Home

Inteelt berekenen hond

Inteelt = 1/8 + 1/8 = 1/4 = 0.25 = 25% . Als de gemeenschappelijke voorouder, d.i. waar het pad draait en weer naar beneden gaat, ingeteeld is, moeten we daar rekening mee houden. (In de twee paden in het voorbeeld hierboven zijn de gemeenschappelijke voorouders onderstreept. De inteelt van een individu wordt ook wel de inteelt coëfficiënt genoemd en wordt als volgt berekend: F dier = ½ * a tussen ouders. Deze simpele formule geeft aan dat de inteelt coëfficiënt van alle dieren in een populatie gemakkelijk te berekenen is, zodra je de additief genetische verwantschap tussen de ouders weet Nee je kunt gewoon aan de hand van de stamboomnamen het inteelt percentage berekenen. Bij twijfel of de ene hond daadwerkelijk een nazaat van zijn aangegeven ouders is, kun je idd. een DNA onderzoek laten doen. Gemakshalve ga ik ervanuit dat dat klopt (in dit geval) Inteelt, lijnteelt, outcross Bij de term inteelt denken de meeste fokkers aan paring tussen heel nauw verwante honden: ouder-kind, broer-zus. Naast inteelt worden dan lijnteelt en outcross gezet. In die opvatting is lijnteelt het combineren van honden die weliswaar verwant zijn maar niet in de eerste graad, zoals bij inteelt, en outcross is het combineren van honden die niet of nauwelijks verwant zijn Eenvoudige berekening van het inteeltcoëfficiënt. Hoewel er computerprogramma's zijn die het inteeltcoëfficiënt, gebaseerd op de stambomen die in een database zijn ingevoerd, automatisch kunnen berekenen, is het nog steeds handig in staat te zijn de inteelt van minder gecompliceerde stambomen handmatig te berekenen

Inteelt - Het ontstaan van homozygotie waarbij de allelen van een gen afkomstig zijn van een gemeenschappelijke voorouder in de stamboom van de vader en de moeder. Inteeltdepressie - De verslechtering in eigen-schappen van een dier die toe te schrijven is aan de mate van inteelt van het dier. Gezondheids- en vruchtbaarheidseigenschappen. Inteelt Het is belangrijk een nauw omschreven definitie te hebben van het begrip inteelt. Men gaat er van uit dat inteelt een paring is van twee honden die nauwer met elkaar verwant zijn de gemiddelde dieren binnen een ras. Paringen van vader/dochter, moeder/zoon, halfbroer/halfzuster of grootvader/kleindochter vallen onder het begrip inteelt

Eenvoudige berekening van het inteeltcoëfficiënt - Kennel

De kans dat een zoon of dochter dat a gen krijgt is 50%. De kans dat zoon het a gen doorgeeft en de dochter het a gen doorgeeft is 50% x 50% = 25%. Dus de kans dat een inteeltproduct op die hengst met de Aa combinatie een aa wordt is 25% x 50% = 12.5 %. Een richtlijn voor gezonde inteelt is om onder de 5% te blijven Inteelt berekenen Tool voor berekenen inteelt en verwantschap. KWPN-leden kunnen via MIJN KWPN de hengstenkeuze voor hun merrie(s) verder onderbouwen door zich te verdiepen in de resultaten omtrent inteelt en verwantschap van de beoogde partners

ZooEasy geeft de hondenfokker inzicht in de verwantschap tussen honden. Door gegevens van de ouders in te voeren, berekent onze software automatisch de inteelt van je honden. Hoe lager het inteeltpercentage, hoe beter dit is voor de gezondheid van je honden Mean Kinship t.o.v. Inteelt. Inteelt vertelt je hoe groot de kans is dat bij een specifieke hond dezelfde genen zowel van moeders als van vaders kant vererfd zijn.; Mean Kinship geeft aan of de genen van deze specifieke hond gemiddeld gezien veel voorkomen in de gehele populatie.; Hoe minder verwant dieren aan elkaar zijn des te lager de inteelt is Een hond die 1 of 2 ouders mist is losgekoppeld van zijn voorouders, dus op papier kan het niet 2 dezelfde allelen erven en de COI wordt onjuist berekend op 0%. Uiteraard beïnvloed dat ook de COI berekeningen van alle nakomelingen van die hond

