Home

Deponeren jaarrekening termijn

De totale termijn voor het deponeren van de jaarrekening is dan 10 maanden en 8 dagen (indien alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn) en 12 maanden (indien niet alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn) De basisregel is dat het deponeren moet gebeuren binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar waarover de jaarrekening gaat. Op de website van de Kamer van Koophandel worden alle termijnen expliciet genoemd, een ideale plek want daar moet ook het deponeren jaarrekening KvK gebeuren

De termijn voor het opmaken van de jaarrekening is dus maximaal tien maanden na het einde van het boekjaar. Het niet tijdig deponeren van de jaarrekening kan ertoe leiden dat je als bestuurder persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld als jouw onderneming failliet gaat Indien alle aandeelhouders niet tevens bestuurder zijn, geldt er een termijn van twee maanden voor het vaststellen en het deponeren van de jaarrekening. De uiterste termijn voor de deponering wordt dan 31 december. Hoewel het deponeren een formaliteit lijkt, is het belangrijk De uiterste termijn om een jaarrekening te moeten deponeren kan afhangen van een aantal factoren. Voor de meeste ondernemingsvormen gelden de volgende voorwaarden: De jaarrekening is vastgesteld

Maximale termijn voor de deponering van uw jaarrekening is

Via je KVK-nummer of bedrijfsnaam controleer je of de jaarrekening is gedeponeerd. Staat je boekjaar bij de resultaten vermeld, dan weet je dat je jaarrekening verwerkt is. Heb je online gedeponeerd, dan is je jaarrekening direct zichtbaar. Bij deponeringen via post of e-mail houd je rekening met een verwerkingstijd van 5-10 werkdagen Deze tijdelijke wet bevat onder meer enkele wijzigingen van wettelijke voorschriften in Boek 2 BW met betrekking tot het opmaken, vaststellen en deponeren van jaarrekeningen. Hieronder licht ik een aantal belangrijke tijdelijke wijzigingen toe: Verlenging termijn opmaken jaarrekening Indirect geldt echter een termijn van 2 maanden. Immers, uit de wet volgt dat indien de jaarrekening niet binnen 2 maanden na afloop van de voor het opmaken door het bestuur voorgeschreven termijn is vastgesteld door de algemene vergadering, het bestuur onverwijld de jaarrekening openbaar dient te maken. Deponeren van de jaarrekening Opmaken. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarstukken. Dit kan tot maximaal vijf maanden na afloop van het boekjaar. Is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar, dan dienen de jaarstukken dus uiterlijk op 31 mei 2018 te zijn opgemaakt

Deponeren jaarrekening 2019: de termijnen Absolute Advocate

 1. g deze (inclusief het jaarverslag en de overige gegevens) binnen vijf dagen per in ESEF deponeren bij de AFM via annual.report@afm.nl
 2. De twee maandentermijn waarin aandeelhouders de jaarrekening vast mogen stellen komt in dit geval te vervallen. Dit resulteert in het twee maanden eerder moeten deponeren van de jaarrekening. De uiterste termijn voor het deponeren van een jaarrekening van een Bv met een regulier boekjaar is dus
 3. Risico's van niet of te laat deponeren. Uit de wet blijkt dus dat de directie van een rechtspersoon maximaal 10 maanden de tijd heeft voor het opstellen van een jaarrekening. Voor boekjaren die gelijk zijn aan het kalenderjaar, moet de jaarrekening dus uiterlijk op 31 oktober van het volgende jaar gereed zijn
 4. gen verplicht om een jaarrekening op te stellen, vast te stellen en te deponeren. Maar wat zijn de termijnen en misschien wel nog [
 5. In deze blog wordt uitgelegd welke regels en termijnen er gelden voor het deponeren van de jaarrekening van een besloten vennootschap ('B.V.'). Stap 1: Opmaken van de jaarrekening Het bestuur van de B.V. moet na afloop van ieder boekjaar een jaarrekening opmaken

