Home

Der die das bijvoeglijk naamwoord

hele werkwoorden die als zelfstandig naamwoord gebruikt worden. bijv. das Hoffen, das Denken. woorden eindigend op -chen of -lein (betekenis: -tje) bijv. das Löffel chen = het lepeltje, das Kind lein = het kindje. woorden die met Ge beginnen en met e eindigen. bijv. das Ge bäud e = het gebouw, das Ge mäld e = het Bijvoeglijk naamwoord na enkelvoud: der, die, das en meervoud: die. enkelvoud: 1e naamval: der, die, das: + -e ; 4e naamval: die en das +-e; in alle andere gevallen: + -en ; meervoud: altijd + -en; Der Komiker ist bekannt. - Der bekannte Komiker war gar nicht lustig. - Ich habe den langweiligen Komiker gesehen. Die Frauen sind schön. - Die schönen Frauen sind in der Stadt. Dus M: der-des-dem-den V: die-der-der-die O: das-des-dem-das MV: die-der-den-die. Der-Grupp In het Duits worden ze vaker verbogen en zijn er meer verschillende uitgangen (zie schema's hieronder). Hoe ze verbogen worden hangt er van af of er: -een bepaald lidwoord (DER-groep); -een onbepaald lidwoord (EIN-groep); of -geen lidwoord voor staat (zie schema's hieronder). Ook bij bijvoeglijk naamwoord volg je hetzelfde stappenplan als bij 'die. De bijvoeglijke naamwoorden - er, - e, en - es komen overeen met respectievelijk de artikelen der, die en das (masc., Fem. En onzijdig). Als je eenmaal de parallel en de overeenkomst van de letters r, e, s met der, die, das opmerkt , wordt het minder ingewikkeld dan het op het eerste gezicht lijkt

Bijvoeglijke naamwoorden | zonder woord ervóór. Bijvoeglijke naamwoorden zonder voorafgaand lidwoord. krijgen dezelfde uitgangen als der, die, das, die. (Alleen de 2e naamval enkelvoud wijkt af maar deze naamval komt vrijwel niet voor). Voorbeelden: 1e naamval . Der Wein: Alter Wein in neuen Schläuchen. Die Kollegin: Nette Kollegin gesucht der, die of das? - oefen enkele regels om te zien of een woord mannelijk (der), vrouwelijk (die) of onzijdig (das) is. der, die of das? - klik aan welke woorden hetzelfde geslacht hebben. Naamvallen, bijvoeglijke naamwoorden, voorzetsels - invullen in een verhaaltje

zelfstandig gebruikte bijvoeglijke naamwoorden. de ambtenaar - der/die Beamte de deskundige - der/die Sachverständige de dode - der/die Tote de Duitser - der/die Deutsche het familielid - der/die Verwandte de kennis - der/die Bekannte de omstander - der/die Umstehende de reiziger - der/die Reisende de verloofde - der/die Verlobt Het bijvoeglijk naamwoord (der- / ein- Gruppe) Vul de ontbrekende uitgangen in en klik dan op ANTWORTEN KONTROLLIEREN Als je niets hoeft in te vullen, moet je een - tikken! 1. Ich habe gestern ein bekannt Sänger gesehen. 2. Der Produzent gab ihnen d schwierigst Rollen (mv) 3 Alle zelfstandige naamwoorden krijgen een hoofdletter Dus alle woorden, waar je der, die of das voor kunt zetten: bijv. der M ann, die F rau, das K ind, das S chönste [=het mooiste], das W ichtigste [= het belangrijkste] Ook zelfstandige naamwoorden, die van een heel werkwoord (infinitief) gemaakt zij Bijvoeglijk naamwoord: na der, die, das; na ein/eine /meine/keine; zonder woord ervoor; zelfstandig gebruikt (persoon): die Arbeitslosen; zelfstandig gebruikt (ding): das Alte; vergelijking: klein-kleiner-kleinst . Bijzonderheid: der Deutsche / die Deutsche is afgeleid van het bijvoeglijke naamwoord deutsch