Inteelt kan een nadelig effect hebben op de gezondheid, vruchtbaarheid en conditie van honden en kan leiden tot meer pups met erfelijke gebreken. Het project 'Verwantschap' richt zich op deze problematiek door het ontwikkelen van software waarmee je populaties kunt analyseren en het effect van maatregelen kunt voorspellen Inteelt-scanner voor rashonden tekst: Albert Sikkema. Dier; Om inteelt te voorkomen, moeten de fokkers van rashonden samenwerken. Dat stelt onderzoeker Jack Windig, die een simulatieprogramma voor fokkers heeft ontwikkeld om genetische defecten bij rashonden te verminderen Inteelt is het paren van zeer nauw verwante dieren, zoals bij voorbeeld broer x zuster, moeder x zoon, oom x nicht. Inteelt heeft altijd betrekking op voorouders die vader en moeder gemeenschappelijk hebben, dus op honden die aan beide zijden (vaderszijde en moederszijde) voorkomen in de stamboom Inteelt is een wetenschappelijk begrip van het kruisen binnen een soort, ondersoort of ras van nauw aan elkaar verwante individuen. De verwantschap tussen beide ouders is hierbij groter dan de gemiddeld vastgestelde inteeltcoëfficiënt van de totale populatie. Inteelt leidt tot homozygositie, hetgeen de kans vergroot dat het nageslacht nadelige effecten ondervindt van recessieve allelen

Berekenen inteelt Inteelt binnen een dier z%DNA binnen het dier dat afstamt van gemeenschappelijke voorouder zKan berekend worden uit stamboom zInteeltcoëfficiënt F • Inteeltniveau • Waarde 0-1 of 0-100% • 0,5 * verwantschapscoëfficiënt tussen ouders • Hangt af van volledigheid stamboom • Meer voorouders bekend, hogere berekende. Voorkom inteelt en verwantschap Als hondenvereniging wil je zo min mogelijk inteelt in het ras. Het programma ZooEasy Online berekent automatisch de inteelt van de honden. Je kan ook proefstambomen maken. Hiermee bereken je vooraf wat het inteeltpercentage van de pups zal worden Er zijn tot nu toe zo'n 350 ziekten beschreven en het worden er alleen maar meer. Door met een te beperkt aantal honden te fokken, zijn veel van deze ziekten het ras binnengeslopen. Vaak wordt er alleen gefokt met de kampioenen van de hondenshow, waardoor inteelt ontstaat. Het zijn voornamelijk fokkers die hier hun honden laten keuren Inteelt is een wetenschappelijk begrip dat inhoudt het kruisen binnen een soort, ondersoort of ras van nauw aan elkaar verwante individuen. De verwantschap tussen beide ouders is hierbij groter dan de gemiddeld vastgestelde inteeltcoëfficiënt van de totale populatie

Inteelt brengt recessieve erfelijke gebreken aan het licht (defecte genen) Inteelt veroorzaakt deze erfelijke gebreken niet . Wij zijn allen dragers van 10-tallen ziektes. We bezitten ook een gezond reserve gen. Door te veel inteelt raken opeens teveel defecte genen elkaar, en krijgen we dus steeds meer gebreken - Enige inteelt is normaal, veel inteelt is riskant. - Als je jezelf op de borst klopt omdat je over 6 generaties een inteeltpercentage hebt van 0,6 procent bij een klein ras, houd je jezelf voor de gek als je denkt dat je niet inteelt. Als je dezelfde hond namelijk over tien generaties berekent zul je zien dat het inteeltpercentage hoger is Inteelt. Een woord dat voor velen die met honden bezig zijn te pas en te onpas wordt gebruikt. Je hoort de doorgewinterde hondenfokker met trots verkondigen dat zijn nieuwste kampioen het duidelijkste bewijs is dat bewust toegepaste inteelt tot uitstekende resultaten kan leiden. Vaker echter hangt er om het begrip inteelt een negatieve sluier Re: Inteelt bij honden.. Hoe gevaarlijk is dat.. Geplaatst door de TopicStarter: 10-12-15 09:21 Nee, maar inteelt versterkt wel de genetische eigenschappen, dus ook de erfelijke aandoeningen. En aangezien beide ouderdieren nog geen twee zijn.. Moet je dat risico niet willen nemen

