Home

Faryngotonsillitis betekenis

faryngotonsillitis bij een ernstig zieke patiënt. In andere gevallen is sprake van een niet-ernstige keelontsteking (meestal faryngotonsillitis). Stel dan vast of er een verhoogd risico op complicaties is (zie Anamnese ) Keelpijn die korter dan 2 weken bestaat, wordt meestal veroorzaakt door een acute faryngotonsillitis. Over het algemeen volstaan dan uitleg omtrent het gunstige natuurlijke beloop en adequate pijnstilling. Bij ernstig zieke patiënten

Acute keelpijn NHG-Richtlijne

De literatuur over de diagnostiek van acute faryngotonsillitis is voornamelijk gericht op het identificeren van de gAs als verwekker. De oorzaak is in de meeste gevallen viraal; het betreft één van de vele verkoudheidsvirussen en soms het Epstein-Barr virus (EBV). De gAs is de belangrijkste bacteriële oorzaak van faryngotonsillitis Geneeskunde. Keelontsteking ( faryngitis) is een ontsteking van de keelholte en/of de tonsillen. De etiologie is bijna altijd infectieus, met de meerderheid van de gevallen van virale oorsprong. De bijbehorende klachten zijn vooral keelpijn en pijn bij het slikken Faryngotonsillitis. Feneticilline of fenoxymethylpenicilline, 7 dagen > 10 jaar: 500 mg 3 dd 2-10 jaar: 250 mg 3 dd < 2 jaar: 125 mg 3 dd. Bij penicillineallergie: azitromycine, 3 dagen > 10 jaar: 500 mg 1 dd < 10 jaar: 10 mg/kg/dag. max. 500 mg. Bij penicillineallergie en zwangerschap of borstvoeding: erytromycine, 7 dagen: 4 dd 500 m Met het voorschrijven van antibiotica bij faryngotonsillitis wordt beoogd de ziekteduur te bekorten, het besmettingsgevaar te verminderen door eradicatie van de bacteriële verwekker en/of complicaties zoals peritonsillair abces, acuut reuma en glomerulonephritis te voorkomen. Echter, het nut van antibiotische behandeling is omstreden De klinische betekenis daarvan is echter onduidelijk. Bij ernstig immuungecompromitteerde patiënten en bij patiënten met acuut reuma die inmiddels gedurende een periode van 5-20 jaar penicillineprofylaxe hebben gehad, raadt de standaard aan het beleid bij een nieuwe episode van acute keelpijn af te stemmen met de desbetreffende specialist

De betekenis van bacteriën die worden gedetecteerd op de tonsil bij de pathogenese van acute keelpijn is niet geheel duidelijk. Antibiotica zijn niet geïndiceerd bij een faryngotonsillitis bij een patiënt die niet ernstig ziek is en bij een faryngotonsillitis zonder een verhoogd risico op complicaties Encyclo.nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities. De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te maken Bij faryngotonsillitis veroorzaakt door Streptococcus pyogenes is een behandelduur van ten minste 10 dagen geïndiceerd. Engels. In case of pharyngotonsillitis caused by Streptococcus pyogenes a therapy duration of at least 10 days is indicated. Laatste Update:. faryngotonsillitis veroorzaakt door een groep-A-streptokok, zoals glomerulo-nefritis en acuut reuma, zijn zeer zeld-zaam in Nederland. 7 De betekenis van bacteriën die wor-den gedetecteerd op de tonsil bij de pathogenese van acute keelpijn is niet geheel duidelijk Er werd één onderzoek gevonden waarin de betekenis van de hoogte en de duur van koorts als voorspeller voor de aanwezigheid van een bacteriële luchtweginfectie werd bestudeerd. In dit onderzoek, dat werd uitgevoerd bij kinderen die waren opgenomen in een ziekenhuis, bleek geen verschil in de hoogte en de duur van de koorts bij kinderen met een bacteriële en een virale luchtweginfectie

Dit is een doorverwijspagina, bedoeld om de verschillen in betekenis of gebruik van Metabolisme inzichtelijk te maken.. Op deze pagina staat een uitleg van de verschillende betekenissen van Metabolisme en verwijzingen daarnaartoe. Bent u hier via een pagina in Wikipedia terechtgekomen? Pas dan de verwijzing naar deze doorverwijspagina aan, zodat toekomstige bezoekers direct op de juiste pagina. resorptie resorptie zelfst.naamw. medisch opslorping Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'resorptie ' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. 12 definities op EncycloI.) opname opslorping II.) • medisch opslorping Eén ziekte, verschillende namen. De termen 'angina ' en 'tonsillitis' of amandelontsteking beduiden een infectie van de amandelen. Namen als 'faryngitis' en 'faryngotonsillitis' wijzen op een meer diffuse infectie van de keelholte. Deze infecties kunnen van virale of bacteriële oorsprong zijn. Meestal geven de infecties pijn bij het slikken (disfagie), koorts en moeheid