Deponeren Jaarrekening Informatie, Verplicht, Termijnen

De wettelijke termijn van deponering van de jaarrekening is voor boekjaren die op of na 1 januari 2016 aanvangen, recent gewijzigd. Dat is iets om rekening mee te houden. Voor de goede orde: voor de boekjaren 2014 en 2015 gelden dus nog gewoon de 'oude' regels (zie daarvoor ook de laatste weblog van Mechteld van Veen).Er zijn wetswijzigingen ten aanzien van alle rechtspersonen doorgevoerd Het bestuur moet de jaarrekening 2015 uiterlijk op 31 januari 2017 deponeren; Het bestuur moet de jaarrekening 2016 uiterlijk op 31 december 2017 deponeren. Een voorlopige jaarrekening De algemene vergadering is formeel niet verplicht de jaarrekening binnen de genoemde termijnen vast te stellen

Bijna elke bestuurder kent de verplichting om de jaarrekening van het bedrijf te deponeren bij de Kamer van Koophandel(hierna: KvK). Maar wat precies de termijnen zijn en welke gevolgen het te laat deponeren van de jaarcijfers voor hen betekent, is vaak onduidelijk. Door de invoering van de Flex-BV in oktober 2012 is er bovendien het een en ander veranderd. In dit artikel leest u de. Wordt die termijn niet gehaald, dan is de directie verplicht om uiterlijk binnen twee maanden nadat de jaarrekening is opgemaakt, deze openbaar te maken. 13 maanden. Bij een maximale verlenging kan de uiterste termijn voor het publiceren van de jaarrekening dus uitlopen naar 13 maanden, namelijk: 5 + 6 + 2 maanden. Aansprakelijk Vaststellen jaarrekening. Met betrekking tot het deponeren van de jaarrekening overweegt de Accountantskamer als volgt: De Accountantskamer is van oordeel dat er op betrokkene, nu de jaarrekening van Holding BV over 2010 nog niet was vastgesteld, eens te meer de verplichting rustte ervoor te waken dat zijn kantoor overging tot deponering van. Deponeringstermijn van jaarrekeningen verkort. De maximale termijn voor deponering van jaarrekeningen van NV's en BV's is onlangs verkort: voor de deponering van uw jaarrekening over 2016 geldt niet meer de klassieke termijn van 13 maanden na afloop van het boekjaar, maar een nieuwe termijn van 12 maanden, of zelfs onder omstandigheden een termijn van 10 maanden en 8 dagen

Wanneer moet je de jaarrekening opstellen en deponeren

De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat de jaarrekening is goedgekeurd door de algemene vergadering en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar bij de Balanscentrale worden neergelegd. Een niet-goedgekeurde jaarrekening kan in principe niet worden neergelegd Terecht kopte het Financieele Dagblad op 23 april 2013: 'Steeds meer bedrijven lopen risico door alleen voorlopige stukken te deponeren'. Het artikel laat zien dat de procedure voor het opmaken, vaststellen en deponeren van jaarrekeningen van bv's en nv's soms onduidelijk lijkt te zijn

Let op: gewijzigde termijnen voor de jaarrekening! - WatsonLa

Termijnen opstellen en deponeren van de jaarrekening Het is wettelijk verplicht de jaarrekening binnen 5 maanden na het einde van het boekjaar op te maken zodat de aandeelhouders deze kunnen inzien.De vergadering van aandeelhouders (AVA) ontvangt dan het verslag van de accountant samen met de jaarrekening De beste manier om de gevolgen bij faillissement van het niet of te laat deponeren van de jaarrekening af te wenden, is door de jaarrekening tijdig te deponeren. In het geval dat niet alle aandeelhouders tevens bestuurders zijn, dient de jaarrekening uiterlijk op 31 december 2018 te zijn gedeponeerd BV-bestuurders, let op: uiterste termijn deponering jaarrekening is gewijzigd 22 december 2017. We zitten in de laatste week van het jaar 2017. Een tijd van terugkijken en vooruitblikken. Bestuurders van B.V.'s hebben echter ook nog iets anders om over na te denken: de deponering van de jaarrekening van 2016

