Home

Factor XII deficiëntie

Factor XII-deficiëntie is een zeldzame stollingstoornis die zowel bij jongens als meisjes kan voorkomen. De aandoening komt bij 1 op een miljoen mensen voor. Het is een 'autosomaal recessief erfelijke aandoening', wat betekent dat beide ouders het defecte gen moeten doorgeven alvorens de ziekte tot uiting komt Factor XII-deficiëntie (factor 12) Een factor XII-deficiëntie is een zeldzame erfelijke afwijking en komt slechts bij één op de miljoen mensen voor. Dokter Hageman heeft dit ontdekt en zodoende wordt deze deficiëntie ook wel de Hageman-factor genoemd. Deze deficiëntie is veelal niet bekend bij artsen Een geïsoleerde Factor XII deficiëntie geeft klinisch geen verhoogde bloedingsneiging aangezien in vivo deze factor niet gebruikt wordt voor activatie van de stolling. In vitro (uitvoeren van een APTT) is Factor XII echter wel belangrijk voor activatie van de intrinsieke stollingscascade

Stoornis stollingsfactor 12 UZ Leuve

3. Factor I-deficiëntie 4. Factor II-deficiëntie 5. Factor V-deficiëntie 6. Factor VII-deficiëntie 7. Factor X-deficiëntie 8. Factor XI-deficiëntie 9. Factor XII-deficiëntie 10. Factor XIII-deficiëntie Deel III 1. Vrij verkrijgbare geneesmiddelen: wat niet te gebruiken 2. Behandelcentra in Nederland 3. Belangrijke adressen en. Factor XII-test om de activiteit van factor XIIPartiële tromboplastinetijd (PTT) te meten om te controleren hoe lang het duurt voordat bloed stolt Mengonderzoek, een speciale PTT-test om factor XII-tekort te bevestigen; Behandeling . Behandeling is meestal niet nodig. Steungroepen . Deze bronnen kunnen meer informatie geven over factor XII-tekort

De portaalsite voor zeldzame ziekten en weesgeneesmiddelen COVID-19 & Zeldzame Ziekten Vind deskundige aanbevelingen en diensten, waaronder die verstrekt door Europese Referentienetwerken, betreffende COVID-19 en zeldzame ziekten, in verschillende talen Factor XI deficiëntie. Factor XI deficiëntie is een erfelijke afwijking van het bloed. Het is een bloedstollingsziekte. De klachten verschillen per persoon, ook binnen dezelfde familie. De oorzaak is meestal een verandering in het DNA (erfelijk materiaal). Heel soms zit de oorzaak van factor XI deficiëntie niet in het DNA Factor VII deficiëntie (milde ziekteverschijnselen), Factor X deficiëntie (homozygoot = lethaal), factor XI deficiëntie, Factor XII deficiëntie (veroorzaakt op zichzelf geen hemorragische diathese), fibrinogeen deficiëntie (autosomaal

Factor deficiëntie - Nederlandse Vereniging van Hemofilie

 1. factor IX-deficiëntie (hemofilie B) factor V-deficiëntie factor XI-deficiëntie factor X-deficiëntie factor XII-deficiëntie fibrinogeendeficiëntie gebruik heparine of LMWH dys-/afibrinogenemie lupus anticoagulans diffuse intravasale stolling Verlengde PT verdunningscoagulopathie.
 2. sieve stollingsafwijkingen. Factor VII-deficiëntie heeft van de zeer zeldzame stollingsafwijkingen de hoogste prevalentie en komt zowel voor bij mannen als vrouwen. De bloedingen kunnen op verschillende plaatsen ontstaan. Factor XII-deficiëntie gaat overigens niet gepaard met bloedingsneiging
 3. Factor XII-deficiëntie (een bloedingsstoornis veroorzaakt door een gebrek aan bloedstollingsfactor XII) Leverziekte; Risico's . Er is weinig risico verbonden aan het nemen van uw bloed. Aderen en slagaders variëren in grootte van de ene persoon naar de andere en van de ene kant van het lichaam naar de andere
 4. deficiëntie, APC-resistentie, factor-V-Leiden-mutatie en factor-XII-deficiëntie. Deze erfelijke stollingsafwijkingen zijn vrij zeldzaam. Een uitzondering is de APC-resistentie die bij zo'n vijf procent van de bevolking aanwezig is. Vooral als er in uw familie vaak trombose voorkomt, is bloedonderzoek zinvol
 5. Factor XII deficiëntie is niet geassocieerd met hemorrhagische aandoeningen. Heterozygote vorm: 20 - 60 % Homozygote vorm: < 1 % Interferenties: - Partiële activatie van F V en FVIII kan leiden tot vals verhoogde waarden - Interferentie van heparine - Invloed van hemolyse - directe thrombin inhibitoren (hirudin bijv

