Home

Cao leidenuniv

De salarissen bij de Universiteit Leiden zijn landelijk vastgesteld en opgenomen in de cao Nederlandse Universiteiten. Op basis van je functieprofiel en -niveau ben je ingedeeld in een salarisschaal. Bij voldoende functioneren krijg je ieder jaar salarisverhoging tot het volgende bedrag in de salarisschaal Je hebt recht op een vakantie-uitkering van 8% van je bezoldiging. Je bezoldiging bestaat uit je salaris aangevuld met bepaalde toelages. Meer informatie over de definitie van salaris en bezoldiging vind je in de cao Nederlandse Universiteiten. Je ontvangt het vakantiegeld in mei

Salarisschaal en periodieke verhoging - Universiteit Leide

 1. De Universiteit Leiden biedt medewerkers een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket waaronder een vakantie-uitkering van 8% en een structurele eindejaarsuitkering van 8,3%. Daarnaast is het mogelijk om via het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden te kiezen voor arbeidsvoorwaarden op maat
 2. Medewerkers van de Universiteit Leiden vinden hier o.a. informatie over arbeidsvoorwaarden, salaris en declaraties. Ook mededelingen, nieuws en handleidingen worden hier gedeeld
 3. Lu Cao. Assistant Professor. artifical intelligence; Name Dr. L. Cao Telephone +31 71 527 8921 E-mail l.cao@liacs.leidenuniv.nl. Lu Cao has a background in Computer Science. Her research focuses on high-throughput imaging, image and data analysis. Before joining LIACS, she worked in Cytocypher B.V. as an image and data analyst

Salaris - Universiteit Leide

Dit omvat met name het medezeggenschaps-, cao- en stakingsrecht. Het socialezekerheidsrecht als derde tak van het sociaal recht regelt de bescherming van de bestaanszekerheid van burgers op het gebied van arbeid en inkomen door re-integratieactiviteiten en uitkeringen JobMotion is het interne detacheringbureau van de Universiteit Leiden. Lees meer over JobMotio

Cao Nederlandse Universiteiten . De VSNU onderhandelt met de werknemersorganisaties FNV Overheid, AC/FBZ, CNV Overheid en AOb over de arbeidsvoorwaarden van alle medewerkers op de universiteit (m.u.v. de leden van het College van Bestuur) Sollicitatieprocedure en arbeidsvoorwaarden. Enthousiast over één van onze vacatures? In elke vacature staat precies omschreven hoe u kunt solliciteren In uw cao, arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement staat wanneer u recht heeft op bijzonder (buitengewoon) verlof. Bijvoorbeeld voor een huwelijk of verhuizing. Bijzonder verlof is niet wettelijk geregeld. Regels bijzonder verlof in cao In uw cao, arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement kunnen. De Universiteit Leiden is een internationaal georiënteerde universiteit met een breed palet aan talentgericht onderwijs voor goede en gemotiveerde studenten, dat wordt geïnspireerd door wetenschappelijk onderzoek

Arbeidsvoorwaarden - Universiteit Leide

 1. Self Service. You can arrange many HR matters yourself in Self Service. This includes booking and requesting permission for vacation, submitting travel and other expense claims, selecting flexible benefits in the terms of employment individual choices model and viewing your payslip
 2. Dr. L. Cao Studiegidsnummer 4032IBBE3 Credits 3 EC Niveau 200 Locatie Leiden Voertaal Engels Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Brightspace Ja Maakt deel uit van. Bioinformatica Bachelor; Beschikbaar als A-la-Carte en Aanschuifonderwijs Nee Avondonderwijs Nee Contractonderwijs Nee Exchange / Study Abroad Ja Honours Class Nee Keuzevak Ne
 3. g komt ook aan de orde. Ten slotte is er aandacht voor de Wet Melding Collectief Ontslag. Leerdoelen. Doel van het vak: Na afronding van het vak hebben studenten overzicht van het collectieve arbeidsrecht verworven (cao, medezeggenschap en collectieve actie)
 4. Shared mailbox. If you want to share a single e-mail address with a number of colleagues, you can apply for a shared mailbox.; When your shared mailbox is ready, you can connect it to your Outlook.; If necessary, the disk space of a shared mailbox can be extended by 5 GB.; Are you working from home
 5. Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten. Het betreft een tijdelijke aanstelling tot en met 31 december 2021. diversity officer, e-mail a.ezawa@hum.leidenuniv.nl, telefoon 071-527 3176. Solliciteren Je kunt uitsluitend solliciteren via ons online sollicitatiesysteem
 6. Volledige cao De informatie over de cao op deze website is niet volledig. U kunt er daarom geen rechten aan ontlenen. Wilt u de volledige cao-tekst lezen? Download dan de VSNU CAO Nederlandse Universiteiten 2020 (NL) 1 of klik door op de betreffende cao-artikelen waar we naar verwijzen

