Home

BRMO thuiszorg

BRMO in de thuiszorg Free-Learning star

 1. gsmiddelen in de thuiszorg'. Aan de hand van 20 vragen leer je wat BRMO zijn en hoe je verspreiding ervan kan voorkomen. Ook leer je wanneer je persoonlijke bescher
 2. Bacteriën die ongevoelig (resistent) zijn voor de meeste antibiotica noemen we bijzonder resistente micro-organismen (BRMObijzonder resistente micro-organismen). Een van de bekendste BRMO is MRSA. Andere voorbeelden zijn ESBL, VRE en CPE
 3. BRMO in de thuiszorg. Auteur (s): Corine Franchimon-Bremmer. Rubriek: Patiëntveiligheid. Overdracht van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) komt steeds vaker voor. Als ziekteverwekkers resistent worden tegen alle antibiotica, dan zijn infecties afkomstig van deze ziekteverwekkers niet langer te behandelen.
 4. Enable Javascript support in the browser. BRMO in de thuiszorg | Free-Learning. Enable Javascript support in the browser
 5. der BRMO's en ABR in de thuiszorg
 6. o-cefalosporines van de tweede en derde generatie, zoals cefuroxim, cefotaxim, ceftazidim, ceftriaxon en aztreonam

BRMO, waarbij de patiënt is gekoloniseerd (bijvoorbeeld in de darm), maar geen tekenen van infectie vertoont. De meest voorkomende BRMO in de huisartsenpraktijk zijn Meerdere MRSA in één zorginstelling* of gelieerd aan eenzelfde (thuiszorg)organisatie Dringend geadviseer Deze LCI-richtlijn BRMO geldt voor de thuissituatie en kleinschalig wonen. Het gaat hierbij om kleinschalige woonvormen die geen deel uitmaken van een groter instellingsverband en andersoortige vormen van kleinschalig wonen zoals bijvoorbeeld voor verstandelijk gehandicapten

Bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) RIV

Gevolgen BRMO voor cliënten. Cliënten met een infectie door een resistente bacterie zijn langer ziek, hebben langer verpleging nodig en hebben een hoger risico op sterfte. Daarnaast ervaren cliënten zich gebrandmerkt indien zij brmo positief zijn, doordat hele procedures en brmo protocollen worden gestart als er een besmetting geconstateerd is E-learning BRMO in de thuiszorg: over resistente bacteriën en persoonlijke beschermingsmiddelen in de thuiszorg (gratis). Infectionary: serious game over infectiepreventie en hygiënemaatregelen voor professionals in de thuiszorg of verpleging (gratis). E-learning handhygiëne in de thuiszorg (gratis)

BRMO in de thuiszorg - editie - Nurse Academ

BRMO-positief in het ziekenhuis en thuis Wat betekent dat voor u Na laboratoriumonderzoek blijkt dat u een BRMO-bacterie bij u draagt. Op dit informatieblad leest u wat dit voor u betekent. Wat is een BRMO? Iedereen draagt vele soorten bacteriën met zich mee, bijvoorbeeld in de neus, de darmen en op de huid. Meestal zijn deze bacteriën nuttig. Z Ontstekingen door BRMO zijn te behandelen met speciale antibiotica. Door vocht uit de ontsteking te onderzoeken kan het juiste medicijn gegeven worden. Bent u ziek door BRMO? Dan moet u dit vertellen als u zorg nodig heeft van bijvoorbeeld huisarts, thuiszorg of ziekenhuis. Ook iemand die drager is, moet dit vertellen BRMO (of ESBL) in de thuissituatie Als u drager bent van de BRMO-bacterie zijn gewone hygiënische maatregelen voldoende om verspreiding van deze bacterie thuis te voorkomen. Hiermee bedoelen we met name dat u altijd de handen wast na ieder toiletbezoek. Voor uw gezin en andere sociale contacten heeft uw BRMO-dragerschap geen enkele consequentie Voor uw huisgenoten of mensen die thuis bij u op bezoek komen zijn geen maatregelen nodig. Wordt u behandeld door bijvoorbeeld een fysiotherapeut of een wijkverpleegkundige? Dan moet u hen tijdig melden dat u besmet bent met een BRMO-bacterie. Er zullen dan zo nodig voorzorgsmaatregelen genomen worden. Vrage