Factorgevoeligheid van STA Cephascreen voor factor-VIII-, -IX-, -XI- en -XII-deficiëntie. Factordeficiënt plasma (0%) en normaal pool (100%) werden gemengd in stappen van 10% en de APTT werd gemeten. Het punt waar de APTT langer wordt dan de bovengrens van het referentie-interval (horizontale lijn) i Factor XII deficiëntie f. Hemofilie B g. Factor V Leiden h. Afibrinogenemie. Een jongetje van 7 jaar heeft ernstig nagebloed na het knippen van zijn amandelen. Zijn zusje heeft ook bloedingsproblemen gehad na het trekken van een kies en zij heeft vaak blauwe plekken

Factor XII (deficiëntie) Ziekenhuis Oost-Limbur

resistentie, factor-V-Leiden-mutatie en factor-XII-deficiëntie. Deze erfelijke stollingsafwijkingen zijn vrij zeldzaam. Een uitzondering is de APC-resistentie die bij zo'n vijf procent van de bevolking aanwezig is. Vooral als er in uw familie vaak trombose voorkomt, is bloedonderzoek zinvol Factor XII deficiëntie: geeft klinisch geen bloedingen!!! Redenen dat patiënt met hemofilie bloedt: Vertraagde fibrinevorming Verlaagde activatie TAFI en verhoogde fibrinolyse Behandeling stollingsstoornissen: Ernstige deficiënties: suppletie van de afwezige of sterk verlaagde stollingsfactor (i.v) Afibrinogeen en hypofibrinogeen, dysfibrinogeen, protrombine deficiëntie, factor V deficientie, factor VII deficiëntie, factor X deficiëntie, factor XI deficiëntie, factor XII deficiëntie, factor XIII deficiëntie, vo Dit geldt vooral voor patiënten met een factor XII-deficiëntie, een prekallikreïne(PK)- of een HMWK-deficiëntie. Factor XII speelt een rol bij de vorming van trombine onder afwijkende omstandigheden, zoals bij diffuse intravasale stolling, maar niet tijdens normale hemostase. 3 Geactiveerd factor XII (XIIa) leidt tot omzetting van inactief naar actief kallikreïne

tekort aan stollingsfactor XII (factor XII deficiëntie) - 0,06; gebruik van Victrelis (boceprevir) - 0,04; gebruik van parecoxib (Dynastat) - 0,04; gebruik van Yasmin - 0,02; Longembolie en vliegen. Er is een verband tussen het maken van een lange vliegreis en het voorkomen van longembolie Online vertaalwoordenboek. FR:factor XII-deficiëntie. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004

Kinderhematologen zijn kinderartsen die gespecialiseerd zijn in hematologische ziektebeelden. Om welke ziektebeelden gaat het? Het gaat om ziekten van het beenmerg, aandoeningen waarbij het aantal bloedcellen afwijkend is, of waarbij de bloedcellen zelf veranderd zijn, lymfekliergezwellen (lymfomen), afwijkingen van het hemoglobine-molecuul, en stollingsstoornissen infliximab bij een patiënt met een voorgeschiedenis van factor-XII-deficiëntie, si nus pilonidalis en galstenen en thans hidradenitis suppurativa en de ziekte van Crohn. Zij gebruikte hiervoor 5 -aminosalicylzuur en soms methylprednisolon. Daarnaast was er behandeling met antibiotica. Toen zich een recidief van de peri-anale afwijkinge Pathologisch bij een tekort aan factoren XII, XI, IX, VIII, X, V en II (factor XII deficiëntie. veroorzaakt geen opmerkbare bloedingsstoornissen). Verlengd bij : - leverziekten - vit.K deficiëntie of malabsorptie - dicoumarol intoxicatie - Von Willebrand's disease (factor VIII) zie* Zelfstudieopdracht mechanica van transport, vragen en antwoorden, 2010 tentamen januari 2008 College week 4 Houding en Beweging - Werkgroep uitwerkingen - Werkgroep1 Houding en Beweging - Verplichte opgaven - ZSO1 Elaboration Self -study theme 1 2007/2008 Samenvatting Marsh en Stoker | Theory and Methods in Political Science Volledige samenvatting inclusief afbeeldingen van alle 5 de Themas.