Oorzaak van diabetische retinopathie. Diabetische retinopathie ontstaat meestal in beide ogen, maar niet altijd tegelijk. Wordt diabetische retinopathie niet behandeld, dan leidt het op den duur tot blindheid Chronische laryngitis Chronische laryngitis kent een langere duur van de symptomen, maar het duurt ook langer om deze vorm te ontwikkelen. Chronische laryngitis kan worden veroorzaakt door omgevingsfactoren, zoals het inademen van sigarettenrook of vervuilde lucht, overmatig alcoholgebruik, irritatie als gevolg van astma-medicatie die geïnhaleerd moet worden, langdurige overbelasting van de. ANTWOORD VAN DE GYNAECOLOOG. De literatuur is niet eensluidend over het vóórkomen van reïnfectie door de vaste seksuele partner na behandeling van een Gardnerella vaginalis-infectie (als onderdeel van een anaërobe vaginose).Ook bij de primaire infectie is de betekenis van seksuele transmissie controversieel Specifieke aandoeningen De uveïtis anterior kan verder worden ingedeeld in:. 1) HLA-B27 geassocieerde uveitis anterior Dit is een groep van aandoeningen waarbij een bloedbepaling op HLA-B27 positief uitvalt (± 50% van de uveitis anterior) Laatste update: 2021-02-02 17:09:06 . © 2021 Stichting artsportaal | Privacy | Disclaimer | Realisatie Privacy | Disclaimer | Realisati

Laryngitis is een ontsteking van het strottenhoofd of de bovenste luchtpijp. Het strottenhoofd en de stembanden zijn opgezet en doen zeer. De stem raakt hees en vervormd en stemverheffing is moeilijk Fluor vaginalis onderzoek Voorbereiding Klaarleggen instrumentarium: • microscoop met objectief 10x en 40x • speculum, steriel Toelichting Klaarleggen materialen Fytonutriënten zijn plantaardige stoffen met medicinale eiegenschappen. Fruit, noten, groente en zaden hebben allemaal geneeskracht Faryngotonsillitis bij een ernstig zieke patiënt. Faryngotonsillitis bij een verhoogd risico op complicaties. Bij Peritonsillair Abces Drainage gevolgd door systemisch antibiotica. Stap 1 Amoxicilline + Clavulaanzuur. Stap 2 Macrolide (Azitromycine of Claritromycine), bij penicilline overgevoeligheid . Bij Faryngotonsilltis Stap 1 Feneticillin Het doel van het FK is het bevorderen van het gepast gebruik van geneesmiddelen. Daartoe biedt het (aspirant) artsen praktijkgerichte en beslissingsondersteunende informatie over geneesmiddelen en hun toepassingen. Onder gepast gebruik van geneesmiddelen wordt verstaan: farmacotherapie die in medisch opzicht optimaal en vervolgens het meest economisch is. In het FK staan alle in Nederland.

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik! Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom Wanneer beide zijn ontstoken, zeer veel voorkomende situatie, zeggen we dat de patiënt een faryngotonsillitis heeft. In de meeste gevallen is de zere keel het gevolg van een infectie. Faryngitis en virale tonsillitis zijn de meest voorkomende oorzaken van een ontstoken keel, maar bacteriële infecties zijn ook veelvoorkomende oorzaken van ontsteking in de keel Blefaritis is een ooglidrandontsteking. De haarzakjes en talgkliertjes in het ooglid zijn ontstoken. Lees hier de symptomen en behandeling acute faryngotonsillitis Advies. Bij acute faryngotonsillitis is bestrijding van de pijn met paracetamol, eerste keus. Antibiotica zijn zelden geïndiceerd. Bij ernstige faryngotonsillitis, bij immuundeficiëntie of op advies van de GGD kan gekozen worden voor een smalspectrum-penicilline zoals feneticilline of fenoxymethylpenicilline

Keelpijn (acute faryngotonsillitis) mijn-bs

faryngotonsillitis bij een ernstig De betekenis van bacteriën die worden gedetecteerd op de tonsil is niet geheel duidelijk; bij patiënten met keelpijn worden dezelfde bacteriën op de tonsil aangetroffen als bij patiënten zonder keelpijn (zie Details). Details . Verwekkers bij acute keelpijn Keelontsteking (faryngitis) is een ontsteking van de keelholte en/of de tonsillen.De etiologie is bijna altijd infectieus, met de meerderheid van de gevallen van virale oorsprong.. De bijbehorende klachten zijn vooral keelpijn en pijn bij het slikken.De aandoening geneest bijna altijd spontaan na 3 tot 4 dagen zonder het gebruik van antibacteriële middelen 1 Verricht een kweek met resistentiebepaling in de volgende situaties: . Tweemaal therapiefalen bij een cystitis bij gezonde, niet-zwangere vrouwen. Eenmaal therapiefalen bij een cystitis bij kwetsbare ouderen. Cystitis bij patiënten die antibiotische profylaxe gebruiken i.v.m. recidiverende urineweginfectie