Wie thuis hulp nodig heeft, kan een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. De gemeente onderzoekt met u welke ondersteuning u nodig heeft. Dat kan een boodschappendienst zijn of aanpassingen in uw huis De hygiëneadviezen voor de thuiszorg zijn opgesteld door het LCHV Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid, Anke Swinkels ( GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst Kennemerland) en Charlotte Michels ( CareB4) in samenspraak met afgevaardigden van o.a. thuiszorg, GGD'en, landelijk platform BRMO bijzonder resistente micro-organismen, V&VN Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland en deskundigen infectiepreventie werkzaam voor de thuiszorg Doelgroep. Tot de doelgroep van dit beleid behoren de volgende medewerkers van verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg: Behandelend artsen (specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen) van cliënten met een (verdenking op) BRMO-dragerschap Managers en leidinggevenden van afdelingen waar cliënten verblijven en/of behandeld worden met een (verdenking op) BRMO-dragerscha Afhankelijk van welke BRMO bij u aangetoond wordt kan een behandeling noodzakelijk zijn. Dit is dus lang niet altijd nodig. Een aantal BRMO raakt u vanzelf weer kwijt. Uw (behandelend) arts of verpleegkundige zal u hier verder over informeren tijdens uw opname. Title: F1402 Instructie BRMO kweek afnam Lees deze 7 praktische tips voor hygiëne in de ouderenzorg. In verpleeghuizen, woonzorgcentra en thuiszorg is op dit gebied nog veel te verbeteren

Thuiszorg. Twee van de 5 thuiszorgmedewerkers hadden de BRMO-diagnose van de patiënt gehoord. Een medewerker hoorde het van de deskundige infectiepreventie van het ziekenhuis, 1 via het overdrachtsformulier vanuit het ziekenhuis en 1 hoorde het van de interviewer van dit onderzoek (BRMO) voor het Regionaal Zorgnetwerk ABR Utrecht Afspraken met betrekking tot labuitslagen, patiëntentransfers en (thuiszorg, fysiotherapie) en/of o er is sprake van een infectie met BRMO in de overige gevallen kan worden volstaan met een schriftelijke overdracht

BRMO in de thuiszorg Free-Learnin

thuiszorg Hygiëne is een belangrijke uitdaging in de gezondheidszorg. Sinds Florence Nightingale (1820-1910) is het een basisvaardigheid in de verpleegkunde. en BRMO (bijzonder resistente micro-organismen), vinden steeds vaker hun weg in de openbare gezondheidszorg Als u BRMO-drager bent en u moet worden opgenomen in het ziekenhuis, dan treffen wij bij uw opname in het ziekenhuis onderstaande extra maatregelen. We doen dit om verspreiding van de resistente bacteriën te voorkomen. Als u gebruikmaakt van thuiszorg, fysiotherapie of andere zorg,.

Kennisontwikkeling in de thuiszorg over BRMO en ABR IP

BRMO. Bijzonder resistente micro-organismen (BRMO), in het ..

Bouwen aan BRMO beleid in verpleeg- en verzorgingshuizen en extramuraal Zorg dat de basis goed is Mari van der Most Deskundige infectiepreventie 29 januari 2015 Disclosure belangen spreker (potentiële Er zijn steeds meer mensen met bijzonder resistente micro-organismen (BRMO). Voor een aanpak op meerdere fronten zijn tien regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie opgericht. De NHG-Standaarden houden rekening met het voorkomen van antibioticaresistentie, bijvoorbeeld bij de keuze van empirische behandeling en door bij bepaalde infecties een kweek te adviseren MRSA/BRMO. Voer meerdere malen per dag handhygiëne uit. Als je moet niezen of hoesten doe dit dan in je elleboog of in een papier zakdoek. Heb je schoonmaakspullen die je voor meerdere cliënten in de thuiszorg gebruikt? Scheidt dan de schoonmaakspullen die je gebruikt voor het huis van de patiënt die (misschien).