Een bijvoeglijk naamwoord duits zegt iets over een zelfstandig naamwoord.De vorm is afhankelijk van het geslacht van het zelfstandig naamwoord en de naamval. onzijdig zelfstandig naamwoord en een meervoudsvorm: Der junge Mann Die junge Frau Das junge Mädchen Die jungen Frauen. Zinnen met een bepaald lidwoord DER- | EIN-groep bijvoeglijk naamwoord voorzetsels en werkwoorden met naamvallen bijzonderheden Zelfstandig naamwoord hoofdletter of kleine ? der, die of das ? duits.de/vaklokaal Fun, feiten, opzoeken, oefenen - Sinds 1997 alles over Duitse taal en cultuur voor leerlingen en lerare Korte uitlegvideo over het bijvoeglijk naamwoord. De tabellen van de Der, Ein en Nichts groep worden besproken. Ook kijken we naar een aantal voorbeeldzinnen..

Geslacht: der, die of das? - duits

Gratis online Duitse bijvoeglijke naamwoorden oefenen. Oefeningen over de Adjektive (ein-groep,der-groep,nichts-groep) Het bijvoeglijk naamwoord (der- / ein- Gruppe) Vul de ontbrekende uitgangen in en klik dan op ANTWORTEN KONTROLLIEREN. Als je niets hoeft in te vullen, moet je een -tikken! Heb je hulp nodig, klik dan op het VRAAGTEKEN! 1. D [?] schön Buch habe ich in d [?] neu Laden (m) gekauft. 2 bij·v oe g·lijk (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) 1 een bijvoeglijk naamwoord woord dat een kenmerk van een zelfstandig naamwoord noemt. Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken? Bestel nu uw toegang of probeer Van Dale Online gratis 376 leermiddelen gevonden over bijvoeglijk naamwoord, gedeeld door leraren en organisaties. Registreer bij KlasCement en doorzoek gratis tienduizenden leermiddelen Uitleg over: Bijvoeglijk naamwoord (adjectief). Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen. jufmelis.n

Woordenboek Nederlands Duits: dat. geeft aan dat het wat verder bij de spreker vandaan is 1. dit boek vind ik mooi, maar dat niet 1; waarmee je twee zinnen verbindt 1. ik ben blij dat je morgen weer komt 1; waarmee je verwijst 1. het hondje dat aan kwam lopen, moet hier weg Soms verandert het bijvoeglijk naamwoord een beetje als je er een e aan vast plakt, bijvoorbeeld een medeklinker die erbij komt zodat de klank hetzelfde blijft, of een letter die verandert. Hieronder staan alle aanvullende regels die je moet weten om bijvoeglijk naamwoorden altijd goed te kunnen spellen

Nu Beter Duits - na der/die/das-groe

Mannelijk zijn de volgende zelfstandig naamwoorden. Zij krijgen als bepaald lidwoord: der Mannelijk personen en dieren (leraar, kater) De jaargetijden (winter, lente zomer, herfst) De namen van de dagen ( zondag, maandag enzovoorts) De namen van de maanden (maart, mei april enzovoorts) Zelfstandige naamwoorden afgeleid van werkwoorden( der Fall van het werkwoord fallen, der Hele werkwoorden die als zelfstandig naamwoord worden gebruikt (bijv. das Denken = het denken) Woorden die eindigen op -chen of -lein, wat in het Nederlands -tje betekent / verkleinwoorden zijn (bijv. das Löffelchen = het lepeltje) Woorden die eindigen op -ial (bijv. das Potenzial = het potentieel) De kleuren (bijv. das Rot = het rood De regel voor bijvoeglijke naamwoorden met het bepaalde lidwoord (der, dood gaan, das) of de zogenaamde der-woorden (dieser, jeder, etc.) is eenvoudig omdat het einde altijd is -e in de nominatief geval (behalve het meervoud dat altijd -en in alle situaties!) 1e/4e naamval - Hij/hem-regel deel 2 : het bijvoeglijk naamwoord. 1e/4e naamval - Hij/hem-regel deel 2 : het bijvoeglijk naamwoord. Docent: anoniem . 1e/4e naamval - Hij/hem-regel deel 3 : de der-groep. Der-die-das herkennen en bepalen 05:31. Der-die-das herkennen en bepalen. Duits vmbo, havo,.

