Home

Koolwaterstoffen naamgeving

Koolwaterstoffen zijn organische verbindingen van uitsluitend waterstof en koolstof. Heel veel polymeren zijn koolwaterstoffen. De eenvoudigste koolwaterstoffen zijn de alkanen. Een alkaan is een verzadigde koolwaterstof, dat wil zeggen dat het de maximale hoeveelheid waterstofatomen heeft opgenomen. Algemeen geldt voor koolwaterstoffen: hoe langer de koolstofketens, hoe zwaarder het molecuul, en hoe hoger het kookpunt. De lichtste alkanen zijn gassen bij kamertemperatuur. Naamgeving koolwaterstoffen Aminen moleculen met NH2 groepen Naamgeving Bv CH3-CH2 -CH2-CH2-NH2 Stam dus butaan amine Positie amine achter de stamnaam butaan achtervoegsel amine 1- butaan amine Naamgeving koolwaterstoffen Zowel OH groep als NH2 Alcohol heeft voorrang dus ol als achtervoegsel NH2 groep komt als voorvoegsel. Scheikunde - naamgeving koolstofketens. Het geven van een naam aan koolstofketens wordt in de scheikunde veel gedaan. Wanneer je de basisregels van het naamgeven van koolstofketens kent kun je al aardig wat moleculen naamgeven. Koolstof is namelijk een erg belangrijk atoom in de scheikunde en komt dan ook in bijna ieder molecuul wel voor Deze onverzadigde koolwaterstof kan via een additiereactie reageren met waterstof. Hierbij ontstaat een verzadigde koolwaterstof. 23 Geef de (kloppende) reactievergelijking van deze additiereactie in structuurformules. Additie of substitutie? Geef de volgende vergelijkingen in structuurformules

Koolwaterstof - Wikipedi

 1. er zijn regels om elk verschillend koolwaterstof een verschillende naam te geven: de systematische naamgeving. alkanen: namen van onvertakte alkanen: (met = 1, = 2, enz.) methaan, ethaan, propaan, butaan, pentaan, hexaan, heptaan, octaan, nonaan, decaan, . vertakkingen in een vertakt alkaan worden alkylgroepen genoemd
 2. naamgeving Hierna volgen enkele molecuulmodellen, soms vergezeld van structuurformules. Probeer de juiste naam te vinden. Koolstofatomen zijn zwart afgebeeld, zuurstofatomen rood, waterstofatomen wit en chlooratomen groen. In andere gevallen krijg je aanwijzingen. Voor HAVO4/VWO4 Voor VWO4 Voor HAVO5 en hoge
 3. scheikunde uitleg en samenvatting naamgeving koolwaterstoffen Dit is een nauwkeurige samenvatting over de naamgeving van koolwaterstoffen. Er staat uitgebreid uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat, met duidelijke voorbeelden. Alle soorten koolwaterstoffen worden langsgegaan en duidelijk beschreven
 4. Met 1 drievoudige binding wordt de naam: stam+yn, dus ethyn, propyn enz. Met 2 drievoudige bindingen: stam+adiyn, dus butadiyn, pentadiyn enz. Komen drievoudige en dubbele binding samen voor dan is de nummering zo laag mogelijk, met voorkeur voor het laagste nummer voor -een.voorbeeld
 5. Het eenvoudigste alkaan is CH 4 methaan en het (onvertakte) alkaan met 9 koolstofatomen CH 3 (CH 2) 7 CH 3 wordt nonaan genoemd. Vertakte alkanen worden benoemd naar de langste lineaire keten, de hoofdketen, met daaraan gekoppeld een alkylgroep
 6. De naamgeving van een ether is vrij simpel: eerst moet de langste koolstofreeks gevonden worden, daarna het zuurstofatoom en de reeks die aan het zuurstofatoom vastzit. In figuur 11 staat de simpelste ether afgebeeld: methoxymethaan