Achtergrondinformatie MRSA of BRMO. In de eerste lijn zijn geen aanvullende maatregelen nodig bij patiënten die (mogelijk) MRSA- of BRMO-positief zijn. Uiteraard gelden wel de algemeen gebruikelijke hygiënemaatregelen, zoals persoonlijke hygiëne en handhygiëne Het Meldpunt voor Uitbraken Infectieziekten & BRMO (MUIZ) bestaat uit een webapplicatie, thuiszorg, zorginstellingen voor revalidatie, GGZ en gehandicaptenzorg. Het doel is om tijdiger preventieve maatregelen te nemen bij uitbraken om verspreiding van infectieziekten te voorkomen Halterschorten: Halterschorten worden gedragen indien er risico is op het in contact komen met lichaamsvloeistoffen, zoals urine, ontlasting, bloed en braaksel.Het schort beschermt de kleding tegen lichaamsvloeistoffen en nat worden bij bijvoorbeeld het douchen van cliënten

4 Wetten, normen en richtlijnen nemen een belangrijke plaats in bij het realiseren van innovaties in de zorg, eHealth diensten of ICT-projecten Bijzonder resistente micro-organismen/BRMO. Informatie over resistente bacteriën anders dan MRSA. Een bacterie die ongevoelig is voor bepaalde antibiotica, noemen we resistent. Hier staat beschreven wat het hebben van een resistente bacterie voor u betekent en wat we in het ziekenhuis doen om verspreiding van deze bacterie te voorkomen thuiszorg of een ander ziekenhuis bezoekt, dan vragen we u hen op de hoogte te stellen van uw BRMO-dragerschap. Thuissituatie . BRMO verspreidt zich niet snel tijdens de sociale contacten in de thuissituatie. Het is niet nodig om speciale maatregelen te nemen als u thuis bent. Tot slot . We beseffen dat dit alles voor u onaangenaam kan zijn, maar hope

Ouderen- en thuiszorg home / leermodules / editie 1, 2017 / brmo-bestrijding in de langdurige zorg. BRMO-bestrijding in de langdurige zorg. Auteur(s Andere belangrijke BRMO zijn MRSA (meticillineresistente Staphylococcus aureus) en VRE (vancomycineresistente Enterococcus) BRMO is de afkorting van Bijzonder Resistente Micro-Organisme. Het is en verzamelnaam voor bepaalde bacteriën die ongevoelig zijn voor een aantal veel gebruikte antibiotica. BRMO is dus niet de naam van de bacterie, maar wijst op de eigenschap: resistentie (ongevoeligheid) voor antibiotica Je leert in deze e-learning met filmpjes opgenomen in de thuiszorg, wanneer je een mondneusmasker, schort (met of zonder lange mouwen) en handschoenen moet gebruiken, en waarom dat zo is. Let op: deze e-learning is eigenlijk voor beschermingsmiddelen bij BRMO (resistente bacteriën)

Maatregelen bij BRMO in verpleeghuizen en woonzorgcentra (antibioticaresistentie) Wanneer resultaten voor automatisch aanvullen beschikbaar zijn, gebruikt u de pijlen omhoog en omlaag om te bekijken en op Enter om te selecteren Bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) In deze folder vindt u algemene informatie over bijzonder resistente micro- thuiszorg ontvangt van een zorginstantie (bijv. Wijkverpleegkundige) dient u tijdig te melden aan de desbetreffende zorginstantie dat u drager bent van een BRMO

 1. BRMO (o.a. MRSA, VRE) (Bijzonder Resistente Micro-Organismen) U bent of uw naaste is drager van een BRMO. pie of thuiszorg of onder behandeling zijn/ opgenomen worden in een andere instel-ling of ziekenhuis, dan is dat geen enkel probleem. Wel dient u hen te melden da
 2. BRMO - bijzonder resistente micro-organismen Bepaalde micro-organismen, in het bijzonder bacteriën, kunnen ongevoelig (resistent) worden voor de thuiszorg op de hoogte gebracht van uw dragerschap. Zij zullen zelf zo nodig maatregelen nemen als zij bij u langs komen
 3. Naast de MRSA zijn er echter nog andere bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) waarvan verspreiding binnen gezondheidszorginstellingen zo veel mogelijk moet worden voorkomen. Welke BRMO dit zijn, is vastgelegd in de 'Maatregelen tegen overdracht van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO)' van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) uit 2005
GAIN | Inspiratiesessie ‘Zelf aan de slag met

Antibioticaresistentie in de zorg Kennisplein Zorg voor

Thuiszorg . Home › Thuiszorg Link houdt zich bezig met het beheersbaar houden van ABR en optimaliseren van infectiepreventie en vroegsignalering BRMO in Limburg. Contactgegevens Bezoekadres LINK. P. Debyelaan 25 6229 HX Maastricht Provisorium nivo 1 Kamer: T2.008 MUMC+ (tot 1 januari 2021 Er zijn steeds meer mensen met bijzonder resistente micro-organismen (BRMO).1,2 Voor een aanpak op meerdere fronten zijn tien regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie opgericht. De NHG-Standaarden houden rekening met het voorkomen van antibioticaresistentie, bijvoorbeeld bij de keuze van empirische behandeling en door bij bepaalde infecties een kweek te adviseren