6.10 Inteelt coëfficiënt en verwantschap - Fokkerij ..

Die inteelt stijging, die ΔF, kan je berekenen uit het aantal mannelijke dieren plus het aantal vrouwelijke dieren. Dus 1 gedeeld door 8 maal het aantal mannelijke dieren plus 1 gedeeld door 8 maal het aantal vrouwelijke dieren dat geeft de totale te verwachtte inteeltstijging in de volgende generatie Inteelt berekenen. Op de detailpagina van elk paard zie je de vermelding Bereken inteelt. Het inteeltpercentage op deze pagina wordt berekend op basis van 5 generaties in de pedigree. Zoek je trekpaard. Toekomstig veulen Virtueel dekken oftewel het inteeltpercentage berekenen van een veulen dat nog niet geboren is..

F=0.063 of 6.3% (lichte inteelt op de Kruisbek) Ik kan nog vele voorbeelden geven, maar dat zou te veel tijd in beslag nemen. Probeer het zelf eens te berekenen bij uw eigen duiven. Als u geen gemeenschappelijke voorouders vindt bij de vader ?n moeder, dan is de inteeltcoëfficiënt sowieso nul. Dit is het geval voor de meeste duiven hond namelijk over tien generaties berekent zul je zien dat het inteeltpercentage hoger is. o Fokkers gebruiken vaak de term lijnteelt omdat ze aan willen geven dat ze niet heel direct bijvoorbeeld moeder x zoon kruisen, maar als je over meerdere generaties kijkt is het dus nog gewoon inteelt. Lijnteelt en inteelt zijn daarom precies hetzelfde Als hondenvereniging wil je zo min mogelijk inteelt in het ras. Het programma ZooEasy Online berekent automatisch de inteelt van de honden. Je kan ook proefstambomen maken. Hiermee bereken je vooraf wat het inteeltpercentage van de pups zal worden. De fokadviescommissie kan de gegevens over inteelt vergelijken met de gezondste dieren U krijgt dan een overzicht van alle actuele goedgekeurde en erkende hengsten in de gekozen fokrichting en het bijbehorende inteeltpercentage van het veulen, dat aangeeft hoeveel familie de merrie en hengst van elkaar zijn (u kunt hierbij sorteren op bijvoorbeeld Naam hengst of Inteelt %) De inteelt coëfficiënt berekend dus hoe groot de kans is dat het dier daadwerkelijk twee exact dezelfde genen meekrijgt van beide ouders. Dat is de betekenis van inteelt. Betekenis inteelt coëfficiënt. 0 = geen inteelt; 0,25 = ontstaat bijvoorbeeld wanneer een volle broer en zus met elkaar gefokt zijn; 1 = volledige inteelt: ieder genenpaar.

Bij inteelt wordt de kans op twee identieke genen groter. Wanneer bijvoorbeeld een zus en broer met elkaar gekruist worden, is er een kans van 25% dat de dieren hetzelfde gen doorgeven aan hun nakomeling. Om de mate van inteelt in een individu te berekenen, wordt gebruik gemaakt van de inteeltcoëfficiënt (F) Neef tot neef geeft je een COI van 6, 25. De inteeltcoëfficiënt is echt een handig hulpmiddel voor iedereen die honden fokt, op zoek is naar een puppy of zelfs nadenkt over het doen van een van deze twee dingen, omdat wetenschappers nu hebben ontdekt dat honden met hogere COI waarschijnlijk ziek worden Een hond van 20 kg moet dus per dag 290 gram van deze brokken binnenkrijgen. Natvoer. Wanneer de hond geen brokken, maar natvoer te eten krijgt, is de berekening op eenzelfde wijze uit te voeren. Een hond van 20 kg moet 4350 kJ = 4,35 MJ aan energie per dag binnen krijgen