CAO; Home > Activiteiten > Human Resources > Functie ordeningsysteem UFO Print Tweeten. Functie-ordeningsysteem (UFO) Universitair Functieordenen. Op 1 april 2003 is een nieuw functie-ordeningssysteem (UFO) in werking getreden voor de Nederlandse universiteiten De cao komt tot stand door overleg tussen de universiteiten en werknemersorganisaties en wordt periodiek opnieuw vastgesteld. Cao Nederlandse Universiteiten Afdeling P&O, Lipsiusgebouw kamer 239/240 PO-info@hum.leidenuniv.n Hierarchical classification strategy for Phenotype extraction from epidermal growth factor receptor endocytosis screenin CAO door een ongebonden werkgever', SR 2006,44). Een van de problemen is de toepasselijkheid van een in­ corporatiebeding op toekomstige cao's. Gewoonlijk is het de bedoeling dat een incorporatiebeding niet aIleen betrekking heeft op de lopende cao, maar ook op toekom­ stige cao's. Werknemers die het incorporatiebeding aan Brightspace is Leiden University's digital learning environment as of the 2020/2021 academic year. Brightspace has replaced Blackboard. At this moment the semester 1 courses are migrated or being migrated from Blackboard to Brightspace. The semester 2 courses will be next and so on until all course

Medewerkerswebsite - Universiteit Leide

Dit omvat met name het medezeggenschaps-, cao- en stakingsrecht. Het socialezekerheidsrecht als derde tak van het sociaal recht regelt de bescherming van de bestaanszekerheid van burgers op het gebied van arbeid en inkomen door reïntegratieactiviteiten en uitkeringen Cao 5 organizations.3 The use of these operations undoubtedly caused frustration and fear among the Ku Klux Klan, which led to the loss of many members. Dahmer's death also irritated white leaders and law enforcement officials in Jones and Forrest counties Toetsingvan cao-bepalingenaan grondrechten Guus HeermavanVoss 11.1 Inleiding Wil Faseheeftnazijn proefschriftvrij sneleenboekover cao-recht(1982)gepubli­ ceerd, datals standaardwerkis blijvengelden, ooktoenhetallangnietmeerin de han­ del was. Devraagnaareennieuwedrukwas groot. En tegen heteindevanzijn acade

CAO-bepalingenbij CAO kan worden afgeweken, waaruit hij concludeert: AVV­ CAO-bepalingenzijn dus in mijn optiekbepalingen van driekwartdwingend recht, Die afwijking acht hij mogelijk ook indien daarvoor door de minister in zijn AVV-4 M.M. Olbers, Hetregelingsbereik van de CAO,SMA 1992,p. 658-669, 661, wijst ook op art. 8 van d Semester Studiegids nr. Onderwijsvak Periode--Bachelor - Semester: 2 : 2020 / 2021 : BA-S2 : 6491AV3ANW : Academic Discourse WG : 13-04-2021 01-06-2021 : BA-S Ter Visie: Representativiteit van vakbonden en incorporatie van cao's Article / Letter to editor All authors Heerma van Voss, G.J.J. Date 2006 Journal Sociaal Recht Volume 12 Pages 345 - 346 ©2020 Leiden University A service provided by Leiden University.