Op tijd de jaarrekening deponeren. U moet uw jaarrekening op tijd indienen. Wanneer dat is, hangt af van de rechtsvorm van uw bedrijf. Dit is in elk geval: uiterlijk 8 dagen na vaststelling bij de KVK; binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar; U kunt geen uitstel krijgen voor het indienen van uw jaarrekening. Is uw jaarrekening niet op tijd vastgesteld Deponeer uw jaarrekening uiterlijk 8 dagen na vaststelling bij de Kamer van Koophandel. Wanneer deze niet op tijd is vastgesteld, deponeert u dan de voorlopige jaarrekening. De uiterste termijn voor vaststelling verschilt per rechtspersoon, maar de jaarrekening moet in ieder geval binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar gedeponeerd zijn

Een jaarrekening dient uiterlijk acht dagen na vaststelling te worden gedeponeerd bij de KvK (2:394 lid 1 BW). Uitzondering: Wanneer alle aandeelhouders ook bestuurder of commissaris zijn, resulteert het opstellen van de jaarrekening direct in het vaststellen (art. 2:210 lid 5 BW, met uitzondering van wanneer deze regel in de statuten wordt uitgesloten) Nadat de jaarrekening is vastgesteld, moet je binnen uiterlijk 8 dagen deponeren. Er wordt door de aandeelhouders uitstel verleend. Dit kan voor maximaal 5 maanden. Dit betekent dat de jaarrekening van 2018 uiterlijk eind oktober 2019 dient te worden vastgesteld, en daarna weer binnen 8 dagen te worden gedoneerd Het wordt nog wel eens vergeten: op tijd de jaarrekening deponeren. Toch is het raadzaam om de termijnen voor deponering van je jaarrekening goed in de gaten te houden. In deze blog lees je een aantal aandachtspunten De jaarrekening moet uiterlijk 2 maanden na het opmaken worden vastgesteld door de aandeelhouders. De jaarrekening moet uiterlijk 8 dagen na de vaststelling worden gedeponeerd bij het Handelsregister. Als het boekjaar van uw bv samenvalt met het kalenderjaar is de uiterste datum áltijd 31 december. Wettelijke termijn voor deponeren is verkor Deponeren jaarrekening: let op nieuwe verkorte termijn. Geplaatst door: Mathieu Vreeswijk. Bestuurders van de b.v. opgelet. In 2015 zijn de termijnen voor het vaststellen en deponeren van de jaarrekening gewijzigd. Dit is relevant voor de termijn waarbinnen de jaarrekening van 2016 moet worden gedeponeerd

Jaarrekening deponeren: wanneer en wie? AdministratieN

De jaarrekening wordt vervolgens vastgesteld door de algemene vergadering. De wet bevat geen termijn voor het vaststellen van de jaarrekening. Wel bepaalt artikel 2:394 lid 1 BW dat de jaarrekening binnen 8 dagen na de vaststelling, openbaar dient te worden gemaak Deponering moet plaatsvinden binnen 8 dagen nadat de jaarrekening in de Algemene Vergadering is vastgesteld, met dien verstande dat de jaarrekening in elk geval moet zijn gedeponeerd binnen 12 maanden na het einde van het boekjaar. Deze termijnen in schema's, indien het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar Tevens zal worden ingegaan op de termijnen en de mogelijkheid om deze te verlengen. Het wettelijke kader aangaande het opstellen, vaststellen en deponeren van een jaarrekening Voorschriften met betrekking tot de externe financiële verslaggeving zijn opgenomen in Titel 9 van Boek 2 BW Het deponeren van een jaarrekening kan tot en met acht dagen na de vaststelling. De exacte deadline is dan afhankelijk van de rechtspersoon dat je voert. Eenmanszaken kennen bijvoorbeeld een andere termijn dan besloten vennootschappen