Inteelt percentage.. HondenForu

INTEELT EN INTEELTCOËFFICIËNT - PDF Free Downloa

 1. Je hebt geen notificaties. Instellingen Welkom, Bing [Bot] Bing [Bot
 2. Inteelt , een fenomeen waarin dieren die aan elkaar verwant zijn, samen zijn gekweekt, is op dit moment een groot probleem bij veel rassen van honden. In een poging om echte bloedlijnen in bepaalde rassen te handhaven, en gezien het probleem van het hebben van slechts een zeer beperkt aantal honden die op elkaar kunnen worden gefokt, hebben veel fokkers en andere hondenspecialisten zich tot.
 3. Zweedse Kennel Club (Effecten van inteelt op vruchtbaarheid bij honden). Het eerste, waarvoor ik wil waarschuwen, is dat dit waarschijnlijk IC's van 10 generaties zijn, waarvan wij al weten, dat zij waarschijnlijk de ware IC onderschatten, vooral voor rassen
 4. Huisdierenverzekering berekenen. Je kunt met onze vergelijker eenvoudig alle premies voor hond of kat berekenen. Handig, want dan hoef je dit niet voor iedere verzekeraar apart te doen. Na het invullen van je gegevens zie je op de overzichtspagina wat een verzekering voor jouw hond of kat gaat kosten
 5. De energie die de hond kan opnemen uit de voeding noemen we de Metaboliseerbare Energie (ME). Dus hoe hoger de ME van een voeding is des te meer energie een hond uit deze voeding kan opnemen. De ME is te berekenen met de volgende informatie: 1 gram vet levert 9 kcal 1 gram eiwit levert 4 kcal 1 gram koolhydraat levert 4 kcal
 6. De berekening is als volgt: Inteelt = 0,5 * 0,5 ⁿ. Waarbij n = aantal generaties van koe X naar de gemeenschappelijke voorouder + aantal generaties van stier Y naar de gemeenschappelijke vooroude

PawPed

De arme viervoeters zijn te ver doorgefokt, er is sprake van inteelt en soms worden er juist moeder - en vaderhonden mét afwijkingen geselecteerd om een gewenst effect te krijgen. Met ernstig zieke en misvormde honden zijn het resultaat Een hondenjaar staat gelijk aan zeven mensenjaren, hoor je mensen weleens zeggen. Toch blijkt dit niet te kloppen. Daarom is er een nieuwe formule ontwikkeld voor labradors

Inteelt, lijnteelt en outcross - Of Kimberly's Prid

 1. De nachtmerrie van elke hondeneigenaar: je let even niet op en de hond heeft de chocolade van tafel gegeten! Bereken hier of de hoeveel chocolade giftig is
 2. gsgegevens van de KMSH 30/06/2012 lic. Katrien Wijnrocx, dr. Steven Janssens en prof. Nadine Buys generaties kan de inteeltcoëfficiënt met de hand berekend worden
 3. Inteelt informatiepagina. Een goede kennis van de begrippen inteelt en verwantschap, en van de risico's van inteelt zijn essentieel om populaties genetisch gezond te houden, en voor de ontwikkeling van duurzame fokprogramma's. In onderstaande infographics, video's en het 'vraag-en-antwoord' document wordt alles uitgelegd
 4. Op dezelfde manier kunnen we berekenen dat de genfrequentie voor D is: 160/200 = 0,80 = 80%. Als nu aan bepaalde evenwichtsvoorwaarden (Hardy-Weinberg's evenwicht) wordt voldaan - wat in werkelijkheid nooit volledig gebeurt, maar dat laten we nu even buiten beschouwing - dan wordt de kans dat twee d genen elkaar treffen in een individu, en resulteren in een blauw kitten, 20% x 20% = 0,20 x 0.