Video: Overzicht: der-, ein- en null-Gruppe - Sterk in Duit

Duits - Direct uitleg voor ieder vak

- chen das Mädchen - tum das Eigentum - um das Kriterium - ent das Instrument; Zelfstandig naamwoorden die de volgende uitgangen hebben zijn mannelijk: - ich der Stich - ig der König - ling der Frühling - s der Foku grammaticaal overzicht: index blz. naamvallen geslacht van zelfstandige naamwoorden: der die /das persoonlijk voornaamwoord bepalende woorden: bepaald lidwoor Duitse bijvoeglijke naamwoorden, zoals Engels degenen, gaan meestal in de voorkant van het zelfstandig naamwoord zij wijzigen: der gute Mann (de goede man), Das große Haus (het grote huis / gebouw) Die schöne Dame (de mooie dame )

das Adjektiv ATC Duits - ATC Duits Die Webseit

Duitse bijvoeglijke naamwoorden: nominatief, accusatief en

 1. Vertalingen van het uitdrukking BIJVOEGLIJK NAAMWOORD van nederlands naar duitse en voorbeelden van het gebruik van BIJVOEGLIJK NAAMWOORD in een zin met hun vertalingen: Mooi bijvoeglijk naamwoord .
 2. Duits: Uitgangen van bijvoeglijke naamwoorden. Per vraag mist er in de zin een bijvoeglijk naamwoord en deze moet worden ingevuld met de juiste uitgang (mannelijk, vrouwelijk of onzijdig). De in te vullen basisvorm van het bijvoeglijk naamwoord wordt tussen haakjes gegeven
 3. De juiste uitgang van een bijvoeglijk naamwoord vind je door te kijken wat er voor het bijvoeglijk naamwoord staat: een woord uit de der-groep (der, die, das, jen-, jed-, solch-, manch-, all-) een woord uit de ein-groep (ein, kein, mein, dein, sein, ihr, unser, euer, ihr, Ihr) als er geen woord uit de der- of ein-groep voorstaat (einige.
 4. ativ (1e) - Der Genitiv (2e) - Der Dativ (3e) - Der Akkusativ (4e) - Tabel van de lidwoorde
 5. e müssen nach der Zuteilung der Lieferung hergestellt bzw. zugesetzt werden EurLex-2 Indien evenwel een handelsmerk of -naam, als zodanig dan wel als stam of bijvoeglijke bepaling, een van de in bijlage I opgenomen bena
 6. g.Het wordt gebruikt om iets anders in de zin (vaak een zelfstandig naamwoord) nader te omschrijven.Het bijvoeglijk naamwoord (afkorting bn.) duidt dus meestal een eigenschap of hoedanigheid aan en vormt meestal één zinsdeel met datgene wat het nader omschrijft