Termijn deponeren jaarrekening. Inrichtingseisen jaarrekening. Auteur: Dirk Braam; Functie: Opleiding: Bekijk CV. Over mij Mijn naam is Dirk Braam en sinds 2012 werkzaam binnen de controlepraktijk voor het MKB Er geldt nog een termijn bij het deponeren van de jaarrekening. De jaarrekening moet ook binnen 8 dagen na vaststelling worden gedeponeerd. Deze termijn wordt vaak vergeten, zeker bij ondernemingen, waar alle aandeelhouders ook bestuurder zijn. In die gevallen is ondertekening van de jaarrekening ook tevens vaststelling van de jaarrekening De maximale termijn voor deponering van jaarrekeningen van NV's en BV's is onlangs verkort: voor de deponering van uw jaarrekening over 2016 geldt niet meer de klassieke termijn van 13 maanden na afloop van het boekjaar, maar een nieuwe termijn van 12 maanden, of zelfs onder omstandigheden een termijn van 10 maanden en 8 dagen

Op 1 november 2015 zijn de termijnen voor het opmaken van de jaarrekening van een BV en met name van het deponeren daarvan bij de Kamer van Koophandel verkort. Omdat het te laat deponeren van de jaarrekening kan leiden tot een onbeperkte aansprakelijkheid van bestuurders is het goed die termijnen goed in acht te nemen Deponeren jaarrekening: let op de termijnen ! Binnenkort is het voor veel bedrijven weer tijd om de jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Vaak wordt daar nogal gemakkelijk over gedaan, terwijl de consequenties fors kunnen zijn wanner u te laat deponeert Daarmee ontstaat 'de' jaarrekening van de vennootschap. Na vaststelling moet de jaarrekening binnen acht dagen bij het Handelsregister worden gedeponeerd. Omdat de wet geen termijn kent waarbinnen vaststelling moet plaatsvinden, ontstaat regelmatig de vraag of vaststellen van de jaarrekening een plicht of een recht is

Termijnen opstellen en deponeren van de jaarrekening. Het is wettelijk verplicht de jaarrekening binnen 5 maanden na het einde van het boekjaar op te maken zodat de aandeelhouders deze kunnen inzien.De vergadering van aandeelhouders (AVA) ontvangt dan het verslag van de accountant samen met de jaarrekening Deponeren is nuttig, maar je wilt natuurlijk niet meer gegevens deponeren dan noodzakelijk. Heb je hierover vragen, laat het mij weten. Wanneer dien je de jaarrekening te deponeren? Het tijdig deponeren van jouw jaarcijfers is heel belangrijk. Waarom dat zo is, leg ik je verderop uit. Voor de BV gelden in ieder geval de volgende termijnen De specifieke termijnen verschillen per soort rechtspersoon. Voor bv's gelden de hiernavolgende regels. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening. Dit moet binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar gebeuren. Deze termijn kan eenmaal met vijf maanden worden verlengd

Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar der vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur een jaarrekening op en legt het deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap Deponeren van een jaarrekening Na vaststelling van een jaarrekening moet deze binnen 8 dagen door het bestuur worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Voor zover een vennootschap verplicht is een bestuursverslag op te maken moet dat met een jaarrekening worden gedeponeerd

Deponeer uw jaarrekening van een vennootschap tijdig

De termijn waarbinnen dit moet gebeuren hangt af van hetgeen daarover in de statuten staat. Indien alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn kunt u ervan uitgaan dat u moet deponeren voor 8 december van het jaar volgend op het laatst afgesloten boekjaar. De jaarrekening 2012 dient dus te worden gedeponeerd voor 8 december 2013 Termijn van uitstel voor opmaken jaarrekening verkort Vanaf 2017 heeft de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening voor het eerst gevolgen voor u. Houd er rekening mee dat u de jaarrekening na het opstellen binnen twee maanden openbaar moet maken. Indien u uitstel heeft voor de jaarrekening over 2016, moet u dit dus voor 1 januari 2018 doen Het deponeren van de jaarrekening over het boekjaar 2017 moet dus binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar geschieden. Voorheen was deze termijn 13 maanden Dit betekent dat de jaarrekening 2017 uiterlijk op 31 december 2018 moet zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, indien het boekjaar gelijkloopt met het kalenderjaar