Aardolie is ontstaan uit plantenresten die miljoenen jaren onder hoge druk onder de grond hebben gelegen. Het bestaat uit heel veel verschillende stoffen, deze stoffen bestaan bijna uitsluitend uit koolstof- en waterstofatomen. Ze worden koolwaterstoffen genoemd OLO is aan het laden.. De naamgeving van stoffen gaat heel systematisch en is met behulp van voorbeelden hieronder uitgelegd. In Binas T 66 kan je de naamgeving ook terugvinden en dat kan je altijd als naslagwerk gebruiken naamgeving oefenen. gebruik bovenstaande uitleg om de juiste systematische naam van de moleculen af te leiden a Alkanen zijn verzadigde koolwaterstoffen. Daarmee wordt bedoeld dat ieder C-atoom gebonden is aan 4 andere atomen. Algemene formule Alkanen = CnH2n+2 Cycloalkanen = CnH2n Alkenen = CnH2n (dubbele binding, plaats aangeven in naam) Alkadiënen = CnH2n (meerdere dubbele bindingen) Alkynen = CnH2n-2 (driedubbele binding 4vwo koolwaterstoffen naamgeving

Transcript Naamgeving koolwaterstoffen Naamgeving koolwaterstoffen Samenvattend zijgroep achtervoegsel Alcoholen OH ol Aminen NH2 amine Ethers O─ CnH2n+1 - voorvoegsel amino alkoxy Naamgeving koolwaterstoffen aldehyden Naamgeving koolwaterstoffen aldehyden karakteristieke groep Naamgeving koolwaterstoffen O aldehyden karakteristieke groep achtervoegsel C H Naamgeving koolwaterstoffen O. Je leert hoe je alkanen en alkenen moet benoemen.Wil jij gegarandeerd slagen voor je eindexamen scheikunde? Schrijf je dan in voor de wekelijkse video's van. KOOLWATERSTOFFEN . Naamgeving alkanen. Aantal H-atomen in alkanen. Brutoformules van alkanen. Memoryspel alkanen. Structuurformules van alkanen. Aantal H-atomen in cycloalkanen. Cycloalkanen: kruiswoordraadsel. Formules van cycloalkanen. Naamgeving onverzadigde koolwaterstoffen. Aantal H-atomen in onverzadigde koolwaterstoffen. Onverzadigde KWS. 4 Naamgeving. eindtoets / eindopdracht. colofon. 2.1 Koolwaterstoffen. Koolwaterstof met broomwater. Vul tijdens het experiment de open velden in. In dit tweede deel van dit experiment ga je (nog eens) het experiment met de twee koolwaterstoffen en broomwater herhalen

Naamgeving koolwaterstoffen Huiswerkvragen: Exacte vakken. Door gebruik te maken van Scholieren.com of door hiernaast op 'akkoord' te klikken, ga je akkoord met onze gebruiksvoorwaarden en geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Als je niet alle cookies wilt toestaan, ga dan. Re: naamgeving koolwaterstoffen ohh ok dank u wel. Ik snap dat bij gewone'' moleculen dat er dan in principe één hoofdgroep is met de prioriteit volgens die rijtje Vakinhoudelijk deel van een thema over koolwaterstoffen, omgezet in een Wikiwijs arrangement vanuit een prototype van een kennisbank scheikunde van het voormalige Ruud de Moor Centrum van de OU; zie ook de colofon in het arrangement voor toelichting. Samenvatting: Koolwaterstoffen zijn verbindingen die uitsluitend bestaan uit koolstofatomen en waterstofatomen