3 MRSA-positief, wat nu? We hebben bij u vastgesteld dat u drager bent van de MRSA-bacterie. In deze folder leest u meer over wat de bacterie en MRSA-dragerschap voor u betekent Het regionale Meldpunt voor Uitbraken van Infectieziekten & BRMO (MUIZ) is ontwikkeld door de GGD Rotterdam-Rijnmond, stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ), ConForte en de GGD Zuid-Holland Zuid. Wietske Vrijland is SRZ-portefeuillehouder voor MUIZ. MUIZ bestaat uit een bestuurlijk samenwerkingsconvenant, een webapplicatie voor uitbraken met meldcriteria en een communicatietoolkit. MRSA Methicillin-resistant Staphylococcus aureus / BRMO bijzonder resistente micro-organismen. Thuiszorg apart Veel vragen over hygiëne in de zorg gaan over situaties in de thuiszorg. Logisch, want voor de thuiszorg is maar weinig op papier gezet over hygiëne en infectiepreventie

BRMO bacterie - Symptomen & behandeling - Aben

BRMO/ESBL Extended Spectrum Bèta Lactamase Enzym (eigenschap, géén bacterie) dat antibiotica afbreekt Komt met name voor bij darmbacteriën BRMO?>LCI-richtlijnen Basis hygiënemaatregelen 21-6-2018 infectiepreventie in de thuiszorg 3 Er zijn patiënten die (mogelijk) drager zijn van een resistente bacterie. We noemen deze bacteriën Bijzonder Resistente Micro Organismen (BRMO). We nemen dan extra voorzorgsmaatregelen als u wordt opgenomen in het ziekenhuis, bij behandeling op de polikliniek of bij een operatie Bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) komen in Nederland gelukkig weinig voor. De meest bekende bacteriën zijn MRSA, VRE en ESBL. Mensen kunnen deze bacteriën bij zich dragen zonder dat zij dit merken. Vooral bij patiënten met een verminderde weerstand of die een operatie moeten ondergaan kunnen dit infecties veroorzaken Een bacterie die ervoor zorgt dat antibiotica niet helpen als je ziek wordt, dat klinkt eng. En de ESBL-bacterie is zo'n bacterie. Hoewel, bacterie

BRMO betekent bijzonder resistente micro-organismen. Een BRMO is een bacterie die ongevoelig is u behandeld door bijvoorbeeld een fysiotherapeut of krijgt u thuiszorg, dan moet u de behandelaar of organisatie op tijd laten weten dat u drager bent van een BRMO. Zij kunnen dan beschermende maatregelen nemen Uit laboratoriumonderzoek is gebleken dat u besmet bent met een MRSA-bacterie (Meticilline Resistente Staphylococcus aureus). In deze folder leest u wat dat is en welke gevolgen dat voor u heeft Er moest dus hoognodig iets veranderen en daarom heeft het LCHV nu vijf tijdelijke adviezen voor hygiëne in de thuiszorg opgesteld. De adviezen. De opgestelde adviezen hebben betrekking op vijf aspecten: handhygiëne, persoonlijke hygiëne, persoonlijke beschermingsmiddelen, reiniging en desinfectie en MRSA/BRMO 1 BRMO INFORMATIE VOOR PATIËNTEN. 2 Inleiding Onlangs bent u op de hoogte gebracht dat er bij u in een kweek een bijzonder resistent micro-organisme (BRMO) is gevonden. U leest in deze folder wat BRMO zijn, wat dit voor u betekent en de maatregelen die Franciscus Gasthuis & Vlietland treft om verspreiding van deze bacteriën te voorkomen