Hoe inteelt berekenen? • Bokt

 1. der dan een
 2. Laten we eens kijken naar wat data. Dit zijn enkele getallen die ik berekend heb aan de hand van stambomen van verschillende honden. Eén had een erg lage inteelt (<5%), de andere significant meer. Voor elk van deze individuen echter, veranderde onderling de uitgerekende inteelt coëfficiënt met het aantal generaties verschillend
 3. Hoe bereken je de leeftijd van je hond? De Amerikaanse Veterinary Medical Associaton, vat het vraagstuk rondom de leeftijd van een hond zo samen: Als jouw hond 1 is, is dat ongeveer 15 in mensenjaren. Het tweede jaar, staat gelijk aan ongeveer 9 mensenjaren
 4. artikel over inteelt Bericht door Racende Terrier » Wo Dec 10, 2008 9:00 pm Op verzoek van Valerie plaats ik hier een artikel dat ik heb vertaald voor in The Terrier Times van december 2005
 5. De toename van inteelt per generatie kan achteraf worden berekend door de gemiddelde inteelt in de huidige generatie te vergelijken met die van vorige generaties, relatief ten opzichte van 100 procent inteelt: ΔF = (F t+1 - F t)/(1 - F t
 6. Bij het berekenen van bovenstaande premies zijn we uitgegaan van een bastaard hond van één jaar oud. Jouw maandelijks premie zal afwijken van bovenstaande bedragen. De premie hangt namelijk veelal af van de leeftijd, het ras en soms ook het gewicht van je hond. Wachttijd na afsluiten huisdierzekerin
 7. Hondenverzekering vergelijken. Een hond is niet zomaar een huisdier, het is gezinslid waar je vele jaren mee optrekt. Net als een mens heeft een hond op z'n tijd gezondheidsklachten waarbij medische zorg noodzakelijk is

Inteelt berekenen - KWP

Honden fokken: probeer de software 30 dagen gratis - ZooEas

De meeste mensen weten dat honden sneller oud worden dan mensen. Het klopt echter niet dat een hondenjaar overeenkomt met zeven mensenjaren. Want voor de berekening van de leeftijd zijn de grootte en het gewicht van de hond veel belangrijker. Daarnaast krijgt u veel tips over hoe uw hond ouder wordt. Hondenjaren ⇔ mensenjaren omrekene Als coöperatieve veeverbeteringsorganisatie stelt coöperatie CRV de veestapel van veehouders centraal. Het is immers de veestapel die de sleutel vormt tot een goed bedrijfsinkomen en arbeidsplezier Bereken met onze formules hoeveel voer jouw hond dagelijks nodig heeft om op een gezond gewicht te bijven. Skip to content. Gratis verzending v.a. €49 • Binnen 1 a 2 werkdagen in huis! Dogline Kalender 2021. Zoeken naar: Inlogge De discussie over inteelt bij rashonden is weer opgelaaid. Drie weken geleden besprak de Volkskrant de erfelijke afwijkingen waar veel honden aan lijden. Afgelopen zondag volgde Zondag met Lubach. Liefhebbers betalen veel geld voor een hond die voldoet aan alle raskenmerken. Het gevolg van die extreme fixatie op uiterlijk is grootschalige inteelt, omdat neven en nichten en soms zelfs vader.

Mean Kinship vs Inteelt - dphcn

2) Om inteelt goed te kunnen vergelijken tussen dieren is het nodig dat de stamboom van beide dieren teruggaat tot dezelfde basis. Bijvoorbeeld als de registratie in een ras begonnen is in 1950, en van 2 honden uit 2020 de stamboom volledig bekend is tot en met alle voorouders geboren sinds 1950 dan is hun inteelt betrouwbaar te vergelijken De betrouwbaarheid van de berekening voor de leeftijd van een hond is nauwkeuriger bij de kleinere honden dan bij de grote. Als je bijvoorbeeld al 10 jaar lang een Duitse dog hebt, zijn dit ongeveer 80 jaren voor dit ras. Met de formule zou hij echter 53 jaar worden toegekend combineren van honden die weliswaar verwant zijn maar niet in de eerste graad, zoals bij inteelt, en outcross is het combineren van honden die niet of nauwelijks verwant zijn. Het verschil tussen inteelt en lijnteeltis dus niet wezenlijk maar gradueel: lijnteeltis een iets afgezwakte vorm van inteelt