Bekende koolwaterstofverbindingen zijn benzeen, naftaleen en en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (Pak's) koolwaterstoffen Moleculen uit de organische scheikunde, opgebouwd uit koolstofatomen (C) en waterstofatomen (H). Bekende voorbeelden zijn methaan (CH 4, het belangrijkste bestanddeel van aardgas) en het ringvormige molecuul benzeen (C 6 H 6).Aardolie bestaat in hoofdzaak uit koolwaterstoffen; het feit dat er ook zwavel- of stikstofato.. koolstofdioxide en verschillende onverbrande koolwaterstoffen, nog enige andere stoffen. 15 Geef de namen van twee stoffen die, naast koolwaterstoffen, wel kunnen ontstaan bij onvolledige verbranding van hout, maar die niet ontstaan bij volledige verbranding de naamgeving is hetzelfde als bij alkanen, alleen in de stamnaam nu benzeen. naast aromatische zijn er de alifatische verbindingen; de koolwaterstoffen zonder benzeenring. 3.7 Alcoholen en aminen. alcoholen zijn stoffen waarvan de moleculen OH groepen bevatten; de karakteristieke OH groep heet een hydroxylgroep Koolwaterstoffen zijn verbindingen van alleen koolstof en waterstof. Daar zijn in hoofdzaak twee typen van: verzadige koolwaterstoffen (alkanen) en onverzadigde koolwaterstoffen. Bij het kraken van aardolie ontstaan veel onverzadigde, vooral veel alkenen en alkynen

Scheikunde - naamgeving koolstofketens Wetenschap

Extra oefenopgaven H2 [naamgeving koolwaterstoffen, rekenen met molair volume] Extra oefenopgaven H2 [naamgeving koolwaterstoffen, rekenen met molair volume] Gebruik bij deze opdrachten BINAS-tabellen 7 / 66C / 66D. Naamgeving koolwaterstoffen Bij de naamgeving kun je het onderstaande . Nadere informati scheikunde uitleg en samenvatting naamgeving koolwaterstoffen en andere samenvattingen voor Scheikunde, Natuur en Gezondheid. Dit is een nauwkeurige samenvatting over de naamgeving van koolwaterstoffen. Er staat uitgebreid uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat, met duidelijke v..

Scheikunde - Hoofdstuk 6: Koolstofverbindinge

scheikunde uitleg en samenvatting naamgeving koolwaterstoffen

Systematische naamgeving 4 cycloalkanen en benzeen - YouTube

[naamgeving koolwaterstoffen, rekenen met molair volume] Gebruik bij deze opdrachten BINAS-tabellen 7 / 66C / 66D. Naamgeving koolwaterstoffen Bij de naamgeving kun je het onderstaande stappenplan volgen: 1. Omcirkel alle karakteristieke groepen. 2. Zoek de langste koolstofketen, waaraan alle karakteristieke groepen zitten. Wannee koolwaterstoffen. Zo wordt één molecuul koolwaterstof C 22 H 46 omgezet in onder andere twee moleculen C 8 H 18, een stof die geschikt is voor benzine. 11 Geef hiervan de reactievergelijking. 12 Geef van de producten aan of het verzadigde of onverzadigde koolwaterstoffen zijn Alkanen zijn worden vooral gebruikt als brandstof, maar ook als smeermiddel. Ze worden voornamelijk gewonnen uit aardolie. Alkanen voldoen allemaal aan dezelfde algemene molecuulformule Een koolwaterstof valt onder de aromatische koolwaterstoffen als het een benzeenring bevat. Benzeen (C 6 H 6) is een cyclische koolwaterstof en heeft 3 dubbele bindingen die afgewisseld worden door een enkele binding (Figuur 2).Benzeen blijkt alleen zo opgebouwd te zijn dat elke koolstof-koolstofbinding een soort gemiddelde heeft van een enkele en een dubbele binding

PPT - Koolwaterstoffen PowerPoint Presentation - ID:5703650

Naamgeving - mlochemi

Bijlage 4: Naamgeving van een aantal belangrijke types van koolwaterstofverbindingen (achtergrondinformatie) Alkenen zijn onverzadigde koolwaterstoffen die ten minste één C=C binding bevatten. De naam van een alkeen is afgeleid van de naam van het overeenkomstige alkaan waarbij d Aromatische koolwaterstoffen zijn koolwaterstoffen die een ringsysteem bevatten met om en om enkelvoudige en dubbele bindingen. De eenvoudigste aromatische verbinding is benzeen, C 6H 6. Aromatische verbindingen bevatten dus één of meer benzeenringen. Naamgeving: zie Nan