 1. Dat is ook het geval bij factor-xii-deficiëntie (31). Bij trombofilie is de anamnese belangrijk, maar er zijn patiënten zonder klinisch manifeste trombose of embolie in de (familie-)anamnese. De bepalingen worden bij voorkeur niet verricht tijdens pilgebruik en niet binnen tien weken na een zwangerschap
 2. 3. Ven Willebrand factor 4. Cyclooxygenase Vraag 21 Welke bloedlngscomplicatie is typerend voor een patiënt met de ziekte van Ven Wille brand? 1. Recidiverende bloedneuzen 2. Recidiverende gewrlchtsbloedingen 3. Nabloeding optredend na enkele uren 4. Petechieen Vraag 22 Welke beweringen over een factor XII deficiëntie zijn waar? 1
 3. DNA-testen voor gezonde honden, katten en paarden. Deze website gebruikt cookies voor de functionaliteiten van de website, statistieken en marketingdoeleinden
 4. Gezien de veelheid van factoren en componenten die betrokken zijn bij een goed functioneren van de bloedstolling, zijn screenende testen noodzakelijk. Stollingstesten primaire hemostase. * een factor XII-deficiëntie leidt niet tot een verhoogde bloedingsneiging
 5. APC-resistentie, factor-V-Leiden-mutatie en factor-XII-deficiëntie. Deze erfelijke stollingsafwijkingen zijn vrij zeldzaam. Een uitzondering is de APC-resistentie die bij zo'n vijf procent van de bevolking aanwezig is. Vooral als er in uw familie vaak trombose voorkomt, is bloedonderzoek zinvol
 6. APC-resistentie, factor-V-Leiden-mutatie en factor-XII-deficiëntie. De meeste van deze erfelijke stollingsafwijkingen zijn vrij zeldzaam. Een uitzondering hierop is de APC-resistentie, wat bij ongeveer 5% van de bevolking voorkomt. Vooral als er in jouw familie vaak trombose voorkomt, is bloedonderzoek zinvol
 7. Factor XII deficiëntie (Hageman factor def.) Klinische symptomen en voorkomen: factor XII def. veroorzaakt weinig uitgesproken klinische symptomen en is eerder zeldzaam (Otto et al., 1991)

deficiëntie, proteïne-S-deficiëntie, APC-resistentie, factor-V-Leiden-mutatie en factor-XII-deficiëntie. Deze erfelijke stollingsafwijkingen zijn vrij zeldzaam. Een uitzondering is de APC-resistentie die bij zo'n vijf procent van de bevolking aanwezig is. Vooral als er in uw familie vaak trombose voorkomt, is bloedonderzoek zinvol Request PDF | Procedural experience with out-of-hospital endotracheal intubation | Out-of-hospital rescuers likely need regular clinical experience to perform endotracheal intubation (ETI) in a. Factor VII (deficiëntie) Factor VIII. Factor VIII inhibitor. Factor X (deficiëntie) Factor XI (deficiëntie) Factor XII (deficiëntie) Factor XIII (aanwezigheid + activiteit) faeces. Familiale Mediterrane koorts. Fenobarbital. Fenol. Fenytoïne. Ferritine . FGF-23. Fibrinogeen. Fibronectine . FIP1L1-PDGFRA PCR

Factor Xii (Hageman Factor) -deficiëntie: Medlineplus

Congenitale factor XII-deficiëntie. Lijst van geteste genen (inclusief panels) (1) F12. De documenten op deze website zijn louter ter informatie. Het materiaal is geenszins bestemd om professionele medische zorgen door een gediplomeerde specialist te vervangen en mag niet worden gebruikt als basis voor een diagnose of behandeling APC-resistentie, factor-V-Leiden-mutatie en factor-XII-deficiëntie. Deze erfelijke stollingsafwijkingen zijn vrij zeldzaam. Een uitzonde-ring is de APC-resistentie die bij zo'n vijf procent van de bevolking aanwezig is. Vooral als er in uw familie vaak trombose voorkomt, is bloedonderzoek zinvol. Soms is al bekend dat er een bepaalde stol De toestand van het hemostatische systeem bepaalt het verloop en de uitkomst van de zwangerschap voor de moeder en de foetus. In de afgelopen jaren is er een groot aantal publicaties, met vermelding van de belangrijke rol van de trombofiele complicaties gewone miskraam, doodgeboorte, placenta afzondering, in de ontwikkeling van eclampsie, intra-uteriene groeivertraging geweest Coagulopathie (ook wel een bloeden stoornis) is een aandoening die het vermogen van het bloed te stollen (vorm stolsels) wordt aangetast.Deze voorwaarde kan een neiging tot langdurige of overmatige bloeding (oorzaak bloedingsdiathese), die spontaan optreden of na een verwonding of medische en tandheelkundige procedures.Van de nota, worden coagulopathieën soms ten onrechte aangeduid als.