Inteeltcoëfficiënt FAQ Duitse herder Databas

 1. Inteelt en genetische diversiteit van hondenrassen in België Author: standaard;Steven Janssens;Katrien.Wijnrocx@biw.kuleuven.be Keywords: Presentatie workshop honden 23/02/2012 Created Date: 2/23/2012 5:51:39 P
 2. Opinie Inteelt honden niet serieus aangepakt Met de klok mee, vanaf linksboven: een mopshond, een chihuahua, een shar-pei en een Engelse bulldog
 3. Tekenen van hond inteelt De meeste landen hebben wetten tegen nauw verwante mensen trouwen en reproduceren. Helaas, het is niet illegaal om te inbreed van honden. Gewetenloze fokkers misschien stuurman directe verwanten of broers en zussen om een bepaalde look-- of kan het
 4. Wanneer is inteelt te hoog? 5 MK Niet geselecteerd Eventuele partner Verwantschap berekenen tussen twee dieren. De (r) verwantschaps- en (F) inteelt coëffi ciënten kunnen berekend worden als de stamboom bekend is. Inteelt is de helft van de verwantschap van de ouders. Halfbroer/zus = 0.25 Half neef/nicht= 0.06125 Halfbroer/zus + neef/nicht = 0.312
 5. FICHE ERFELIJKE AANDOENINGEN EN INTEELT Ontwerp voorgesteld op de workshop Erfelijke aandoeningen en inteelt voorkomen bij honden op 23 februari 2012 L. Versmissen in december 2010 ontving Vlaams Minister-presiden
 6. Inteelt en verwantschap bij rashonden Binnen dit project is software en een handboek ontwikkeld om inteelt en verwantschap binnen rashondenpopulaties te monitoren en te voorspellen. Rasverenigingen kunnen met behulp van deze software inzicht krijgen in de populatie van hun ras, maatregelen doorrekenen en gefundeerde keuzes maken voor een verantwoord fokbeleid met als doel een gezonde rashond

Project Verwantschap - Houden van honde

Inteelt-scanner voor rashonden - resource

Drentsche Patrijshond - Inteelt

De inteelt coëfficiënt (verder aangeduid als inteelt %) berekent de waarschijnlijkheid dat 2 allelen hetzelfde kunnen zijn (homozygoot) door de verwantschap in de voorouders te calculeren. Voorbeelden van een inteelt coëfficiënt zijn: Verparing tussen broer en zus: geeft een verhoging van het inteelt % van het nageslacht met 25 Lezing Inteelt en outcross 31 maart 2018 Marjoleine Roosendaal In dit door mij opgemaakte verslag zijn punten weergegeven die aangegeven zijn door de spreker, door mij, maar ook door de aanwezigen in de zaal Deze afwijkingen zijn het directe gevolg van inteelt; dit betekent dat men familieleden met elkaar kruist. Men doet dit om bepaalde eigenschappen, de raskenmerken, te behouden en te versterken. De natuurlijke selectie, waardoor zieke of ongeschikte dieren zich niet voortplanten, wordt bij het fokken voorkomen, immers de mens zorgt nu constant voor het voortbestaan van het dier Met een hondenverzekering, verzeker je je tegen onverwachts hoge dierenartskosten. Petplan biedt een uitgebreide dekking tot 80%. Nu direct afsluiten Oudere honden zijn duurder om te verzekeren dan jongere honden. Dit komt omdat een oude hond een hoger gezondheidsrisico heeft dan een jonge hond. Om oude honden te weren, hebben verzekeraars leeftijdsgrenzen opgesteld. De meeste verzekeraars verzekeren een hond tot 7 of 8 jaar. Is je hond ouder dan 7 of 8 jaar, maar al verzekerd

Inteeltcoefficient - Drentsche Patrijshon

Lijnteelt . Lijnteelt betekent twee honden met elkaar paren, die aan beide kanten van de stamboom gezamenlijke voorouders hebben, maar die niet zo nauw verwant zijn als bij inteelt. De honden, waarmee lijnteelt wordt gedaan, moeten honden zijn van een type dat men wil behouden. Lloyd Brackett stelt in zijn uitmuntend boek Planned Breeding, dat als men zegt dat een hond uit lijnteelt. De meeste mensen weten dat honden sneller oud worden dan mensen. Het klopt echter niet dat een hondenjaar overeenkomt met zeven mensenjaren. Want voor de berekening van de leeftijd zijn de grootte en het gewicht van de hond veel belangrijker. Daarnaast krijgt u veel tips over hoe uw hond ouder wordt. Hondenjaren ⇔ mensenjaren omrekene De kosten van huisdieren zijn opgebouwd uit diverse uitgavenposten. Klik in de checklist hieronder op een onderwerp voor meer informatie en de eventuele bedragen waar u aan kunt denken. Het gaat daarbij met name over de hond omdat dit een populair huisdier is en de kosten relatief hoog zijn 2. Niet voldoende trainen. Het trainen van je hond is niet iets waar je zomaar mee stopt wanneer je er klaar mee bent. Je krijgt het beste resultaat als je de hond met regelmaat traint. Probeer één onderdeel te kiezen wat je wilt trainen en ga hier gedurende de week twee tot drie keer mee aan de slag