Koolstofchemie draait vooral om verbindingen met koolstof- en waterstofatomen. Soms komt er echter nog een ander atoom voor zoals O, S, P, F, Cl, Br en I. Het belangrijkste om te onthouden is dat koolstof altijd vier bindingen heeft, tel dit dan altijd even na en maak geen onnodige fouten hierin! Probeer ook de namen van de verschillende stoffen meteen te leren Verbindingen tussen C en H, worden koolwaterstoffen genoemd. Andere voorbeelden zijn: Ethaan Propaan Butaan Naamgeving. Bij deze verbindingen vallen twee zaken op. Ten eerste dat de naam van deze eenvoudige verbindingen eindigt op -aan. Daarom worden deze verbindingen alkanen genoemd Socrativequiz om de naamgeving van koolwaterstoffen met functionele groepen in te oefenen Op deze pagina vind je oefentoetsen per onderwerp, speciaal voor deze website gemaakt door verschillende scheikundedocenten. Deze toetsen helpen jou op weg naar een goed cijfer voor je schoolexamens en het centraal examen

VWO Voor VWO is de oefenstof onderverdeeld in 12 categorieën. Bij elke categorie staat welke onderwerpen het betreft. Maak per categorie een keuze uit de oefenopgaven die het beste bij jouw scheikundemethode past Scheikunde 3 + 4 (3.2 Organische verbindingen (Alkanen (Alle organische: Scheikunde 3 + 4 (3.2 Organische verbindingen, 3.5 Duurzame brandstoffen, 3.4 Fossiele brandstoffen, 4.1 Verhoudingsformules van zouten, 3.1 Verbrandingsreacties, 3.3 Systematische naamgeving, 4.2 Oplosbaarheid van zouten, 4.3 Bijzondere zouten, 4.4 Rekenen aan zoutoplossingen Een belangrijke groep koolstofverbindingen vormen de koolwaterstoffen. Dit zijn stoffen die bestaan uit de elementen koolstof (C) en waterstof (H). De moleculen van koolwaterstoffen bevatten dus C-atomen en H-atomen. Met een aantal koolwaterstoffen heb je al kennis gemaakt. Denk maar eens aan methaan (CH 4(g)) en butaan (C 4H10 (g))

IUPAC-nomenclatuur - Wikipedi

Vind de beste selectie naamgeving koolwaterstoffen fabrikanten en ontdek goedkope producten van hoge kwaliteit naamgeving koolwaterstoffen voor de dutch luidspreker markt bij alibaba.co Je hebt natuurlijk al een knappe kop, maar met een ezelsbruggetje vergeet je nooit meer lastige rijtjes, namen en formules.Zo wordt huiswerk maken en leren een stuk leuker. Zoek per categorie (vak) naar een ezelsbruggetje dat jou helpt om lastige lesstof te onthouden 2 Algemene doelstellingen van de organische chemie LEERPLANDOELSTELLINGEN leerplan 2014 007 De leerlingen kunnen LEERINHOUDEN 54 de stofklassen op basis van de functionele groep herkennen. Alkanen, alkenen, alkynen, alcoholen, halogeenalkanen, aminen Koolwaterstoffen 1. Alkanen Er bestaan De naamgeving van de cycloalkanen is identiek aan de naamgeving van de gewone alkanen. Er komt enkel het woordje cyclo voor de uitgang van de overeenstemmende alkaan. In de natuur worden niet alle cycloalkanen teruggevonden Studiebelasting De opleiding Basischemie niveau 4 (HAVO) bestaat uit 9 dagdelen (en een extra dagdeel voor het examen). Dit komt neer op 1 dagdeel per 2 weken, gedurende ongeveer 5 maanden