Als een cliënt BRMO-drager is - Zorgnetwerk-Gai

 1. Als de MRSA-patiënt met ontslag gaat en thuiszorg nodig heeft, moet de behandelend arts vooraf contact opnemen met de coördinator thuiszorg. Daarnaast is er een aantal voorwaarden waar de thuiszorgmedewerkers zich aan moeten houden om te voorkomen dat de MRSA zicht verder verspreidt naar andere patiënten
 2. imum beperkt. 2. Kwantitatief onderzoek: vragenlijst Zorgorganisaties Zorgverleners Client bezoeken Handhygiëne-indicaties 3 12 44 132 Vragenlijsten 150 Respondenten 69 46% Respons Compliance handhygiëne op basis van de vijf momenten van de WHO 11% na contac
 3. Vacatures. Werk je nog niet bij CSU, maar wil je dat wel? Kijk dan op www.werkenbijcsu.nl voor al onze vacatures en waarom je bij CSU moet zijn!. Coronavirus. Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus in Nederland zijn wij als werkgever extra alert
 4. 0314-329911 In het Slingeland Ziekenhuis staan zo'n 1.600 medewerkers voortdurend klaar om patiënten kwalitatief hoogwaardige zorg te verlenen. Hierbij staan professionele behandelingen, een vriendelijke bejegening, korte wachttijden, goede voorzieningen en volledige informatie over de behandelingen aan de patiënt voorop
 5. 6 valkuilen van hygiëne bij COVID-19 in verpleeghuis en thuiszorg. Rhijja Jansen. Verzorgenden die zorgen voor COVID-19 cliënten, Door geen halterschort over de schort met lange mouwen te dragen kunnen verzorgenden natuurlijk wel BRMO's en andere micro organismen van de ene cliënt naar de andere overdragen

BRMO LCI richtlijne

 1. Hierbij wordt de uitwerking van de infectieziekte BRMO beschreven. Het is een tak van MRSA maar komt regelmatig voor in de ouderenzorg ziekenhuizen en thuiszorg. De infectieziekte is uitgewerkt via de bekende rode loper
 2. Vergelijkbare zoekopdrachten voor protocol thuiszorg. mrsa protocol thuiszorg; protocol prikaccident thuiszorg; protocol norovirus thuiszorg; esbl bacterie protocol thuiszorg; protocol cytostatica thuiszorg; protocol; chemo protocol thuiszorg; brmo protocol thuiszorg; protocol vrijheidsbeperkende maatregelen thuiszorg; esbl protocol thuiszorg; protocol hygiene thuiszorg; thuiszorg.
 3. In het kader van het BRMO-casemanagersproject is deze informatiefilm voor patiënten ontwikkeld . Boodschap voor de patient: Als bij uw opname in het ziekenhuis wordt vastgesteld dat u een BRMO bacterie heeft, verblijft u tijdens uw opname in isolatie. BRMO staat voor 'Bijzonder Resistent Micro-Organisme'. Bij een BRMO bacterie werken sommige soorten antibiotica nie
 4. In de thuissituatie vormen BRMO geen probleem. Een huiselijke omgeving is anders dan een ziekenhuisomgeving. U kunt gewoon contact onderhouden met vrienden, familie en huisgenoten. Zorg thuis Heeft u thuis fysiotherapie of thuiszorg? Dat is geen probleem. Wel is het belangrijk om hen te vertellen dat u drager bent van BRMO
 5. In de online cursus wordt uitgebreid ingegaan op belangrijke aspecten rondom antibioticaresistentie. Na het afronden van de e-learning Antibioticaresistentie weet je onder meer welke maatregelen nodig zijn om antibioticaresistentie te voorkomen. Ook heb je kennis over de meestvoorkomende resistente bacteriën als MRSA en de belangrijkste BRMO's
 6. Dit is het online handelingsprotocol voor de Thuiszorg. Dit protocol is tot stand gekomen op basis van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, inclusief het afwegingskader in de Meldcode V&Vn Dit protocol is verdeeld in verschillende onderdelen aan de hand van de competenties van de medewerkers