Inteelt - Wikipedi

 1. Er bestaan enorm veel erfelijke afwijkingen bij huisdieren. Ze komen voor bij alle diergroepen. Bij de verschillende honden- en kattenrassen komt een aantal zeer bekende erfelijke aandoeningen voor, zoals heupdysplasie (HD) bij onder andere de Labrador Retriever en de Maine Coon, de hernia bij de Teckel en nierproblemen bij de Pers. Maar ook bij konijnen en knaagdieren, vogels, reptielen of.
 2. Het gevaar van inteelt !! w . Na mijn artikel over de kracht van inteelt ,en de daarop volgende reactie,s wil ik ook iets schrijven over het gevaar van inteelt .de reactie,s op mijn vorig artikel brachten me aan het denken ,natuurlijk kan je met inteelt succes boeken ,en voor velen is dit nog steeds de kortste weg naar hun succes
 3. Op dezelfde manier kunnen we berekenen dat de genfrequentie voor D is: 160/200 = 0,80 = 80%. Als nu aan bepaalde evenwichtsvoorwaarden (Hardy-Weinberg's evenwicht) wordt voldaan - wat in werkelijkheid nooit volledig gebeurt, maar dat laten we nu even buiten beschouwing - dan wordt de kans dat twee d genen elkaar treffen in een individu, en resulteren in een blauw kitten, 20% x 20% = 0,20 x 0,20 = 0,04 = 4%

Krista A. Engelsma Animal Breeding & Genomics Centre ..

Honden kunnen voor een groot gedeelte dit vitamine zelf aanmaken. Een veel gemaakte voedingsfout is het toedienen van extra vitamine C naast een complete voeding aan een pup, dit moet met klem ontraden worden. Een overmaat wordt in het algemeen ongevaarlijk geacht omdat het toch met de urine het lichaam verlaat Voor honden van grote rassen is controle zeer belangrijk. Bij sterk afwijking van de groeicurve zal je hond zich niet goed ontwikkelen en dat kan gevolgen hebben voor de rest van zijn leven. Een te zware pup kan op latere leeftijd last krijgen van zijn gewrichten en misschien ook van hart en longen De kans is groot dat uw hond deze verleiding niet kan weerstaan. Bereken de giftigheid! Chocolade is ontzettend giftig voor honden. Of chocolade dodelijk is hangt af van de hoeveelheid chocolade, het soort chocolade en het gewicht van de hond. Gebruik de onderstaande calculator om te berekenen als de ingenomen hoeveelheid chocolade schadelijk is

 • Kun je ontsteking kies zien op röntgenfoto.
 • Gewicht douchewand.
 • Inkoop oude klokken.
 • Victoriaanse tijd betekenis.
 • Branchecijfers horeca.
 • Elfstedentocht fietsen route GPX.
 • Sedum wordt te groot.
 • T avontuur Gent.
 • Kerktijden Benthuizen.
 • Col Dolomieten.
 • Hoe hard mag je in Duitsland snelweg.
 • Gender Reveal rookbom roze.
 • Trein besturen.
 • Mijl betekenis.
 • Melin naam.
 • Rustgevende geluiden ASMR.
 • Besnijdenis met laser.
 • Hart onder de riem gedichtjes.
 • Exercices grammaire B1.
 • Activiteiten Uden.
 • Pijnstillende crème.
 • Wanneer die of dat.
 • Aangepast sporten Amersfoort.
 • Ess.people inc.
 • Stelara 45 mg kosten.
 • Hilversum open golf.
 • Stoofvlees oven bier.
 • Trudo Veemgebouw.
 • Kamphuis Brabant.
 • LIS labo.
 • Retro stijl.
 • Arbeid wrijvingskracht.
 • Gle 63 amg coupe.
 • Kerncentrales Nederland kaart.
 • Top Core werkblad ardesia.
 • Reus Spanje vliegen.
 • Ruben Nicolai dochter.
 • Yaya Juwelen.
 • Keto lunch to go.
 • Couveusezak asbest kopen.
 • Kelder inrichten.