Naamgeving •Algemene naam: alkyl •Uitgang -aan vervangen door -yl Voorbeelden •CH 3 - methyl-•C 2 H 5 - ethyl-C n H 2n+1 -VERZADIGDE KOOLWATERSTOFFEN OF ALKANEN De alkylgroepen kunnen nooit zelfstandig bestaan, komen alleen voor in een verbinding 1 2 reacties. Nb91: Beste Yamila, jazeker dat is goed opgemerkt.We gaan dat zo snel mogelijk corrigeren. 1 year ago Yamila: Dag, In het filmpje wordt er gesproken over nonaan, hierbij wordt vermeld (tijdstip 05:13) dat nonaan de naamgeving is voor een alkaan met 10 C-atomen.Is het echter niet zo dat een alkaan met 10 C-atomen decaan wordt genoemd Alkanen, koolwaterstoffen, vertakt, onvertakt, methyl, ethyl Mocht een link niet werken, dan willen we dat zo snel mogelijk in orde maken §2.4, Alkanenen alkenen, • alkanen, • ruimtelijke,bouw,van,de,moleculen, • isomerie, • naamgeving, • toepassingen,alkanen(zelfdoornemen

Koolstofchemie naamgeving 2. Geef de isomeren van C5H12 : Geef ook aan bij elke isomeer of we te maken hebben met een onvertakte of vertakte vorm. Oplossing --- > zie 'Oplossing oefening 2' Dit e-mailen BlogThis! Delen op Twitter Delen op Facebook Delen op Pinterest. 1 opmerking: Unknown 20 april 2019 om 06:51. m naamgeving organische verbindingen positiecijfer grieks telwoord vertakking(en) (voorvoegsel) stam positiecijfer functionele groep (achtervoegsel) aanta Op Stuvia vind je de beste samenvattingen, geschreven door je medestudenten. Voorkom herkansingen en haal hogere cijfers met samenvattingen specifiek voor jouw studie Alkanen: aantal H-atomen. Quiz. H1 Bouw van materie; H2 Bouw van atomen; H3 Het PS Cyclische koolwaterstoffen. 1 Zoek uit wat voor soort cyclische koolwaterstof je hebt. Cyclische koolwaterstoffen werken als niet-cyclische koolwaterstoffen wat naamgeving betreft - die welke geen meervoudige bindingen bevatten zijn cycloalkanen, die met dubbele bindingen zijn cycloalkenen en die met drievoudige bindingen zijn cycloalkynen

Naamvorming van koolwaterstoffen • Naamgeving van de alkylradicalen (p139) • homologe reeks n-alkylgroep (radicalen) Methyl CH 3 Ethyl C2H5 Propyl C3H7 Butyl C4H9 Pentyl C5H11 Hexyl C6H13 Heptyl C7H15 Octyl C8H17 Nonyl C9H19 Decyl C10 H21 C H H H H H C H H H. Toepassen van de naamgeving • Alle isomeren van pentaa naamgeving koolwaterstoffen naamgeving met meerdere groepen (alcoholen, zuren etc) carbonzuren, alcoholen en aminen (als je er behalve C en H ook N of O in een stof voorkomt) esters en vetten deel 1 gebruik voor de vetten binas 67G esters deel 2 oefenopgaven over ester 1.1 Naamgeving alkanen CH 4 methaan CH 3 (CH 2) 8 CH 3 decaan CH 3 CH 3 ethaan CH 3 (CH 2) 9 CH 3 undecaan CH 3 CH 2 CH 3 propaan CH 3 (CH 2) 10 CH 3 dodecaan CH 3 (CH 2) 2 CH 3 butaan CH 3 (CH 2) 11 CH 3 3.1 Cyclische koolwaterstoffen dragen de naam van de open keten koolwaterstof met hetzelfde aantal koolstofatomen, voorafgegaan door het. Onverzadigde koolwaterstoffen worden anders genoemd, afhankelijk van het feit of ze alkenen of alkynen zijn, met behulp van de achtervoegsels -eno en -ino. Alkenen hebben ten minste één dubbele koolstof-koolstofbinding in hun structuur en hebben de algemene formule C n H 2n , terwijl de alkynen ten minste één drievoudige binding bevatten en worden behandeld door formule C n H 2n-2