Bijvoeglijke naamwoorden zonder woord - Nu Beter Duit

Die Brille dein er Mutter . De auto van onze ouders. Das auto unser er Eltern. De uitgang van het bijvoeglijk naamwoord. Staat er een bijvoeglijk naamwoord in de zin, dan komt hier altijd -en achter, los van het geslacht. De zaal van de nieuwe bioscoop is groot. Der Saal des neu en Kinos ist gross. De arm van de jonge man. Der Arm des jung en. Wat zijn zelfstandig naamwoorden: Zelfstandige naamwoorden zijn woorden die 'een zelfstandigheid' aanduiden. In het Duits worden zelfstandige naamwoorden vervoegd naargelang de functie in de zin. Meestal wordt een zelfstandig naamwoord vervolgd door een lidwoord. Je kunt een werkwoord verkleinen of in het meervoud schrijven. Zelfstandige naamwoorden worden steeds met een hoofdletter geschreven geeft aan dat het wat verder bij de spreker vandaan is 1. dit boek vind ik mooi, maar dat niet 1; waarmee je twee zinnen verbindt 1. ik ben blij dat je morgen weer komt 1; waarmee je verwijst 1. het hondje dat aan kwam lopen, moet hier weg Controleer 'bijvoegelijk naamwoord' vertalingen naar het Duits. Kijk door voorbeelden van bijvoegelijk naamwoord vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica Het beste is het de vorm van het bijvoeglijk naamwoord te nemen, zoals die bij de nominatiefvorm van het bepaald lidwoord, der/die/das, gebruikt wordt. In het Duits is Wild -als Germaanse riviernaam- vrouwelijk, dus omdat het die Tiefe Wild luidt als nominatiefvorm, is het het elegantst om het in het Nederlands over de Tiefe Wild te hebben

OEFENEN - duits.de/vaklokaa

Wanneer het bijvoeglijk naamwoord een materiaal aanduidt, krijgt het de uitgang -en: De houten lepel, de koperen bel. Adjectieven die op -en eindigen krijgen geen -e: De tevreden man, De open deur. Wanneer het bijvoeglijk naamwoord een essentieel (onmisbaar) deel is van de combinatie met het zelfstandig naamwoord, krijgt het geen -e 1 der die das die 2 des * der des * der 3 dem der dem den ** 4 Uitgangen zoals bij: bijvoeglijk naamwoord Groep 6: betrekkelijk voornaamwoord m v o mv 1 der die das die 2 dessen deren dessen deren 3. Das griechische Adjektiv aiṓnios bezeichnet nicht in erster Linie die Zeitdauer, sondern die Eigenschaft. jw2019 Wanneer we spreken over het Europees sociaal model, dan bezigen we bijvoeglijke naamwoorden , waaronder het bijvoeglijk naamwoord Europees Online vertaalwoordenboek. DE:bijvoeglijk naamwoord. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004

Bijvoeglijk naamwoord - duits

Een naamwoord is een woordsoort (of lexicale categorie) dat een persoon of zaak noemt, bepaalt of aanduidt. Daarnaast wordt een voornaamwoord meestal ook als een aparte lexicale categorie beschouwd. Een naamwoord is daarmee meer specifiek: een zelfstandig naamwoord, ofwel een woord dat - met name in analytische talen - in de regel wordt voorafgegaan door een bepaald of onbepaald lidwoord Nederlands: ·(grammatica) een woordsoort die wordt gebruikt om een eigenschap of hoedanigheid van een zelfstandig naamwoord te benoemen··↑ Woordenboek der Nederlandsche taal (1864-2001). ↑ bijvoeglijk naamwoord op website: Etymologiebank.n Vertalingen in context van bijvoeglijk naamwoord in Nederlands-Duits van Reverso Context: 'Naar' is een bijvoeglijk naamwoord Zelfstandig naamwoord. luider. iemand die luidt; Hyponiemen. klokkenluider, klokluider; Bijvoeglijk naamwoord. luider. onverbogen vorm van de vergrotende trap van luid; Gangbaarheid. Het woord luider staat in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Nederlandse Taalunie