Maatregelen bij bijzonder resistente bacteriën (BRMO/ESBL

 1. BRMO/MRSA anamnese In deze e-learning leer je meer over antibioticaresistentie en BRMO. Deze module is bedoeld voor zorgregisseurs in de langdurige zorg, kortdurende zorg en thuiszorg en de cliëntadviseurs en zorgadviseurs van het CCC
 2. MRSA-bacterie Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (afgekort als MRSA) is een bacterie die resistent is voor de meeste antibiotica.Deze bacterie is een variant of stam van de Staphylococcus aureus, een huidbacterie die bij ongeveer 30-40% van de bevolking voorkomt zonder dat deze daar klachten van ondervinden
 3. gsmiddelen in de thuiszorg. Klik op de plaatjes voor de modules: Meer tools. Opstaan na een val
 4. Bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) 2. Hygiëne zorginstellingen en thuiszorg. 3. Screening migranten. 4. Soa en seksuele gezondheid. 5. Outbreak management. 6. Reizigerszorg. Huisman Onderzoekscentrum is een samenwerkingsverband tussen de GGD Rotterdam-Rijnmond.
 5. Uw behandelend arts brengt uw huisarts en eventueel de thuiszorg op de hoogte van uw BRMO-dragerschap. Mocht u vervolgafspraken hebben in het ziekenhuis dan zal het ziekenhuis, afhankelijk van de situatie, opnieuw maatre-gelen treffen. Medewerkers zullen u opnieuw met voorzorgsmaatregelen zoals schort, handschoenen, muts en mondneusmasker behandelen
 6. Bijzonder resistente micro-organismen/BRMO Informatie over resistente bacteriën anders dan MRSA. Een bacterie die ongevoelig is voor bepaalde antibiotica, noemen we resistent. Hier staat beschreven wat het hebben van een resistente bacterie voor u betekent en wat we in het ziekenhuis doen om verspreiding van deze bacterie te voorkomen

Voor mensen die bij u thuis wonen of mantelzorg aan u verlenen zijn geen maatregelen nodig. Als u thuiszorg krijgt vragen wij u te melden dat u drager bent van BRMO. Zij kunnen dan ook voorzorgsmaatregelen nemen. Tot slot. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neemt u dan contact op met uw behandelend arts of huisarts Als u contact heeft met zorgverleners zoals bijvoorbeeld thuiszorg of artsen in andere ziekenhuizen, is het belangrijk dat u vermeld dat u drager bent van een BRMO. In uw elektronisch patiënten dossier (EPD) zal een aantekening gemaakt worden dat u drager bent en van welke BRMO. Afhankelijk van welke resistente bacteri Isolatie en BRMO in de praktijk. Voor veel medewerkers op de werkvloer is het van groot belang dat ze weten wat ze wel en juist niet moeten doen bij een cliënt met extra beschermende maatregelen (EBM) zoals bij een cliënt met een BRMO

BRMO en patiënt in het Maasziekenhuis Bij u is een Bijzonder Resistent Micro Organisme gevonden, ook wel BRMO genoemd. In onderstaande video en folder geven we informatie over wat dit voor u betekent en hoe het Maasziekenhuis hiermee omgaat Contactonderzoek BRMO | pagina 3 Als u wordt opgenomen in een ziekenhuis of verpleeghuis of u krijgt thuiszorg, meld dan dat u in het contactonderzoek zit. Een goede hygiëne is erg belangrijk. Schone handen voorkomt verspreiding van virussen en bacteriën. Om zo min mogelijk risico te lopen is het belangrijk om uw handen regelmatig me 1 Concept-Transmurale werkafspraken BRMO Stand van zaken in de regio Utrecht december 2017 t.b.v. RT's van de Regionale Zorgnetwerken AR. In de praktijk is gebleken dat er ebinnen het veld (1 lijn, 2e lijn, thuiszorg, langdurige zorg) behoefte bestaat aan afspraken m.b.t. overdracht van informatie over cliënten en patiënten die drager zijn va

Publicaties | LINK

BRMO is de afkorting van Bijzonder Resistent Micro-organisme. Een micro-organisme is een andere naam voor bacterie. In geval dat u zorg ontvangt anders dan in het ziekenhuis, bijvoorbeeld, thuiszorg, fysiotherapie, of woonachtig bent in verzorgings- of verpleeghuis,. In de evaluatie komt naar voren dat het Meldpunt waardevol is voor zorgprofessionals van ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) en de GGD. Jan Groot, Afdelingshoofd GGD Rotterdam-Rijnmond: 'Regionaal overzicht op uitbraken van infectieziekten en BRMO in het Meldpunt zorgt ervoor dat zorginstellingen tijdiger preventieve maatregelen nemen, zo worden er minder. adviezen bestemd voor de thuiszorg (handhygiëne, persoonlijke hygiëne, persoonlijke beschermingsmiddelen, reiniging & desinfectie, en MRSA Methicillin-resistant Staphylococcus aureus /BRMO bijzonder resistente micro-organismen). Aanvullend kan gebruik worden gemaakt van de Hygiënerichtlijn voor verpleeghuizen Transmurale communicatie BRMO Verenso regioavond Antibiotica resistentie en infectiepreventie 27 jan'20 Nettie Verduijn, specialist ouderengeneeskunde. thuiszorg. rollen / verantwoordelijkheden Arts-microbioloog: Geeft een positieve eerste bevinding liefst telefonisch door aan de aanvrager E-learning: beschermingsmiddelen thuiszorg. Je leert in deze e-learning met filmpjes opgenomen in de thuiszorg, wanneer je een mondneusmasker, schort (met of zonder lange mouwen) en handschoenen moet gebruiken, en waarom dat zo is. Let op: deze e-learning is eigenlijk voor beschermingsmiddelen bij BRMO (resistente bacteriën)