naamgeving koolwaterstoffen carbonzuren, alcoholen en aminen (als je er behalve C en H ook N of O in een stof voorkomt) esters en vetten deel 1 gebruik voor de vetten binas 67G esters deel 2 oefenopgaven over esters additie en substituti koolwaterstoffen homologe reeks alkanen Een belangrijke groep koolstofverbindingen zijn de koolwaterstoffen. Een koolwaterstof is opgebouwd uit koolstofatomen en De systematische naamgeving voor vertakte alkanen leggen we uit aan de hand van de isomeren van het C6-alkaan. I Naamgeving. Je leidt de naamgeving af van de molecuulformule. Hierbij heb je deze gegevens nodig: 1 = mono 6 = hexa. 2 = di 7 = hepta. 3 = tri 8 = octa. 4 = tetra 9 = nona. 5 = penta 10 = deca. Hieruit kun je afleiden dat de naam van P2O5 difosforpentaoxide is. Als een naam met mono begint, wordt dit vaak weggelaten, zoal sbij NO = stikstofdioxide

Recursos educativos (Test): Naamgeving (chemistry - organische chemie - koolwaterstoffen - naamgeving) - In deze oefening oefen je op de naamgeving van de koolwaterstoffen 6.2 Koolwaterstoffen 6.3 Systematische naamgeving 6.4 Halogeenverbindingen, ethers en alcoholen 6.5 Aldehyden, ketonen en carbonzuren 6.6 Esters 6.7 Aminen en aminozuren *Paragraaf 6.1 is niet inbegrepen vanwege onbelangrijke informatie.* Alle begrippen zijn groen gekleurd in de samenvatting Met de woorden Volgende week om deze tijd is het proefwerk over hoofdstuk 4, start ik een les over voeding met als hoofdonderdeel koolwaterstoffen in klas VW3x. Natuurlijk kunnen de leerlingen in deze laatste les voor de toets vragen stellen over het hoofdstuk en de opgaven, maar er zijn leerlingen die moeite hebben met de naamgeving en opbouw van de koolwaterstoffen

Scheikunde: Systematische naamgeving in de organische

Koolstofchemie - Lesmateriaal - Wikiwij

NOMENCLATUUR / NAAMGEVING Inleiding Vroeger, toen scheikunde nog een tamelijk nieuwe wetenschap was, hadden de bestaande stoffen allerlei oude namen. Werden er nieuwe stoffen ontdekt uitgevonden, gebruikte of bedacht de scheikundige zelf namen voor die stoffen. Dat waren vaak de namen in de taal en van het land van die wetenschapper Organische chemie Mind Map on Naamgeving van vertakte koolwaterstoffen, created by y.gladdines on 24/11/2013. Bijvoorbeeld, koolwaterstof CH3-CH2-CH (CH) -CH2-CH3 in de systematische nomenclatuur wordt 3-methylpentaan genoemd. Naamgeving van alkenen Volgens de systematische nomenclatuur worden deze stoffen opgeroepen met de verplichte indicatie van de positie van een meervoudige (dubbele) obligatie aromaten: koolwaterstoffen met een benzeenring, gebaseerd op benzeen (C 6 H 6, ⌬) alle koolwaterstoffen zonder benzeenring (dus 'niet-aromaten') heten alifatische koolwaterstoffen. zie fig. 6.5 voor een schema. 6.3: Systematische naamgeving. er zijn regels om elk verschillend koolwaterstof een verschillende naam te geven: de systematische.

de naamgeving van de koolwaterstoffen. De naamgeving van de functionele groepen is in deze instapcursus tot een minimum beperkt. Veel succes Johan Rijckaert . Chemie, 2017 pag. i J. Rijckaert INHOUDSTABEL 1. BOUWSTENEN VAN DE MATERIE 1.1 Het. Chemie Overal, V4, Theresialyceum 2012-2013, J. Fae