Verwekker: Grampositieve bacterie Streptococcus pyogenes Besmettingsweg: Via druppelinfectie (vanuit de keel) en via (in)direct contact, met name vanuit wonden van de handen. Incubatietijd: Roodvonk: 2-7 dgn, faryngitis: meestal 2- 4 dgn, kraamvrouwenkoorts: dag 1 t/m 10 dg postpartum. Besmettelijke periode: Ongecompliceerde, onbehandelde gevallen 10-21 dagen Overweeg bij volwassenen een TE bij frequent recidiverende (vier of meer per jaar) tonsillitiden met ernstige morbiditeit. Voor de indicatie TE bij volwassenen met anamnestisch obstructieve klachten wordt verwezen naar de OSAS richtlijn Laag. GRADE. Episodes van keelontsteking bij kinderen die voldoen aan de Paradise criteria (Adeno)tonsillectomie lijkt het aantal episodes van keelontsteking bij kinderen met ernstige recidiverende keelontsteking (≥7 episodes gedurende het voorgaand jaar, ≥5 in elk van de voorgaande twee jaar of ≥3 in elk van de voorgaande drie jaar) te verminderen Clindamycine kan eveneens worden gebruikt bij recurrente faryngotonsillitis. 2. Infecties van de onderste luchtwegen zoals infectieuze episodes van chronische bronchitis en pneumonie. 3. Ernstige infecties van de huid en de weke weefsels, veroorzaakt door gevoelige kiemen. 4. Bot- en gewrichtsinfecties zoals osteomyelitis en septische artritis. 5 betekenis & definitie (de & het; -en) SP - chemische stof die tijdens de stofwisseling wordt gevormd. • Laten we voor het gemak de centraal stimulerende middelen, qua werking en structuur afgeleid van het prototype amfetamine, de amfetaminen noemen

Microbiologisch diagnostiek faryngotonsillitis - Richtlijn

 1. Dit boek geeft praktiserende artsen, artsen in opleiding en studenten geneeskunde handvatten voor het bieden van therapie bij alledaagse klachten, waarvoor alleen symptomatische therapie mogelijk is. Bijvoorbeeld chronisch hoesten, duizeligheid of slechte adem, zonder aanwijsbare oorzaak. Therapie van alledaagse klachten is een vervolg op Diagnostiek van alledaagse klachten en is opgebouwd uit.
 2. Complicaties bij faryngotonsillitis door A. haemolyticum, vaak in combinatie met andere pathogenen, zijn beschreven bij zowel immuuncompetente als immuungecompromitteerde patiënten in de vorm van bijvoorbeeld het syndroom van Lemierre, hersenabces, wondinfecties, osteomyelitis en sepsis.[7,8] In 2006 werd reeds een casus beschreven van een patiënt met een necrotiserende pneumonie.[9
 3. Wat betekent de term persisteren en wat is de betekenis? Persisteren wordt vaak gebruikt bij het volharden van de eis. Lees hier alle informatie 3.2. Wat is de rol van microbiologische diagnostiek bij acute / recidiverende / chronische faryngotonsillitis (in de tweede lijn)?

Keelontsteking - Wikipedi

NHG-Standaard Acute keelpijn (derde herziening) Huisarts

Resorptie - 12 definities - Encycl

 • Is Shangri La Sydney Open?.
 • Asterix Collectie box.
 • Appelazijn en reuma.
 • Campers.
 • Huisorgel bouwen.
 • Onzichtbare reclame.
 • Huwelijkstradities België.
 • Nieuwe dienstregeling 2021.
 • Voordelen stoppen met roken.
 • Ethisch dilemma stappenplan.
 • Ariana Grande ex.
 • Kamerfontein.
 • Kasteel noisy adres.
 • Canadian dollar sign vs US.
 • Vier seizoenen pop.
 • HLN Anderlecht.
 • Diepvries panini.
 • Saving Hope online kijken.
 • Parkeren Boboli tuinen.
 • Burundi Bujumbura.
 • XRAY.
 • Isolerende voering gordijnen.
 • Autotrader lexus isf.
 • Gratis favicon downloaden.
 • Scholen Vinkhuizen Groningen.
 • Egel in de tuin.
 • Au pair spelling.
 • Flexibele waterleiding 22mm.
 • Destiny 2 best class 2019.
 • Film met auto in de hoofdrol.
 • Lattenbodem afstand tussen latten.
 • Klapliedje hoog in de bergen.
 • Zevenhuizerplas grootte.
 • Atopica hond online kopen.
 • Roosterpunt assenstelsel.
 • Open dag toneelschool Arnhem.
 • Powerbank oplader Action.
 • HLN Anderlecht.
 • Conflict met huisarts.
 • Water drinken voordelen.
 • Tekno parts.