Factor XII-deficiëntie: Onaangetast Langdurig: Onaangetast Onaangetast C1INH-deficiëntie: Onaangetast Verkort: Onaangetast Onaangetast Behandelingen. Raadpleeg een hematoloog en laat regelmatig uw bloed controleren. Laat een vroege diagnostische test uitvoeren voor bloedaandoeningen of bloedziekten, waaronder hemofilie, bloeding en. Factor XII deficiëntie code 46981006 (Factor XII deficiency disease (disorder)) uit codesysteem Snomed Trombose diep veneu Deze factor wordt aangemaakt in de lever en is, evenals de factoren II, IX en X, HMWK of prekallikreïne (zoals bij patiënt A met stollingsfactor XII-deficiëntie). Omdat deficiënties in deze stollingsfactoren geen klinische consequenties voor de patiënt hebben,. Coagulopathie (ook wel bloedingsstoornis genoemd ) is een aandoening waarbij het bloedstollingsvermogen ( bloedstolsels ) verminderd is.Deze aandoening kan een neiging tot langdurige of overmatige bloeding veroorzaken ( bloedingsdiathese ), die spontaan kan optreden of na een verwonding of medische of tandheelkundige ingrepen.Merk op dat coagulopathieën soms ten onrechte stollingsstoornissen.

Orphanet: Congenitale factor XII deficiëntie

 1. Toy en Standard Poodles kunnen een stollingsstoornis krijgen die bekend staat als Factor XII-deficiëntie, wat een erfelijke bloedingsaandoening is. Standaard Poedels moeten ook worden getest op de ziekte van Addison en granulomateuze talgaandoenitis die de zweethuidklieren beïnvloedt en haaruitval tot gevolg heeft
 2. PDF | On Jun 10, 2010, J. M. E. M. Cosemans and others published Thrombus formation: the role of platelets, tissue factor and blood flow | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat
 3. Erfelijke bloedingsziektes Thrombocytopathie. Dit is een probleem met de primaire hemostase geeft voornamelijk slijmvliesbloedingen. Deze patiënten kunnen bloeden en toch kan het bloed stolsels vertonen omdat de secundaire hemostase toch normaal werkt maar niet ter hoogte van een thrombocytenplug op de plek waar dit nodig is
 4. Factor XII deficiëntie; b. Haemofilie A; c. Haemofilie B; d. Ziekte van Van Willebrand. Een 62-jarige man wordt verwezen in verband met langzaam gegroeide lymfklieren links en rechts in de hals met een doorsnede van 2 bij 2 cm. Het blijkt te gaan om een stadium II Folliculair Non-Hodgkin Lymfoom, histologie graad 2
 5. Factor XII deficiëntie; b. Haemofilie A; c. Haemofilie B; d. Ziekte van Van Willebrand. Een 62-jarige man wordt verwezen in verband met langzaam gegroeide lymfklieren links en rechts in de hals met een doorsnede van 2 bij 2 cm. Het blijkt te gaan om een stadium II Folliculair Non-Hodgkin Lymfoom, histologie graad 2
 6. Readbag users suggest that Hematologie & bloedstolling Valkuilen bij interpretatie van bloedonderzoeken is worth reading. The file contains 13 page(s) and is free to view, download or print

Factor XI deficiëntie Erfelijkheid

 1. Versterkte bloedingsneiging - Wikipedi
 2. Factor Xii-test: Medische Encyclopedie Van Medlineplus
 3. ZNA Labgids - F XII
 4. Proefvragen hemostase, vragen - Pathofysiologie(oud

Afdeling Haematologie Sectie Stolling Zorgvraag Bij

 • Netflix muziek downloaden.
 • Zwarte broek met wijde pijp H&M.
 • Halleluja Adonai betekenis.
 • Nouryon Hengelo vacatures.
 • Domo blender review.
 • Cement samenstelling.
 • Pilomatrixoma Ultrasound.
 • Parijse champignons.
 • NH Hotel Schiphol.
 • Basic Fit Euterpelaan.
 • Callicarpa verplaatsen.
 • Klondike Patience.
 • Massief eiken panelen 30mm.
 • Chase kleurplaat.
 • 123 inkt.
 • Oppervlakte vierkant naar cirkel.
 • Thonet 209.
 • Indoor fotolocatie Gent.
 • Goudvis rassen.
 • Wolf tekenen voor beginners.
 • Landal Cadzand.
 • Amerikaanse begraafplaatsen Europa.
 • Wat is een 3D pen.
 • Picknicktafel kind met parasol.
 • Minivan mercedes.
 • Richtlijn pre eclampsie.
 • Talking Tom download.
 • Www myum unimaas nl.
 • Parking a sanicole.
 • Groenten kweken met kunstlicht.
 • Zonnestudio Groningen.
 • Brandweerfestijn Speeltuin de Kievit.
 • Den Haag interieurarchitectuur.
 • Verdikte darmwand hond.
 • Richard Thomas.
 • Watersport Wemeldinge.
 • Portraiture plugin for photoshop.
 • Bomberman 4.
 • Hoogvlakte.
 • Blauwe vlinder betekenis.
 • Just in Case 2020.