PPT - Koolwaterstoffen PowerPoint Presentation, free

Online Leeromgevin

Wat is het? Met de app kun je naamgeving oefenen voor organische chemie. Naamgeving in de organische chemie lijkt moeilijk, maar is gewoon goed te leren. Zoals alles bij scheikunde: je leert door te oefenen. Deze app geeft je de mogelijkheid om te oefenen met de naamgeving wanneer jij dat wilt: als je wacht op de bus, in de pauze op school of als je je verveelt Naamgeving. Als de keton-groep de hoogste prioriteit heeft wordt de naam van de verbinding gevormd door de naam van de langste koolstofketen waar de keton-groep in voorkomt, gevolgd door -on. Als verwarring mogelijk is, wordt nog een cijfer toegevoegd om aan te geven aan welk koolstofatoom het zuurstofatoom gekoppeld is 23-okt-2018 - Chemie Overal 4vwo, paragraaf 6.4 Koolstofchemie Naamgeving Halogeenverbindingen, Ethers & Alcohole

4.2 Alkanen en alkenen - Uv

Alkynen, cyclische koolwaterstoffen en aromaten . Structuurformules tekenen . Naamgeving alkanen en alkenen deel 1 . Naamgeving alkanen en alkenen deel 2 . Isomeren . Karakteristieke groepen deel 1 . Karakteristieke groepen deel 3 Naamgeving organische verbindingen 3,4-di methyl pentaan-2-ol Aantal C-atomen Stamnaam Aantal gelijke groepen Grieks telwoord 1 Meth-1 (mono)-2 Eth-2 di-3 Prop-3 Tri-4 But-4 Tetra-5 Pent-5 Penta-6 Hex-6 Hexa-7 Hept-7 Hepta-8 Oct-8 Octa-9 Non-9 Nona-10 Dec-10 Deca- De koolwaterstoffen - Acyclische verzadigde koolwaterstoffen of alkanen: * C n. Reacties van koolwaterstoffen volledige verbranding onvolledige verbranding Daarin is al iets verteld over chemische reacties van deze koolwaterstoffen, bijvoorbeeld het kraken van aardoliefracties of De naamgeving gaat op dezelfde manier als bij vertakte alkanen

Naamgeving organische chemie - C001165 - UGent - StuDocu

Samenvatting Scheikunde Koolstofverbindingen (4e klas vwo

Transcript Koolstofchemie Naamgeving van koolstofverbindingen CH3 CH CH2 C OH NH2 O ©BEN Alkanen (CnH2n+2) CH3 CH CH2 CH3 CH3 Naam: 2-methylbutaan butaan methylbutaan 2-methylbutaan. Koolstofchemie Naamgeving van koolstofverbindingen CH3 CH CH2 C OH NH2 O ©BEN Alkanen (CnH2n+2) 2 CH3 CH CH2 CH3 CH3 Naam: 2-methylbutaan butaan methylbutaan 2-methylbutaan Alkanen (CnH2n+2) CH3 2 3 CH3 CH CH. Koolwaterstoffen: verbindingen die uit koolstof en waterstof bestaan en eventueel zuurstof. Met voldoende zuurstof worden ze volledig verbrand: 2 C2 H6 + 7 O 2 4 CO2 + 6 H2O. Bij onvoldoende zuurstof: onvolledige verbranding. Verbrandingswarmte: de hoeveelheid energie die vrijkomt per mol verbrande stof Huiswerk.tv is een online platform dat leerlingen toegang biedt tot de beste leraren van Nederland. Het is een verzamelplaats voor uitlegvideo's die leerlingen gratis kunnen bekijken waardoor het maken van huiswerk vergemakkelijkt wordt. Op de site kun je uitlegvideo's bekijken, waarderen, delen en toevoegen. De missie van huiswerk.tv is: Ieder leerling toegang bieden tot de beste leraren II.6 Eigenschappen van koolwaterstoffen (Mc Murry: p 86-88) Alkanen of paraffinen (parum affinis = weinig affiniteit) lager kokende als oplosmiddelen voor niet-polaire verbindingen: n-pentaan, isoöctaan belangrijkste bron = aardolie en aardgas (methaan) biogas of moerasgas petroleum: complex mengsel van koolwaterstoffen gescheiden via gefractioneerde destillatie 30-200°C: benzine, C5. Alkanen worden vaak beschreven als verzadigde koolwaterstoffen: koolwaterstoffen omdat ze alleen koolstof en waterstof bevatten; verzadigd omdat ze alleen C C- en C H-enkelvoudige bindingen hebben en dus het maximaal mogelijke aantal waterstofatomen per koolstof bevatten. Ze hebben de algemene formule CnH2n12, waarbij n een geheel getal is