B - Termen van Boheest

Duitse bijvoeglijke naamwoorden zal voor het zelfstandig naamwoord, zoals in het Engels, en (meestal) worden niet geactiveerd. Echter, zoals in het Frans en andere Indo-Europese talen (maar niet het Engels), ze zijn over het algemeen verbogen wanneer zij voor een zelfstandig naamwoord komen: ze een einde, dat is afhankelijk van het geslacht en geval van de te nemen NP Duits HAVO 5 - 1 Bijvoeglijke naamwoorden der-groep - Cas van Dijk woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen ↑duur in: Sijs, Nicoline van der, Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, 2e druk, Amsterdam / Antwerpen: Veen, 2002; op website dbnl.org; ISBN 90 204 2045 3 ↑ duur op website: Etymologiebank.nl ↑ Tim Voors: Alleen, De Pacific Crest Trail te voet van Mexico naar Canada, 2018 ↑ Weblink bron Gearchiveerde versie Word Prevalence Values. <Naamwoorden - Geslacht zelfstandig naamwoord - Meervoud znw - Lidwoord - Bezittelijk vnw - Aanwijzend vnw - Bijvoeglijk nw - Persoonlijk vnw> Bepaald en onbepaald lidwoord . Lidwoorden begeleiden een zelfstandig naamwoord. Het lidwoord kan onbepaald zijn of bepaald. In het Duits bestaan de lidwoorden uit een stam en een uitgang

Een bijvoeglijk naamwoord voor een het-woord kan, ook in de onder punt 2 genoemde gevallen, onverbogen blijven in woordcombinaties die als 'vaste verbindingen' beschouwd worden. Daarmee worden combinaties bedoeld die als geheel een specifieke (soms vaktalige) betekenis hebben, of woorden die dermate vaak in die combinatie voorkomen dat ze als een onlosmakelijk geheel beschouwd worden Der Clown ist lustig. - ist (sein) Dus na het werkwoord 'zijn' komt een predicatief bijvoeglijk naamwoord. Voorbeeld van bijwoorden: Der Clown springt lustig herum. Dus na een werkwoord komt een bijwoord, behalve de werkwoorden: sein, haben en werden; Hoe vervoeg je attributieve bijvoeglijke naamwoorden. De positie van een attributief. Das Spiel ist in verschiedene Welten unterteilt, und eine Gruppe von Puzzles, die Lösung wird in der Reihenfolge des Erscheinens der Puzzles vorgeschlagen. CodyCross Bijvoeglijk naamwoord bij in coma liggen, __ zijn Is het nu der, die of das? Voor veel leerlingen vormen de lidwoorden een groot struikelblok tijdens het studeren van woordenlijsten Duits. Het lijkt wel alsof er geen logica in zit. Toch zijn e

Het bijvoeglijk naamwoord (der- / ein- Gruppe

Written by Nicky Het bepaalde lidwoord Der, die en das zijn lidwoorden. De betekenis van der, die en das is allemaal hetzelfde: de of het.. Maar: Der woorden zijn mannelijk.. Die woorden zijn vrouwelijk.. Das woorden zijn onzijdig.. In het meervoud gebruik je altijd het lidwoord: die. Mannelijke personen en dieren zijn dus: der. Vrouwelijke personen en dieren zijn dus: die In deze video behandelen we twee schema's voor bijvoeglijke naamwoorden: een voor de der-groep en een voor de ein-groep. Ook kijken we naar enkele bijzonderh..

Met hoofdletter of kleine letter? - duits

 1. Schrijfoefening over der, die of das en dieser, dieses of diese. (Score -/-) Schrijfoefening over de aanwijzende voornaamwoorden Duitse bijvoeglijke naamwoorden met vaste voorzetsels. Privélessen, groepslessen, bijles en taalcursussen (A1, A2, B1, B2, C1, C2) Leraar zoeken
 2. Bijvoeglijk naamwoord (das Adjektiv) Tot nu toe heb je in het Duits bij de naamvallen de verandering van het lidwoord geleerd. mannelijk vrouwelijk onzijdig meervoud 1 der/ein Mann die/ eine Frau das/ein Kind die/keine Kinder 3 dem/einem Mann der/ einer Frau dem/einem Kind den/keinen.
 3. -Leer de rijtjes van boven naar beneden: der>des>dem>den, die>der>der>die, etc. Samengevat: Let altijd op 1) bovenstaande voorzetsels; en 2) bovenstaande werkwoorden. Tref je deze in een zin niet aan, pas dan ga je 3) ontleden