In reactie daarop hebben sociale partners hun cao-regelingen aangepast. In deze studie worden de belangrijkste wijzigingen onderzocht die zich tussen 1980 en 2010 hebben voorgedaan in de personele en materiële werkingssfeer, de financiering en de uitvoering van de hiervoor bedoelde regelingen cao@jobmotion.leidenuniv.nl Do you have: - a valid passport You can work - a cash card (IBAN) for SCM or - a Dutch social security number BSN yes another faculty - a Dutch health insurance (not a student insurance) no Can you read on your residence. Met ingang van 1 januari 2020 kan een medewerker, op grond van de CAO NU, bepaalde arbeidsgerelateerde beslissingen van zijn of haar leidinggevende/de universiteit voorleggen aan een geschillencommissie De eurowerknemer en Europees cao-recht Part of book or chapter of book All authors Heerma van Voss, G.J.J. Editor(s) van der Heijden P.F., Scholtens C.G. Date 1999 Title of host publication Privaatrecht in de 21e eeuw, Arbeidsrecht Page Toetsing van cao-bepalingen aan grondrechten Part of book or chapter of book All authors Heerma van Voss, G.J.J. Editor(s) Jacobs A., Pennings F. Date 2007 Title of host publication Een inspirerende Fase in het sociaal recht Pages 111 - 12

Vakbond handhaaft cao-bevoegdheden van or, Ktr. Zevenbergen 3 december 1998 en 7 september 2000 Article / Letter to editor All authors Heerma van Voss, G.J.J. Date 2001 ©2020 Leiden University A service provided by Leiden University Libraries. Ook werken zij samen met de werkgevers de cao op lokaal niveau verder uit. De vertegenwoordiger is zelf werkzaam op de universiteit of instelling en is daardoor goed op de hoogte van wat er speelt. Wil je meer weten over de AOb op jouw universiteit of instelling, of eens kennismaken, neem dan contact op met onze lokaal vertegenwoordiger op jouw werkplek Geavanceerd zoeken: Google aangeboden in: English Advertentieprogramma's Alles over Google Google.co

Lu Cao - Leiden University - universiteitleiden

Brazilië in de Nederlandse archieven 'Piet Hein' mag voor Nederlanders een held zijn, de Brazilianen waren minder blij met de man van de grote daden Lu Cao (l.cao@liacs.leidenuniv.nl) Fons Verbeek (Introduction, f.j.verbeek@liacs.leidenuniv.nl) Henning Basold (Abstraction, h.basold@liacs.leidenuniv.nl) Assistance. Chivany van der Werff (c.r.a.van.der.werff@liacs.leidenuniv.nl) Contact. Contact all the lecturers and assistants via csbmpn@liacs.leidenuniv.nl. Visit the Blackboard course for. In de CAO is vastgelegd dat de derde verlenging recht geeft op vaste dienst. Bij aanstellingen op grond van tijdelijke financiële middelen moet in dat geval ontslag worden aangevraagd. De procedure daarvoor neemt minimaal drie maanden in beslag The open software package R is becoming more and more popular. Many new statistical tools are developed within this package. Yet, dealing with R requires quite some effort and stamina. This course provides an introduction to the R software

Rolf Hansma - Universiteit Leiden

Arbeidsrecht, 2020-2021 - Studiegids - Universiteit Leide

 1. De organisatiegids biedt u een overzicht van de organisatiestructuur van de Universiteit Leiden. Hierin vind je onder meer contactgegevens van secretariaten, medewerkerslijsten per afdeling, medezeggenschapsorganen en reglementen. Over de universiteit De universiteit heeft zeven faculteiten in het alfa-
 2. De tijdelijke aanstelling op grond van de CAO eindigt van rechtswege door het verstrijken van de termijn. Indien de aanstelling langer dan 3 maanden heeft geduurd, is de mededeling nodig op grond van artikel 12.4 lid 4 van de CAO (aanzegging afloop tijdelijke aanstelling)
 3. Het Bestuursbureau, directie Strategische Communicatie en Marketing, afdeling Communicatieservices zoekt een Redacteur /nieuwscoördinator (0.8 - 1.0 fte) Vacaturenummer 21-003 8262 De werkzaamheden Wat ga je doen? Als redacteur maak je deel uit van een redactieteam van 7 personen, dat verantwoordelijk is voor de redactie van diverse sites en publicaties va
 4. Onderhandelaarsakkoord CAO Nederlandse Universiteiten 2015-2016 • Pensioenopbouw over inkomen boven 100 duizend euro Lees verder : Eerste Leiden-Delft-Erasmus-nieuwsbrief online. De Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus.
 5. AOb representatives can be found at nearly every university and many research institutions. They take part in the Local Consultations [LO]. Members of the LO include union members who, together with members of the Executive Board, make agreements about terms and conditions of employment at that.
 6. Tekst, Story & Fabula van de Moche Toegepast op de muurschilderingen van Pañamarca, Huaca Cao Viejo en Huaca de la Luna. Bachelor thesis | Archeologie (BA) In deze scriptie worden drie muurschilderingen geanalyseerd die afkomstig zijn uit drie verschillende valleien binnen het gebied waar de Moche woonden: de Nepaña vallei (Pañamarca), Moche vallei (Huaca de la Luna) en de Chicama Vallei.
 7. De divisie Onderzoek- en Onderwijsdiensten van de Universitaire Bibliotheken Leiden zoekt een hoofd Diensten Bijzondere Collecties (1 fte). Werkzaamheden Ben je een ervaren leidinggevende en heb je een duidelijke visie op de dienstverlening aan onderzoekers, studenten en andere bezoekers van de UBL die gebruik willen maken van de omvangrijke bijzondere collecties