Termijnen deponeren jaarrekening 2017. Zoals ieder jaar dienen rechtspersonen de jaarrekening over het voorgaande jaar te deponeren bij de Kamer van Koophandel. In alle gevallen geldt, dat de jaarrekening uiterlijk binnen twaalf maanden na afloop van het laatst afgesloten boekjaar gedeponeerd moet zijn bij de Kamer van Koophandel Stel dat de termijn voor het deponeren van de jaarrekening niet wordt gehaald door oorzaken die het gevolg zijn van COVID-19, dan heeft de wetgever in de Spoedwet geregeld dat dit niet geldt als een bewijsvermoeden van bestuurdersaansprakelijkheid in geval van faillissement Niet deponeren jaarrekening strafbaar. Voor boekjaren die voor 1 januari 2016 aanvingen gold nog een termijn van 13 maanden. Recente uitspraak Gerechtshof Amsterdam met strafoplegging. In een relatief gering aantal gevallen wordt vanwege het niet of te laat deponeren van een jaarrekening daadwerkelijk tot strafvervolging overgegaan De jaarrekening deponeren betekent in feite dat de jaarrekening openbaar toegankelijk wordt. Wij merken dat bij veel van onze klanten onduidelijkheid bestaat over de verantwoordelijkheden, rollen en termijnen bij het deponeren van de jaarrekening. Via deze blog voorzien wij onze klanten van handige informatie, waar ook jij nu van profiteert Verlenging opmaak en deponeren jaarrekeningen vanaf boekjaar 2016 één maand korter. Op 31 mei 2017 liep voor BV's en NV's - met een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar - de initiële termijn af waarop de jaarrekening door het bestuur opgemaakt dient te worden

De verplichting de jaarrekening op te maken, over te leggen, vast te stellen en te deponeren bij het handelsregister duid ik hierna aan met: jaarrekeningverplichtingen. De wet geeft geen duidelijke regel die rechtspersonen in liquidatie verplicht te voldoen aan de jaarrekeningverplichtingen Fatale termijnen bij juridische fusie, Denk aan kosten voor het jaarlijks laten opstellen van een jaarrekening. Een onderdeel van de procedure tot het juridisch fuseren is het deponeren van het fusievoorstel en de laatste drie jaarrekeningen van de fuserende vennootschappen bij het handelsregister Deponeren jaarrekening Zoals eerder al te lezen was op deze kennispagina bepaalt het nieuwe BV-recht in artikel 2:210 lid 5 BW dat indien alle aandeelhouders tevens bestuurder van de vennootschap zijn, de ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders en commissarissen tevens geldt als vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering

Home » Termijnen voor de jaarrekening Het is een open deur: voor besloten vennootschappen en haar bestuurders is het van belang dat de jaarrekening (tijdig) in het handelsregister wordt gedeponeerd. Ten eerste is het niet (tijdig) deponeren van de jaarrekening een strafbaar feit, waarop een boete staat van € 25.000 Voor welke datum moet ik de jaarrekening van mijn bv deponeren bij de Kamer van Koophandel? Het bestuur dient de jaarrekening van de bv binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar op te maken. De aandeelhouders kunnen het bestuur maximaal vijf maanden uitstel geven op deze termijn Termijn deponeren jaarrekening bij KVK Op 1 november 2015 is de nieuwe uitvoeringswet richtlijn jaarrekening ingegaan. Een van de opgenomen wijzigingen is dat de deponeringstermijnen voor de publicatie van de jaarrekening worden verkort