Beheers de lidwoorden in het Duits. Presteer beter in je Duits lessen en/of maak indruk op je Duitstalige vrienden. ZOEKEN Typ de eerste letters van een woord en zie meteen het lidwoord. De app bevat een woordenboek met meer dan 17.000 woorden. Optioneel kan je de definitie van het woord weergeven. FAVORIETEN Om zich te concentreren op problematische woorden, voeg ze toe aan je Favorieten voor. Er gibt der Dame die Jacke. (Hij geeft de jas aan de vrouw.) Er gibt einer Dame die Jacke. (Hij geeft de jas aan een vrouw.) Der Lehrer bringt dem Kind das Buch. (De leraar brengt het kind het boek.) Der Lehrer bringt einem Kind das Buch. (De In het meervoud krijgt het zelfstandig naamwoord in de Dativ tevens een -n erbij, als het nog niet.

Nu Beter Duits - Bijvoeglijke naamwoorde

der Frau der Frau die Frau. onzijdig enkelvoud das Kind des Kindes dem Kind das Kind. meervoud die Leute der Leute den Leuten die Leute . Ein-groep: ein, kein + bezittelijke voornaamwoorden (mein, dein, sein, ihr, unser, euer, Ihr) Uitleg bijvoeglijke naamwoorden (in het Duits uitgelegd) (ein-, der-, nichts-groep Start studying Duits, H1, bijvoeglijk naamwoord, der-groepen. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Meer over bijvoeglijke naamwoorden in les 5 en bijvoeglijke naamwoorden.) Het helpt natuurlijk ook als je de juiste voltooid deelwoordvormen kent die je kunt gebruiken. Een voltooid deelwoord zoals interessiert (geïnteresseerd) kan ook als bijwoord worden gebruikt: Wir saheninteressiert zu

Bijvoeglijk naamwoord duits uitleg en voorbeeldzinne

Voornaamwoord - duits

Dat wijst ook op het bepalen van de vorm van het Duitse bijvoeglijke naamwoord door de Nederlandse zin te behandelen alsof die helemaal Duitstalig zou zijn. De voorkeur voor het bepaald lidwoord kan ook weleens een zoeken naar neutraliteit zijn: een vorm die in zowel de Nederlandse als de Duitse grammatica dezelfde vorm zou opleveren (door associatie van 'het' met 'das') Controleer 'naamwoord' vertalingen naar het Duits. Kijk door voorbeelden van naamwoord vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica Überprüfen Sie die Übersetzungen von 'bijvoeglijk naamwoord' ins Deutsch. Schauen Sie sich Beispiele für bijvoeglijk naamwoord-Übersetzungen in Sätzen an, hören Sie sich die Aussprache an und lernen Sie die Grammatik Duitse bijvoeglijk naamwoord clausule hoorcollege, Duitse bijvoeglijk naamwoord clausule Duitse lessen, Duitse hoorcolleges, Duitse bijvoeglijk naamwoord clausule hoorcollege voorbeelden en oefeninge Woordenboek Nederlands Duits: tevredenheid. als je geen wensen meer hebt 1. de directeur is dik tevreden met de behaalde winst

Het bijvoeglijk naamwoord - YouTub

Hier is 'ie eindelijk! De nieuwe video van Einfach, oder? Jouw kanaal voor de feestdagen en de zwoele zomeravonden... Op Stuvia vind je de beste samenvattingen, geschreven door je medestudenten. Voorkom herkansingen en haal hogere cijfers met samenvattingen specifiek voor jouw studie

Uitgangen van het bijvoeglijk naamwoord Uitleg over de Duitse naamvallen. Naamvallen kunnen door drie factoren bepaald worden: door de grammaticale functie van het zinsdeel (onderwerp, naamwoordelijk deel, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, tijdsbepaling. Überprüfen Sie die Übersetzungen von 'naamwoord' ins Deutsch. Schauen Sie sich Beispiele für naamwoord-Übersetzungen in Sätzen an, hören Sie sich die Aussprache an und lernen Sie die Grammatik meerdere Vertaald van Nederlands naar Duits inclusief synoniemen, uitleg en gerelateerde woorde