Publications from the Instituut-Lorentz in the year 2020 * R Abbott, TD Abbott, S Abraham, F Acernese, K Ackley, A Adams, C Adams, RX Adhikari, VB Adya, C Affeldt, M. (cao, art. 4.4) ( This training and supervision plan will be issued to the PhD student within three months of entering employment. (cao, art. 4.4) ( At the end of the first year evaluated from year to year. (cao, art. 4.4) ( The Institute for History requests an annual progress report of the PhD student to monitor progress

Huisstijl - Universiteit Leiden

JobMotion - Universiteit Leide

CAO-universiteite

cao's enz. - reïntegratie van werknemers of uitkeringsgerechtigden i.v.m. ziekte of arbeidsongeschiktheid Art. 21 WBPArt. 21 WBP extra beperkingen voor erfelijkheids-gegevens extra beperkingen voor erfelijkheids-gegevens « vakbondslidmaatschap » verwerking mag toc Werken bij TU Delft Challenge. Het klimaat, de energietransitie, de groei van steden, de digitale samenleving, gezondheid. Bij de TU Delft ga je deze wereldwijde uitdagingen aan Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten, voor een duur van 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 2.790,- en maximaal € 4.402,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (schaal 10)

Uw weg vinden op de nieuwe universitaire website

blackboard.leidenuniv.nl Beste Blackboard gebruiker u heeft een verouderde link URL van Blackboard gebruikt en deze werkt niet meer De juiste link naar Blackboard is blackboardleidenunivn Meeùs is de verzekeringsadviseur die u echt verder helpt. Ons advies stemmen we af op uw situatie. Wat vindt u belangrijk? Wij helpen u om mogelijke risico's te zien, te voorkomen en te verzekeren. Privé en zakelijk. Dat regelen wij graag voor u. Met Meeùs komt u verder cao's enz. - reïntegratie werknemers of uitkeringsgerechtigden i.v.m. ziekte of arbeidsongeschiktheid Art. 21 WBPArt. 21 WBP « vakbondslidmaatschap. Here about 30 popular Mastermaand maart, Universiteit Leiden sites such as leidenuniv.nl (Universiteit Leiden). The best 3 similar sites: sleutelstad.nl, leiden.pvda.nl, leiden.nu vierde jaar, conform de CAO GGZ in FWG 54-55 (P-schaal, CAO-NU). Inlichtingen: Prof. dr. Joost Dekker, VU Medisch Centrum tel. 020-44.40.763; j.dekker@vumc.nl Sollicitaties kunt u vóór 15 februari 2012 richten aan: GGZ inGeest, Afdeling PO&O, Postbus 74077, 1070 BB Amsterdam, of per e-mail naa