Bijna elke bestuurder is wel bekend met de verplichting de jaarrekening van de vennootschap te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Vaak is echter onduidelijk aan welke termijnen precies moet worden voldaan en wat de gevolgen zijn van het laten verstrijken van deze termijn. Bovendien is als gevolg van de invoering van de Flex-BV mogelijk het een en ander veranderd Uw jaarrekening mag, behalve de namen en de bezoldiging van topbestuurders (in het kader van WNT), geen persoonsgegevens bevatten. Gegevens zoals geboortedata, BSN-nummers of namen en/of salarisgegevens van werknemers, onderaannemers of patienten moeten altijd verwijderd worden voordat u het document up-load via DigiMV Het einde van het kalenderjaar is in de praktijk het moment om een juridische fusie of splitsing tot stand te brengen. Het merendeel van de Nederlandse vennootschappen heeft een boekjaar dat gelijk is aan het kalenderjaar. Wil men in dat geval de fusie of splitsing in werking laten treden op 1 januari 2016, dan moet de fusie of splitsingsakte op 31 december 2015 worden getekend. Echter daaraan. Wanneer moet je een jaarrekening deponeren? Je dient je jaarrekening uiterlijk 8 dagen na vaststelling te deponeren bij de Kamer van Koophandel. De uiterste termijn voor vaststelling verschilt per rechtspersoon

Deponeren jaarrekening - KV

Nieuwe deadline deponeren geldt ook voor gebroken boekjaar

Corona: Tijdelijke wetswijzigingen omtrent de deponering

Dit betekent dus dat gebruik gemaakt kan worden van de vastgestelde jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren tot 30 juni van het betreffende jaar. Overige (fatale) termijnen. Na deponering van het voorstel tot fusie of splitsing bij de KvK, dient de fusie of splitsing aangekondigd te worden in een landelijk dagblad De uiterste termijn voor deponering is echter dertien maanden na afloop van het boekjaar. Per 31 januari 2013 hadden alle jaarrekeningen over het jaar 2011 dus gedeponeerd moeten zijn. Het deponeren van een voorlopige of conceptjaarrekening is niet voldoende Deponeren jaarrekening KvK is de norm, waarna de KvK, (Kamer van Koophandel, zoals je ongetwijfeld weet), deze gegevens publiceert op de website. Sinds enige tijd gebeurt dit alles digitaal. De KvK jaarrekening deponeren is hierdoor een stuk gemakkelijker geworden ; Wanneer moet een bedrijf de jaarrekening deponeren . Termijn deponeren. De jaarrekening dient te worden opgemaakt, vastgesteld en te worden gepubliceerd. Ten aanzien van de B.V. golden voor 1 oktober 2012 de volgende termijnen: Binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar moet het bestuur de jaarrekening opmaken en voorleggen aan de aandeelhouders De termijn van acht dagen om de jaarrekening te deponeren bij de KvK, gaat dan direct in. Het niet tijdig deponeren is een economisch delict en kan bovendien tot bestuurdersaansprakelijkheid leiden als de vennootschap failliet gaat Het begrip microonderneming is ingevoerd met ingang van de jaarrekening over 2016, uw onderneming kwalificeert als micro onderneming als er op twee opvolgende.

Groter risico bestuurders: publicatietermijn voor de

Termijn indienen jaarrekening. Indien je een jaarrekening moet deponeren bij de KvK heb je hiervoor uiterlijk 8 dagen na de vaststelling. Binnen welke termijn de jaarrekening vastgesteld moet worden verschilt per rechtspersoon Zoals eerder vermeld, dient u een voorlopige jaarrekening te deponeren als u niet in staat bent gebleken de jaarrekening tijdig vast te stellen. Hiervoor geldt een andere termijn, te weten zeven maanden. Met het uitstel erbij van vijf maanden wordt het dus uiterlijk 12 maanden of wel 31 december