Spelling van bijvoeglijk naamwoorden - TAALwinke

der Kalvinist. vaste verbindingen van bijvoeglijke en zelfstandige naamwoorden. Kleine letter. der italienische Salat . die goldene Hochzeit die höhere Mathematik die künstliche Intelligenz. Talen . Hoofdletter das Deutsch. das Niederändisch. Dagen en maanden . Hoofdletter. Montag. Dezember . Uitzondering: Afgeleide bijwoorden die geen. ♦ bijvoeglijk naamwoord 'adjectief'. Vnnl. byvoeghlycke naam [1584; Twe-spraack], byvouglic naemwoort [1625; Van Heule]. Leenvertaling van Neolatijn nomen adjectivum , letterlijk 'toegevoegd naamwoord', met als tweede lid een afleiding van klassiek Latijn adiectus , verl.deelw. van adicere 'toevoegen', oorspr. 'werpen naar, richten op' en gevormd uit → ad- en iacere. 2) Bijvoeglijke naamwoorden hebben dezelfde vorm als het zelfstandig naamwoord ( mannelijk enkelvoud, vrouwelijk enkelvoud, mannelijk meervoud, vrouwelijk meervoud). Bv. Een blauwe tafel = une table bleue Die e omdat het een vrouwelijk enkelvoud is. 3) De volgende bijvoeglijke naamwoorden staan voor het zelfstandig naamwoord Zelfstandige naamwoorden zijn woorden die 'een zelfstandigheid' aanduiden. Dat kunnen concrete zaken zijn als mensen (man, Ineke), dieren (paard) en dingen (huis, hout).Maar het kunnen ook plaatsen zijn (Den Haag, Frankrijk) en abstracte zaken als gevoelens (liefde), tijdsruimten (dag), eigenschappen (grootte), gebeurtenissen (botsing) en denkbeeldige personen of zaken (elf, Luilekkerland) die eindigen op -ung vrouwelijk en op -chen onzijdig. Het Duits lijkt ook op het Nederlands in het onderscheid tussen het attributieve en predicatieve bijvoeglijk naamwoord. Predicatieve bijvoeglijke naamwoorden worden nooit geflecteerd, terwijl attributieve bijvoeglijke naamwoorden altijd een flexiesuffix krijgen toege-kend (zie tabel 4)

Duitse grammatica: bijvoeglijk naamwoord in het Duits

 1. Deze vorm van bijvoeglijke naamwoorden gebruik je als je iets vergelijkt met elkaar. Bijvoorbeeld het vergelijken van een mooi doelpunt met die van jouw teamgenoot. Er zijn drie verschillende vormen: de stellende trap, de vergrotende trap of de overtreffende trap
 2. Bijvoeglijk naamwoord translated between Dutch and German including synonyms, definitions, and related words
 3. Bijvoeglijk naamwoord in het Zweeds In de Scandinavische talen waar het Zweeds deel uit van maakt hebben alle naamwoorden een vorm. Ook de bijvoeglijke naam Beroemde literaire liefdesgedichten De populairste gedichten ter wereld zijn natuurlijk liefdesgedichten
 4. Het ondoorgrondelijk bijvoeglijk naamwoord Alied Blom This article is an attempt to formulate a meaning for attributive constructions with the uninflected adjective like het Europees parlement, het centraal akkoord, de geheim agent, hun kort gesprek.These constructions differ from the normal cases (with inflected or uninflected adjective) in that they have a special stilistic effect, and seem.