4vwo koolwaterstoffen naamgeving - YouTub

Naamgeving alkanen, alkenen, alkynen, cycloalkanen Learn with flashcards, games, and more — for free Popular books. Biology Mary Ann Clark, Jung Choi, Matthew Douglas. College Physics Raymond A. Serway, Chris Vuille. Essential Environment: The Science Behind the Stories Jay H. Withgott, Matthew Laposata. Everything's an Argument with 2016 MLA Update University Andrea A Lunsford, University John J Ruszkiewicz. Lewis's Medical-Surgical Nursing Diane Brown, Helen Edwards, Lesley Seaton, Thomas. Met aan de laatste IUPAC-richtlijnen aangepaste naamgeving Dit full colour leerboek is bedoeld voor alle beroepsopleidingen met een flink deel organische chemie in het curriculum. In deze 2e verbeterde druk zijn de systematische namen aangepast aan de laatste IUPAC-richtlijnen De Engelse naamgeving is Marine Diesel Oil (MDO) of Marine Gas Oil (MGO) en Heavy Fuel Oil (HFO). koolwaterstoffen Extractie en GC-MS ALWEST Scheepsbrandstoffen 8 PAK1 GC-MS RIVM 9 Elementen XRF RIVM 10 Dichtheid D 4052 BSI / SGS 11 Vlampunt D 93 BSI / SG

Huiswerk TVNaamgevingSamenvatting cursus scheikunde voor de restaurateur van4 VWO – scheikunde – meneerfaesH9 - Quiz — Chemieleerkracht
 • Lichen planopilaris genezen.
 • Kinderdagverblijf Olli bemmel.
 • Kleur meten.
 • Saving Private Ryan samenvatting.
 • Orde van Oranje Nassau kopen.
 • Wanneer die of dat.
 • NCOI bedenktijd.
 • Harry Ouwens.
 • Clownvis Wikipedia.
 • Osiris course catalog uu.
 • Code risicopremiegroep opvragen.
 • Microfoon iPhone 7 repareren prijs.
 • Curia functie.
 • Familie Holland Amerika Lijn.
 • Paddestoelen plukken boete.
 • Turkse restaurant Utrecht kanaalstraat.
 • All on six kosten.
 • Ruben Nicolai dochter.
 • Wikipedia havelte.
 • Bekken manipulatie.
 • Anfi del Mar Facebook.
 • Privé zwembad België.
 • PowerPoint transparante achtergrond.
 • Voetbal International abonnement.
 • Pinken bij wegversmalling.
 • Dwangarbeid Nederlands Indië.
 • Kinderactiviteiten Vlaams Brabant.
 • EK 2004 Nederland Duitsland.
 • Hummus van geroosterde kikkererwten.
 • Roggebrood over datum.
 • Exposition catcher in the Rye.
 • Universele vrachtwagen gordijnen.
 • Voorbereiding fitness fotoshoot.
 • Powerpoint opschonen.
 • Rodex Pomsky kennel.
 • Bergeijk restaurant.
 • Emotionele mishandeling op het werk.
 • Avatar: The Last Airbender characters.
 • Holland class.
 • Kromme Rijn Kanoroute.
 • Gedisloceerde fractuur betekenis.