Opmaken en vaststellen jaarrekening In artikel 2:210 lid 1 BW is opgenomen dat het bestuur binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening dient op te maken en deze aan de aandeelhouders dient voor te leggen. Deze termijn kan met maximaal vijf maanden door de aandeelhouders worden verlengd in geval van bijzondere omstandigheden De uiterste termijn voor vaststelling verschilt per rechtspersoon, maar de jaarrekening moet in ieder geval binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar gedeponeerd zijn. Voor de B.V. - als de meest voorkomende rechtspersoon - gelden de volgende regels Na 13 maanden vervalt de maximale termijn voor het aanleveren van je jaarcijfers bij de Kamer van Koophandel. Je dient dan een voorlopige jaarrekening te deponeren. Als er sprake is van maximale uitstel van 6 maanden, dan moet je de jaarrekening dus 13 maanden na het einde van het boekjaar deponeren Het bestuur van een rechtspersoon moet jaarlijks na afloop van het boekjaar binnen een wettelijke termijn een jaarrekening opstellen. Deze jaarrekening van rechtspersonen bevat een bestuursverslag over de gang van zaken en over het gevoerde beleid. De termijn daarvoor bedraagt voor de vereniging/coöperatie zes maanden na afloop van het boekjaar

Wanneer zet je je eenmanszaak om naar een B

Video: Termijnen voor de jaarrekening voor een B

Welke termijnen gelden voor het opmaken, vaststellen en

Tenslotte moet de jaarrekening worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel binnen 8 dagen na de vaststelling van de jaarrekening door de AVA. Al met al moet de jaarrekening dus binnen 13 maanden en 8 dagen na het einde van het boekjaar zijn gedeponeerd. Deze termijn is anders wanneer alle aandeelhouders ook bestuurder van de BV zijn Wijziging termijn opmaken/deponeren jaarrekening Het bestuur dient, na het einde van het boekjaar, de jaarrekening op te maken (het opstellen en ondertekenen) binnen (i) 4 maanden voor beursgenoteerde entiteiten, (ii) 5 maanden voor B.V.'s en niet-beursgenoteerde N.V.'s en (iii) 6 maanden voor de (commerciële) stichtingen en verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen Indien de jaarrekening in die vergadering wordt vastgesteld, dient deze binnen 8 dagen openbaar te worden gemaakt. Is de jaarrekening niet binnen 2 maanden na het opmaken vastgesteld dan dient het betuur de jaarrekening openbaar te maken. De maximale termijn voor het openbaar maken van de jaarekening is 13 maanden Jaarrekening. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar der vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur een jaarrekening op en legt het deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap

Als deze rechtspersoon effecten heeft toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in de EER, dan moet zij deze documenten binnen vijf dagen na vaststelling deponeren bij de AFM. Deponeren doet u door de documenten per e-mail te sturen aan annual.report@afm.nl onder vermelding van de naam van de rechtspersoon en de datum van vaststelling Zorginstellingen, jeugdhulpaanbieders, regionale ambulance voorzieningen, Veilig Thuis-instellingen en gecertificeerde instellingen leggen ieder jaar verantwoording af over hun prestaties. Op jaarverantwoordingzorg.nl vindt u alle informatie over dit proces

Bv's, nv's, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen moeten ieder boekjaar een jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel. Soms is het noodzakelijk om ook informatie over deelnames en zeggenschapsrechten te vermelden. Dit is wettelijk verplicht en zorgt ervoor dat de financiële informatie beschikbaar is voor iedereen die daarbij een belang kan hebben Let op, de termijn voor verenigingen en stichtingen is zes maanden met maximale verlenging van vier maanden. En voor verenigingen van eigenaren (vve's) is de verlengingstermijn maximaal zes maanden. Tijdige openbaarmaking jaarrekening. Normaal gesproken is het te laat deponeren van de jaarrekening een vorm van onbehoorlijk bestuur Het opstellen van de jaarrekening kan worden verlengd met maximaal vier maanden (voor verenigingen en coöperaties) of maximaal vijf maanden (voor NV en BV). De verlengingsmogelijkheid van de algemene vergadering, zoals deze bestaat in de normale keten van opstellen, vaststellen en deponeren, is dan niet meer van toepassing

De uiterste termijn voor vaststelling verschilt per rechtspersoon, maar de jaarrekening moet in ieder geval binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar gedeponeerd zijn. Op deze pagina vindt u de belangrijkste punten op een rij. Deponeer-termijnen. De specifieke termijnen voor deponeren zijn afhankelijk van de soort rechtspersoon De termijn van 2 maanden voor vaststelling geldt dan dus niet. Gevolg is dat de maximale termijn met uitstel 11 maanden bedraagt. Deponering moet vervolgens plaatsvinden binnen 8 dagen. Dit betekent dat uw jaarrekening 2015 dan uiterlijk 8 december 2016 moet worden gedeponeerd. Tip: Zijn alle aandeelhouders van een bv tevens bestuurder of.