Spaans lidwoord, zelfstandig naamwoord en bijvoeglijk naamwoord... Mocht een link niet werken, dan willen we dat zo snel mogelijk in orde maken (zelfstandig naamwoord + bijvoeglijk naamwoord + zin die het bn. wijzigt) Plaatsing van bijvoeglijke naamwoorden voor het zelfstandig naamwoord (adjectief + substantief) Wanneer je de nadruk legt op je waardering (of het ontbreken daarvan) van een kwaliteit, dan geeft het vaak een extra nadruk wanneer je het bijvoeglijk naamwoord voor het zelfstandig naamwoord zet

Duitse grammatica - Wikipedi

 1. g van stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden Top. De meeste stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden worden gevormd door het toevoegen van -en of -n aan de stofnaam. Bijvoorbeeld: beton - betonnen, hout - houten, koper - koperen, papier - papieren, wol - wollen, zijde - zijden, tule - tulen
 2. Naamwoorden worden onderscheiden in zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden. Een zuiver grammaticaal onderscheid, berustend op verschil in grammaticale kenmerken, werd pas in renaissancegrammatica's algemeen. Bij de klassieke auteurs werd het onderscheid gestuurd door de logica. Zie ook → voornaamwoord. ♦ bijvoeglijk naamwoord 'adjectief'
 3. TrabiTour - 14 Wintergaudi › Grammatik › 1 Het bijvoeglijk naamwoord na een woord uit de der-groep - UltJan woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen
 4. Het zelfstandig naamwoord (Romaanse term: nomen of substantief, afkorting znw.) is de woordsoort die wordt gebruikt om in een uitspraak de personen of zaken aan te duiden waar de uitspraak betrekking op heeft, in talen waarin zulke aanduidingen een aparte lexicale categorie vormen.Dat is in de meeste talen het geval, bijvoorbeeld in de Indo-Europese talen, zoals het Nederlands, Engels, Spaans.
 5. Woorden die eindigen op -iva 2021. De woorden die eindigen op -iva Het zijn meetal afgeleide zelftandige naamwoorden of bijvoeglijke naamwoorden gevormd door werkwoorden waaraan het achtervoegel -iva i toegevoegd. Bijvoorbeeld: contrue. Inhoud. Voorbeelden van woorden die eindigen op -iva; Zinnen met woorden die eindigen op -iv
 6. Bijvoeglijk naamwoord Educatie en School: Taa

 1. Duits naamvallen met voorzetsels, bijv
 2. Duitse bijvoeglijke naamwoorden oefene
 3. Gratis woordenboek Van Dal
 4. bijvoeglijk naamwoord - Zoeken - Leermiddelen - KlasCemen
 5. uitleg: Bijvoeglijk naamwoord (adjectief) - jufmelis
 6. Dat: vertaling Nederlands - Duits - Interglot
 • Roger van Damme dessert.
 • Draadloze koptelefoon voor TV MediaMarkt.
 • Goedkope accu 12V.
 • Hyundai dochterondernemingen.
 • Celtic fields in nederland.
 • U Boat Watches.
 • NH Hotel Naarden parkeren.
 • Cake recepten.
 • Openingstijden Hema Gorinchem.
 • Pokémon gen 1 Online.
 • Uffizi firenze museo.
 • ROB TV afkorting.
 • Royalty free svg.
 • Sigma S2U Nova Traplak Soft Satin Gamma.
 • Inheemse bevolking Nederland.
 • Salsa verde anchovies.
 • Zonwering Alphen aan den Rijn.
 • Vergrote Zilvermeeuw opzetten.
 • Rode Bandana hema.
 • DAF XF 106 6x2 te koop.
 • Golf Oostburg te koop.
 • Stapelbed huisje.
 • Burlen herten Ardennen.
 • Losse kippenren.
 • Yaya Juwelen.
 • Franse ladenkast.
 • De Tomaso Mangusta wiki.
 • Ellen Degenerate.
 • Nederlanders in Iran.
 • Cake zonder boter en suiker.
 • Delta letter.
 • Kelder inrichten.
 • NIVEA CELLular Filler serum review.
 • Valse start bevalling.
 • Goudwinde zwemt op zijn zij.
 • ANWB kastelenroute Nederland.
 • Dktp vaccinatie gevaarlijk.
 • AEX nieuws.
 • Ping driver G.
 • Heroïne pupillen.
 • Mantra gitaarakkoorden.