ARCHIEF VOOR DE JAY A-SUIKERINDUSTRIE. ARCHIEF VOOR DE JAV A-SUIKERINDUSTRIE. J. D. KOBÜS Redacteur. COMMISSIE VAN REDACTIE: S. A. ARENDSEN HEIN, W. DE WAARD. Reglementen. Onderwijs Aanwijzing examinatoren Politieke Wetenschap Studenten P&O Alcoholbeleid Faculteit der Rechtsgeleerdheid Medewerkers Financiën en inkoop | ICT Algemene (Inkoop)voorwaarden voor leveringen, diensten en IT-overeenkomsten Medewerker Ter Visie : Representativiteit van vakbonden en incorporatie van cao's Published in Sociaal Recht, 12 , 345 - 34 Toekomstscenario's voor de ambtelijke cao-onderhandelingen (2016) Pagina-navigatie: Main; Save publication. Save as MODS; Export to Mendeley; Save as EndNot Toetsing van cao-bepalingen aan grondrechten (2007) Pagina-navigatie: Main; Save publication. Save as MODS; Export to Mendeley; Save as EndNot

Webinar Maatschappelijke Acceptatie Van Nieuwe

Het poldermodel is de naam die gegeven wordt aan het Nederlandse consensusmodel waarin werkgevers, vakbonden en overheid met elkaar aan tafel gaan zitten om te onderhandelen over arbeidsvoorwaarden en lonen.Dat overleg vindt vaak plaats in de vakraad van de betreffende sector. Als een cao goedgekeurd wordt door de minister van Sociale Zaken, kan deze de cao ook nog algemeen bindend verklaren. Het LUMC is een centrum van medische vernieuwing, dat de patiëntenzorg wil verbeteren door wetenschappelijk onderzoek. Lees meer op lumc.nl In dit artikel leggen we uit wat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is. De Wnra wetgeving is op 1 januari 2020 in werking getreden

De AOb heeft rayonkantoren verspreid over Nederland. Zo blijven we dicht bij onze leden in de buurt. Kom in contact met het rayonkantoor in jouw regio KNAW: genootschap van topwetenschappers, adviseur van de regering over wetenschapsbeoefening, en verantwoordelijk voor tien nationale onderzoeksinstituten en drie instituten die infrastructuur bieden voor onderzoek

Sollicitatieprocedure en arbeidsvoorwaarden - Werken bij

Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability / Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen zoekt een Wetenschappelijk coördinator voor de Kennis- en Innovatiehub Circular Industries Vacature omvang: 0.6 fte De werkzaamheden De focus van de Circular Industries Hub ligt op de ontwikke Vakbond handhaaft cao-bevoegdheden van or, Ktr. Zevenbergen 3... Pagina-navigatie: Main; Save publication. Save as MODS; Export to Mendeley; Save as EndNot

Wanneer heb ik recht op bijzonder of buitengewoon verlof

 1. 2020 Time-resolved electrical detection of chiral edge vortex braiding, I. Adagideli, F. Hassler, A. Grabsch, M. Pacholski, and C.W.J. Beenakker, SciPost Physics 8.
 2. De functie is ingedeeld in schaal SA CAO NU met een maximum van € 2099,- per maand bij een voltijdse aanstelling (38 uur per week). Facilitair Accountmanager: tel. 071 527 41 81 of e-mail k.t.i.vegt@hum.leidenuniv.nl. Solliciteren. Graag ontvangen wij voor maandag 11 november je motivatiebrief en CV per e-mail
 3. Software developed by the Biomodeling & Biosystems Analysis group. For our computational research on collective cell behavior during biological development, we routinely develop simulation codes that we are releasing as open source
 4. imaal € 2.874,- bruto per maand bij een fulltime functie (schaal 10, CAO UMC)
 5. Cao; Contact; Contact. Heb je vragen? Of signaleer je iets waar wij als vakbond aandacht aan zouden moeten besteden? We helpen je graag. * Naam * Email Onderwerp * Bericht Contactgegevens vakbondfunctionaris Leiden . Naam: - Bezoekadres: - Van Steenis, kamer A2.20, Einsteinweg 2, 2333 CC Leiden . Mail: fnv@leidenuniv.nl

Conform de CAO voor UMC's, €10,13 bruto excl. vakantiegeld en eindejaarstoeslag. Naar wie zijn wij op zoek? • Je beschikt over WO werk- en denkniveau en hebt affiniteit met (internationaal) medisch onderzoek. • Je beheerst de Engelse taal uitstekend en bent in staat om verbaal en schriftelijk i Email: w.a.kosters@liacs.leidenuniv.nl Address: Leiden Institute of Advanced Computer Science (LIACS) Universiteit Leiden P.O. Box 9512, 2300 RA Leiden, The Netherlands Visiting address: Room 159, Niels Bohrweg 1, 2333 CA Leiden, The Netherlands Phone: +31 (0)71-527705