Dan mag je ook een XBRL-jaarrekening opstellen en deponeren met de XBRL-tool van de Kamer van Koophandel, maar enkel als je in de klasse middelgroot valt. Tijdig deponeren is heel belangrijk. De jaarrekening moet je steeds binnen acht dagen na de vaststelling deponeren. Wat de uiterste termijn is, is afhankelijk van een aantal factoren Al eerder besteedden wij aandacht aan het feit dat de termijn voor het deponeren van de jaarrekening is verkort. Voorheen diende de jaarrekening uiterlijk binnen dertien maanden na afloop van het boekjaar te worden gedeponeerd. Sinds enkele jaren dient de jaarrekening uiterlijk binnen twaalf maanden na afloop van het boekjaar te worden gedeponeerd (artikel 2:394 lid 3 BW) U moet uw jaarrekening uiterlijk 8 dagen na vaststelling deponeren. De uiterste termijn voor vaststelling verschilt per rechtspersoon. De volgende hoofdregels gelden voor het opmaken en vaststellen van de jaarrekening: Binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar moet het bestuur de jaarrekening opmaken en voorleggen aan de aandeelhouders De openbaarmaking geschiedt door een exemplaar van de jaarrekening te deponeren bij het handelsregister van de betreffende Kamer van Koophandel. Met inachtneming van het bovenstaande geldt dan ook als uitgangspunt dat een vennootschap de jaarrekening uiterlijk binnen 13 maanden na afloop van een boekjaar dient te deponeren Wanneer moet u nu deponeren dit jaar? Maximale termijn opstellen jaarrekening. De maximale termijn voor het opstellen van de jaarrekening bedraagt 10 maanden na afloop van het boekjaar. Nadat de jaarrekening is opgesteld, wordt deze ondertekend door de bestuurder(s) en tot slot vastgesteld in een algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) Vanaf de dag van de vaststelling heeft het bestuur een wettelijke termijn van acht dagen, met als uiterste datum 31 december, om de jaarrekening te deponeren om op deze wijze de cijfers te openbaren. Op deze termijnen is een belangrijke uitzondering te vinden

 • Andullatietherapie afvallen.
 • Parson Russell puppies.
 • Vloertegels Praxis.
 • Watersport Wemeldinge.
 • POP poli Maastricht.
 • Bamboe hout wikipedia.
 • Evergreen malaysia.
 • Huppe Arena 3001 Plus.
 • KERSTHANGERS haken.
 • China Town Straelen.
 • Kip kebab vlees.
 • 2e bombardement Rotterdam.
 • Ontpillen minipil.
 • Huwelijk islam rituelen.
 • RKVV Roosendaal trainingsschema.
 • Zwembad Parc La Clusure.
 • De Nieuwe Stoa.
 • SL laesie symptomen.
 • Zwijndrechtse brug afgesloten.
 • Geslacht erfelijk bepaald.
 • Voorbeelden content marketing.
 • Nokia 6 (2017 hoesje).
 • Mijn kind stapt nog niet.
 • Mexico City inwoners.
 • Paardenspullen.
 • Rugzak personaliseren.
 • Vorst Nationaal bereikbaarheid.
 • Ultravox Vienna meaning.
 • De Snuiter Orvelte.
 • Tim Allen Movies.
 • Matras voor elektrische lattenbodem.
 • Barbour Outlet Roermond.
 • Instagram post verschijnt niet op Facebook.
 • Vitas Eurovision.
 • ELO A New World Record.
 • Wrakduiken Egypte.
 • Eend van Vorst.
 • Titel recensie.
 • Klucht van de koe symboliek.
 • Trainingsschema hardlopen 10 km.
 • Turkse criminelen.