psalm 119 - Statenvertaling met kanttekeninge

Maar wie alle aandacht samentrekt op de betekenis, en haar grondslag in de feiten negeert, verliest niet alleen het feit, maar ook zijn betekenis. Omtrent deze onderlinge betrekking van feit en betekenis willen de hierbij aangeboden kanttekeningen bij het Genesisverhaal een illustratie geven Betr: Kanttekeningen bij verkeerswetgeving 2012. A1-015 heeft wel een bredere betekenis dan G5. Gehandicaptenvoertuigen op het trottoir mogen dan immers 15 in plaats van 6km/h (door ontbreken 21c en 20c in 63b) Door Peter Geelhoed, vereniging Tombord op donderdag 3 oktober 2013 8:0 Betekenis: opmerking. aantekening commentaar kanttekening notitie. Woorden lijkend op aantekening. aanmatigend ; anticonceptiepil ; aantasten ; aantekening synoniemen - Nederlands passende woorden voor aantekening. Synonymien voor en na aantekening. aanstippen ; aanstoken De Statenvertalers hebben in een kanttekening bij Deuteronomium 21:15 deze nuance 'haten = minder houden van' in de betekenis van aangegeven sane' als de echte betekenis van dit werkwoord in de gegeven context. In hun ver-taling handhaafden zij echter de standaardweergave 'haten'. In de Herzien

Mattheüs 11 - Statenvertaling met kanttekeninge

Het probleem van deze strategie is dat de betekenis van een woord niet in alle gevallen hetzelfde is. Concordantie Statenvertaling - woorden beginnend met L www.statenvertaling.net. Onderstaande tabel geeft aan hoe vaak die woorden voorkomen in de Bijbel, uitgesplitst naar Oude Testament, Nieuwe Testament en Apocriefe geschriften.. woord O De beste krant aanbiedingen. Wij helpen je met het vinden van de beste krant aanbiedingen. Het maakt daarbij niet uit of je op zoek bent naar een landelijke krant, regionale krant of een proefabonnement. Wij zetten alle krant aanbiedingen voor je op een rijtje 1 september 2015. De Opening van het Academisch Jaar, die 31 augustus plaats had in de Pieterskerk, stond in het teken van rituelen. Voor de UvH dit jaar een belangrijk thema, legde rector Gerty Lensvelt-Mulders uit, omdat er in onze geseculariseerde samenleving toch een behoefte blijkt te bestaan aan niet-talige vormen van geestelijke begeleiding Onderschriften en kanttekeningen. Op deze kaart leer je meer over twee soorten container elementen: een element dat je kunt gebruiken om een bijschrift toe te voegen (een tekst als een titel of een korte beschrijving) aan een foto, en een ander voor wanneer je extra dingen hebt die niet echt bij de hoofdinformatie op een pagina horen.. opvattingen over maatschappelijke teloorgang en zelfverwaarlozing beïnvloeden dwangopname tijdschrift voor psychiatrie 50 (2008) 4 231 gepoogd om patiënt weer ambulant verder t

Participatie betekent actieve deelname.Het is afgeleid van de Latijnse woorden pars (deel) en cipere (nemen). Wanneer over participatie wordt gesproken, is er altijd sprake van een subject en een object, ook als dat niet expliciet wordt gemaakt: een persoon of een groep die deelneemt (het subject) en datgene waaraan zij deelnemen (het object) Het begrip persoonlijke professionaliteit werd geïntroduceerd door de Nederlandse onderwijsraad in haar publicatie leraar zijn in 2013. Het doel was om de professionaliteit van de leraar in zijn klaspraktijk - politiek - in de kijker te zetten (witte vlek in het onderwijsdebat) kanttekeningen die veelal aan Luther waren ontleend. Het vaak wat eigenaardige karakter van deze kanttekeningen kon de Nederlandse gereformeerden echter niet bekoren, en daarom zag men uit naar annotaties bij de bijbeltekst die op een calvinistische leest geschoeid waren. Vanaf met name het eind van de 16e eeuw werd daarin voorzien Kanttekening bij IP67 is dat de waterbestendigheid is getest voor een duur van 30 minuten. IP68: volledig waterdicht. Is je smartphone IP68-waterdicht, dan kan deze voor een onbepaalde tijd ondergedompeld blijven

transferunie: Een unie tussen landen die gebruik maken van dezelfde munt (een muntunie), waarbij bepaalde afspraken en regelingen bestaan die er voor zorgen dat de sterke landen de zwakke landen overeind houden met behulp van geldstromen van sterkere naar de zwakkere landen. Door de instelling van een bankenunie is de eurozone in feite een transferunie geworden Nee, geen BMW en Tesla-fanboys op het net. Mensen zoeken naar keiharde kwaliteit! Dit is het meest gezochte merk van 2020. Bij Autoblog zijn we niet vies van interessante weetjes en leuke.

ADN Beursanalyse - ASML: Daling onder 61,8%, dus verder omlaagKoninklijke Onderscheiding in Alblasserdam voor diakenPPT - Meningeale prikkeling PowerPoint Presentation, freeWat Wordt Er Gevierd Met PinksterenJHWH - Wikisage
 • Avondmarkten kust corona.
 • Bergeijk restaurant.
 • Cursus boetseren Gorinchem.
 • Photo library server.
 • Rustgevende geluiden ASMR.
 • Index of np array.
 • Opbouwschema reïntegratie na burnout.
 • Xbox One 2 player games.
 • Maracuja vs passion fruit.
 • Betekenis staatsvorm.
 • Groot schilderij vrouw gezicht.
 • WK schaatsen.
 • Industrie China.
 • Spanish tanks.
 • Liselotte Hoekstra huisarts Bussum.
 • Galaanval pijnstillers.
 • 9V batterij test.
 • Smcbls Smartschool.
 • Jumbo recepten pasta.
 • Stoel van Huttenkloas.
 • Asterix Collectie box.
 • Koeien hoorns afzagen.
 • De Gereformeerde Kerk.
 • Oogarts OLVG.
 • Shire kopen.
 • Toverland adres.
 • Apex Chase review.
 • Roze sneakers.
 • Ww school of dragons.
 • Kleurplaat vlinder mandala.
 • Santa Cruz dealer belgie.
 • Slapen als een roos franse Vertaling.
 • Novacam hond kopen zonder recept.
 • Urdi bonen.
 • Horizontale lamellen verduisterend.
 • Iga deficiëntie waarden.
 • Cowboys en indianen Wikipedia.
 • Couscous koolhydraatarm.
 • Winx Club: the Mystery of the Abyss.
 • Gezamenlijke Brandweer vacatures.
 • Bekende middeleeuwse kunstenaars.