Pictogrammen | LINKVerenso regiobijeenkomst in samenwerking met twee ABRAntibiotica-escape room RIVM | MedicalFactsProtocollen | Publiek ZIPnet19e Editie van het Teddyberenziekenhuis | MUMC TV | LINK

BRMO in de thuiszorg; deze module gaat over het beschermen tegen Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO). Informatie van Zorgvoorbeter over beschermingsmiddelen (inclusief video-instructies), coronavirus in de thuiszorg en informatie over dementie en isolatie GENERO, GeriatrieNetwerk Zuidwest-Nederland, is het regionale ouderenzorgnetwerk in de Onderwijs- en Opleidingsregio van het Erasmus MC. Het netwerk stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan verbetering van de kwaliteit van zorg en welzijn voor kwetsbare ouderen in de regio thuiszorg krijgt, is het goed om hen te vertellen dat u drager van BRMO bent. Maatregelen thuis De belangrijkste maatregel om verspreiding van de BRMO te voorkomen, is de handen altijd te wassen met water en zeep. Dit is verstandig voor iedereen: Voor het (bereiden van) eten. Na de toiletgang. Na het hoesten en niezen 1 Verricht een kweek met resistentiebepaling in de volgende situaties: . Tweemaal therapiefalen bij een cystitis bij gezonde, niet-zwangere vrouwen. Eenmaal therapiefalen bij een cystitis bij kwetsbare ouderen. Cystitis bij patiënten die antibiotische profylaxe gebruiken i.v.m. recidiverende urineweginfectie bestemd voor de thuiszorg (handhygiëne, persoonlijke hygiëne, persoonlijke beschermingsmiddelen, reiniging & desinfectie, en MRSA Methicillin-resistant Staphylococcus aureus /BRMO bijzonder resistente micro-organismen). Aanvullend kan gebruik worden gemaakt van de Hygiënerichtlijn voor verpleeghuizen, woonzorgcentr Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO)_december 2018.pdf 167 kB. Download Dragerschap en behandeling van MRSA_december 2018.pdf 194 kB. Download Factsheer VRE_juli 2016.pdf 297 kB. Download Factsheet MRSA_juli 2016.pdf 631 kB. Download Griep (Influenza.

 • Sportverhuur Amsterdam.
 • Grasparkiet kweker Zeeland.
 • Transvaal Apotheek.
 • Kan een kernzin een vraag zijn.
 • Bijzonder nachtje weg met kind.
 • Mijn man schreeuwt altijd.
 • Amy Winehouse age.
 • Aspergillus brasiliensis.
 • Houtnerver.
 • Tarwegraspoeder kopen.
 • Facebook naam wijzigen zonder melding.
 • IPhone inruilen Coolblue.
 • Ziekenhuis Mol afspraken.
 • TransPRK droge ogen.
 • Onbeperkt tapas Amsterdam centrum.
 • Van horen zeggen komen de spreekwoord.
 • La Sonnerie.
 • Clindamycine tandheelkunde.
 • Assassination Rogue rotation.
 • Medaille kleurplaat.
 • Trappen Hoogeveen.
 • Versteende longen.
 • Minoxidil 5 kopen apotheek.
 • Francis Fukuyama privé eigendom.
 • Amber Huis Anubis.
 • Swedish Chef Popcorn.
 • Microsoft Partner portal.
 • Cornflakes gezond.
 • Marlboro website.
 • Suzuki GSXR 750 K7 onderdelen.
 • Ivoorkust stad kapitaal.
 • The Lost Chambers Aquarium.
 • Bloedafname Loosduinen.
 • Cory Roeselare.
 • Hoelang Panacur bij Giardia.
 • Meest gebruikt gereedschap.
 • Motor ongeluk A73.
 • Puerto de Mogán TUI.
 • Art Deco hanglamp.
 • Korting Omniversum ing.
 • Pijl en boog Junior.