Home - Universiteit Leide

Self Service - Leiden Universit

Ephedra sinica • Ephedraceae • Zeedruif, Chinese ephedra, cao ma huang, 草麻黄‎ Epigeneium geminatum • Orchidaceae; Epimedium acuminatum • Berberidaceae; Epimedium brevicornu • Berberidaceae • Geilegeitenkruid, Horny goat weed, 淫羊藿 (Yinyanghuo)‎ Epimedium davidii • Berberidacea Zowel Microsoft als derde partijen (zijnde adverteerders en door adverteerders ingeschakelde partijen) kunnen gebruik maken van cookies (kleine tekstbestanden die worden geplaatst op uw apparaat. Rob Goedemans (r.w.n.goedemans@hum.leidenuniv.nl) Marten Jesse Pot (m.j.pot@hum.leidenuniv.nl, 071 527 2685) Voor meer informatie over deze vacature, neem contact op met Marten Jesse Pot: 071 527 5685 References Overview Papers. Heays, Bosman, van Dishoeck 2017, Astron. Astrophys. arXiv van Hemert & van Dishoeck 2008, Chemical Physics 343, 292 van Dishoeck et al. 2006, Faraday Discussions 133, 855 van Dishoeck 1988, in Rate Coefficients in Astrochemistry Sources referenced in the cross section files and this websit

Bio-ethiek (voor Bioinformatica), 2020-2021 - Studiegids

Nog 3 dagen om te solliciteren Leiden University College The Hague (LUC) is op zoek naar een ervaren en enthousiaste Studieadviseur De.. Bachelorklas voorjaar 2020 | voorkeur onderwerp Naam: I / I&E / I&B = BI Selecteer maximaal drie onderwerpen uit onderstaande lijst. Orden deze bij voorkeur al

Collectief Arbeidsrecht, 2018-2019 - Studiegids

 1. imaal € 2.532,- en maximaal € 3.997,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (schaal 10)
 2. Het LUMC wil grensverleggend beter worden! Word jij onze collega? Bekijk de vacatures binnen zorg, onderzoek, onderwijs of ondersteunende diensten
 3. Marten Jesse Pot (m.j.pot@hum.leidenuniv.nl, 071 527 2685) Voor meer informatie over deze vacature, neem contact op met Marten Jesse Pot: 071 527 5685. Posted o
 4. by Agile methodologies (Cao et al., 2004). Since most projects do not fail due to technology, but due to social and organizational problems, a lack of effective communication (Eckstein, 2013) and unaligned teams (Bloch, Blumberg & Laartz, 2011), it is important to gain understanding about which socia

E-mail - Leiden Universit

Gevraagd: Schrijftutoren voor het Expertisecentrum Academische Vaardigheden (EAV). Ingang: Per 15 september 2014. Omvang: Vanaf 15 september tot 15 september 2015: 7,6 uur per week (0,2 fte). Aanstelling gebeurt in functie van student-assistent za 3 Arte 14.00-14.30 uur CHINAS KUNST-AVANTGARDE - Die Zukunft ist jetzt!, over multimediakunstenaar Cao Fei (hh) wo 7 Arte 22.25-00.10 uur COURTHOUSE ON HORSEBACK (Mabeishang de fating), r: Liu Jie, China 2006. Taal: o.a. Mandarijn en Dai, mogelijk Duits nagesynchroniseerd, anders ondertitel in de bioscoop: — op de televisie: do 26 Canvas 21.30-22.20 uur DEAD MEN TALKING (docu) vr 27 BBC 2 22.00-23.00 uur A Culture Show special: CASH IN CHINA'S ATTIC, over de hoge prijzen en de belangstelling voor Chinese antie

Projectmedewerker diversiteit en inclusie - Universiteit

Vacaturemelding (vervolg) 8. In te vullen door P&O adviseur Schaal: CAO artikel:. UFO. Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten, in eerste instantie voor de duur van een jaar. Een verlenging teamleider Science Teacher Support Desk, email b.monsma@science.leidenuniv.nl. De kennismakingsgesprekken zullen online plaatsvinden in de week van 18-22 januari 2021. Meer weergeven Minder weergeven Dit opleidingsplan wordt binnen drie maanden na het aangaan van het dienstverband aan de promovendus uitgereikt (cao, art. 4.4). Het opleidings- en begeleidingsplan wordt tegen het einde van het eerste jaar nader ingevuld voor de verdere duur van het dienstverband en wordt zonodig van jaar tot jaar bijgesteld (cao, art. 4.4) Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van één jaar, conform de cao Nederlandse Universiteiten. Kallenberg, hoofd van de dienst Onderwijs- en Studentzaken, telefoon 071 527 7965, e-mail a.j.kallenberg@hum.leidenuniv.nl. Gerelateerde vacatures. Assistant Professor in Geography, Youth & Education (1,0 FTE, tenure track

Arbeidsrecht, 2019-2020 - Studiegids - Universiteit Leide

Het arrangement Burgerschap is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt zo 28 Arte 23.10-23.35 uur CHINAS KUNST-AVANTGARDE - Die Zukunft ist jetzt!, over multimediakunstenaar Cao Fei. ma 29 Arte 14.00-14.45 uur AUF DER LEGENDÄREN TEEROUTE, over de oude theeroute in het zuidwesten en westen van China; Im Reich des grünen Goldes. ma 29 Ned 2 20.50-21.20 uur Goudzoekers: De WIJN, DE BUBBEL EN DE CHINEE Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten, in eerste instantie voor de duur van een jaar. Een verlenging van drie jaar behoort tot de mogelijkheden, na een positieve beoordeling van capaciteiten en compatibiliteit. k.vanheijningen@law.leidenuniv.nl, telefoon: 071 5275202 Controller/Facilitymanager in Leiden voor 38 uur bij Leiden Universit De aanstelling is voor 38 uur per week in de functie van PhD-Fellow van het universitaire functie-ordeningssysteem. De aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten voor de duur van zes jaar met een tussentijdse opzeggingsmogelijkheid; met het oog op de tussentijdse opzeggingsmogelijkheid vindt aan het einde van het tweede jaar en opnieuw aan het einde van het vierde jaar.

CAO Nederlandse Universiteite

- Cao-recht - Overgang van onderneming - Zieke werknemers . Docent Prof.mr.dr. A.R. Houweling, Hoogleraar Arbeidsrecht aan Erasmus School of Law en raadsheer-plv. Hof Den Haag en Legal Counsel DingemansVanderKind. Doelgroep Advocaten en juristen op het gebied van het arbeidsrecht. Nivea

 • Bijzonder nachtje weg met kind.
 • Zitac kat.
 • Wereld ijshockeybond.
 • Koffiezetapparaat Philips HD7461.
 • Hoeveel werkdagen in een maand.
 • Model maat 46.
 • Houtdraai jas.
 • Babywinkel Breda.
 • Zonwerende folie laten plaatsen prijs.
 • Fresku Glimlach Lyrics.
 • Storm Bikes review.
 • Gratis scanner.
 • Olofmeister teams.
 • SeniorenNet reizen.
 • Kinetisch speelzand.
 • NS wandeling Harlingen.
 • Everytime We Touch.
 • Charles Vögele broeken.
 • Het diner hoofdpersonen.
 • Jupernicus.
 • Microsoft Partner portal.
 • 2 Euro Munt italie 2005.
 • Haarlem shoppen.
 • Ruby port.
 • Houten lijst zwart.
 • Groeven in tong.
 • Coffeeshop Centrum Rotterdam.
 • Reynaers inlog.
 • Bestand extensie veranderen.
 • 2 luik fotolijst 13x18.
 • Welke kleur kussens op antraciet bank.
 • Hayden Christensen Twitter.
 • Rudolph the Red Nosed Reindeer original.
 • AC 130 Angel of Death.
 • Easy HTML.
 • Temperatuur water meer van Annecy.
 • Impero Romano Rotterdam.
 • Havermout pannenkoeken zonder melk.
 • Sigma tau ypsilon.
 • Milieupark Weert.
 • 5 Pond naar Euro.